Ewakuacja z Ukrainy – o czym pamiętać, uciekając przed wojną

!! Українська версія нижче !! Wersja w języku ukraińskim poniżej !!

Nad ranem 24 lutego 2022 wojska rosyjskie zaatakowały terytorium Ukrainy. Tysiące osób – obywateli i obywatelek Ukrainy oraz innych państw, próbują się wydostać z ogarniętego wojną kraju. W odpowiedzi na ogromną liczbę pytań od osób szukających bezpieczeństwa w Polsce oraz od Polek i Polaków chcących pomóc w przyjeździe do Polski swoim znajomym, przygotowaliśmy informacje o najważniejszych aspektach ewakuacji z Ukrainy. 

Dla obywateli polskich przebywających w Ukrainie:

Jeśli przebywasz w tej chwili w Ukrainie, powinieneś bezwzględnie:

 • zarejestrować się w systemie Odyseusz,
 • na bieżąco śledzić informacje MSZ na profilach placówek RP w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych.

Dla każdego, kto szykuje się do wyjazdu z terytorium Ukrainy:

Przed wyjazdem należy:

 • przygotować i trzymać przy sobie dokumenty swoje i rodziny (dowód osobisty, paszport, jeśli posiadasz – certyfikat szczepienia/ozdrowienia);
 • w miarę możliwości zabrać też inne ważne dokumenty w tym np. akty urodzenia, akty ślubu, akty własności, dyplomy i inne dokumenty związane z edukacją;
 • przygotować gotówkę;
 • zabrać potrzebne leki i dokumentację medyczną dotyczącą aktualnych chorób itp.;
 • zabezpieczyć prowiant (woda, jedzenie) na drogę, biorąc pod uwagę możliwe opóźnienia;
 • wziąć wygodne buty i odzież zakładając, że np drogi mogą być zablokowane i dojście do granicy będzie możliwe tylko piechotą;
 • naładować telefon i power banki;
 • zapisać w telefonie oraz dodatkowo na kartce najważniejsze kontakty (w tym telefony alarmowe i numer do konsulatów w Ukrainie);
 • ściągnąć na telefon komórkowy mapę Ukrainy, by móc korzystać z niej w trybie off-line;
 • jeśli podróżujesz własnym autem – zatankować je do pełna i uzupełniać zapasy paliwa na trasie w miarę możliwości.

Jeśli Tobie lub Twoim bliskim zagraża bezpośrednie niebezpieczeństwo w postaci zagrożenia dla życia lub zdrowia w związku toczącym się konfliktem zbrojnym w Ukrainie i stosowaniem przemocy wobec ludności cywilnej i zdecydujesz się na opuszczenie terytorium Ukrainy, możesz udać się na każde przejście graniczne z Polską i zadeklarować funkcjonariuszom Straży Granicznej chęć złożenia wniosku o ochronę międzynarodową w Polsce. Pamiętaj żeby szczegółowo opisać swoją sytuację i przedstawić wszystkie istotne dla sprawy dokumenty i zdjęcia. 

Zgodnie z informacjami podanymi przez Urząd do spraw Cudzoziemców, jako obywatel Ukrainy możesz wjechać do Polski na podstawie:

 • ruchu bezwizowego na podstawie paszportu biometrycznego;
 • wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);
 • wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen;
 • posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu;

Jeśli nie masz żadnego z powyższych (paszportu biometrycznego, wizy, zezwolenia), możesz wjechać na podstawie:

 • wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym;
 • zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy.

Jeśli po przyjeździe do Polski chcesz skorzystać z pomocy oferowanej przez polski rząd, udaj się do jednego z punktów recepcyjnych. W punktach tych otrzymasz posiłek, możliwość odpoczynku i niezbędne informacje. Lista punktów recepcyjnych znajduje się TUTAJ

Adresy punktów recepcyjnych: 

 • Pałac Suchodolskich Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk – osiedle
 • Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8, 22 – 540 Dołhobyczów
 • ​Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58, 22 – 523 Horodło
 • ​Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej (zaplecze hali sportowej), ul. Jana III Sobieskiego 5, 22 – 680 Lubycza Królewska​
 • Świetlica, Korczowa 155 37-552 Korczowa
 •  ​Hala sportowa – Medyka 285, 37-732 Medyka
 •  ​Szkoła Podstawowa w m. Krowica Sama 183, 37-625 Krowica Sama
 •  ​Była Szkoła Podstawowa w Łodynie,  Łodyna 41, 38-700 Ustrzyki Dolne

Co dalej?

Jeśli wjechałeś do Polski  na podstawie:

 • ruchu bezwizowego na podstawie paszportu biometrycznego – Twój legalny pobyt trwa do 90 dni;
 • wizy krajowej lub wizy Schengen, wydanej przez polski organ – Twój pobyt jest legalny zgodnie z terminem ważności wizy i okresem pobytu w niej wskazanym; Po upływie pobytu na podstawie wizy krajowej można kontynuować bez wyjazdu pobyt w ramach ruchu bezwizowego do 90 dni z paszportem biometrycznym;
 • wizy z oznaczeniem D lub C, wydanej przez inne państwo Schengen, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen  – Twój legalny pobyt trwa do 90 dni;
 • zgody komendanta Straży Granicznej – Twój legalny pobyt trwa 15 dni.

Jeśli zechcesz przedłużyć swój legalny pobyt, możesz przed jego upływem złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub w razie spełnienia przesłanek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Takie wnioski składa się w urzędzie wojewódzkim, właściwym ze względu na miejsce pobytu. 

Niezależnie od powyższego, będziesz mógł legalnie przebywać na terytorium Polski na podstawie specjalnych przepisów dotyczących epidemii COVID-19.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, zadzwoń na infolinię Urzędu ds Cudzoziemców: +48 47 721 75 75 

Jeśli władze Polski lub instytucje Unii Europejskiej zdecydują o przyznawaniu obywatelkom i obywatelom Ukrainy wiz humanitarnych w placówkach dyplomatycznych Polski lub innych państw UE, poinformujemy o tym przez nasze kanały komunikacyjne. 

 

***

Евакуація з України – про що потрібно пам’ятати, втікаючи від війни

Вранці 24 лютого 2022 року російські війська атакували територію України. Тисячі людей – громадян України та інших країн, намагаються вибратися з охопленої війною країни. Відповідаючи на величезну кількість запитань людей, які шукають безпеку в Польщі, а також польок і поляків, які хочуть допомогти своїм друзям приїхати до Польщі, ми підготували інформацію про найважливіші аспекти евакуації з України.

Для громадян Польщі, які перебувають в Україні:

Якщо ви зараз перебуваєте в Україні, вам необхідно:

 • зареєструватися в системі Odyseusz,
 • на постійній основі слідкувати за інформацією Міністерства закордонних справ на сторінках Польщі у соціальних мережах та на веб-сайтах.

Для всіх, хто готується покинути територію України:

Перед відправленням:

 • підготуйте та тримайте при собі документи для себе та вашої родини (посвідчення особи, паспорт, якщо є – довідка про щеплення/оздоровлення);
 • по можливості візьміть інші важливі документи, у тому числі, наприклад, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, майнові свідоцтва, дипломи та інші документи, пов’язані з освітою;
 • приготуйте готівку;
 • візьміть необхідні ліки та медичну документацію щодо поточних захворювань тощо;
 • приготуйте провізію (воду, їжу) на дорогу, враховуючи можливі затримки;
 • візьміть зручне взуття та одяг, припускаючи, що, наприклад, дороги можуть бути перекриті і ви зможете дістатися до кордону лише пішки;
 • підзарядіть телефон і павербанки;
 • запишіть найважливіші контакти в телефоні та додатково на аркуші паперу (включаючи номери екстрених служб та номери консульств в Україні);
 • завантажте карту України на мобільний телефон, щоб мати можливість користуватися нею офлайн;
 • якщо ви подорожуєте власним автомобілем – заправте його паливом і якомога більше заправляйтеся на маршруті.

Якщо вам чи вашим родичам загрожує безпосередня небезпека для життя чи здоров’я у зв’язку з триваючим збройним конфліктом в Україні та застосуванням насильства проти мирного населення, і ви вирішили покинути територію України, ви можете виїхати на будь-який пункт перетину кордону з Польщею, та зголосити працівникам польської прикордонної служби бажання подати заяву про міжнародний захист у Польщі. Не забудьте детально описати свою ситуацію та надати всі відповідні документи та фотографії.

Згідно з інформацією Управління у справах іноземців, як громадянин України, ви можете в’їхати до Польщі на підставі:

 • безвізового режиму на основі біометричного паспорта;
 • національна віза (D) або шенгенська віза (C);
 • візи з позначенням D або C, або дозволу на проживання, виданого іншою державою Шенгену;
 • маючи дозвіл на тимчасове проживання, постійне проживання або дозвіл на проживання довгострокового резидента ЄС та дійсну карту проживання;

Якщо не маєш жодного з перерахованих вище (паспорт біометричний, віза, дозвіл), можеш в’їхати на основі:

 • заява про міжнародний захист, подана на польському кордоні;
 • згода начальника прикордонної служби, що надається при перетині кордону.

Якщо після приїзду до Польщі ви хочете скористатися допомогою, яку пропонує польський уряд, зверніться до одного з пунктів прийому. У цих пунктах ви отримаєте їжу, можливість відпочити та необхідну інформацію. З переліком пунктів прийому можна ознайомитися ТУТ.

Адреси пунктів прийому:

 • Pałac Suchodolskich Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk – osiedle
 • Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8, 22 – 540 Dołhobyczów
 • ​Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58, 22 – 523 Horodło
 • ​Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej (zaplecze hali sportowej), ul. Jana III Sobieskiego 5, 22 – 680 Lubycza Królewska​
 • Świetlica, Korczowa 155 37-552 Korczowa
 •  ​Hala sportowa – Medyka 285, 37-732 Medyka
 •  ​Szkoła Podstawowa w m. Krowica Sama 183, 37-625 Krowica Sama
 •  ​Była Szkoła Podstawowa w Łodynie,  Łodyna 41, 38-700 Ustrzyki Dolne

Що далі?

Якщо ви в’їхали в Польщу на підставі:

 • безвізового режиму на підставі біометричного паспорта – ваше легальне перебування триватиме до 90 днів;
 • національної або шенгенської віза, виданої органом влади Польщі – ваше перебування є законним відповідно до терміну дії візи та терміну перебування, зазначеного в ній; Після закінчення терміну перебування на підставі національної візи ви можете продовжити перебування без виїзду з країни за безвізовим режимом до 90 днів з біометричним паспортом;
 • віза з позначенням D або C, видана іншою шенгенською державою, або дозвіл на проживання, видана іншою шенгенською державою – ваше легальне перебування триває до 90 днів;
 • згоди керівника прикордонної служби – ваше легальне перебування триватиме 15 днів.

Якщо ви бажаєте продовжити своє законне перебування, ви можете подати заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання до закінчення терміну дії законного перебування, або якщо дотримані умови для надання дозволу на постійне проживання. Такі заяви подаються до воєводського управління, згідно з місцем перебування.

Незалежно від інформації вище, ви зможете легально перебувати на території Польщі на підставі спеціальних правил в зв’язку з епідемією COVID-19.

Якщо вам потрібна додаткова інформація, будь ласка, телефонуйте на гарячу лінію Управління у справах іноземців: +48 47 721 75 75

Якщо польська влада чи інституції Європейського Союзу вирішать надавати гуманітарні візи українським громадянам та громадянам у дипломатичних представництвах Польщі чи інших країн ЄС, ми повідомимо про це через наші канали зв’язку.