Pomoc w rozliczeniu PIT-37 za rok 2019

 

Osoby, które w 2019 roku pracowały legalnie w Polsce (na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło), powinny złożyć zeznanie podatkowe za ubiegły rok (PIT-37).

W tym roku, ze względu sytuację zagrożenia COVID-19, termin na rozliczenie z Urzędem Skarbowym został przedłużony do 1 czerwca 2020 r., jeżeli jednak do dnia 30 kwietnia podatnik nie wprowadzi zmian w rozliczeniu PIT-37, które przygotował Urząd Skarbowy na portalu www.podatki.gov.pl  PIT-37 zostanie automatycznie złożony z tą datą. Dlatego też warto złożyć deklarację samodzielnie do 30 kwietnia 2020 r., szczególnie gdy przysługują podatnikowi ulgi.

Od ubiegłego roku zeznanie podatkowe PIT-37 przygotowują urzędy skarbowe. Każda osoba może sprawdzić, uzupełnić, poprawić lub potwierdzić swoje zeznanie na portalu www.podatki.gov.pl. 

Portal jest dostępny wyłącznie w języku polskim. Jeżeli potrzebujesz pomocy w weryfikacji swojego zeznania podatkowego lub chcesz wypełnić deklarację PIT-37 prześlij na adres: [email protected] e-mail, w tytule maila wpisz PIT-37 oraz podaj nam następujące dane: 

  1. Deklaracje PIT-11 od wszystkich pracodawców za rok 2019 (skan) 
  2. Deklarację PIT-37 za rok 2018: niezbędna do przesłania deklaracji PIT-37 za 2019 r. on-line lub weryfikacji deklaracji zeznania przygotowanego przez Urząd Skarbowy (skan)
  3. W przypadku rozliczenia wspólnie z małżonkiem podaj dane małżonka/ małżonki i dołączyć ich PIT-11 (skan) lub prześlij informację o braku zatrudnienia małżonka/ małżonki
  4. W przypadku rozliczenia osoby samotnie wychowującej dzieci podaj nam tę informację w mailu
  5. W przypadku prawa do ulgi prorodzinnej (na dzieci) podaj:
    • Imiona i nazwiska dzieci oraz numery PESEL,
    • Imiona i nazwiska dzieci oraz daty urodzeń (jeżeli dzieci nie posiadają numerów PESEL).

Oferowana przez nas pomoc w wypełnianiu PIT-37 jest bezpłatna.

Nie pomagamy w rozwiązywaniu innych spraw podatkowych – z bardziej skomplikowanymi kwestiami należy zwrócić się do specjalistów, np. doradcy podatkowego lub biura księgowego. 

Fundacja nie odpowiada za poprawność sporządzonego rozliczenia PIT-37 w sytuacji gdy płatnik przedstawił niepełne dane niezbędne do rozliczenia.