Biznes

O nas 

CSR różnorodność uchodźcy migranciFundacja Ocalenie działa od 2000 roku. W biurach w Warszawie i w Łomży zatrudniamy około 100 osób pochodzących z 9 krajów.

W 2020 r. z naszej pomocy skorzystało 2321 osób.

NASZE DZIAŁANIA

Cudzoziemki i cudzoziemcy w Polsce borykają się z brakiem znajomości języka, zasad funkcjonowania urzędów, szkół, systemu ochrony zdrowia. Często nie znają swoich praw i padają ofiarą nieuczciwych pracodawców. Mają problemy z wynajęciem pokoju lub mieszkania. Niektórzy nie mają dostępu do świadczeń z pomocy społecznej. Dzieci, przez brak odpowiedniego wsparcia integracyjnego w szkołach, są narażone na przedwczesne zakończenie edukacji. 

Odpowiadamy na te problemy, prowadząc działania i programy:
(dane za 2020 r.)
 

Centrum Pomocy Cudzoziemcom

7055 konsultacji mentora/ mentorki kulturowej, prawnika/ prawniczki lub psycholożki

Wsparcie mieszkaniowe

173 osoby, w tym 93 dzieci, objęte dopłatami do czynszów i rachunków  

Kursy polskiego dla dorosłych

634 osoby uczestniczące w zajęciach w trakcie trzech trymestrów

Magazin (pomoc rzeczowa)

857 wizyt zrealizowanych przez klientki i klientów 

Wsparcie dzieci i młodzieży

105 uczniów i uczennic korzystających ze świetlicy, tutoringu indywidualnego lub program stypendialnego

Pomoc żywnościowa

846 osób, w tym 444 dzieci, objętych wsparciem w postaci bonów zakupowych lub paczek żywnościowych

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

Formy współpracy z biznesem

Wiele naszych działań prowadzimy dzięki wsparciu biznesu. Jesteśmy otwarci na współpracę w różnych formach.

DAROWIZNY FINANSOWE

Przyjmujemy:

 • darowizny o charakterze ogólnym, przeznaczone na naszą działalność statutową,
 • darowizny celowe, przeznaczone na wsparcie działania wybranego przez darczyńcę. 

Fundacja Ocalenie posiada status organizacji pożytku publicznego, co oznacza, że przekazywane jej darowizny podlegają odliczeniu od podatku.   

WSPÓLNE PROJEKTY

Jesteśmy otwarci na realizację nowych projektów we współpracy z grantodawcą realizującym określone przez siebie cele strategii CSR, o ile są one spójne z misją i zakresem działania Fundacji. 

Z uwagi na koszty administracji i koordynacji, nowe projekty uruchamiamy tylko, jeżeli kwota grantu przekracza 50 tys. zł. 

DAROWIZNY RZECZOWE

Przyjmujemy darowizny rzeczowe, służące wsparciu naszych klientek i klientów (np. artykuły RTV i AGD, meble, laptopy, telefony, chemia domowa, kosmetyki, pieluchy, podpaski, nowa bielizna, pościel i ręczniki) oraz poprawie wyposażenia Fundacji (np. laptopy, komputery stacjonarne, artykuły biurowe). 

Ze względu na ograniczoną przestrzeń, którą dysponujemy, w przypadku chęci przekazania darowizny rzeczowej, prosimy o kontakt przed rozpoczęciem jej przygotowania, w celu potwierdzenia, czy w danym momencie jesteśmy w stanie ją przyjąć. 

ZBIÓRKI PRACOWNICZE I AKCJE SPECJALNE

Zachęcamy pracowników i pracowniczki firm do organizowania wewnętrznych zbiórek finansowych lub rzeczowych oraz akcji specjalnych, takich jak licytacje, aukcje, kiermasze czy konkursy

Osobom, które zdecydują się na organizację wewnątrzfirmowej zbiórki lub akcji na rzecz Fundacji, oferujemy:

 • wsparcie organizacyjne i komunikacyjne, 
 • przygotowanie i przekazanie materiałów przydatnych do przeprowadzenia akcji lub zbiórki, 
 • przygotowanie podsumowania i podziękowania, do przekazania współpracownikom i współpracowniczkom. 
PROGRAMY MATCHING GIFT

Jesteśmy zarejestrowani na platformie Benevity – darowizny finansowe przekazywane przez pracowników i pracowniczki firm uczestniczących w programie matching gift mogą zostać powiększone dzięki wpłacie od pracodawcy. 

DORADZTWO ZAWODOWE I POŚREDNICTWO PRACY

Wspieramy mieszkających w  Warszawie i okolicach cudzoziemców i cudzoziemki, zwłaszcza uchodźców i uchodźczynie, dla których stawianie pierwszych kroków zawodowych w Polsce wiążę się z ogromnym stresem. W ramach doradztwa zawodowego konsultujemy te osoby w kwestiach ich praw i obowiązków na polskim rynku pracy, zjawisk społeczno-kulturowych, które są istotne zarówno w trakcie poszukiwania pracy, jak i w dalszej integracji społeczno-zawodowej.

W ramach pośrednictwa pracy kierujemy się przede wszystkim dobrem naszych klientów i klientek dlatego zależy nam na współpracy z rzetelnymi pracodawcami. 

Oferujemy współpracę:

 • w ramach procesu zatrudniania nowych pracowników i pracowniczek cudzoziemskich,
 • w zakresie opracowania programów wsparcia integracyjnego dla już zatrudnionych cudzoziemek i cudzoziemców,
 • w ramach kompleksowych, realizowanych wspólnie projektów stażowych/ szkoleniowych.

Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje, mające na celu pomoc osobom, zagrożonym zarówno wykluczeniem zawodowym,  jak i społecznym.

WARSZTATY I SZKOLENIA

Oferujemy warsztaty i szkolenia specjalistyczne: 

 • antydyskryminacyjne, wzmacniające kulturę różnorodności i inkluzywności organizacji,
 • dotyczące zarządzania różnorodnością, 
 • edukacji globalnej, poświęcone kwestii migracji i sytuacji uchodźców i uchodźczyń,
 • prawne: dla działów HR, dotyczące zatrudniania cudzoziemców oraz dla pracowników i pracowniczek cudzoziemskich, dotyczące ich praw i obowiązków w Polsce (ze względu na duże różnice pomiędzy konkretnymi pracodawcami, szkolenia prawne przygotowujemy w sposób zindywidualizowany – powinny być zamawiane z minimum 2-miesięcznym wyprzedzeniem).   

Organizujemy też warsztaty, szkolenia i wydarzenia networkingowe i teambuildingowe, np.: 

 • warsztaty kulinarne kuchni z różnych części świata, 
 • wielokulturowe animacje dla dzieci. 

Warsztaty i szkolenia prowadzimy:

 • po polsku, angielsku lub rosyjsku, 
 • stacjonarnie lub online. 

Oferujemy też przygotowanie materiałów edukacyjnych, takich jak prezentacje, broszury czy quizy.

WOLONTARIAT PRACOWNICZY

Wolontariat w Fundacji Ocalenie można realizować w dwóch obszarach związanych z prowadzonymi przez nas stale działaniami:

 • uczenie osób dorosłych języka polskiego;
 • pomoc dzieciom w nauce. 

Obie formy wolontariatu:

 • mają charakter długoterminowy,
 • są realizowane w Warszawie, zasadniczo w formie stacjonarnej (w okresie pandemii kursy polskiego odbywają się online),
 • wymagają zaangażowania na poziomie minimum 2-4 godzin tygodniowo,
 • są poprzedzone szkoleniem, organizowanym przez Fundację. 

Na wolontariat można zgłosić się:

 • indywidualnie, podczas otwartych rekrutacji (zobacz: aktualne ogłoszenia o wolontariacie >>>
 • lub w sposób zorganizowany, grupą kilku lub kilkunastu pracowników. Dla takiej grupy możemy zorganizować dodatkowe szkolenie, finansowane przez firmę lub organizację zatrudniającą grupę wolontariuszy. 

Korzyści i świadczenia 

KORZYŚCI DLA FIRMY

Współpraca z Ocaleniem oznacza współpracę z organizacją: 

 • rozpoznawalną – jedną z największych w Polsce w obszarze wsparcia osób z doświadczeniem uchodźstwa i migracji, aktywną w mediach społecznościowych i tradycyjnych, uczestniczącą w debacie publicznej;
 • wyrazistą – jasno i jednoznacznie opowiadającą się w obronie praw człowieka, równości i godności oraz przeciw dyskryminacji;
 • różnorodną – zatrudniającą osoby z grup mniejszościowych i narażonych na dyskryminację: uchodźców i uchodźczynie, migrantów i migrantki, kobiety, osoby LGBT+, osoby z niepełnosprawnościami; 
 • stabilną – aktywną od 2000 roku, stale rozwijającą zespół już ponad 40 specjalistek i specjalistów oraz zakres oferowanej pomocy;
 • profesjonalną – merytorycznie, komunikacyjnie i administracyjnie;
 • wiarygodną – posiadającą status organizacji pożytku publicznego, współpracującą z wieloma firmami i instytucjami polskimi i międzynarodowymi.

Dla wyznających podobne wartości firm oznacza to:

 • przyczynianie się do zmiany – budowania bardziej przyjaznego, otwartego i różnorodnego społeczeństwa;
 • możliwość realizacji założeń swojej strategii CSR; 
 • przyczynienie się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, w szczególności Celu 10. Mniej nierówności,
 • budowanie wizerunku organizacji działającej w zgodzie z wartościami;
 • umacnianie postaw otwartości i tolerancji wśród swoich pracowniczek i pracowników i budowanie firmowej kultury różnorodności i włączania. 
ŚWIADCZENIA ZWROTNE

W zależności od formy i wysokości wsparcia, uwzględniając potrzebę ochrony prywatności osób, którym pomagamy oraz potrzeby Partnera, oferujemy świadczenia zwrotne: 

 • świadczenia komunikacyjne w wybranych lub wszystkich kanałach Fundacji (strony internetowe, media społecznościowe);
 • przygotowanie materiałów podsumowujących wsparcie (np. artykuł na blogu, fotorelacja, spot wideo, dyplomy z podziękowaniem za wsparcie); 
 • przygotowanie krótkich publikacji elektronicznych dla pracowników i pracowniczek, promujących wielokulturowość (np. broszury z przepisami na dania z różnych kuchni świata); 
 • spotkania, warsztaty lub szkolenia dla pracowniczek i pracowników lub ich dzieci (np. spotkanie z przedstawicielem/ przedstawicielką Fundacji, szkolenie antydyskryminacyjne, warsztat kulinarny, wielokulturowe animacje dla dzieci). 

Kontakt

CSR różnorodność

 

Marianna Wartecka
Koordynatorka współpracy z biznesem

[email protected]
509 133 804 

Natalia Jakoniuk

 

Natalia Jakoniuk
Specjalistka ds. warsztatów i szkoleń 

[email protected]
665 104 762

 

Kristina Stankiewicz
Doradczyni zawodowa, specjalistka ds. zatrudnienia

[email protected]
881 280 595

 

 


Fundacja Ocalenie działa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, w tym szczególnie Celu 10: Mniej Nierówności.

Nasze Partnerstwa

Partnerstwa StrategiczneCSR różnorodność

Partnerstwo Merytoryczne

Partnerstwo Medialne

Wspierają nas także:

 • 4MOSA (Muscat)
 • 5+ Szkoła Górska
 • Amway
 • Amazon
 • ATENOR
 • Brainforest Global
 • CD PROJEKT
 • Centrum Kreatywności Targowa
 • Cygan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
 • DENCKERMANN
 • EF Education First
 • Food Town w Fabryce Norblina
 • Fundacja CAF
 • Fundacja Foster (działania edukacyjno-informacyjne)
 • Fundacja Ipsos
 • Fundacja PZU
 • Fundacja Stefana Batorego
 • Fundacja Valores
 • GOLDWIN INC.
 • Grupa K2
 • Grupa Morizon-Gratka
 • Henkel
 • Hewlett Packard Enterprise
 • Ikano Bank Oddział w Polsce
 • ING
 • K2 Create
 • KABAK
 • King Baudouin Foundation
 • Klub B90 i Ulica Elektryków z rodziną (Tricity for U)
 • KONTEKST A. Wolski sp. k.
 • Kulczyk Foundation
 • Laboratorium Kosmetyczne Joanna
 • Many Mornings
 • Megaphone.pl
 • Merida
 • MiaDonna and Company
 • Moms Against Poverty
 • Monnet International School w Warszawie
 • Muzeum Fabryki
 • Open Minded Group Sp z .o.o.
 • Open Society Foundation
 • Option1 sp. z o.o.
 • Patagonia Europe
 • People Sp. z o.o.
 • Permira Foundation
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • ROHLIG SUUS Logistics
 • Röhlig Logistics GmbH & Co. KG.
 • Signify Poland
 • SEGRO
 • Sollers Consulting
 • THE MILLICHOPE FOUNDATION
 • Together Rising
 • Twinset Polska
 • Veoli Botanica
 • Wavemaker i Mindshare
 • WeMove Europe
 • Wydawnictwo Dwie Siostry
 • YOPE