Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach – nasz komentarz

Mimo apeli organizacji pozarządowych, Sejm przyjął niezgodną z prawem międzynarodowym nowelizację ustawy o cudzoziemcach. Zmiany naruszają podstawowe prawa osób cudzoziemskich ubiegających się o ochronę międzynarodową, m.in. zwiększając uprawnienia Straży Granicznej i wydłużając okres detencji w ośrodkach strzeżonych.

Razem ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej apelujemy do senatorów i senatorek o ponowne rozpatrzenie ustawy oraz przestrzeganie prawa UE i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Dlaczego zmiany są tak niebezpieczne?

  • Ustawa nadaje Komendantowi Głównemu Straży Granicznej kompetencje organu odwoławczego od decyzji wydawanych w placówkach SG. Komendant podlega Ministerstwu, a do tego jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy i funkcjonariuszek SG. Nie ma tu więc mowy o niezależności postępowania odwoławczego od władzy wykonawczej i zachowaniu gwarancji dwuinstancyjności postępowania.
  • Okres przebywania osób w ośrodkach strzeżonych został wydłużony z 12 do 18 miesięcy. W Polsce ośrodki strzeżone funkcjonują jak więzienia, a mimo to trafiają do nich osoby, które nie popełniły przestępstwa, w tym również rodziny z dziećmi i osoby małoletnie bez opieki. Przedłużanie i tak nieuzasadnionej detencji narusza podstawowe prawa człowieka i w praktyce legitymizuje opieszałość działania organów administracji i przewlekłości postępowań powrotowych.

O tych i innych groźnych zmianach ustawy, w tym o możliwości deportacji osób przed decyzją niezależnego sądu(!), możecie przeczytać tutaj: https://bit.ly/3IwuQwx

Wraz ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej wysłaliśmy_łyśmy te uwagi do senatorów i senatorek RP i apelujemy o ich rzetelne rozpatrzenie. 

 

Aktualizacja 22.02.2023: Sprzeciw organizacji społecznych i RPO nie powstrzymał senatorów i senatorek. 22 lutego Senat jednogłośnie zaakceptował niekonstytucyjną ustawę, która drastycznie narusza prawa osób cudzoziemskich. Głosem opozycji zgłoszono do niej poprawki, które m.in. przywracają 14-dniowy okres na złożenie odwołania w procedurach powrotowych oraz odrzucają możliwość deportacji w sytuacji, gdy złożono skargę do sądu administracyjnego.
NIESTETY: zachowany został zapis rozszerzający uprawnienia Komendanta Straży Granicznej do rozpatrywania odwołań od decyzji placówek SG. Jest to poważne naruszenie gwarancji dwuinstancyjności – zasada ta wymaga rozpatrzenia sprawy przez dwa niezależne organy. W praktyce ustawa przyznaje SG monopol na decydowanie o losie osób uchodźczych…
Ustawa wróciła do Sejmu. Co się z nią stanie?