Współpraca z biznesem

W Fundacji Ocalenie od 2000 roku wspieramy osoby z doświadczeniem migracji, w tym uchodźstwa w budowaniu nowego życia. Pracuje u nas ponad 100 osób pochodzących z kilkunastu krajów.

Mentorka kulturowa z uśmmiechem otwiera drzwi wejśćiowe Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Warszawie. Na drzwiach napis "cześć" w kilkunastu językach. Na ścianie budynku tabliczki z logotypami Fundacji.
Zapraszamy do współpracy małe, średnie i duże firmy, które chcą razem z nami działać na rzecz zmiany społecznej!

NASZE DZIAŁANIA

Osoby cudzoziemskie w Polsce borykają się z brakiem znajomości języka, zasad funkcjonowania urzędów, szkół, systemu ochrony zdrowia. Często nie znają swoich praw i padają ofiarą nieuczciwych pracodawców. Mają problemy z wynajęciem pokoju lub mieszkania. Niektóre nie mają dostępu do świadczeń z pomocy społecznej. Dzieci, przez brak odpowiedniego wsparcia integracyjnego w szkołach, są narażone na przedwczesne zakończenie edukacji.

Nasze działania w 4 ostatnich latach, na skutek kryzysów, które dotknęły świat (pandemia COVID-19, kryzys humanitarnym na polsko-białoruskim pograniczu oraz pełnoskalowa agresja Rosji na Ukrainę) przybrały bezprecedensową skalę. 

Odpowiadamy na te problemy, prowadząc poniższe długoterminowe działania i programy:
(dane za 2023 r.)
 

Centrum Pomocy Cudzoziemcom

12 413 konsultacji mentorskich

Wsparcie integracyjno-mieszkaniowe

84 osoby wzięło udział w programach Witaj w domu i Refugees Welcome Polska

Kursy polskiego dla dorosłych

2424 osoby wzięły udział w kursach w Warszawie, Łodzi, Łomży

Magazin (pomoc rzeczowa)

4709 osób otrzymało pomoc rzeczową, w tym 2008 dzieci

Wsparcie dzieci i młodzieży

117 osób uczniowskich brało udział w programie tutoringowym

Pomoc psychologiczna

przeprowadzono 1368 godzin konsultacji psychologicznych i psychoterapeutycznych

 

Oprócz działań długofalowych, prowadzimy także działania interwencyjne:

Od sierpnia 2021 roku jesteśmy obecni na polsko-białoruskim pograniczu, gdzie prowadzimy monitoring sytuacji, udzielamy pomocy humanitarnej i prawnej osobom uchodźczym, nagłaśniamy sprawę, lobbujemy za zakończeniem tego kryzysu humanitarnego. Mocno koncentrujemy się również na działaniach rzeczniczych, ukierunkowanych na zaprzestanie pushbacków na granicy. W 2023 roku osoby wolontariackie Fundacji 100 razy podejmowały interwencję, i udzieliły bezpośredniej pomocy 368 osobom (w tym co najmniej 34 kobietom oraz 15 dzieciom i osobom niepełnoletnim).

Po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę uruchomiłyśmy liczne działania interwencyjne: tymczasowe zakwaterowanie w punkcie recepcyjnym Biennale Warszawa i w jednym z warszawskich hoteli, przyjazne przestrzenie w punktach recepcyjnych na granicy i w ośrodkach zakwaterowania, świetlice integracyjne dla dzieci z Ukrainy. Obserwując zmieniające się potrzeby, stoponiowo ograniczałyśmy działania interwencyjne na rzecz długoterminowych działań integracyjnych. W 2023 r., od stycznia do sierpnia, istniało 19 punktów edukacyjnych w ośrodkach długoterminowego zakwaterowania oraz 1 przestrzeń przyjazna dzieciom w punkcie edukacyjnym. Z punktów oraz bezpiecznej przestrzeni skorzystało łącznie 5 465 dzieci, a 467 z nich brało udział w zajęciach języka polskiego. W 2023 roku w Warszawie działały 4 świetlice integracyjne.

Formy współpracy z biznesem

Wiele naszych działań prowadzimy dzięki wsparciu biznesu. Jesteśmy otwarci na współpracę w różnych formach.

DAROWIZNY FINANSOWE

Przyjmujemy:

 • darowizny o charakterze ogólnym, przeznaczone na naszą działalność statutową,
 • darowizny celowe, przeznaczone na wsparcie działania wybranego przez darczyńcę. 

Fundacja Ocalenie posiada status organizacji pożytku publicznego, co oznacza, że przekazywane jej darowizny podlegają odliczeniu od podatku.   

WSPÓLNE PROJEKTY

Jesteśmy otwarci na realizację nowych projektów we współpracy z grantodawcą realizującym określone przez siebie cele strategii ESG, o ile są one spójne z misją i zakresem działania Fundacji. 

Z uwagi na koszty administracji i koordynacji, nowe projekty uruchamiamy tylko, jeżeli kwota grantu przekracza 100 tys. zł. 

DAROWIZNY RZECZOWE

Przyjmujemy darowizny rzeczowe, służące wsparciu naszych klientek i klientów (np. artykuły RTV i AGD, meble, laptopy, telefony, chemia domowa, kosmetyki, pieluchy, podpaski, nowa bielizna, pościel i ręczniki) oraz poprawie wyposażenia Fundacji (np. laptopy, komputery stacjonarne, artykuły biurowe). 

Ze względu na ograniczoną przestrzeń, którą dysponujemy, w przypadku chęci przekazania darowizny rzeczowej, prosimy o kontakt przed rozpoczęciem jej przygotowania, w celu potwierdzenia, czy w danym momencie jesteśmy w stanie ją przyjąć. 

ZBIÓRKI PRACOWNICZE I AKCJE SPECJALNE

Zachęcamy osoby pracujące w firmach do organizowania wewnętrznych zbiórek finansowych lub rzeczowych oraz akcji specjalnych, takich jak licytacje, aukcje, kiermasze czy konkursy

Osobom, które zdecydują się na organizację wewnątrzfirmowej zbiórki lub akcji na rzecz Fundacji, oferujemy:

 • wsparcie organizacyjne i komunikacyjne, 
 • przygotowanie i przekazanie materiałów przydatnych do przeprowadzenia akcji lub zbiórki, 
 • przygotowanie podsumowania i podziękowania, do przekazania współpracownikom i współpracowniczkom. 
PROGRAMY MATCHING GIFT

Jesteśmy zarejestrowani na platformie Benevity – darowizny finansowe przekazywane przez osoby zatrudnione w firmach uczestniczących w programie matching gift mogą zostać powiększone dzięki wpłacie od pracodawcy. 

DORADZTWO ZAWODOWE I POŚREDNICTWO PRACY

Wspieramy osoby cudoziemskie, dla których stawianie pierwszych kroków zawodowych w Polsce wiążę się z ogromnym stresem. W ramach doradztwa zawodowego konsultujemy te osoby w kwestiach ich praw i obowiązków na polskim rynku pracy, zjawisk społeczno-kulturowych, które są istotne zarówno w trakcie poszukiwania pracy, jak i w dalszej integracji społeczno-zawodowej.

W ramach pośrednictwa pracy kierujemy się przede wszystkim dobrem naszych klientów i klientek dlatego zależy nam na współpracy z rzetelnymi pracodawcami. 

Oferujemy współpracę:

 • w ramach procesu zatrudniania osób cudzoziemskich,
 • w zakresie opracowania programów wsparcia integracyjnego dla już zatrudnionych osób,
 • w ramach kompleksowych, realizowanych wspólnie projektów stażowych/ szkoleniowych.

Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje, mające na celu pomoc osobom, zagrożonym zarówno wykluczeniem zawodowym,  jak i społecznym.

WARSZTATY I SZKOLENIA

Warsztaty i szkolenia są realizowane przez Ocalenie spółka z o. o., która została powołana w czerwcu 2023 r. jako odpowiedź na potrzebę rozszerzenia działalności Fundacji Ocalenie o usługi komercyjne. Stanowiąc dodatkowe źródło finansowania, spółka wspiera Fundację Ocalenie w działalności statutowej. W swoich działaniach spółka opiera się na doświadczeniu i zapleczu merytorycznym pracownic i pracowników Fundacji Ocalenie.

Oferujemy warsztaty i szkolenia specjalistyczne: 

Język inkluzywny, czyli jak opowiadać o migracjach?

Format i czas trwania: webinar (2h) lub stacjonarnie (4h)

Przykładowy zakres 2-godzinnego webinaru: 

 1. Język wrażliwy i włączający – dlaczego jest ważny, kiedy mówimy lub piszemy o uchodźstwie i migracjach? 
 2. Jak nie wpaść w pułapki tworząc treści o osobach z doświadczeniem uchodźstwa? (dezinformacja/misinformacja, nadmierna akademickość, ryzyko protekcjonalnego mówienia o osobach i ich dehumanizacji) 
 3. Z jakich słów, zwrotów i sformułowań korzystać by z poszanowaniem mówić i pisać o migracjach? 
 4. Skąd czerpać rzetelne informacje?
Prawne ABC zatrudniania osób cudzoziemskich

Format i czas trwania: webinar (2h) lub stacjonarnie (4h)

Przykładowy zakres tematyczny 4-godzinnego warsztatu stacjonarnego: 

 1. Jakie są najważniejsze kroki do podjęcia, jeżeli chcemy zatrudnić osoby uchodźcze? 
 2. Jakie są podstawowe obowiązki pracodawcy, który zatrudnia osobę cudzoziemską i powierza jej wykonywanie pracy?
 3. Jak zatrudnić w firmie cudzoziemca/cudzoziemkę albo jak delegować go/ją do czasowego wykonywania pracy w Polsce? 
 4. Jakie są zasady i warunki zatrudniania osoby cudzoziemskiej na umowę o pracę i umowę cywilnoprawną? 
 5. Jakie są korzyści, a jakie ryzyka dla pracodawców związane z zatrudnianiem osób z doświadczeniem uchodźczym?

Ze względu na duże różnice pomiędzy konkretnymi pracodawcami, szkolenia prawne przygotowujemy w sposób zindywidualizowany – powinny być zamawiane z minimum 2-miesięcznym wyprzedzeniem.

Organizujemy też warsztaty, szkolenia i wydarzenia networkingowe i teambuildingowe:

Warsztaty kulinarne – kuchnie świata

Format: stacjonarnie, Warszawa i okolice

Czas trwania: 4 godziny

Liczba osób: 15-20

Ofertę kierujemy do firm, które szukają ciekawych propozycji warsztatów integracyjnych dla swoich zespołów. Osoby uczestniczące w warsztatach zapoznają się z wybraną kuchnią narodową i wspólnie przyrządzą typowe dla niej dania.

Oferujemy warsztaty kuchni gruzińskiej, syryjskiej, tadżyckiej, wietnamskiej lub ukraińskiej. Warsztat poświęcony jest tradycjom i kuchniom innym niż polska, więc może stanowić dla osób uczestniczących inspirację do wprowadzania nowych kulinarnych zwyczajów w swoich domach.

Prowadzący lub prowadząca to osoba pochodząca z danego kraju, znająca jego zwyczaje kulinarne oraz tradycyjną kuchnię. W ramach wprowadzenia opowiada o zwyczajach kulinarnych w swoim kraju, a następnie razem z osobami uczestniczącymi przygotowuje kilka tradycyjnych dań. Warsztat kończy się degustacją wspólnie przygotowanych potraw.

Warsztaty odpoczynkowe – joga

Format: stacjonarnie, Warszawa i okolice

Czas trwania: 2 godziny

Liczba osób: 15-20

Warsztaty jogi to propozycja dla firm, które chciałyby zapewnić swoim pracownikom i pracownicom możliwość zrelaksowania się i wyciszenia. 

Podczas warsztatów osoba prowadząca zaproponuje uczestnikom i uczestniczkom wykonanie różnych pozycji (asan), łączących spokojne ćwiczenia rozciągająco-wzmacniające z elementami medytacji. Pokaże również techniki relaksacyjne umożliwiające lepsze radzenie sobie ze stresem. Osoby uczestniczące będą mogły wyciszyć natłok myśli, uspokoić umysł i rozluźnić ciało, na chwilę odrywając się od codziennych obowiązków.

Dzięki warsztatom jogi pracownice i pracownicy zrelaksują się i nabiorą energii do dalszej pracy!

Warsztaty i szkolenia prowadzimy:

 • po polsku, angielsku lub rosyjsku
 • stacjonarnie lub online

Oferujemy też przygotowanie materiałów edukacyjnych, takich jak prezentacje, broszury czy quizy.

Korzyści

KORZYŚCI DLA FIRMY

Współpraca z Ocaleniem oznacza współpracę z organizacją: 

 • rozpoznawalną – jedną z największych w Polsce w obszarze wsparcia osób z doświadczeniem migracyjnym, w tym uchodźczym, aktywną w mediach społecznościowych i tradycyjnych, uczestniczącą w debacie publicznej;
 • wyrazistą – jasno i jednoznacznie opowiadającą się w obronie praw człowieka, równości i godności oraz przeciw dyskryminacji;
 • różnorodną – zatrudniającą osoby z grup mniejszościowych i narażonych na dyskryminację: osoby cudzoziemskie, kobiety, osoby LGBT+, osoby z niepełnosprawnościami; 
 • stabilną – aktywną od 2000 roku, stale rozwijającą zespół już ponad 100 osób specjalistycznych oraz zakres oferowanej pomocy;
 • profesjonalną – merytorycznie, komunikacyjnie i administracyjnie;
 • wiarygodną – posiadającą status organizacji pożytku publicznego, współpracującą z wieloma firmami i instytucjami polskimi i międzynarodowymi.

Dla wyznających podobne wartości firm oznacza to:

 • przyczynianie się do zmiany – budowania bardziej przyjaznego, otwartego i różnorodnego społeczeństwa;
 • możliwość realizacji założeń swojej strategii ESG w obszarze S – social; 
 • przyczynienie się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, w szczególności Celu 10. Mniej nierówności,
 • budowanie wizerunku organizacji działającej w zgodzie z wartościami;
 • umacnianie postaw otwartości i tolerancji wśród swoich pracowniczek i pracowników i budowanie firmowej kultury różnorodności i włączania. 
DODATKOWE KORZYŚCI

W zależności od formy i wysokości wsparcia, uwzględniając potrzebę ochrony prywatności osób, którym pomagamy oraz potrzeby firmy partnerskiej, oferujemy świadczenia zwrotne: 

 • świadczenia komunikacyjne w wybranych lub wszystkich kanałach Fundacji (strony internetowe, media społecznościowe);
 • przygotowanie materiałów podsumowujących wsparcie (np. artykuł na blogu, fotorelacja, spot wideo, dyplomy z podziękowaniem za wsparcie); 
 • przygotowanie krótkich publikacji elektronicznych dla zespołu, promujących wielokulturowość (np. broszury z przepisami na dania z różnych kuchni świata); 
 • spotkania, warsztaty lub szkolenia dla osób pracowniczych lub ich dzieci (np. spotkanie z osobą z Fundacji, szkolenie antydyskryminacyjne, warsztat kulinarny, wielokulturowe animacje dla dzieci). 

Kontakt

CSR różnorodność

 

Marianna Wartecka

Dyrektorka ds. partnerstw i rzecznictwa, członkini zarządu
[email protected]

 

 

Monika Sasiak

Managerka partnerstw i rzecznictwa
[email protected]

 

 

Kristina Stankiewicz

Managerka zespołu doradztwa zawodowego, specjalistka ds. zatrudnienia
[email protected]

881 280 595

 

Julia Godorowska

Koordynatorka ds. szkoleń
[email protected]

 

Natalia Jakoniuk

 

Natalia Jakoniuk

Specjalistka ds. organizacji aukcji i szkoleń
[email protected]

 

 


Fundacja Ocalenie działa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, w tym szczególnie celu 10: Mniej Nierówności.

 

Nasze Partnerstwa

Partnerstwa StrategiczneCSR różnorodność

Partnerstwo Merytoryczne

Partnerstwo Medialne

Wspierają nas także:

 • 4MOSA (Muscat)
 • 5+ Szkoła Górska
 • Amway
 • Amazon
 • ATENOR
 • Brainforest Global
 • CD PROJEKT
 • Centrum Kreatywności Targowa
 • Cygan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
 • DENCKERMANN
 • EF Education First
 • Food Town w Fabryce Norblina
 • Fundacja CAF
 • Fundacja Foster (działania edukacyjno-informacyjne)
 • Fundacja Ipsos
 • Fundacja PZU
 • Fundacja Stefana Batorego
 • Fundacja Valores
 • GOLDWIN INC.
 • Grupa K2
 • Grupa Morizon-Gratka
 • Henkel
 • Hewlett Packard Enterprise
 • Ikano Bank Oddział w Polsce
 • ING
 • K2 Create
 • KABAK
 • King Baudouin Foundation
 • Klub B90 i Ulica Elektryków z rodziną (Tricity for U)
 • KONTEKST A. Wolski sp. k.
 • Kulczyk Foundation
 • Laboratorium Kosmetyczne Joanna
 • Many Mornings
 • Megaphone.pl
 • Merida
 • MiaDonna and Company
 • Moms Against Poverty
 • Monnet International School w Warszawie
 • Muzeum Fabryki
 • NSSLGlobal
 • Oliver Wyman
 • Open Minded Group Sp z .o.o.
 • Open Society Foundation
 • Option1 sp. z o.o.
 • Pakamera
 • Patagonia Europe
 • People Sp. z o.o.
 • Permira Foundation
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • ROHLIG SUUS Logistics
 • Röhlig Logistics GmbH & Co. KG.
 • Signify Poland
 • SEGRO
 • Sollers Consulting
 • THE MILLICHOPE FOUNDATION
 • Together Rising
 • Twinset Polska
 • Veoli Botanica
 • Wavemaker i Mindshare
 • Webankieta
 • WeMove Europe
 • Wydawnictwo Dwie Siostry
 • YOPE

 

Fot. Marcin Obara