O nas

Fundacja Ocalenie wspiera osoby z doświadczeniem migracji i uchodźstwa w budowaniu nowego życia w Polsce.

Fundacja Ocalenie od 2000 roku działa na rzecz dialogu międzykulturowego i budowania otwartego społeczeństwa. Dąży do tego, aby każdy człowiek mógł żyć godnie i w poszanowaniu swoich praw.

 

Nasze działania

Pomagamy cudzoziemcom i cudzoziemkom: prowadzimy Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Warszawie, w Łodzi i w Łomży, świetlicę dla dzieci uchodźczych w Łomży, uczymy bezpłatnie polskiego, prowadzimy programy adaptacyjne i integracyjne, szukamy pokoi i mieszkań.

Edukujemy społeczeństwo: prowadzimy warsztaty o uchodźcach, antydyskryminacyjne, integracyjne, angażujemy wolontariuszki i wolontariuszy, organizujemy wydarzenia integracyjne, zabieramy głos w debacie publicznej.

Współpracujemy ze szkołami, uczelniami, instytucjami publicznymi, firmami i organizacjami międzynarodowymi.

 

Organizacja i finansowanie

Fundacja Ocalenie posiada status organizacji pożytku publicznego, nie jest nastawiona na zysk i nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

Zespół

Trzon Fundacji Ocalenie stanowią pracowniczki i pracownicy Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Łomży, Łodzi i w Warszawie: mentorzy i mentorki, prawnicy i prawniczki, psycholożki i psychologowie, opiekunki świetlicy, doradczynie zawodowe.

W warszawskim biurze, poza zespołem CPC, pracują także koordynatorki i koordynatorzy poszczególnych programów i działań Fundacji, zarząd, zespół ds. fundraisingu i promocji, zespół ds. współpracy z biznesem i relacji zewnętrznych oraz zespół IT.