Zespół

Trzon Fundacji Ocalenie stanowią pracowniczki i pracownicy Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Łomży, w Łodzi i w Warszawie: mentorzy i mentorki, zespół prawny, psycholożki, asystentki rodziny, opiekunki świetlicy.

W warszawskim biurze, poza zespołem CPC, pracują także koordynatorki i koordynatorzy poszczególnych programów i działań Fundacji, zarząd, zespół ds. fundraisingu i promocji oraz koordynator IT.

Wiele działań Fundacji byłoby niemożliwych bez wspaniałych wolontariuszy i wolontariuszek – to ok. 100 osób rocznie, które zajmują się m.in. prowadzeniem kursów polskiego dla dorosłych, wspieraniem w nauce dzieci z rodzin uchodźczych i migranckich czy wspieraniem uchodźców i uchodźczyń w integracji.

 

Zarząd

Piotr Bystrianin
Anna Chmielewska
Kalina Czwarnóg
Marianna Wartecka

HR i administracja

Małgorzata Kubik
Dyrektorka ds. zasobów ludzkich i administracji

Edyta Kamińska
Kierowniczka ds. personalnych

Piotr Chojnacki
Menedżer IT

Finanse

Klaudia Rukszan
Dyrektorka finansowa

Barbara Grzybowska
Starsza koordynatorka finansowa

Dagmara Rolirad
Starsza koordynatorka finansowa

Zofia Zakrzewska
Starsza koordynatorka finansowa i Analityczka finansowa

Programy mieszkaniowo-socjalne

Piotr Bystrianin
Dyrektor ds. wsparcia finansowego i pracy socjalnej, koordynator programu Witaj w domu

Katarzyna Regulska
Menedżerka programu mieszkaniowego Refugees Welcome Polska

Kaja Wymysłowska-Eshak
Menedżerka programu Witaj w domu

Centrum Pomocy Cudzoziemcom (CPC)

Anna Chmielewska
Dyrektorka programów integracyjnych

Kamila Płowiec
Menedżerka CPC w Warszawie

Agata Pendrak
Menedżerka CPC w Łodzi

Lidia Zoń
Menedżerka CPC w Łomży 

Aneta Obłąkowska-Gwóźdź
Menedżerka zespołu psychologicznego w Warszawie

Dorota Nowok
Menedżerka pomocy rzeczowej w Warszawie

Karina Melnytska
Menedżerka zespołu mentorskiego CPC w Warszawie

Dorota Przygucka
Koordynatorka Centrum Pomocy Ofiarom Tortur

Tomasz Pietrzak
Menedżer zespołu prawnego w Warszawie

Magdalena Piotrowska
Menedżerka zespołu kursów polskiego

Kristina Stankiewicz
Menedżerka zespołu doradztwa zawodowego w Warszawie

Działania skierowane do dzieci i młodzieży

Małgorzata Ćwiek
Menedżerka programu tutoringowego

Łukasz Zbroszczyk
Menedżer świetlic w Warszawie

Tahmina Rajabova
Menedżerka programu wsparcia szkół

Komunikacja zewnętrzna, fundraising indywidualny, wolontariat

Kalina Czwarnóg
Dyrektorka zaangażowania społeczności

Karolina Szymańska
Menedżerka zespołu komunikacji zewnętrznej i fundraisingu

Patrycja Fleiszer
Menedżerka wolontariatu

Partnerstwa finansowe i niefinansowe, rzecznictwo, monitoring i ewaluacja

Marianna Wartecka
Dyrektorka partnerstw i rzecznictwa

Monika Sasiak
Menedżerka zespołu partnerstw i rzecznictwa

Mateusz Jeżowski
Menedżer zespołu monitoringu, ewaluacji i zarządzania wiedzą

Magdalena Zuberek
Koordynatorka w zespole ds. partnerstw

Działania na granicy BY

Marta Szymanderska-Pastryk
Menedżerka zespołu działań interwencyjnych na granicy PL/BY

Anna Sikora
Menedżerka zespołu działań interwencyjnych na granicy PL/BY