Finansowanie Fundacji Ocalenie

Finansowanie i transparentność 

Fundacja Ocalenie od ponad 20 lat wspiera osoby uchodźcze i migranckie w budowaniu nowego życia Polsce. Nasze działania są możliwe dzięki wsparciu finansowemu darczyńców i darczyń indywidualnych oraz instytucjonalnych. Zależy nam, aby wspierające nas osoby i instytucje miały jasny i pełny obraz zarówno tego, skąd pozyskujemy środki, oraz w jaki sposób je wydatkujemy. Stawiamy na transparentność i regularną sprawozdawczość, do której zobowiązują nas zarówno polskie przepisy i wewnętrzne regulacje, jak i zaufanie, którymi obdarzają nas nasi darczyńcy i nasze darczynie.


Sprawozdawczość

Każdego roku przedstawiamy kompletne sprawozdanie finansowe i merytoryczne z naszych działań w terminach przewidzianych w ustawie. Nasze sprawozdania są poddawane audytowi niezależnego biegłego rewidenta i przechodzą je z powodzeniem. W pierwszym półroczu publikujemy również podsumowania roczne z danymi liczbowymi i ilościowymi o naszych działaniach, aby osoby i instytucje wspierające miały jasny obraz tego, jak wykorzystywane są ich środki. 

Aktualne materiały są dostępne w zakładkach Sprawozdania i Podsumowanie 2023 roku.

Ewaluacji poddajemy również usługi świadczone na rzecz osób cudzoziemskich, które zgłaszają się do nas po wsparcie. Monitorowaniem i oceną prowadzonych działań zajmuje się wewnętrzny zespół monitoringu, ewaluacji i zarządzania wiedzą (Monitoring, Evaluation, Accountability & Learning).

 

Źródła finansowania

Fundacja Ocalenie finansuje swoją działalność z następujących źródeł:

  • Darowizny finansowe i rzeczowe od osób indywidualnych
  • Darowizny finansowe i rzeczowe od firm i instytucji
  • Środki z 1,5% podatku dochodowego
  • Granty rządowe i samorządowe
  • Środki europejskie

Informacja o finansowaniu konkretnych projektów znajdują się w tej zakładce.

 

Finansowanie a wartości organizacji

Ważne jest dla nas, aby sposób finansowania naszych działań był spójny z wartościami i misją fundacji. Dlatego stawiamy naszym grantodawcom i darczyńcom instytucjonalnym warunki brzegowe, konieczne do nawiązania współpracy i przekazania wsparcia. Odmawiamy przyjmowania darowizn od firm zajmujących się produkcją broni, tytoniu, alkoholu i usługami hazardowymi. Nie współpracujemy również z przemysłem futrzarskim, wydobywczym oraz spółkami i firmami wykorzystywanymi dla propagandy, tj. określonej partii czy koalicji politycznej.

 

Ważne linki: