COVID-19 info: PL, EN, RU, UA, FR, GEO, TJ, AR, VIE

POLSKI

Drodzy klienci, drogie klientki,

w trosce o Wasze bezpieczeństwo będziemy Wam przekazywać najważniejsze informacje dotyczące koronawirusa w Waszym języku.

28 marca 2022 został zniesiony obowiązek noszenia maseczek. Zasada ta dotyczy zarówno przestrzeni otwartych jak i pomieszczeń zamkniętych. Wyjątkiem są jednak podmioty lecznicze (np. szpitale, przychodnie) i apteki – tam maseczki nadal obowiązują. 

Źródło:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/dystans-spoleczny-i-maseczki

Dlaczego warto się zaszczepić?

Szczepionki wyzwalają w organizmie naturalną produkcję przeciwciał, co daje możliwość przerwania transmisji koronawirusa z człowieka na człowieka. Masowe szczepienia zwiększają odporność zbiorową, dając nam szansę na realne zmniejszenie liczby zakażeń. Wszystkie szczepionki przeciw COVID-19 przechodzą staranne badania według najwyższych standardów bezpieczeństwa. 

W ramach Narodowego Programu Szczepień każda chętna osoba powyżej 18. roku życia, a także dzieci, które skończyły 5 lat, mogą bezpłatnie zaszczepić się przeciw COVID-19. 

E-skierowanie jest generowane automatycznie dla osób, które mogą zapisywać się na szczepienie. W przypadku cudzoziemców nieposiadających numeru PESEL, osoba chcąca się zaszczepić musi posiadać dowód potwierdzający tożsamość – dowód osobisty, paszport lub tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca – TZTC. Skierowanie na szczepienie wystawia lekarz za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl. Jest ono ważne 90 dni.

Rejestracja na szczepienie

Na szczepienie może zapisać się każdy, kto otrzymał e-skierowanie. Można to zrobić na kilka sposobów:

 • zadzwonić na infolinię 989,
 • zarejestrować się online przez e-Rejestrację,
 • wysłać SMS o treści SzczepimySie na numer 880 333 333,
 • przez mojeIKP – aplikację mobilną,
 • zapisać się bezpośrednio w punkcie szczepień (najlepiej telefonicznie) –  Zobacz mapę punktów szczepień,
 • skorzystać z punktu drive-thru.

Źródła:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/jak-sie–zaszczepic

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/szczepienia-przeciw-covid-19-dla-osob-z-ukrainy

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/informacje 

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/szczepionki-przeciw-covid-19-sa-bezpieczne-wszystko-o-jj-w-jednym-miejscu 

16 maja obowiązujący dotąd stan epidemii został zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego.

Wcześniej zniesione obostrzenia to:

 • obowiązek zakrywania maseczką ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych (maseczki trzeba nadal nosić w szpitalach, przychodniach i aptekach)
 • obowiązek kierowania na izolację i kwarantannę

Od kwietnia 2022 r. zmieniły się też zasady zlecania i wykonywania testów na koronawirusa. O zleceniu testu decyduje obecnie lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, a wykonywany jest test antygenowy. Test PCR może zostać zlecony przez lekarza, jeżeli uzna to za konieczne. Nie można już zapisać się na test samodzielnie przez formularz online lub infolinię. Nie można też zrobić bezpłatnego testu w kierunku COVID-19 m.in. w aptekach i w mobilnych punktach wymazowych.

Nie zostały zniesione:

 • obowiązek zakrywania nosa i ust w podmiotach leczniczych oraz aptekach
 • obowiązek szczepienia przeciw COVID-19 osób wykonujących zawód medyczny
 • certyfikat covidowy – jego ważność dla osób, które przyjęły trzy dawki szczepionki, jest bezterminowa (po dwóch dawkach termin ważności dokumentu wynosi 270 dni).

Źródła:

https://wydarzenia.interia.pl/raporty/raport-koronawirus-chiny/polska/news-opublikowano-rozporzadzenie-w-sprawie-zniesienia-stanu-epide,nId,6024287 

https://www.medonet.pl/koronawirus/koronawirus-w-polsce,od-16-maja-obowiazuje-stan-zagrozenia-epidemicznego–ktore-obostrzenia-zostaja-,artykul,98826140.html

Od 20 kwietnia 2022 r. osoby, które ukończyły 80 lat mogą zaszczepić się drugą dawką przypominającą.

Drugą dawkę mogą przyjąć osoby w wieku 80+, które otrzymały pełny schemat szczepienia podstawowego (w tym z dawką dodatkową), oraz jako pierwszą dawkę przypominającą otrzymały preparat mRNA przeciw COVID-19 tj. Comirnaty (Pfizer-BioNTech) lub Spikevax (Moderna).

Przed podaniem drugiej dawki przypominającej należy zachować odstęp co najmniej 5. miesięcy od podania pierwszej dawki przypominającej.

W szczepieniu przypominającym stosowane są wyłącznie szczepionki mRNA: Comirnaty (Pfizer-BioNTech) w pełnej dawce (0,3 ml) lub Spikevax (Moderna) w połowie dawki (50 µg – 0,25 ml).

Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-nr-23-ministra-zdrowia-w-sprawie-stosowania-drugiej-dawki-przypominajacej-szczepienia-przeciw-covid-19-w-narodowym-programie-szczepien

Od 28 marca zniesiony zostaje obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych. Nie dotyczy to jedynie podmiotów leczniczych. W szpitalach i placówkach medycznych nadal będzie obowiązywał nakaz zakrywania twarzy. Rekomendowane jest również noszenie maseczek w miejscach dużych skupisk ludzkich.

Zniesione zostają też izolacja domowa i kwarantanna domowa dla współdomowników, oraz kwarantanna związana z wjazdem do Polski. Pacjenci z pozytywnym wynikiem testu będą otrzymywali zwolnienia lekarskie i będą sami musieli izolować się w domu.

Źródło:

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,173952,28257032,adam-niedzielski-znosimy-obowiazek-noszenia-maseczek-padla.html#s=BoxOpImg3

W ramach Narodowego Programu Szczepień każda chętna osoba powyżej 18. roku życia, a także dzieci, które skończyły 5 lat, mogą bezpłatnie zaszczepić się przeciw COVID-19. Osoba chcąca się zaszczepić musi posiadać dowód potwierdzający tożsamość – dowód osobisty, paszport lub tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca – TZTC. Skierowanie na szczepienie wystawia lekarz za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl. 

Osoby posiadające e-skierowanie mogą zarejestrować się na szczepienie:

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem przeciw COVID-19 jest dostępny w języku ukraińskim na stronie internetowej [link] oraz w punktach szczepień.

Źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/szczepienia-przeciw-covid-19-dla-osob-z-ukrainy 

Kwarantanna i izolacja

Od 11 lutego zostanie zniesiona kwarantanna po bliskim kontakcie. Zwolnienie będzie dotyczyło też osób, które obecnie przebywają z tego powodu na kwarantannie.

Od 15 lutego nastąpią następujące zmiany:

 • izolacja będzie trwała 7 dni
 • kwarantanna dla współdomowników będzie trwała 7 dni – tyle, co okres izolacji osoby chorej, i nie będzie przedłużana dla współdomowników po zakończeniu izolacji chorego.

Nauka stacjonarna
21 lutego wszyscy uczniowie wracają do szkół. Terminy ferii szkolnych pozostają bez zmian.

Źródło:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/minister-zdrowia-zapowiedzial-zmiany-w-kwarantannie-i-izolacji

Testowanie na COVID-19 w aptekach

Od 27 stycznia 2022 r. zostaną wprowadzone w pełni darmowe testy, które będzie można zrealizować bez skierowania od lekarza. Test będzie można wykonać w aptece, która spełni standardy bezpieczeństwa (wydzielone pomieszczenie na okoliczność przeprowadzenia testów). Koszt testów w całości pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia, a wynik zostanie wprowadzony do systemu ewidencji i udostępniony w Internetowym Koncie Pacjenta.

Skrócenie kwarantanny

Osoby bezobjawowe będą zwalniane z kwarantanny po 7 dniach, pod warunkiem uzyskania negatywnego wyniku testu na COVID-19.

Jeśli kwarantannę nałożono:

 • 24 stycznia lub wcześniej – trwa ona 10 dni;
 • 25 stycznia lub później – trwa ona:
  7 dni (kontakt z osobą zakażoną lub wystawione skierowanie na test),
  10 dni (dla osób wracających z państw członkowskich Unii Europejskiej, ze strefy Schengen oraz z Turcji),
  14 dni (dla osób wracających spoza Unii Europejskiej, spoza strefy Schengen oraz spoza Turcji).

Badania osób 60+ chorych na COVID-19

Osoby mające więcej niż 60 lat będą mogły zostać zbadane przez lekarza POZ w ciągu 48 godzin od stwierdzenia zakażenia COVID-19. Wizyta może odbyć się w domu.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-dzialania-rzadu-w-odpowiedzi-na-v-fale-pandemii

Od 27 stycznia do 27 lutego 2022 r. wszyscy uczniowie klas 5-8 i szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych będą mieli zajęcia w formie zdalnej. Przedszkolaki i uczniowie klas 1-4 szkół podstawowych będą kontynuowali kształcenie w trybie stacjonarnym.

Dyrektorzy szkół specjalnych będą sami decydowali o formie prowadzenia zajęć w placówkach. Utrzymana zostanie również praktyczna nauka zawodu. Będzie także możliwość konsultacji indywidualnych i grupowych dla uczniów zdających w tym roku egzaminy ósmoklasisty i maturalny. Bursy szkolne będą otwarte.

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wraca-nauka-zdalna-do-konca-ferii-dla-uczniow-klas-v-viii-szkoly-podstawowej-i-szkol-srednich

10 stycznia do nauki stacjonarnej wrócili uczniowie wszystkich typów szkół.

Terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2021/2022 pozostają bez zmian. 

Kalendarz ferii zimowych: 

 • 17-30 stycznia 2022 r. – województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
 • 24 stycznia – 6 lutego 2022 r.  – województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie
 • 31 stycznia – 13 lutego 2022 r. – województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
 • 14-27 lutego 2022 r. – województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/powrot-uczniow-do-nauki-stacjonarnej-od-10-stycznia-2022-r

W związku z wprowadzeniem nauki zdalnej w szkołach podstawowych i średnich w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r., rodzicom i opiekunom będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Oświadczenie do wypełnienia można pobrać tu: https://www.gov.pl/attachment/1b2e1bcb-d9cb-4987-b5d6-afb975c6fce9 

Zasiłek przysługuje rodzicom lub opiekunom dzieci, którzy opiekują się dzieckiem w wieku:

 • do lat 8,
 • do lat 16 z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • do lat 18 z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • do 24 lat z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeśli nie ma drugiego rodzica czy współmałżonka, który może w tym czasie zapewnić opiekę dziecku lub osobie z niepełnosprawnością. Zasiłek nie wlicza się do okresu, za który przysługuje zasiłek opiekuńczy przewidziany w przepisach ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w wysokości 80 proc. wynagrodzenia i wypłacany jest za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy. 

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-nauki-zdalnej 

https://www.rp.pl/edukacja-i-wychowanie/art19209731-rzad-ponownie-wprowadzil-dodatkowy-zasilek-opiekunczy

Nauka zdalna:

 • Od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. wszyscy uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą uczyć się zdalnie.
 • Żłobki i przedszkola będą funkcjonowały bez zmian.

Limity osób od 15 grudnia:

 • transport zbiorowy – max. 75 proc. obłożenia
 • restauracje, bary i hotele – max. 30 proc. obłożenia przez osoby niezaszczepione (zwiększenie limitu możliwe tylko dla osób zaszczepionych zweryfikowanych przez przedsiębiorcę za pomocą certyfikatu COVID-19)
 • kina, teatry, obiekty sportowe i sakralne – max. 30 proc. obłożenia przez osoby niezaszczepione (zwiększenie limitu możliwe tylko dla osób zaszczepionych i zweryfikowanych za pomocą certyfikatu COVID-19). W kinach będzie obowiązywał zakaz jedzenia i picia podczas seansów.

Od 15 grudnia do odwołania zostaną zamknięte kluby, dyskoteki i inne miejsca udostępnione do tańczenia. Wyjątkiem będzie Sylwester (31.12-1.01). Tej nocy imprezy będą mogły odbywać się w ścisłym reżimie sanitarnym – max. 100 osób (limit nie dotyczy osób, które posiadają certyfikat COVID-19).

Od 15 grudnia każda osoba przylatująca do Polski spoza strefy Schengen będzie musiała wykonać test na COVID-19. Test powinien być wykonany nie wcześniej niż 24 godziny przed wylotem. Zaszczepienie nie zwalnia z obowiązku testowania.

Od 15 grudnia obowiązkowy test będzie dotyczył osób, które mieszkają z osobą zakażoną COVID-19. W tej sytuacji zaszczepienie nie będzie zwalniać z obowiązku testowania.

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zmiany-w-zasadach-bezpieczenstwa–nowe-limity-osob-i-nauka-zdalna

Od 30 listopada do 13 grudnia został wprowadzony zakaz lotów z Botswany, Eswatini, Lesotho, Mozambiku, Namibii, RPA, Zimbabwe. Osoby wracające z tych krajów będą musiały odbyć 14-dniową kwarantannę. Obowiązek ten nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych, które posiadają unijne cyfrowe zaświadczenie COVID. 

 

Od 1 grudnia do 17 grudnia 2021 r. wydłużona kwarantanna (14 dni) będzie dotyczyła również osób wracających z krajów non-Schengen. Wcześniejsze zwolnienie z kwarantanny będzie możliwe w przypadku negatywnego wyniku testu PCR, który został wykonany po upływie 8 dni od dnia przekroczenia granicy. Kwarantanna nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych, które posiadają unijne cyfrowe zaświadczenie COVID.

Od 1 grudnia do 17 grudnia 2021 r. zmienią się też limity osób:

 • Kościoły, lokale gastronomiczne, hotele, kina, teatry, opery, filharmonie, koncerty, widowiska cyrkowe, wesołe miasteczka, baseny i aquaparki – 50 proc. obłożenia
 • Zgromadzenia, wesela, konsolacje, spotkania, dyskoteki – max. 100 osób
 • Wydarzenia sportowe (poza obiektami sportowymi) – max. 250 osób
 • Siłownie, kluby i centra fitness, hazard, kasyna, muzea, galerie sztuki, targi, wystawy, kongresy, konferencje, sklepy, galerie handlowe, pokoje zagadek, sale zabaw, biblioteki– 1 osoba na 15 m2

Do liczby osób nie wlicza się osób zaszczepionych przeciw COVID-19.

Przyjmij też przypominającą dawkę szczepionki przeciw COVID-19. Osoby powyżej 50. roku życia mogą to zrobić po 5 miesiącach od zaszczepienia. Pozostałe osoby – po 6 miesiącach od przyjęcia pełnej dawki szczepionki.

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-kwarantanny-dla-podrozujacych-i-zmienione-limity-osob

Trzecia dawka szczepień przeciw COVID-19 jest dostępna dla wszystkich osób powyżej 18. roku życia. Jeśli od Twojego szczepienia minęło minimum 6 miesięcy, już teraz możesz przyjąć 3. przypominającą dawkę szczepionki. Od 2 listopada 2021 r. szczepienia przypominające dostępne są dla wszystkich w pełni zaszczepionych osób pełnoletnich.

Jeśli spełniasz te warunki, Twoje skierowanie na szczepienie dawką przypominającą zostanie wystawione automatycznie.

U osób szczepionych dawką przypominającą można stosować szczepionki Pfizer lub Moderna. Ważne! Jeśli przyjąłeś inną szczepionkę podczas pierwotnego szczepienia, teraz możesz zaszczepić się Pfizerem jako dawką przypominającą. 

Na szczepienie zarejestrujesz się nie tylko w placówkach medycznych. Do akcji szczepień dołączyły apteki, galerie handlowe oraz pracodawcy. 

Cały czas można także klasycznie zgłosić się na szczepienie przeciw COVID-19. Rejestracja zajmuje tylko chwilę i możliwa jest przez:

 • bezpłatną infolinię 989;
 • SMS o treści SzczepimySie na numer 880-333-333;
 • pobliski punkt szczepień;
 • stronę www.pacjent.gov.pl.

Sprawdź szczegóły dotyczące rejestracji na szczepienia: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja 

Źródła: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/3-dawka-szczepien-przeciwko-covid-19-dostepna-dla-wszystkich-osob-pelnoletnich 

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/szczepienie-to-zdrowie-twoje-i-twoich-bliskich 

W Polsce trwa czwarta fala pandemii koronawirusa. Z doniesień medialnych wynika, że do szpitali trafiają głównie osoby niezaszczepione. Dlatego tak ważne jest, aby zadbać o bezpieczeństwo swoje i bliskich i skorzystać z możliwości bezpłatnego zaszczepienia się przeciwko koronawirusowi. 

Szczegółowe informacje o szczepieniach w Warszawie można znaleźć na stronie https://www.warszawaszczepi.pl/.

Pierwszym krokiem jest uzyskanie skierowania na szczepienie. Jeśli masz numer PESEL, skierowanie wystawiono Ci automatycznie. Możesz to sprawdzić na swoim Internetowym Koncie Pacjenta (IKP). Jeśli numeru PESEL nie posiadasz, musisz skontaktować się z lekarzem/lekarką pierwszego kontaktu i poprosić o wystawienie skierowania na podstawie danych z posiadanego przez ciebie dokumentu tożsamości (np. paszportu).  

Gdy już masz skierowanie na szczepienie, możesz je wykonać np. w jednym z powszechnych punktów szczepień w Warszawie:

Przychodnia Lekarska, ul. Chmielna 14, tel.: +48 533 258 193 (należy zadzwonić w celu potwierdzenia dostępności)

Hala sportowa OSiR Targówek, ul. Ossowskiego 25, tel.: 724 203 205 , wtorek, czwartek, sobota 7.30 – 17.30

 Białołęcki Ośrodek Sportu, ul. Strumykowa 21, tel.: 726 205 203, środa, piątek, sobota 7.30 – 17.30

 Plenerowy warszawski punkt szczepień – Pałac Kultury i Nauki – przy wyjściu ze stacji Metro Centrum – czynny we wtorki, piątki, soboty i niedziele w godzinach 8.00-18.00.

Jak się zarejestrować? 

– zadzwonić do jednego z punktów szczepień 

– zadzwonić na infolinię 989 i w rozmowie z operatorem wskazać jeden z czterech Warszawskich Punktów Szczepień Powszechnych

– skorzystać z systemu e-rejestracji na stronie https://pacjent.erejestracja.ezdrowie.gov.pl/ i tam wybrać jeden z Warszawskich Punktów Szczepień Powszechnych (e-Rejestracja) lub zgłosić się bezpośrednio do wybranego Punktu).

Do wybranych warszawskich punktów szczepień można zgłosić się bez wcześniejszej rejestracji:

 • punkt na Stadionie Legii – ul. Łazienkowska 3 
 • punkt w hali OSiR Targówek – ul. Ossowskiego 25 
 • punkt w Białołęckim Ośrodku Sportu – ul. Strumykowa 21
 • punkt w Wawerskim Centrum Kultury – ul. Żegańska 1a 

Szczepienia bez rejestracji będą odbywały się do wykorzystania ostatniej dawki szczepionki w godzinach otwarcia placówek. W ramach akacji szczepień dokonuje się jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson.

Źródło: https://www.warszawaszczepi.pl/, https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/e-skierowanie-na-szczepienie-dla-cudzoziemcow

W nocy z 23 na 24 czerwca weszły w życie nowe przepisy dotyczące podróżnych wjeżdżających do Polski spoza strefy Schengen. 

Osoby te, tak jak dotychczas, poddawane są automatycznie kwarantannie, z której nie zwalnia negatywny wynik testu zrobionego za granicą. Uniknąć jej mogą jedynie osoby zaszczepione i ozdrowieńcy oraz określone kategorie osób (m.in.: dyplomaci, żołnierze, załogi statków powietrznych itd.).

Okres 10-dniowej kwarantanny może zostać skrócony, gdy wynik testu w kierunku SARS-Cov-2 jest negatywny, a test został wykonany po przekroczeniu granicy Polski w okresie nie wcześniejszym niż 7 dni, licząc od momentu jej przekroczenia. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu do systemu teleinformatycznego przez laboratorium wykonujące diagnostykę  zakażenia  wirusem SARS-CoV-2.

Uwaga! Z obowiązku odbycia kwarantanny są zwolnione osoby podróżujące samolotem z krajów spoza strefy Schengen, które po przylocie do Polski przebywają na jej terytorium nie dłużej niż 24 godz. i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot w tym okresie. 

Dzieci przekraczające granice zewnętrzne obowiązują te same obostrzenia, co osoby dorosłe.

Źródło: https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-dla-podrozny/9081,Kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy.html

Zapadły kolejne decyzje odnośnie stopniowego znoszenia pandemicznych restrykcji. 

ZMIANY OD 13 CZERWCA: 

Dozwolona sprzedaż oraz spożywanie jedzenia i picia w kinach, teatrach, na koncertach oraz w innych instytucjach kultury i rozrywki.

Świątynie – zwiększenie liczby osób do maks. 50% obłożenia  

Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19

ZMIANY OD 26 CZERWCA (DO KOŃCA WAKACJI) 

Przejście na unijny sposób nabywania uprawnień o zaszczepieniu. Zmieni się status osoby w pełni zaszczepionej. Pełne szczepienie będzie uznawane 14 dni po zakończeniu procesu szczepienia.

Siłownie, kluby fitness, kasyna, obiekty handlowe, placówki pocztowe, biblioteki, targi, konferencje, wystawy i sale zabaw – nowy limit uczestników – 1 osoba na 10 m²

Świątynie – maks. 75% obłożenia

Dyskoteki – maks. 150 osób

Imprezy i spotkania organizowane na świeżym powietrzu, w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej – bez zmian, maks. 150 osób

Zgromadzenia – maks. 150 osób

Transport – 100% obłożenia, maseczki 

Wesołe miasteczka – maks. 75% obłożenia

Kina i teatry – maks. 75% obłożenia

Hotele – maks. 75% zajętych pokoi. Limit nie dotyczy zorganizowanych grup dzieci i młodzieży poniżej 12 roku życia

Restauracje – maks. 75% obłożenia

Widownia na obiektach sportowych – maks. 50% obłożenia

Ważne! Limity nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/lagodzenie-obostrzen-na-wakacje

Zgodnie z zapowiedzią, polski rząd kontynuuje luzowanie obostrzeń. Pisaliśmy o tym tutaj: https://www.facebook.com/FundacjaOcalenie/posts/4262271747140021. 

Oto, co się zmieniło 15 maja: 

Maseczki – wymagane tylko w pomieszczeniach zamkniętych, m.in. w transporcie zbiorowym, w sklepach, w kościele, w kinie czy teatrze. 

Transport zbiorowy – 100% liczby miejsc siedzących lub 50 % liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (przy zachowaniu 50 proc. miejsc siedzących niezajętych)

Ogródki restauracyjne – zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m – chyba że między nimi znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika

Kultura – kina, projekcje filmowe, teatry, opery, filharmonie na świeżym powietrzu – maks. 50% obłożenia

Domy i ośrodki kultury, świetlice, działalność edukacyjna i animacyjna prowadzona przez instytucje kultury na otwartym powietrzu – z zachowaniem reżimu sanitarnego

Szkoły podstawowe i średnie – nauka hybrydowa dla klas 4-8 szkół podstawowych, nauka hybrydowa dla klas 1-4 szkół średnich

Sport – obiekty sportowe na świeżym powietrzu – maks. 25% publiczności; zajęcia i wydarzenia sportowe poza obiektami sportowymi – limit 150 osób

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/przypominamy-majowy-harmonogram-lagodzenia-obostrzen

Rząd ogłosił wstępny plan luzowania ograniczeń w całej Polsce. Jest on uzależniony od sytuacji epidemicznej i może się zmieniać.

OD 1 MAJA

Jednolite zasady bezpieczeństwa w całym kraju – otwarte salony fryzjerskie i kosmetyczne

Sport – uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu: limit max. 50 osób

Sport – uprawianie sportu w krytych obiektach sportowych oraz na basenach: max. 50 proc. obłożenia obiektu; dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży.

OD 4 MAJA

Kultura – otwarte galerie sztuki i muzea: limit 1 osoby na 15 m2, działalność w ścisłym reżimie sanitarnym

Handel – otwarte sklepy budowlane, meblowe, galerie handlowe: limit 1 osoby na 15 m2, działalność w ścisłym reżimie sanitarnym

Kult religijny – nabożeństwa z limitem osób: limit 1 osoby na 15 m2 w świątyniach, rekomendacja odprawiania ceremonii na świeżym powietrzu

Edukacja – szkoły podstawowe: nauka stacjonarna dla klas 1-3 szkoły podstawowej, ścisły reżim sanitarny – m.in. wietrzenie sal podczas przerw oraz dezynfekcja placówek w weekendy

OD 8 MAJA

Hotele – otwarte dla gości: max 50 proc. obłożenia obiektu, zamknięte restauracje oraz strefa welness&spa

OD 15 MAJA

Maseczki – jeżeli wskaźnik zakażeń na 100 tys. osób spadnie poniżej 15 – możliwe będzie zniesienie obowiązku noszenia maseczek na świeżym powietrzu.

Obowiązek zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki w pomieszczeniach zamkniętych.: bez zmian

Gastronomia zewnętrzna (na świeżym powietrzu) – otwarte ogródki restauracyjne: działalność w ścisłym reżimie sanitarnym – m.in. zachowany bezpieczny dystans między stolikami oraz limit osób na stolik

Kultura – otwarte kina i teatry na świeżym powietrzu: max 50 proc. obłożenia, działalność w ścisłym reżimie sanitarnym

Imprezy okolicznościowe na zewnątrz – możliwość zorganizowania m.in. wesela i komunii: limit do 25 osób, w ścisłym reżimie sanitarnym – m.in. zachowany bezpieczny dystans między stolikami oraz limit osób na stolik

Edukacja – szkoły podstawowe i średnie: nauka hybrydowa dla klas 4-8 szkół podstawowych, nauka hybrydowa dla klas 1-4 szkół średnich, ścisły reżim sanitarny: wietrzenie sal podczas przerw, dezynfekcja placówek w weekendy

Sport – uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu: max 25 proc. publiczności

OD 29 MAJA

Gastronomia wewnętrzna – otwarte restauracje: max obłożenie 50 proc. lokalu, działalność w ścisłym reżimie sanitarnym – zachowany bezpieczny dystans między stolikami, limit osób na stolik

Imprezy okolicznościowe wewnątrz – możliwość zorganizowania m.in. wesela i komunii: limit do 50 osób, w ścisłym reżimie sanitarnym – m.in. zachowany bezpieczny dystans między stolikami oraz limit osób na stolik

Kultura – otwarte kina i teatry: max obłożenie 50 proc. Placówki, działalność w ścisłym reżimie sanitarnym

Sport – uprawianie sportu na krytych obiektach sportowych i basenach: obiekty dostępne dla wszystkich, max obłożenie do 50 proc. (z widownią)

Sport – uprawianie sportu na siłowniach, w klubach fitness, solaria: limit 1 osoby na 15m2, działalność w ścisłym reżimie sanitarnym

Edukacja – szkoły podstawowe i średnie: nauka stacjonarna dla wszystkich uczniów, ścisły reżim sanitarny: wietrzenie sal podczas przerw, dezynfekcja placówek w weekendy.

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/w-maju-lagodniejsze-zasady-bezpieczenstwa–jesli-utrzyma-sie-niski-wskaznik-zakazen-sprawdz-harmonogram-zmian

Nowy harmonogram szczepień

W poniedziałek, 26 kwietnia, przyspieszona zostanie rejestracja na szczepienia przeciwko covid.  Każdego dnia będzie się rozpoczynać rejestracja dwóch kolejnych roczników, a od 7 maja – trzech roczników:

26 kwietnia – roczniki 1974-1975,

27 kwietnia – roczniki 1976-1977,

28 kwietnia – roczniki 1978-1979,

29 kwietnia – roczniki 1980-1981,

30 kwietnia – roczniki 1982-1983,

1 maja – roczniki 1984-1985,

3 maja – roczniki 1986-1987,

4 maja – roczniki 1988-1989,

5 maja – roczniki 1990-1991,

6 maja – roczniki 1992-1993,

7 maja – roczniki 1994-1996,

8 maja – roczniki 2000-2003.

28 kwietnia odbędzie się rejestracja osób w wieku 30-39 lat, które wypełniły formularz dostępny w pierwszym kwartale tego roku. 4 maja z tego przywileju będą mogły skorzystać także osoby w wieku 18-29 lat, które już między styczniem a marcem zadeklarowały chęć przyjęcia szczepionki.

O tym, na jakich zasadach szczepieni są cudzoziemcy i cudzoziemki w Polsce oraz jak zarejestrować się na szczepienie pisaliśmy tutaj: https://www.facebook.com/FundacjaOcalenie/posts/3960354810665051

Źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja

Polski rząd ogłosił przedłużenie dotychczas obowiązujących restrykcji o kolejny tydzień, czyli do niedzieli, 25 kwietnia. Pisaliśmy o nich tutaj:  https://www.facebook.com/FundacjaOcalenie/posts/4140645445969319

Wprowadzono jednak trzy wyjątki: 

żłobki i przedszkola – czynne od 19 kwietnia dla wszystkich dzieci

sport – działalność obiektów sportowych nadal jest ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego. Wszelkie wydarzenia mogą się odbywać bez udziału publiczności. Zamknięte pozostają m.in. siłownie, kluby fitness, stoki narciarskie, baseny, sauny i solaria. Od 19 kwietnia młodzież i dzieci będą mogły uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy. Umożliwiono również  uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu – limit do 25 osób.

hotele – pozostają zamknięte do 3 maja włącznie. Wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach niektórych podróży służbowych – np. medyków, kierowców wykonujących transport drogowy czy żołnierzy.

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/Do-25kwietnia-przedluzamy-zasady-bezpieczenstwa-z-wyjatkami

W związku z trudną sytuacją epidemiczną w Polsce, rząd zdecydował o przedłużeniu obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia. O aktualnych ograniczeniach pisaliśmy tutaj:   https://www.facebook.com/FundacjaOcalenie/posts/4140645445969931

30 marca rząd ujednolicił zasady kwarantanny dla osób przybywających do Polski zarówno drogą lądową, jak o powietrzną. 

ZASADY DLA PODRÓŻNYCH PRZYBYWAJĄCYCH DO POLSKI ZE STREFY SCHENGEN

Podróżni będą podlegali kwarantannie, chyba że przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19. Test będzie musiał być wykonany nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy.

Rodzaj testu: PCR lub antygenowy.

Nowe zasady obejmą wszystkie środki transportu: transport zbiorowy i indywidulany oraz piesze przekraczanie granicy.

Podróżni, którym została nałożona kwarantanna w Polsce, będą mogli wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny.

ZASADY DLA PODRÓŻNYCH PRZYBYWAJĄCYCH DO POLSKI SPOZA STREFY SCHENGEN

Każdy z podróżujących zostanie skierowany na kwarantannę.

Z kwarantanny nie będzie zwalniać test wykonany w kraju, z którego przybywa dana osoba.

Podróżni, którym została nałożona kwarantanna, mogą w Polsce wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny.

Rodzaj testu: PCR lub antygenowy.

WAŻNE: Osoby zaszczepione na COVID-19 będą zwolnione z kwarantanny. Będzie to dotyczyć osób, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej.

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-30-marca-nowe-zasady-dotyczace-kwarantanny-dla-przyjezdzajacych-do-polski3

Rząd ogłosił nowe obostrzenia, które wejdą w życie w sobotę, 27 marca i będą obowiązywać do 9 kwietnia:

Handel

Zamknięte zostaną wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2000 m2.

Centra i galerie handlowe – tak jak obecnie – pozostają zamknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni.

Oprócz tego, w placówkach handlowych na targu lub poczcie będą obowiązywały nowe limity osób:  

1 osoba na 15 m2 – w sklepach do 100 m2,

1 osoba na 20 m2  – w sklepach powyżej 100 m2.

Kult religijny

Od 27 marca, w miejscach kultu religijnego będzie obowiązywał nowy limit osób – na 1 osobę będzie musiało przypadać 20 m2. Bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowywanie 1,5 m odległości od innych osób.

Salony fryzjerskie i kosmetyczne

Od 27 marca zakaz działalności obejmie także salony fryzjerskie, urody i kosmetyczne w całej Polsce.

Żłobki i przedszkola

Żłobki i przedszkola będą zamknięte.  Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

Ważne! Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Sport 

Działalność obiektów sportowych zostanie ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego. Wszelkie wydarzenia będą mogły się odbywać bez udziału publiczności.

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-27-marca-zmiany-w-zasadach-bezpieczenstwa

20 marca w całej Polsce wprowadzone zostały zaostrzone zasady bezpieczeństwa. Będą one obowiązywać do 9 kwietnia, czyli obejmą także okres Świąt Wielkanocnych.

Zgodnie z nowymi wytycznymi, swoją działalność muszą zawiesić:

 • baseny (wyjątkiem są baseny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej);
 • sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna;
 • hotele (wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych);
 • galerie handlowe – z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych i z artykułami budowlanymi. W galeriach handlowych nadal będą mogły działać m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe, pralnie;
 • teatry, muzea, galerie sztuki (możliwa jest jednak organizacja prób i ćwiczeń, a także wydarzeń online);
 • kina (zakaz projekcji filmów dotyczy również domów i ośrodków kultury);
 • stoki narciarskie;
 • kluby fitness i siłownie;
 • obiekty sportowe (mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności).

Ważne! Ze względów bezpieczeństwa, wszyscy uczniowie w Polsce – w tym także w klasach 1-3 – będą uczyć się zdalnie. W całym kraju zaleca się także pracę on-line – wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. 

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi, zaleca się  ograniczenie kontaktów wyłącznie do grona najbliższej rodziny. Pamiętajmy także o zachowaniu dystansu, dezynfekcji rąk, noszeniu maseczki i częstym wietrzeniu pomieszczeń.

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-20-marca-w-calej-polsce-obowiazuja-rozszerzone-zasady-bezpieczenstwa

Polski rząd zdecydowała o zaostrzeniu ograniczeń w kolejnych województwach. 13 marca do Warmii i Mazur dołączy Pomorze, a od poniedziałku 15 marca, tzw. mały lockdown zostanie wprowadzony w województwach mazowieckim oraz lubuskim. Okres zaostrzenia zasad bezpieczeństwa we wszystkich tych województwach potrwa do niedzieli 28 marca.

„Mały lockdown” oznacza, że swoją działalność muszą zawiesić:

 • baseny (wyjątkiem są baseny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej);
 • sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna;
 • hotele (wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych);
 • galerie handlowe – z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych i z artykułami budowlanymi. W galeriach handlowych nadal będą mogły działać m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe, pralnie;
 • teatry, muzea, galerie sztuki (możliwa jest jednak organizacja prób i ćwiczeń, a także wydarzeń online);
 • kina (zakaz projekcji filmów dotyczy również domów i ośrodków kultury);
 • stoki narciarskie;
 • kluby fitness i siłownie;
 • obiekty sportowe (mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności).

Ważne! Od 15 marca, we wskazanych regionach, lekcje w klasach I-III szkół podstawowych będą prowadzone w trybie mieszanym. Część uczniów danej szkoły będzie mogła uczyć się stacjonarnie, a część – zdalnie.

W pozostałych częściach kraju zasady obowiązujące dotychczas zostały przedłużone do 28 marca.

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-15-marca-mazowsze-i-lubuskie-dolaczy-do-regionow-z-zaostrzonymi-zasadami-bezpieczenstwa

W związku z trzecią falą koronawirusa przechodzącą przez Polskę, rząd ogłosił nowe zasady bezpieczeństwa. 

Najważniejszą zmianą jest zakaz korzystania z przyłbic, chust, szalików i kominów do zasłaniania ust i nosa. OD 27 LUTEGO DOZWOLONE SĄ JEDYNIE MASECZKI. Za ich brak można dostać nawet 1000 zł mandatu. 

W związku z niepokojącą sytuacją epidemiczną w Czechach i Słowacji, wszystkie osoby, wracające z tych krajów, zostaną skierowane na kwarantannę. Dotyczy to również osób, które przekraczają granicę samochodem. Wyjątek stanowią osoby zaszczepione dwoma dawkami szczepionki przeciw COVID-19 lub osoby posiadające negatywny wynik testu. Test musi być wykonany przed przekroczeniem granicy. Jest ważny przez 48 godzin, licząc od momentu otrzymania wyniku.

Na terenie całego kraju, poza województwem warmińsko-mazurskim, zasady bezpieczeństwa, o których pisaliśmy tutaj: https://www.facebook.com/FundacjaOcalenie/posts/4011974108836454 zostały przedłużone do 14 MARCA 2021. 

Ze względu na złą sytuację epidemiczną w województwie warmińsko-mazurskim, rząd zaostrzył zasady bezpieczeństwa w tym regionie. 27 lutego ponownie zamknięto hotele, kina, teatry, muzea, galerie sztuki, baseny, korty tenisowe oraz centra handlowe (otwarte mogą być jedynie apteki, drogerie, sklepy spożywcze i salony prasowe). Uczniowie klas I-III powrócili do nauki zdalnej. 

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/przedluzamy-zasady-bezpieczenstwa-do-14-marca

Polski rząd zdecydował o próbnym poluzowaniu pandemicznych obostrzeń. Nowe zasady będę obowiązywać od 12 do 26 lutego. Oto, co się zmieni:

Otwarcie hoteli – będą dostępne dla wszystkich przy zachowaniu reżimu sanitarnego (50% dostępnych pokoi, posiłki serwowane tylko do pokoi, na życzenie gości. Restauracje hotelowe – zamknięte).

Otwarcie kin, teatrów, oper i filharmonii – podczas wydarzeń kulturalnych zajętych może być maksymalnie 50% miejsc siedzących. Obowiązują maseczki. Zakaz konsumpcji.

Otwarcie basenów. UWAGA! Aquaparki nadal będą nieczynne.

Otwarcie stoków narciarskich.

Otwarcie boisk zewnętrznych, kortów itp. – wznowiony amatorski sport na świeżym powietrzu.

Siłownie pozostają zamknięte.

Restauracje – tak jak do tej pory – będą mogły wydawać posiłki wyłącznie na wynos i w dowozie.

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-od-12-lutego

Polski rząd zdecydował o przedłużeniu dotychczas obowiązujących obostrzeń, o których pisaliśmy tutaj: https://www.facebook.com/FundacjaOcalenie/posts/3940830465950819
1 lutego wprowadzone zostaną jedynie trzy zmiany:
1) zniesienie godzin dla seniorów,
2) otwarcie sklepów w galeriach handlowych – sklepy będą funkcjonować w ścisłym reżimie sanitarnym, limity klientów wynoszą: 1 os/10 m2 – w sklepach do 100 m2, 1 os/15 m2 – w sklepach powyżej 100 m2;
Ważne! Restauracje i punkty gastronomiczne w centrach i galeriach handlowych pozostają zamknięte. Możliwy jest jedynie dowóz oraz podawanie żywności na wynos.
3) otwarcie muzeów i galerii sztuki.

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-1-lutego-otwieramy-galerie-handlowe-i-muzea-przedluzamy-pozostale-zasady-bezpieczenstwa

27 grudnia 2020 rozpoczął się w Polsce proces szczepień przeciwko koronawirusowi. Tak jak w całej Unii Europejskiej, dopuszczone do użytku są szczepionki trzech firm: Pfizer, BionTech oraz Moderna.
Na pierwszym, „zerowym” etapie, pierwszą dawkę szczepionki podano osobom najbardziej narażonym na zakażenie, czyli przede wszystkim pracownikom placówek medycznych. 15 stycznia ruszyły w Polsce powszechne szczepienia przeciw COVID-19 dla całego społeczeństwa. Przewidywana jest następująca kolejność szczepień:
etap 1: pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie;
etap 2: kluczowe grupy zawodowe: pracownicy sektora edukacji, pracownicy sektorów infrastruktury krytycznej, transportu publicznego, urzędników bezpośrednio zaangażowanych w zwalczanie epidemii (np. pracowników stacji epidemiologiczno-sanitarnych);
etap 3: przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Realizowane będą także powszechne szczepienia pozostałej części dorosłej populacji.
Powszechne szczepienia rozpoczną się od seniorów
Od 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat.
Od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia (dotyczy także wszystkich urodzonych w 1951 r., niezależnie od dokładnej daty urodzenia).
Szczepienia zarejestrowanych seniorów rozpoczną się 25 stycznia 2021 roku.
Jak się zarejestrować na szczepienie? – 3 drogi rejestracji
UWAGA: w tej chwili rejestrować mogą się wyłącznie osoby powyżej 80. roku życia (od 15 stycznia), a od 22 stycznia – także osoby powyżej 70. roku życia.
Osoby młodsze będą mogły rejestrować się w jeden z podanych niżej sposobów, ale dopiero w późniejszym terminie, który jeszcze nie jest znany (będziemy informować o otwarciu rejestracji dla kolejnych grup).
1. Całodobowa i bezpłatna infolinia – 989
Można zapisać się samodzielnie lub może nas zapisać ktoś bliski. Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego. Podczas rejestracji wybiera się dokładny termin oraz miejsce szczepienia. Następnie otrzymamy SMSa z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.
Zobacz wideo (po polsku): https://www.youtube.com/watch?v=W1CpZm4PAPE&feature=youtu.be
Na infolinii można również uzyskać wiele innych cennych informacji dotyczących szczepień w języku polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim. Jeśli dzwonisz z zagranicy lub gdy Twój operator nie obsługuje numerów specjalnych, zadzwoń pod numer 22 62 62 989.
2. Poprzez Internetowe Konto Pacjenta
O IKP pisaliśmy tutaj: https://ocalenie.org.pl/zalatwto/internetowe-konto-pacjenta. Do jego aktywizacji wymagany jest Profil Zaufany, o którym pisaliśmy tutaj: https://ocalenie.org.pl/zalatwto/profil-zaufany
Aby zarejestrować się na szczepienie należy wejść na stronę https://pacjent.gov.pl/, wybrać opcję e-rejestracja i zalogować przez Profil Zaufany. System zaproponuje Ci pięć dostępnych terminów w punktach szczepień, które znajdują się blisko Twojego adresu. Jeśli żaden z proponowanych terminów nie będzie Ci pasował albo będziesz chciał zaszczepić się w innym punkcie, w innym mieście – będzie taka możliwość. Wystarczy, że skorzystasz z dostępnej wyszukiwarki i wskażesz dogodną dla Ciebie datę i lokalizację. Zaraz po dokonaniu rezerwacji, otrzymasz powiadomienie SMS, a następnie ponownie przypomnimy Ci o szczepieniu dzień przed planowanym terminem.
Zobacz wideo (po polsku): https://www.youtube.com/watch?v=1Xv61tNYltM&feature=youtu.be
3. Kontakt z wybranym punktem szczepień
Jeżeli chcemy zaszczepić się w konkretnym punkcie, powinniśmy się z nim skontaktować. Mapa i dane kontaktowe punktów szczepień dostępne są tutaj (https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien). Jeżeli nie znajdziemy dogodnego terminu, możemy zadzwonić na infolinię NFZ (989) i przy pomocy konsultantki/a znaleźć termin w innym blisko położonym punkcie.
Niezależnie od opisanej wyżej procedury rejestracji, od 15 stycznia na szczepienia będą mogły zgłaszać się osoby poniżej 70 roku życia – jest to informacja o chęci zaszczepienia się. Osoba, która ją wyśle, otrzyma informację, kiedy rozpoczną się szczepienia jej grupy wiekowej.
UWAGA: osoby powyżej 70 roku życia (urodzeni w 1952 lub później) nie muszą wypełniać tego zgłoszenia, powinny od razu zarejestrować się na szczepienie, w sposób opisany wyżej.
Jak to zrobić? Na początek należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, podając imię i nazwisko, numer PESEL, adres mailowy, kod pocztowy i opcjonalnie numer telefonu: https://szczepimysie.pacjent.gov.pl/
Od razu po wypełnieniu formularza na podany w nim adres email przyjdzie wiadomość z linkiem, który należy kliknąć, aby potwierdzić zgłoszenie. Wtedy nasz formularz zostanie zatwierdzony i zapisany w systemie. (Jeśli nie widzisz w swojej skrzynce tego maila, sprawdź inne foldery: oferty, spam itp.)
Kiedy ruszy rejestracja na szczepienia dla naszej grupy, otrzymamy wiadomość email z informacją, że mamy już wystawione e-skierowanie. Wtedy można się zarejestrować na konkretny termin, wybierając jedną z trzech opisanych powyżej metod.
Szczepienie cudzoziemców
Szczepienia cudzoziemców posiadających numer PESEL będą przebiegały w dokładnie taki sam sposób, jak obywateli polskich. Jeżeli masz możliwość wyrobienia numeru PESEL, polecamy to zrobić, bo znacznie ułatwi to procedury. Pisaliśmy o tym tutaj: https://ocalenie.org.pl/zalatwto/numer-pesel
Osoby z prawem pobytu w Polsce, ale bez numeru PESEL będą musiały skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Kiedy szczepieniami będzie objęta Twoja grupa wiekowa, zwróć się do lekarza POZ z prośbą o wystawienie Ci e-skierowania na szczepienie przeciwko COVID-19. Następnie zapisz się na szczepienie na konkretny termin. Rejestracji na szczepienie możesz dokonać, dzwoniąc na bezpłatną Infolinię Narodowego Programu Szczepień 989 lub kontaktując się z wybranym przez siebie punktem szczepień. Listę punktów znajdziesz tutaj: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/
Osoby będące w procedurze uchodźczej będą szczepione zgodnie z kolejnością przewidzianą w Narodowym Programie Szczepień. Po szczegółowe informacje najlepiej zwracać się do lekarzy pierwszego kontaktu w ośrodkach dla cudzoziemców bądź w gabinetach lekarskich przy Zespole Obsługi Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie. Osoby na świadczeniach pozaośrodkowych mogą też uzyskać informację w centrum medycznym Petra Medica.

 

Źródła:
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/zgloszenia
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/narodowy-program-szczepien-przeciw-covid-19
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja

Rząd postanowił przedłużyć obowiązujące w Polsce restrykcje, związane z pandemią koronawirusa. Nie zostaną one zniesione 17 stycznia, jak wcześniej planowano, tylko będą obowiązywać do końca miesiąca. Jedyna zmiana to powrót do szkół dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych. Nauka rozpocznie się 18 stycznia, w ścisłym reżimie sanitarnym.
Najważniejsze aktualnie obowiązujące ograniczenia to:
– dystans 1,5m między pieszymi
– zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych
– ograniczona działalność galerii handlowych – otwarte pozostają m.in. apteki czy sklepy spożywcze
– zakaz działalności stacjonarnej restauracji – możliwy jedynie dowóz oraz podawanie żywności na wynos
– ograniczone prowadzenie działalności hotelarskiej (z wyjątkami)
– nieczynne stoki narciarskie
– zawieszona działalność placówek kultury, w tym m.in. teatrów, kin czy muzeów
– zakaz działalności klubów nocnych, dyskotek i innych miejsc udostępnionych do tańczenia
– zawieszona działalność basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness (z wyjątkami)
– ograniczona liczba pasażerów w środkach transportu zbiorowego
– limit osób w kościołach – max. 1 osoba na 15 m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m.
– w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 5 osób
– godziny dla seniorów (od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 12:00)
– zakaz organizacji wesel, komunii, konsolacji i innych uroczystości oraz przyjęć okolicznościowych.
– targi, wystawy, kongresy i konferencje – wyłącznie on-line
– ograniczenia związane z przekraczaniem granicy i ruchem międzynarodowym.

Źródło: https://www.gov.pl/web/premier/etap-odpowiedzialnosci-przedluzony-do-31-stycznia

Od wtorku, 5 stycznia, młodzież i dzieci mogą znowu same wychodzić z domu bez ograniczeń. Dotychczasowe przepisy zabraniały osobom do 16 roku życia przemieszczania się bez opieki rodzica lub opiekuna od poniedziałku do piątku w godz. 8-16, z wyjątkiem dotarcia do szkoły. Zmiana jest wynikiem krytyki, z jaką spotkało się ograniczenie przebywania dzieci na świeżym powietrzu podczas ferii zimowych. Dwutygodniowa przerwa w nauce potrwa w całej Polsce do 17 stycznia.

Polski rząd opublikował aktualną listę krajów z zakazem lotów do Polski. Do 9 państw, które znajdowały się na niej do tej pory, dodano Wielką Brytanię. Kraje na “czarnej liście”, to: Armenia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja, Jordania, Kosowo, Macedonia Północna, Serbia, USA (z wyjątkiem lotnisk położonych na terenie stanów Illinois i Nowy Jork), Wielka Brytania. Lista będzie obowiązywała do 6 stycznia 2021.
Źródło: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/komunikat-msz-dotyczacy-rozporzadzenia-ws-zakazow-w-ruchu-lotniczym

Od 28 grudnia do 17 stycznia będzie w Polsce obowiązywało jeszcze więcej ograniczeń, niż obecnie. Rząd zdecydował, że sytuacja nie pozwala na przywrócenie podziału kraju na strefy o różnych poziomach restrykcji. Noc Sylwestrową musimy spędzić w domu.
SYLWESTER – z 31 grudnia 2020 r. na 1 stycznia 2021 r. w godzinach od 19:00 do 6:00 w całym kraju obowiązuje zakaz przemieszczania się. Wyjątkiem będą m.in. niezbędne czynności służbowe.
ŚWIĘTA – obowiązuje ograniczenia liczby gości, których można zaprosić – maksymalnie 5 gości poza osobami, które na stałe ze sobą zamieszkują.
GALERIE HANDLOWE – ograniczenie funkcjonowania: otwarte pozostają m.in. sklepy spożywcze, z książkami i prasą, drogerie, apteki, a także wolnostojące wielkopowierzchniowe sklepy meblowe.
HOTELE – ograniczenie funkcjonowania – dostępne dla służb mundurowych, medyków, pacjentów szpitali specjalistycznych, zawodowych sportowców. Wyjątkiem są również hotele pracownicze.
STOKI NARCIARSKIE – zamknięte
INFRASTRUKTURA SPORTOWA – dostępna tylko w ramach sportu zawodowego
10 dniowa kwarantanna dla przyjeżdżających do Polski transportem zorganizowanym
Pozostałe ograniczenia pozostają bez zmian. Pisaliśmy o nich poniżej.

ZAPOWIEDŹ JUŻ NIEAKTUALNA

Kilka dni po świętach planowane jest zniesienie części obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa i wprowadzenie w Polsce trzech stref: czerwonej (z najwyższą liczbą zachorowań), żółtej i zielonej. Przeczytaj, jakie ograniczenia będą obowiązywać w poszczególnych strefach:

STREFA CZERWONA

Przemieszczanie się – dystans 1,5 m od innych osób; ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia: od poniedziałku do piątku (w dni nauki szkolnej) w g. 8:00 – 16:00 mogą poruszać się jedynie z rodzicem lub opiekunem prawnym

Wydarzenia kulturalne i kina – 25% miejsc zajętych przez publiczność – przy udostępnieniu co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie

Komunikacja zbiorowa – ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym: zajętych 50% miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% wolnych miejsc siedzących

Kult religijny – ograniczenie liczby osób w kościołach – max. 1 os. na 15m2, obowiązek zachowania odległości min. 1,5 m od innych osób oraz zakrywania nosa i ust

Zgromadzenia i spotkania – w zgromadzeniu może uczestniczyć max. 5 osób, imprezy organizowane w domu – z udziałem max. 5 osób. Limit ten nie dotyczy osób, które wspólnie mieszkają

Wesela, komunie i konsolacje – zakaz organizacji

Targi i wydarzenia – wyłącznie online

Parki rozrywki – działalność zawieszona

Edukacja – uczniowie klas I-III szkoły podstawowej – nauka stacjonarna

Sklepy i galerie handlowe – ograniczona liczba klientów – max. 1 os. na 15m2, godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w g. 10:00 – 12:00

Hotele – działalność zawieszona, z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców oraz medyków

Gastronomia – wyłącznie „na wynos” i „na dowóz”

Salony fryzjerskie i kosmetyczne – funkcjonowanie w reżimie sanitarnym – min. 1,5 m odległości między stanowiskami

Siłownie, kluby fitness i aquaparki – działalność zawieszona

Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe – bez udziału publiczności

STREFA ŻÓŁTA

Przemieszczanie się – brak ograniczeń

Wydarzenia kulturalne i kina – 25% miejsc zajętych przez publiczność – przy udostępnieniu co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie.

Komunikacja zbiorowa – ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym: zajętych 50% miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% wolnych miejsc siedzących.

Kult religijny – max. 1 os. na 7m2

Zgromadzenia i spotkania – max. 25 osób, odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

Wesela, komunie i konsolacje – max. 50 gości

Targi i wydarzenia – wyłącznie w formie online

Parki rozrywki – max. 1 os./7m2

Edukacja – nauczanie hybrydowe

Sklepy i galerie handlowe – max. 1 os./7m2

Hotele – działalność bez ograniczeń

Gastronomia – otwarte w godz. 6:00 – 21:00

Salony fryzjerskie i kosmetyczne – brak ograniczeń

Siłownie, kluby fitness – 1 os./7m2;

Aquaparki – max. 50% obłożenia

Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe – 25% miejsc zajętych przez publiczność

STREFA ZIELONA

Przemieszczanie się – brak ograniczeń

Wydarzenia kulturalne i kina – 50% miejsc zajętych przez publiczność

Komunikacja zbiorowa – ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym: zajętych 100% miejsc siedzących albo 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących

Kult religijny – max. 1 os. na 4m2

Zgromadzenia i spotkania – max. 100 osób.

Wesela, komunie i konsolacje – max. 100 gości

Targi i wydarzenia – max. 1 os./4m2

Parki rozrywki – max. 1 os./4m2

Edukacja – nauczanie hybrydowe

Sklepy i galerie handlowe – działalność bez ograniczeń

Hotele – działalność bez ograniczeń

Gastronomia – działalność bez ograniczeń

Salony fryzjerskie i kosmetyczne – działalność bez ograniczeń

Siłownie i kluby fitness – 1 os./7m2

Aquaparki – max. 50% obłożenia

Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe – 50% miejsc zajętych przez publiczność

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/100-dni-solidarnosci-w-walce-z-covid-19

NOWY ETAP WALKI Z KORONAWIRUSEM: 28.11 – 27.12

Rząd przedstawił plan działań na kolejne tygodnie. Zakłada on trzy warianty obostrzeń, które będą wprowadzane w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w Polsce:

etap odpowiedzialności (będzie obowiązywał od 28.11. do 27.12),

etap stabilizacji, czyli powrotu do podziału Polski na trzy nowe strefy – czerwoną, żółtą i zieloną (najwcześniej od 28.12 – zależnie od sytuacji epidemicznej),

kwarantanna narodowa (która zostanie wprowadzona w ostateczności, kiedy trzeba będzie natychmiast i radykalnie ograniczyć transmisję wirusa w społeczeństwie).

Etap odpowiedzialności (28.11 – 27.12) – obostrzenia:

Galerie handlowe – w sklepach może przebywać maksymalnie 1 os. na 15 m2, maseczki, dezynfekcja rąk lub rękawiczki.

Ferie – ferie zimowe w całym kraju potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r. Dzieci i młodzież pozostaną w domach, ze względu na zakaz organizacji wyjazdów na ferie zimowe.

Przemieszczanie się – dystans 1,5 m od innych osób; ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia: od poniedziałku do piątku (w dni nauki szkolnej) w g. 8:00 – 16:00 mogą poruszać się jedynie z rodzicem lub opiekunem prawnym.

Wydarzenia kulturalne i kina – działalność zawieszona

Komunikacja zbiorowa – ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym: zajętych 50% miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% wolnych miejsc siedzących.

Kult religijny – ograniczenie liczby osób w kościołach – max. 1 os. na 15m2, obowiązek zachowania odległości min. 1,5 m od innych osób oraz zakrywania nosa i ust.

Zgromadzenia i spotkania – w zgromadzeniu może uczestniczyć max. 5 osób, imprezy organizowane w domu – z udziałem max. 5 osób. Limit ten nie dotyczy osób, które wspólnie mieszkają.

Wesela, komunie i konsolacje – zakaz organizacji

Targi i wydarzenia – wyłącznie w formie online

Parki rozrywki – działalność zawieszona

Edukacja – nauczanie zdalne dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

Sklepy i galerie handlowe – ograniczona liczba klientów – max. 1 os. na 15m2, godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w g. 10:00 – 12:00

Hotele – działalność zawieszona, z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców oraz medyków

Gastronomia – wyłącznie „na wynos” i „na dowóz”

Salony fryzjerskie i kosmetyczne – funkcjonowanie w reżimie sanitarnym – min. 1,5 m odległości między stanowiskami

Siłownie, kluby fitness i aquaparki – działalność zawieszona

Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe – bez udziału publiczności

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/100-dni-solidarnosci-w-walce-z-covid-19

NOWE OBOSTRZENIA OD 7 LISTOPADA

Rząd wprowadza nowe zasady bezpieczeństwa, które zaczynają obowiązywać 7 listopada. Od 9 listopada dzieci w klasach 1-3 przechodzą na naukę zdalną. Oto najważniejsze zmiany:

Nauka zdalna w klasach 1-3 szkół podstawowych (9.11 – 29.11);

Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego pozostaje bez zmian (możliwość zawieszenia funkcjonowania placówek w przypadku zagrożenia życia i bezpieczeństwa uczniów);

Przedłużenie nauki zdalnej w klasach 4-8 szkół podstawowych i szkołach ponadpodstawowych – do 29 listopada. Dla dzieci medyków i służb mundurowych będzie zapewniona możliwość opieki w szkołach;

Każdy nauczyciel będzie miał możliwość sfinansowania 500 zł kosztów sprzętu elektronicznego niezbędnego do nauki zdalnej;

Zamknięcie placówek kultury: teatrów, kin, muzeów, galerii sztuk, domów kultury, ognisk muzycznych (7.11 – 29.11);

Hotele dostępne tylko dla gości przebywających w podróży służbowej (7.11 – 29.11);

Od 7 listopada ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych. Otwarte pozostają punkty usługowe, sklepy z artykułami spożywczymi, kosmetycznymi, artykułami toaletowymi oraz środkami czystości, wyrobami medycznymi i farmaceutycznymi, artykułami remontowo-budowlanymi, artykułami dla zwierząt, prasą;

Pozostały handel: w sklepach do 100 m2 – 1 os/10 m2, w sklepach powyżej 100 m2 – 1 os/15 m2 (bez zmian) (7.11 – 29.11);

Kościoły: 1 os/15m2 (7.11 – 29.11).

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-kroki-w-walce-z-koronawirusem–ostatni-etap-przed-narodowa-kwarantanna

Od 2 listopada 2020 r. biuro podawcze Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 14:00.

Źródło: https://udsc.gov.pl/skrocenie-czasu-pracy-biura-podawczego/

Więcej: https://udsc.gov.pl/epidemia-koronawirusa-specjalne-rozwiazania-dla-cudzoziemcow/

DZIECKO NA KWARANTANNIE – JAK UZYSKAĆ POMOC?

Coraz częściej zdarza się, że żłobek, przedszkole lub szkoła zostają czasowo zamknięte w związku z koronawirusem zdiagnozowanym u nauczyciela bądź ucznia, a dzieci trafiają na kwarantannę. Co w takiej sytuacji mogą zrobić rodzice?

Przede wszystkim, jeżeli posiadają ubezpieczenie w ZUS, mogą ubiegać się o zasiłek opiekuńczy. Przysługuje on rodzicom, którzy opiekują się przebywającym na kwarantannie lub objętym izolacją w warunkach domowych:

dzieckiem do lat 14,

dzieckiem posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej opieki do ukończenia 18 lat,

innym członkiem rodziny.

Od 24 października 2020 r. podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego jest oświadczenie ubezpieczonego  o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny przebywającym na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Oświadczenie, które należy przekazać pracodawcy, powinno zawierać:

imię i nazwisko ubezpieczonego,

numer PESEL ubezpieczonego, jeśli go posiada,

dane dziecka lub innego członka rodziny pod opieką, który odbywa obowiązkową kwarantannę albo izolację: imię i nazwisko, numer PESEL, jeśli go posiada,

dzień rozpoczęcia i zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji

podpis ubezpieczonego.

Wzór oświadczenia dostepny jest tutaj: https://www.zus.pl/documents/10182/3208584/O%C5%9Bwiadczenie+o+sprawowaniu+opieki+nad+dzieckiem+lub+cz%C5%82.+rodz.+na+kwarantannie+lub+izolacji+w+warunkach+domowych.docx/b8405cb0-629a-b310-91d3-8f3765980fe4

Pracodawca albo ZUS może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Ponadto, od 9 do 29 listopada, rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeżeli sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku:

zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko,

otwarcia tych placówek, gdy nie mogą one zapewnić opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania epidemii COVID-19 albo

braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna  z powodu COVID-19.

Dodatkowy zasiłek, wypłacany w przypadku zamknięcia bądź ograniczenia działalności placówki, do której uczęszcza dziecko, przysługuje również rodzicom dzieci niepełnosprawnych:

do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,

do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy lub zleceniodawcy, oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem: https://www.zus.pl/documents/10182/3208584/o%C5%9Bwiadczenie+do+uzyskania+dodatkowego+zasi%C5%82ku+opieku%C5%84czego.docx/34dffbea-8cb5-cf0f-0a7b-013d2fa51b92

Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS.

Wniosek o zasiłek można również złożyć drogą elektroniczną, poprzez portal PUE ZUS. Instrukcja (w języku polskim) dostępna jest tutaj: https://www.zus.pl/documents/10182/3208584/wniosek+o+dodatkowy+zasi%C5%82ek+opieku%C5%84czy+w+formie+elektronicznej.doc/0e8abed5-aae0-92c7-c427-c9c2baac4b72

Trzeba pamiętać, że zasiłek nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawujesz opiekę, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kontakt,

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-od-9-listopada/3653466,

https://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-opiekunczy/wysokosc

OD 24.10 CAŁA POLSKA CZERWONĄ STREFĄ

Sytuacja epidemiologiczna w Polsce jest na tyle zła, że rząd zdecydował o objęciu całego kraju czerwoną strefą. Przeczytaj, z jakimi ograniczeniami się to wiąże,

EDUKACJA

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady obowiązują do 8 listopada. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych funkcjonują bez zmian.

WYDARZENIA SPORTOWE

Organizowane bez udziału publiczności. W zbiorowych formach aktywności fizycznej może wziąć udział max 250 osób (+ obsługa).

WYDARZENIA KULTURALNE

Max 25% publiczności, przy udostępnieniu co czwartego miejsca lub przy zachowaniu 1,5 odległości. Obowiązkowe zakrywanie ust i nosa.

GASTRONOMIA

Zakaz działalności stacjonarnej restauracji – tylko na wynos oraz w dowozie.

Stołówki szkolne – zakaz, oprócz posiłków dla klas 1-3 szkół podstawowych oraz kadry.

Restauracje hotelowe – dostępne wyłącznie dla gości hotelowych.

HOTELE

Działalność dopuszczalna, z wyłączeniem klubów i dyskotek w hotelach.

Baseny, centra fitness oraz siłownie – tylko dla gości hotelowych spędzających w hotelu co najmniej jedną dobę.

AQUAPARKI I BASENY

Zawieszenie działalności (wyjątki: obiekty w hotelach (dostępne dla gości); obiekty działające w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, obiekty przeznaczone dla osób uprawiających sport, obiekty przeznaczone dla studentów i uczniów)

WESOŁE MIASTECZKA, PARKI ROZRYWKI LUB PARKI REKREACYJNE

Zawieszenie działalności

SIŁOWNIE I CENTRA I KLUBY FITNESS

Zawieszenie działalności (wyjątki: obiekty w hotelach (dostępne dla gości); obiekty działające w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, obiekty przeznaczone dla osób uprawiających sport, obiekty przeznaczone dla studentów i uczniów)

KINA

Max 25 proc. publiczności, przy udostępnieniu co czwartego miejsca lub przy zachowaniu 1,5 odległości. Obowiązkowe zakrywanie ust i nosa.

SANATORIA, REHABILITACJA, UZDROWISKA

Działalność zawieszona, z możliwością dokończenia już rozpoczętych turnusów. Wyjątkiem są przypadki, w których zaprzestanie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta.

ZGROMADZENIA PUBLICZNE I SPOTKANIA

Max. 5 osób, odległość między zgromadzeniami min 100 m, między uczestnikami dystans 1,5 m i zakrywanie usta i nos.

Zakaz organizowania spotkań i imprez poza domem; w domu max 20 osób.

Powyższe limity nie dotyczą miejsc kultury.

KOŚCIOŁY

Obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult; 1 osoba na 7 m2 przy zachowaniu odległości min 1,5 m.

WESELA, KOMUNIE, KONSOLACJE I INNE UROCZYSTOŚCI RODZINNE ORAZ PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE

Zakaz.

TRANSPORT ZBIOROWY

Pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi:

 1. a) 50% liczby miejsc siedzących albo
 2. b) 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu min 50% wolnych miejsc siedzących.

MASKI

Obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej w całym kraju.

HANDEL

Limity dotyczące liczby osób w sklepach – do 100 m2 – 5 osób na kasę, powyżej 100 m2 – 1 osoba na 15 m2, obowiązek zakrywania ust i nosa oraz noszenia przez klientów rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.

KLUBY NOCNE, DYSKOTEKI, Z WYŁĄCZENIEM SPORTOWYCH KLUBÓW TANECZNYCH I SZKÓŁ TAŃCA

Zawieszenie działalności

SALONY KOSMETYCZNE, FRYZJERSKIE I TATUAŻU

Tylko obsługiwany klient + obsługa, ewentualnie opiekun, gdy klient tego wymaga.

Stanowiska w odległości co najmniej 1,5 m od siebie lub przegroda między stanowiskami.

PRZEMIESZCZANIE SIĘ OSÓB

Dzieci i młodzież do 16. roku życia – w godz. 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku przemieszczają się tylko pod opieką rodzica lub opiekuna (wyjątki: droga do i ze szkoły, weeknd).

Seniorzy, a zwłaszcza osoby po 70. roku życia, powinni zostać w domu. Wyjątki: praca, zaspokajanie niezbędnych potrzeb, czynności religijne.

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow

Portal oko.press opublikował 16 zaleceń na czas pandemii, opracowanych przez Zespół do spraw COVID-19 przy Polskiej Akademii Nauk. Przedstawiamy je Wam w 9 językach.

Wraz z nadejściem jesieni, sytuacja w Polsce robi się coraz bardziej dramatyczna. Lawinowo rośnie liczba wykrytych zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i niestety także śmierci pacjentów z chorobą COVID-19. Wiele niezdiagnozowanych osób zakaża kolejne. Lekceważenie zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do tego, że za miesiąc spotka nas tragedia całkowicie zablokowanego systemu opieki zdrowotnej. Dlatego wszyscy, solidarnie, powinniśmy zabezpieczać siebie i bliskie nam osoby, stosując się rygorystycznie do następujących zaleceń:

1. Droga kropelkowa jest głównym sposobem zakażania się. Dlatego tak ważnym, może nawet najważniejszym, jest zalecenie, aby zachowywać dystans co najmniej 1,5 metra od innych osób i nosić maseczkę zakrywającą nos i usta (nawet wykonaną domowym sposobem).
2. Myj często ręce, a jeżeli to niemożliwe, stosuj środki odkażające.
3. Jeśli źle się czujesz, masz „grypę”, „przeziębiłeś się”/”przeziębiłaś” – nie wychodź, nie spotykaj się z innymi ludźmi. Poczekaj, aż objawy całkiem znikną, a nawet dzień lub dwa dłużej. Skontaktuj się z lekarzem pierwszego kontaktu, czy nie należy wykonać badania w kierunku COVID-19.
4. Jeśli rozpoznano u Ciebie COVID-19 lub straciłeś węch i smak – poinformuj osoby, z którymi miałeś/miałaś kontakt w ciągu 2 dni przed pojawieniem się objawów.
5. Jeśli jesteś rodzicem dziecka, wśród którego rówieśników lub opiekunów rozpoznano COVID-19 (np. taką informację przesłała szkoła czy przedszkole), nie wychodź bez potrzeby z domu, rygorystycznie utrzymuj dystans w pracy, noś maseczkę, myj i dezynfekuj ręce, a przy najmniejszych objawach u siebie lub u dziecka poinformuj lekarza pierwszego kontaktu. Unikaj kontaktu z osobami z grupy ryzyka.
6. Postępuj podobnie, jeżeli dostaniesz taką informację od znajomego lub współpracownika.
7. W miarę możliwości, zachowując środki ostrożności, pomagaj sąsiadom i znajomym, szczególnie osobom w trudnych sytuacjach życiowych.

ZALECENIA DLA PRACODAWCÓW LUB DLA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INNYCH:

8. Twój pracownik jest przeziębiony albo miał kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2 – sam zorganizuj mu pracę zdalną. Oficjalna kwarantanna może się opóźnić.
9. Już teraz wprowadź pracę zdalną w jak największym możliwym zakresie.
10. Pamiętaj jednak, aby nakładać na innych tylko te rygory i ograniczenia, które są uzasadnione dostępną wiedzą i dowodami naukowymi, a nie wypływają jedynie z Twojego osobistego przekonania lub gwałtownych emocji.
11. Zadbaj o to, aby wszelkie restrykcje były jasno przedstawione i w pełni zrozumiałe dla wszystkich.
12. Rygory przesadne i niezrozumiałe są lekceważone i przynoszą efekt odwrotny do zamierzonego.
13. Twój przykład jest kluczowy dla osób zależnych od Ciebie. Jeżeli nie przestrzegasz zasad higieny oraz kwarantanny, ci, którzy Ciebie naśladują, również tego nie zrobią.

ZALECENIA DLA SENIORÓW:
14. Unikaj zatłoczonych miejsc, staraj się minimalizować jakikolwiek kontakt – nawet z dziećmi i wnukami.
15. Ogranicz spotkania towarzyskie.

ZALECENIA DLA PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH KAŻDEGO SZCZEBLA:

16. Nie zapominaj, że gdy jesteś lekarzem, pielęgniarką czy innym pracownikiem medycznym to związane jest to z pewną odpowiedzialnością! Nie zakładaj, że walka z COVID-19 Ciebie nie dotyczy. Stosując środki ochrony osobistej możesz nadal udzielać pomocy swoim pacjentom. Jeżeli tylko możesz, to niezwłoczne udziel pomocy chorym, którzy się do ciebie zgłaszają.

PAMIĘTAJ: postępując zgodnie z powyższymi zasadami chronisz nie tylko siebie, ale i swoją rodzinę i bliskich. Suma tych bardzo prostych działań znacznie ograniczy już za dwa tygodnie codzienną liczbę zachorowań. Ale tylko wtedy, gdy będziemy się do nich stosowali powszechnie i rygorystycznie.

Źródło: https://oko.press/pan-bedzie-coraz-gorzej-jezeli-nie-bedziemy-solidarni-16-zalecen-na-czas-pandemii/
https://informacje.pan.pl/index.php/informacje/materialy-dla-prasy/3137-larum-w-obliczu-kryzysu-covid-19

Od soboty, 17 października, w całym kraju obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa. Wyjątkiem są ograniczenia dotyczące wesel i innych uroczystości rodzinnych, które zaczęły obowiązywać 19 października.

STREFA ŻÓŁTA (cały kraj, z wyjątkiem powiatów ze strefy czerwonej):

lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00; zajęty może być co drugi stolik; po godz. 21:00 posiłki tylko na wynos (tak samo w strefie czerwonej)

ograniczenie liczby osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50% miejsc siedzących lub 30% liczby wszystkich miejsc (tak samo w strefie czerwonej)

od 19.10 – ograniczona liczba osób na weselach i innych uroczystościach – max. 20 osób, bez możliwości zabawy tanecznej;

w uroczystościach religijnych może uczestniczyć max. 1 osoba na 4m2;

w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 25 osób;

w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie hybrydowe;

wydarzenia sportowe bez udziału publiczności (tak samo w strefie czerwonej)

w wydarzeniach kulturalnych max. 25% miejsc zajętych przez publiczność (tak samo w strefie czerwonej)

zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni (tak samo w strefie czerwonej).

STREFA CZERWONA:

ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych – w sklepach o powierzchni do 100 m2 – 5 osób na kasę, w sklepach o powierzchni powyżej 100 m2 – 1 osoba na 15 m2;

od 19.10 – zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesela, konsolacje i inne);

podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 7m2,

w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 10 osób;

w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow

W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem, 10 października cała Polska została objęta  tzw. żółtą strefą, a coraz więcej gmin zostaje oznaczonych jako strefa czerwona. Rząd uaktualnił też obostrzenia obowiązujące w obu strefach. Oto one: 

KONGRESY I TARGI

Strefa żółta

– dopuszczalne, pod warunkiem zakrywania przez uczestników ust i nosa

– 1 osoba na 4 mkw – wtedy nie ma limitu 150 osób

– jeśli nie na świeżym powietrzu – udostępnianie nie więcej, niż połowy miejsc

Strefa czerwona – zakaz

WYDARZENIA KULTURALNE

Strefa żółta

– w pomieszczeniach lub w obiektach sportowych na otwartej przestrzeni- udostępnione co 2 miejsce dostępne dla publiczności lub 1,5 m odstępu, zajęte maksymalnie 25% miejsc na widowni, zakrywanie nosa i ust

– na otwartej przestrzeni – jednoczesna liczba widzów i uczestników nie może być większa niż 100 osób, zakrywanie nosa i ust lub 1,5 m odstępu

Strefa czerwona 

– w pomieszczeniach lub w obiektach sportowych na otwartej przestrzeni- udostępnione co 4 miejsce dostępne dla publiczności lub 1,5 m odstępu, zajęte maksymalnie 25% miejsc na widowni, zakrywanie nosa i ust

– na otwartej przestrzeni – jednoczesna liczba widzów i uczestników nie może być większa niż 100 osób, zakrywanie nosa i ust lub 1,5 m odstępu

GASTRONOMIA

Strefa żółta – zakrywanie nosa i ust do czasu zajęcia miejsca, 1 osoba na 4 mkw

Strefa czerwona – lokale mogą być otwarte w godz. 6 do 22. 

HOTELE

Strefa żółta i czerwona

– działalność dozwolona, oprócz klubów i dyskotek

– stosuje się przepisy dotyczące kongresów, basenów, siłowni, gastronomii oraz działalności kulturalnej (jeśli jest świadczona w hotelu)

AQUAPARKI I BASENY

Strefa żółta i czerwona – 75% obłożenia obiektu

WESOŁE MIASTECZKA, PARKI ROZRYWKI 

Strefa żółta – 1 osoba na 10 mkw

Strefa czerwona – zakaz

KINA

Strefa żółta i czerwona – 25% miejsc, 1,5 m. odstępu, widzowie zasłaniają usta i nos

ZGROMADZENIA

Strefa żółta i czerwona – max 150 osób, 1,5 m. odstępu, uczestnicy zasłaniają usta i nos, odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m

KOŚCIOŁY

Strefa żółta

– wewnątrz kościoła obowiązek zasłaniania nosa i ust, na zewnątrz obowiązek zasłaniania nosa i ust lub odstęp 1,5 m

Strefa czerwona – 50% obłożenia budynku (obiektu kultu religijnego)

WESELA, KOMUNIE, KONSOLACJE I INNE UROCZYSTOŚCI RODZINNE ORAZ PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE

Strefa żółta

– do 16.10.2020 r. max  100 osób; od 17.10.2020 r. – max 75 osób, z wyjątkiem obsługi

– zasłanianie ust i nosa do momentu zajęcia miejsca spożywania posiłku/napoju

Strefa czerwona – max 50 osób, z wyjątkiem obsługi

TRANSPORT PUBLICZNY

Strefa żółta

– można przewozić tyle osób, ile wynosi 100% liczby miejsc siedzących albo 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących przy jednoczesnym pozostawieniu co najmniej 50% miejsc siedzących wolnych

– obowiązek zakrywania ust i nosa.

Strefa Czerwona – 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących przy jednoczesnym pozostawieniu co najmniej 50 % miejsc siedzących wolnych.

MASKI

Strefa żółta i czerwona

– obowiązek noszenia masek:

1) w środkach transportu publicznego

2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

– na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,

– na terenie nieruchomości wspólnych,

– w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej 

– w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);

3) w trakcie sprawowania kultu religijnego, na cmentarzu.

HANDEL

Strefa żółta i czerwona – obowiązek noszenia przez klientów rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk

KLUBY NOCNE, DYSKOTEKI ORAZ INNE MIEJSCA UDOSTĘPNIONE DO TAŃCZENIA (TZW. WOLNY PARKIET)

Strefa żółta i czerwona  – zakaz

SALONY KOSMETYCZNE, FRYZJERSKIE I TATUAŻU

Strefa żółta i czerwona – w miejscu świadczenia usługi przebywa jedynie obsługiwany klient (jeśli konieczne – wraz z opiekunem)

SIŁOWNIE I KLUBY FITNESS

Strefa żółta – 1 osoba na 7 mkw, min 1,5 m odległości

Strefa czerwona – 1 osoba na 10 mkw, min 1,5 m odległości

TRANSPORT LOTNICZY

Strefa żółta i czerwona 

– obowiązek:zapewnienia płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie 

– dezynfekcji samolotu raz na dobę (oraz po każdym locie z osobą chorą lub z podejrzeniem zakażenia i przed oraz po locie z pasażerami, trwającym powyżej 6 godzinach

– przy przekraczaniu granicy – formularze kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow

Polski rząd ogłosił zasady, na jakich będzie opierał się proces diagnostyki koronawirusa w nadchodzącym czasie. Przeczytaj, aby wiedzieć co robić, kiedy pojawią się u Ciebie niepokojące objawy.

KIEDY PACJENT MA 4 TYPOWE OBJAWY KORONAWIRUSA: GORĄCZKA, DUSZNOŚĆ, KASZEL, UTRATA WĘCHU LUB SMAKU

Skontaktuj się z placówką POZ (podstawowa opieka zdrowotna), aby ustalić termin porady osobistej lub teleporady. W przypadku dzieci do 2 lat porada ma zawsze formę osobistą.

Lekarz może zlecić test po teleporadzie tylko pod warunkiem stwierdzenia czterech objawów koronawirusa: temperatury powyżej 38 stopni, kaszlu, duszności, utraty węchu lub smaku.

Jeśli masz takie objawy, lekarz zleci test oraz poinformuje Cię o mobilnych punktach pobrań tzw. drive thru, w których można wykonać badanie (lekarz poinformuje Cię także o konieczności unikania transportu publicznego).

Jeśli twój stan to umożliwia, udaj się samodzielnie, samochodem, do punktu drive thru, by wykonać badanie. Lista punktów dostępna jest na na stronie: https://www.pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran

Do punktu drive thru musisz zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem i podać nr PESEL. Na miejscu nie wysiada się z auta. Wymaz z nosogardzieli zostanie pobrany przez otwarte okno samochodu. Test jest bezpłatny.

(Gdy pacjent samodzielnie nie może udać się do drive thru, lekarz prosi Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną (WSSE) o wysłanie do pacjenta karetki „wymazówki”.)

Pobrana próbka trafia do analizy do laboratorium COVID. Informacja o wyniku testu będzie widoczna dla lekarza, Wojewódzkich i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych oraz dla pacjenta w Internetowym Koncie Pacjenta (https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta)

Jeśli wynik jest pozytywny, lekarz rodzinny poinformuje Cię o konieczności udania się do szpitala.

W szpitalu podejmowane są decyzje o:

– przyjęciu do szpitala
– rozpoczęciu izolacji w izolatorium (w izolatoriach mają przebywać m.in. osoby, które nie mogą odbyć kwarantanny w domu, aby nie narażać na zakażenie koronawirusem najbliższych)
– rozpoczęciu izolacji domowej.

 

KIEDY PACJENT MA OBJAWY INFEKCJI, ALE NIE SĄ TO WSZYSTKIE 4 OBJAWY TYPOWE DLA KORONAWIRUSA

Kiedy zgłosisz się do lekarza z objawami infekcji, ale lekarz nie stwierdzi objawów kwalifikujących do skierowania na badanie w kierunku SARS-COV-2, wtedy umawia następną teleporadę w ciągu 3-5 dni od pierwszej wizyty.

Jeśli podczas drugiej teleporady lekarz nie stwierdzi objawów spełniających kryteria skierowania na badanie w kierunku SARS-CoV-2, może umówić wizytę osobistą w POZ.

Jeśli lekarz POZ stwierdzi objawy kwalifikujące do zlecenia badania w kierunku SARS-COV-2, zleci test i przekaże ci informację o drive thru, w których można wykonać badanie.

Podczas wizyty osobistej, po zbadaniu pacjenta, lekarz może (jeśli uzna to za konieczne) zlecić wykonanie badania w kierunku SARS-CoV-2.

KIEDY PACJENT PRZECHODZI COVID-19 BEZOBJAWOWO LUB OBJAWY SĄ ŁAGODNE

Scenariusz ten odnosi się do pacjenta, który oczekuje w domu na wynik testu na COVID-19, wykonany w związku z podejrzeniem zarażenie się chorobą, ale bez oczywistych objawów. Jeśli zostaniesz poinformowany o dodatnim wyniku testu na COVID-19 przez lekarza, skieruje Cię on do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego szpitala. Powinieneś/powinnaś się tam udać własnym środkiem transportu (w maseczce, unikając kontaktu z innymi osobami). Na miejscu udasz się do wyznaczonego przez szpital punktu triage (np. namiotu, wydzielonej izby przyjęć), gdzie musisz przekazać informację o wyniku badania w kierunku SARS-COV-2.

Personel medyczny szpitala skieruje Cię do odseparowanego miejsca, w którym będziesz czekać na badanie lekarskie. Lekarz zdecyduje o przyjęciu Cię do oddziału, przekazaniu do innego szpitala lub skierowaniu na izolację. W przypadku skierowania na izolację lekarz decyduje o formie izolacji (izolacja domowa lub w izolatorium).

Jeśli po przyjeździe do szpitala będziesz skierowany do izolatorium, pozostaniesz pod opieką lekarza szpitala.

Jeśli zostaniesz skierowany do odbycia izolacji domowej, pozostaniesz pod opieką lekarza POZ. Lekarz POZ zadzwoni do Ciebie w 8-10 dobie, aby dowiedzieć się o Twój stan zdrowia. Pacjent, u którego nie wystąpiły objawy, zostaje automatycznie zwolniony z izolacji po 10 dniach od wykonania testu. Gdy u pacjenta wystąpiły objawy, które w ocenie lekarza kwalifikują go do wydłużenia czasu izolacji, lekarz POZ określa dzień zakończenia izolacji lub termin ponownej teleporady.

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zasady-zleciania-testow-na-koronawirusa

1 września uczniowie rozpoczną naukę tradycyjnie – w szkołach. Funkcjonowanie placówek będzie jednak regulowane przez wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, mających na celu walkę z koronawirusem. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:
Ogólne zasady higieny i bezpieczeństwa
Częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki (uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek), regularne czyszczenie i wietrzenie pomieszczeń, korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego i pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, dezynfekcja sprzętu w sali gimnastycznej.
Uczeń powinien mieć własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym, w tornistrze lub we własnej szafce. Nie powinien zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
Wejście do szkoły
Do szkoły może wejść uczeń bez gorączki (temperatura ciała 38°C oraz wyższa) oraz objawów infekcji dróg oddechowych i gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji dróg oddechowych.
Rodzice lub opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując dystans 1,5 m od innych rodziców i pracowników szkoły, przy czym powinni przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).
Pobyt za granicą nie oznacza, że doszło do zakażenia i dojdzie do zachorowania. Nie należy ograniczać chodzenia ucznia do szkoły, o ile jego stan zdrowia nie wskazuje na chorobę, a kraj podróży nie był objęty restrykcjami w zakresie ruchu granicznego.
Obawa przed zakażeniem/chorobą nie może być powodem, aby zdrowe dziecko nie poszło do szkoły.
Organizacja nauki
Wytyczne zalecają taką organizację pracy, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły (szczególnie w miejscach wspólnych) i ograniczy gromadzenie się uczniów – np. różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły i różne godziny przerw lub zajęć na boisku. Należy także unikać częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
W zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej przewidziano 3 modele organizacji nauki: tradycyjny, mieszany oraz zdalny. Jeżeli na danym terenie wystąpią zakażenia koronawirusem, dyrektor, po uzyskaniu pozytywnej opinii odpowiednich instytucji, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół.
Zakażenie lub niepokojące objawy u ucznia
Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (np. gorączkę, kaszel), wówczas uczeń powinien być odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu w odległości 2 metrów od innych osób. Rodzice będą wówczas niezwłocznie powiadamiani o konieczności odebrania dziecka ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
W sytuacji, gdy jeden z uczniów zachoruje na COVID-19, kwarantannie będą musieli poddać się pozostali uczniowie z tej klasy. Wówczas prowadzenie dla nich zajęć w formie zdalnej będzie jedyną możliwością kontynuowania nauki. Nauka stacjonarna dla innych klas w danej szkole uzależniona zostanie od tego w jakim stopniu byli oni narażeni na zakażenie.
Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2 https://www.gov.pl/web/edukacja/qa-powrot-uczniow-do-szkol-i-placowek-1-wrzesnia-2020-r

1 sierpnia 2020 r. ruszył program Polski Bon Turystyczny, w ramach którego rodziny z dziećmi mogą otrzymać dofinansowanie do wakacji w wysokości 500 złotych. Wprowadzone rozwiązanie ma również służyć poprawie sytuacji branży turystycznej, dotkniętej skutkami pandemii COVID-19.
1. Co to jest bon turystyczny
Świadczenie ma formę elektronicznego bonu, ważnego do 31 marca 2022 r. Można go wykorzystać do opłacenia usług turystycznych, takich jak m.in. pobyt w hotelu, pensjonacie lub gospodarstwie agroturystycznym, kolonie oraz obozy harcerskie, sportowe i rekreacyjne. Warunkiem jest to, aby usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane były na rzecz dziecka, na które przyznano bon.
2. Kto może skorzystać
Skorzystać z tej formy wsparcia mogą rodziny z co najmniej jednym dzieckiem do 18 roku życia bez względu na posiadany dochód. Bon będzie przyznawany na dziecko, na które przysługuje świadczenie lub dodatek wychowawczy 500+. Cudzoziemcy uprawnieni do świadczenia 500+ mogą skorzystać z bonu na tych samych zasadach, co obywatele polscy. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł, zaś na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności świadczenie przysługuje w podwójnej wysokości, czyli 1000 zł.
3. Jak otrzymać bon
Aby otrzymać bon turystyczny, nie trzeba składać wniosku. Wystarczy aktywować bon na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (konieczne jest posiadanie konta użytkownika). Może to zrobić jedynie osoba uprawniona do pobierania świadczenia wychowawczego 500+ (tzn. osoba, która składała wniosek o 500+). Wówczas na profilu tej osoby na PUE ZUS opcja aktywacji bonu powinna pojawić się automatycznie. Bon można aktywować w dowolnym momencie, np. na kilka dni przed planowanymi wakacjami.
4. Gdzie wykorzystać
Bon turystyczny można zrealizować na terenie Polski, opłacając nim usługi turystyczne, świadczone przez podmioty objęte programem. Lista podmiotów akceptujących płatność bonem dostępna jest na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej: https://bonturystyczny.polska.travel/lista-podmiotow. Bonem można płacić wielokrotnie do wyczerpania limitu przyznanych środków.
Uwaga: bonem nie można zapłacić za usługi turystyczne świadczone poza granicami Polski.
Źródła: https://www.gov.pl/web/rozwoj/bonturystyczny, https://bonturystyczny.polska.travel/, https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/od-dzis-mozna-korzystac-z-bonu-turystycznego/3513293

 1. GRANICA Z KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ

Od połowy czerwca 2020 r. nie są prowadzone kontrole na granicy wewnętrznej UE (tzn. na granicach z innymi krajami UE). Nie ma na nich kontroli sanitarnej i nie trzeba po przyjeździe do Polski z innego państwa UE odbywać kwarantanny.

 1. GRANICA Z ROSJĄ, BIAŁORUSIĄ I UKRAINĄ

Czynne są następujące przejścia graniczne:

– z Rosją Bezledy i Grzechotki,

– z Białorusią Kuźnica, Bobrowniki, Terespol,

– z Ukrainą Dorohusk, Korczowa, Hrebenne, Medyka, Budomierz.

Do Polski mogą wjechać jedynie:

– obywatele polscy oraz ich małżonkowie i dzieci oraz osoby pozostające pod ich stałą opieką;

– obywatele państw członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii oraz ich małżonkowie i dzieci;

– cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;

– osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;

– cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Polski;

– cudzoziemcy posiadający prawo do pracy w Polsce, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, którzy wykonują pracę na terytorium Polski lub przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy;

– cudzoziemcy, którzy prowadzą pojazd służący do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd następuje w ramach czynności zawodowych polegających na transporcie towarów lub przewozie osób;

– kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego podróżujący tranzytem przez terytorium Polski innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy (w celu odbioru odpoczynku na terytorium kraju pobytu, po odebraniu za granicą odpoczynku, o którym mowa wyżej, oraz po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach wskazanych  w ustawie o czasie pracy kierowców);

– uczniowie, studenci, uczestnicy studiów podyplomowych oraz kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, a także doktoranci kształcący się w Polsce;

– naukowcy prowadzący badania naukowe lub prace rozwojowe w Polsce;

– cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, na terytorium innych państw członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium Polski, do miejsca zamieszkania lub pobytu;

– pasażerowie samolotu wykonującego lot międzynarodowy z lotniska położonego na terytorium: Czarnogóry, Gruzji, Japonii, Kanady, Albanii, Korei Pd.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcom na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

PO PRZEKROCZENIU GRANICY ZEWNĘTRZNEJ UE W POLSCE NADAL OBOWIĄZUJE KWARANTANNA.

Z kwarantanny ZWOLNIONE SĄ następujące grupy osób:

– obywatele Polski, obywatele pozostałych państw UE, EOG lub Szwajcarii oraz ich małżonkowie i dzieci;

– cudzoziemcy posiadający pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE w innym kraju UE, ich małżonkowie i dzieci, przekraczający granicę w celu odbycia tranzytu przez Polskę do miejsca stałego zamieszkania w innym kraju UE, EOG lub Szwajcarii;

– uczniowie i studenci, uczestnicy studiów podyplomowych oraz kształcenia specjalistycznego, a także doktoranci kształcący się w Polsce i naukowcy prowadzący badania naukowe lub prace rozwojowe w Polsce;

– osoby przekraczające granicę w związku z wykonywaniem pracy, m.in. załogi samolotów, pociągów i statków, kierowcy zawodowi, pracownicy służb i urzędów, żołnierze wojsk polskich i  sojuszniczych; szczegółowa lista: https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8557,Koronawirus-przekraczanie-granicy.html?fbclid=IwAR0W1OZAYn5wHsRlPhZQ2UGKS6SJ4abiIfKes3X8KbZb2qPwsBpxRwmq328;

– osoby przekraczające granicę na podstawie paszportu dyplomatycznego oraz ich małżonkowie i dzieci;

– osoby, które wykonują prace w gospodarstwie rolnym znajdującym się po obu stronach granicy;

– osoby realizujące żeglugę rekreacyjną pomiędzy portami UE lub EOG;

– pasażerowie samolotów wykonujących lot międzynarodowy z lotniska położonego na terytorium: Czarnogóry, Gruzji, Japonii, Kanady, Albanii, Korei Pd.

Więcej informacji:

https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8557,Koronawirus-przekraczanie-granicy.html?fbclid=IwAR0W1OZAYn5wHsRlPhZQ2UGKS6SJ4abiIfKes3X8KbZb2qPwsBpxRwmq328

https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-podrozujacych

 1. OBSŁUGA BEZPOŚREDNIA

Wydział Spraw Cudzoziemców apeluje o ograniczenie wizyt w urzędzie do zakończenia stanu epidemii. Informuje też, że z powodu ograniczenia działania urzędu w trakcie epidemii, czas oczekiwania na wyznaczenie terminu uzupełnienia braków formalnych wniosku bądź korespondencję wynosi obecnie około 3 miesiące

 1. LEGALIZACJA POBYTU – ZAPISY PRZEZ INTERNET

Od 1 lipca 2020 można już zapisać się w kalendarzu internetowym na złożenie kompletnego wniosku:

– o zezwolenie na POBYT CZASOWY – wnioski będą przyjmowane w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5;

– o zezwolenie na POBYT STAŁY oraz POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO – wnioski będą przyjmowane w Warszawie przy ul. Kruczej 5/11;

Aby umówić się na wizytę w celu złożenia wniosku należy zarejestrować poprzez kalendarz internetowy https://kolejka-wsc.mazowieckie.pl/rezerwacje/pol.W zakładce ,,Usługi” należy wybrać właściwą kolejkę: X dla pobytu czasowego i S – dla pobytu stałego lub pobytu rezydenta długoterminowego.

Ważne! Jeżeli wcześniej wysłałe(a)ś wniosek pocztą, nie umawiaj się na wizytę w celu złożenia drugiego wniosku. Drugi wniosek nie zostanie przyjęty. Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/wyslales-wniosek-o-pobyt-poczta-co-dalej

Od 13.07.2020 będzie można korzystać z rejestracji mailowej dla dzieci i małżonków cudzoziemca lub cudzoziemca i członków rodziny, którzy do niego dołączają. Ponownie zostanie uruchomiony mail: [email protected], dzięki któremu możesz zapisać swoją rodzinę na złożenie wniosków o zezwolenie na pobyt czasowy, stały oraz rezydenta długoterminowego UE w jednym terminie. Zasady rejestracji mailowej: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/obsluga-klienta-wsc?fbclid=IwAR25YNU7K8yHvI7SGWuCOtSphuE-GOijH80GodMr4sRcBeWoZGehA0v_0M0

UWAGA! Urząd nie prowadzi rejestracji telefonicznej na umawianie wizyt w celu złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt, a podany adres mailowy dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy wniosek jest składany w tym samym czasie dla członków tej samej rodziny.

Wydział Spraw Cudzoziemców WUM informuje, że wznowiono również zapisy przez kalendarz internetowy na:

– wydanie / wymiana karty pobytu – kolejka “E”

– pobyt obywateli UE – kolejka “I”

– zaproszenia – wnioski – kolejka “Z”

3.. UZUPEŁNIENIE BRAKÓW MATERIALNYCH

Aby umówić się na wizytę  w celu uzupełnienia braków materialnych do wniosku, należy zarezerwować termin za pośrednictwem kalendarza internetowego dostępnego poprzez link w aplikacji do śledzenia statusu sprawy https://wnioski.mazowieckie.pl/MuwWsc/pl.

4.. ODBIÓR KART ORAZ DECYZJI

Karty pobytu i decyzje administracyjne są wydawane tylko osobom, które urząd wcześniej powiadomił telefonicznie lub SMSowo.

Opłatę za odbiór karty w wysokości 50 lub 25 zł można uiścić w punkcie Monetia (w siedzibie Urzędu) lub przelewem na konto Urzędu. Jeżeli pilnie musisz odebrać kartę pobytu, skorzystaj z formularza kontaktowego (https://kontaktwsc.mazowieckie.pl/). Wydawanie kart odbywa się według kolejności zgłoszeń.

5.. BIURO PODAWCZE

Przez kalendarz internetowy (https://kolejka-wsc.mazowieckie.pl) można się też zapisać na wizytę w celu osobistego złożenia dokumentów w biurze podawczym Wydziału Spraw Cudzoziemców przy ul. Marszałkowskiej 3/5 lub biurze podawczym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy Al. Solidarności 81. Zapisy poprzez kalendarz internetowy są prowadzone z jednodniowym wyprzedzeniem, np. w poniedziałek można zapisać się na wtorek.

Przebieg choroby COVID-19 może być bardzo różny – od zwykłego przeziębienia po poważne zakażenie płuc, które powoduje ostrą niewydolność oddechową.

Zarażanie
Jest to choroba przenoszona drogą kropelkową i dostaje się do ciała przez usta, nos lub oczy. Jeśli ktoś kichnie Ci na buty, to wirus na nich zostaje. WIRUS NIE SPACERUJE. Przeniesie się do Twojego ciała tylko, jeśli dotkniesz dłonią butów, a potem tą dłonią dotkniesz swojej twarzy. To znaczy możesz przynieść go do domu na ubraniu czy torbie, ale dopók
i nie dotkniesz zakażonego miejsca, a potem twarzy, to się nie zarazisz.
Najłatwiej przenieść wirusa na dłoniach. Nimi dotykamy przedmiotów, siebie nawzajem a potem swojej twarzy. Dlatego tak ważne jest częste mycie dłoni (dokładnie, co najmniej 30 sekund).
Choroba jest bardzo zaraźliwa z dwóch powodów:
1. Czas od zarażenia do pojawienia się pierwszych objawów może wynosić do 14 dni, czyli osoba zarażona może przez 14 dni zarażać innych, nie zdając sobie z tego sprawy.
2.Jeśli choroba przebiega łagodnie (np. u dzieci), to osoba chora zaraża innych, gdyż nie wie, że jest chora.

Zapobieganie i ochrona
Istnieje kilka prostych zasad, które mogą pomóc w ochronie siebie i innych przed COVID-19.
1. Zostaję w domu.
Do niezbędnego minimum ograniczam kontakt z osobami, z którymi nie mieszkam (nie spotykam się ze znajomymi, sąsiadami, nawet z rodziną!). Zamknięte szkoły to nie ferie. Dzieci też nie wychodzą z domu i nie spotykają się z koleżankami i kolegami.
Staram się nie wychodzić na spacery – wychodzę jedynie do sklepu i wyrzucić śmieci.
Nie wychodzę z małymi dziećmi, których nie da się powstrzymać przed dotykaniem rzeczy na dworze.
2. Na zewnątrz zachowuję dystans 2 metrów od innej osoby.
3. Myję regularnie i często ręce (30 sekund, ciepłą wodą z mydłem).
4. Kaszlę bądź kicham w łokieć lub jednorazową chusteczkę, którą natychmiast wyrzucam.
5. Witam się bez podawania ręki ani bez całowania w policzek.
6. O ile to możliwe, na zewnątrz staram się niczego nie dotykać. Drzwi i klamki naciskam łokciem, popycham ramieniem. Chodzi o to, żeby kropelki z wirusem, które mogą być na różnych powierzchniach, nie dostały się na wewnętrzną powierzchnię naszej dłoni.
7. Jeśli dezynfekuję przedmioty to substancją, która zawiera min. 60% alkoholu. Jeśli kupuję żel antybakteryjny, to sprawdzam zawsze skład.

W związku z pandemią koronawirusa przypominamy, że diagnostyka i leczenie COVID-19 są BEZPŁATNE, niezależnie od kraju Twojego pochodzenia, obywatelstwa i posiadanego ubezpieczenia/jego braku. Nie masz ubezpieczenia w Polsce i obawiasz się wizyty u lekarza ze względu na koszty? Przebywasz na terenie Polski tymczasowo (np. w ramach ruchu bezwizowego) i masz jedynie ubezpieczenie turystyczne lub nie masz go wcale? W przypadku koronawirusa nie ma to żadnego znaczenia. Nie musisz płacić ani za badania na obecność koronawirusa, ani za leczenie COVID-19, gdyż w przypadku koronawirusa WSZYSCY – zarówno obywatele i obywatelki Polski, jak też cudzoziemcy i cudzoziemki – mają DARMOWĄ opiekę medyczną.

Przypominamy, że typowe objawy COVID-19 to gorączka, kaszel, duszności, ból mięśni i zmęczenie. Jeżeli stwierdzisz występowanie tego typu objawów i podejrzewasz u siebie koronawirusa, to jak najszybciej skontaktuj się telefonicznie z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną. Każda stacja ma CAŁODOBOWY telefon dyżurny (alarmowy), a numer telefonu znajdziesz na stronach powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Ważne jest, aby do czasu otrzymania pomocy unikać kontaktów z innymi ludźmi. Objawy, takie jak gorączka powyżej 38 st.C z kaszlem czy duszność, wymagają konsultacji w szpitalu zakaźnym. Listę szpitali wg województw znajdziesz pod linkiem https://www.gov.pl/web/koronawirus/lista-szpitali

Więcej informacji o koronawirusie możesz uzyskać dzwoniąc na  całodobową infolinię NFZ: 800 190 590. Informacje udzielane są po polsku i po angielsku.

Materiały informacyjne w kilku językach dostępne są pod linkiem https://www.gov.pl/web/koronawirus/do-pobrania

Ze względu na epidemię koronawirusa, zarządzone zostało ograniczenie ruchu na polskich granicach. Oto najważniejsze rzeczy, o których powinniście i powinnyście wiedzieć
Od niedzieli 15.03.2020 r. polskie granice zostaną zamknięte dla cudzoziemców i cudzoziemek. Wstrzymane zostaną międzynarodowe połączenia lotnicze i kolejowe. Transport towarów nie zostanie wstrzymany. Zostaną także przywrócone kontrole graniczne.
Krajowy transport autobusowy, kolejowy i lotniczy będzie działać normalnie.
Tymczasowy zakaz wjazdu do Polski dotyczy cudzoziemców. Część z nich nadal będzie mogła jednak przyjeżdżać do naszego kraju. Wśród nich są:
– małżonkowie obywateli polskich,
– dzieci obywateli polskich,
– osoby posiadające Kartę Polaka,
– osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę.
Osoby z polskim obywatelstwem mogą wrócić do kraju, ale zostaną poddane 14 dniowej kwarantannie. Wyjątkiem są osoby:
– z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim,
– kierowcy transportu kołowego – np. autobusów i busów.
Nie będą musiały one przebywać kwarantanny.
W związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w Europie MSZ RP uruchomiło infolinię dot. możliwości przekraczania granic. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 22 523 8880.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa od 16.03.2020 r. Ukraina zamyka granice dla cudzoziemców i cudzoziemek. Od 17.03.2020 r. wstrzymane zostaną także regularne międzynarodowe połączenia pasażerskie. Wprowadzone ograniczenia obowiązują do 3.04.2020 r. i mogą zostać odwołane lub wydłużone w zależności od sytuacji z epidemią koronawirusa.

Kto będzie mógł wjechać do Ukrainy po zamknięciu granic?

 • Osoby z ukraińskim obywatelstwem;
 • Osoby, posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie Ukrainy;
 • Małżonkowie lub dzieci obywateli Ukrainy;
 • Pracownicy i pracowniczki zagranicznych misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych akredytowanych w Ukrainie, przedstawicielstw misji międzynarodowych oraz innych organizacji, a także członkowie ich rodzin;
 • Kierowcy oraz personel obsługi środków transportowych służących do przewozu towarów i członkowie załóg

Osoby z obywatelstwem ukraińskim, które przebywają za granicą, będą mogły wrócić do Ukrainy. Jednocześnie, powrót nie jest obligatoryjny, i jeśli nie ma pilnej konieczności, zaleca się wstrzymać od podróży, przestrzegając zasad kwarantanny. Przypominamy, że od 15.03.2020 r. Polska w związku z zamknięciem granic zawiesiła ruch graniczny na poszczególnych przejściach granicznych z krajami sąsiednimi, w tym z Ukrainą. Przekroczenie polsko-ukraińskiej granicy samochodem osobowym możliwe jest tylko w wyznaczonych miejscach i są to 3 przejścia: Dorohusk – Jagodzin, Hrebenne – Rawa Ruska oraz Korczowa – Krakowiec.

Źródła: kmu.gov.ua/, https://poland.mfa.gov.ua/, http://www.dziennikustaw.gov.pl/

16 marca 2020 r. zawieszona zostaje obsługa wizyt w Wydziale Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (Marszałkowska ⅗ oraz Krucza 5/11).

 1. Rezerwacja terminów wizyt przez Internet została wstrzymana.
 2. Wizyty wyznaczone od 16 marca 2020 r. zostały anulowane. Informacja o nowym terminie wizyty zostanie wysłana mailowo lub pocztą.
 3. Osobom które mają zarezerwowane wizyty w dniach od 16.03.2020 do 31.03.2020 r. na złożenie wniosku o:
 • zezwolenie na pobyt w Polsce (czasowy, stały, rezydenta długoterminowego UE),
 •  wydanie/wymianę karty pobytu,
 • wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca (PDP) bądź tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca (TPDP) lub polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca (PDTC),
 • rejestrację pobytu obywatela UE i członków ich rodzin, pobytu stałego obywateli UE, czy wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE, karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE,
 • nadanie/ uznanie/potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego/ uznanie za repatrianta,
 • świadczenie pieniężne,

zalecamy przesłanie wniosku za pośrednictwem poczty na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Spraw Cudzoziemców, Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa.

 1. Osoby, które miały umówione wizyty na odbiór kart pobytu lub decyzji mogą je odebrać jedynie w wyjątkowych sytuacjach po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym.
 2. Terminy do uzupełnienia braków formalnych, w tym w szczególności potwierdzenia osobistego stawiennictwa i oddania odcisków linii papilarnych oraz terminy do złożenia innych dokumentów, które upływają w okresie wyłączenia bezpośredniej obsługi w WSC, będą liczone od dnia wznowienia obsługi bezpośredniej, bez poniesienia negatywnych konsekwencji dla strony postępowania.

Wszelką korespondencję listową należy kierować na adres podany powyżej. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 22 695 65 75 lub skorzystanie z formularza kontaktowego: https://kontaktwsc.mazowieckie.pl/

Źródło: LINK

11 maja 2020 r. Wydział Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wznawia bezpośrednią obsługę klientów.

Od 11 maja możliwe będzie:
– odbieranie kart pobytu,
– odbieranie decyzji,
– uzupełnianie braków formalnych do wniosków (w tym osobistego stawiennictwa i oddania odcisków linii papilarnych).
ZAMKNIĘTY pozostanie punkt wnoszenia opłat i ksero.

Wizyty klientów będą się odbywać WYŁĄCZNIE PO WCZEŚNIEJSZYM TELEFONICZNYM LUB SMS-OWYM UMÓWIENIU.
W SPRAWIE WIZYTY KONTAKTOWAĆ BĘDZIE SIĘ URZĄD. Umawianie klientów rozpoczyna się od 4 maja 2020 r.
Możliwość umówienia się przez kalendarz internetowy pozostaje zawieszona.

Ze względów bezpieczeństwa ograniczona zostanie możliwość wejścia do urzędu osób trzecich – nie będzie można wejść z pełnomocnikiem.

Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/rozpoczecie-obslugi-klienta-w-wydziale-spraw-cudzoziemcow?fbclid=IwAR0Uf_f4ehftZtFLjEwUxnhsbDViaSCTkCq91fBdbH8d_V5pWjskl6IvwgA

25 maja 2020 r. Urząd do Spraw Cudzoziemców (ul. Taborowa 33, Warszawa) wznowił bezpośrednią obsługę klientów i klientek.
W dalszym ciągu sprawy można załatwiać także telefonicznie pod numerem 22 601 75 75 (pon-pt, godz. 9-15) lub przez e-mail.

W przypadku wizyty w Urzędzie klienci będą obsługiwani z zachowaniem zasad sanitarnych:
– Przy wejściu każdej osobie zostanie zmierzona temperatura. Osoby z temperaturą powyżej 38C nie zostaną obsłużone.
– Każda osoba ma obowiązek zakrycia ust i nosa przy pomocy maseczki lub elementu odzieży (szal, chusta itp.).
– Każda osoba ma obowiązek nałożenia rękawiczek lub zdezynfekowania rąk.
– Osoby bez zakrytej twarzy oraz zdezynfekowanych rąk/rękawiczek nie zostaną obsłużone.
– W sali obsługi może przebywać jednocześnie maksymalnie 5 osób. Liczba osób jest kontrolowana przez pracowników ochrony.
– Wszystkie osoby są obowiązane do podporządkowania się poleceniom pracowników ochrony.

Przy ul. Taborowej 33 prowadzona jest bezpośrednia obsługa klientów dotycząca:
– POMOCY SOCJALNEJ I OPIEKI MEDYCZNEJ dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową (okienko nr 1);
– OBSŁUGI KANCELARYJNEJ z zakresu spraw prowadzonych wyłącznie przez Urząd do Spraw Cudzoziemców (biuro podawcze – okienko nr 2)
UWAGA: nie dotyczy postępowań prowadzonych przez Wydział Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Marszałkowska 3/5);
UWAGA: W sprawach dotyczących legalizacji pobytu UdSC przyjmuje poprzez swoje biuro podawcze wyłącznie cudzoziemców (oraz ich przedstawicieli lub pełnomocników), do których skierował wezwanie (np. do uzupełnienia braków formalnych lub materiału dowodowego) oraz tych, którzy niezależnie od takiego wezwania chcieliby uzupełnić materiał dowodowy w postępowaniach prowadzonych przez UdSC; inne przypadki przyjęć klientów np. w związku z koniecznością przesłuchania strony, umawiane są z inicjatywy Departamentu Legalizacji Pobytu lub z inicjatywy klienta jedynie w ściśle umotywowanych przypadkach (np. konieczności osobistego odbioru decyzji);
– WYDAWANIA DOKUMENTÓW dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową, pobierania odcisków linii papilarnych (okienko nr 3);
UWAGA: wydawanie kart pobytu i genewskich dokumentów podróży po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty w urzędzie mailowo: [email protected] lub telefonicznie: 22 6017528;
– ZWROTU DOKUMENTÓW PODRÓŻY (okienko nr 4);
– WYDAWANIA KOPII DECYZJI (okienko nr 4);
– WIZYTA W GABINECIE LEKARSKIM przy ul. Taborowej 33 jest możliwa wyłącznie po uprzednim ustaleniu wizyty pod numerem: 22 361 75 43.
– ZAPISY NA PRZEGLĄD AKT POZOSTAJĄ WSTRZYMANE.
Źródło: https://udsc.gov.pl/wznowienie-bezposredniej-obslugi-klientow/?fbclid=IwAR3jdPxksHOdRLM2plJQ62FhoiG1lvcki9iocz6kAYTkrRgH9QnHykWr2O0

Zastanawiacie się, jakie miejsca zostały zamknięte, a które wciąż działają? Zachęcamy do zapoznania się z poniższą listą.

 • Zamknięte są żłobki, przedszkola, szkoły oraz uczelnie – część placówek prowadzi zajęcia dla uczniów w formie online.
 • Galeria i centra handlowe są zamknięte do odwołania, ale wszystkie sklepy spożywcze, apteki, drogerie, banki i pralnie znajdujące się w galeriach handlowych będą czynne.
 • Sklepy oferujące sprzedaż ubrań, biżuterii, kosmetyków, narzędzi i wszelkich innych towarów, które znajdują się poza galeriami handlowymi, będą otwarte.
 • Restauracje, bary i kawiarnie są zamknięte, ale mogą prowadzić działalność na dowóz i na wynos
 • Siłownie, baseny, kluby taneczne, kluby fitness, kasyna, muzea, biblioteki, kina i teatry są zamknięte.
 • Banki i placówki finansowe pozostają otwarte.
 • Placówki pocztowe będą czynne, ale godziny pracy ulegają skróceniu; punkty obsługi klienta w galeriach handlowych będą nieczynne.
 • Krajowy transport autobusowy kolejowy działa normalnie.
 • Zawieszony zostaje lotniczy i kolejowy transport międzynarodowy oraz krajowe połączenia lotnicze.

Podczas wspólnego wystąpienia Premiera oraz Ministra Zdrowia 31.03.2020 ogłoszono nowe ograniczenia w przemieszczaniu się, gromadzeniu i prowadzeniu działalności gospodarczej związane z epidemią SARS-CoV-2.
1. Ograniczenie dopuszczalnej liczby klientów – zmiany od 1. kwietnia:
– W sklepach i punktach usługowych: do 3 klientów na kasę lub punkt płatności, bez względu czy są one czynne czy zamknięte.
– Na targowiskach: do 3 klientów na 1 stoisko;
– Placówki pocztowe: do 2 klientów na 1 okienko pocztowe;
2. Ograniczenia funkcjonowania sklepów i punktów usługowych – zmiany od 2. kwietnia 2020:
– we wszystkich sklepach klienci powinni robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach;
– w godzinach od 10:00 do 12:00 w sklepach, punktach usługowych i aptekach obsługiwane będą jedynie osoby powyżej 65. roku życia, w pozostałych godzinach – dostęp nie będzie ograniczony;
– w weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte. 3. Hotele i miejsca noclegowe – zmiany od 2. kwietnia.
Hotele i miejsca noclegowe działające na zasadzie wynajmu krótkoterminowego zostają zamknięte, o ile nie przebywają w nich osoby w kwarantannie lub izolacji albo personel medyczny.
Pozostali goście, którzy przebywają w tych obiektach w momencie wejścia w życie nowych przepisów, muszą się wykwaterować do 2 kwietnia 2020 roku, chyba że są w delegacji i korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych, prowadzenia działalności gospodarczej lub działalności rolniczej.
4. Rozszerzona kwarantanna – zmiany od 1. kwietnia
Od 1. kwietnia 2020 kwarantanną domową będą objęte wszystkie osoby, które mieszkają z osobą kierowaną na kwarantannę. Regulacja dotyczy osób poddanych kwarantannie od 1 kwietnia 2020.
5. Zawieszenie rehabilitacji i zamknięcie salonów kosmetycznych i fryzjerskich
– Zamknięte zostają zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami, np. w domu.
– Zawieszone jest również wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych i masaży w placówkach publicznych i prywatnych. Wyjątkiem są sytuacje, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana stanem zdrowia pacjenta.
6. Obowiązuje zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego – zmiany od 1. kwietnia.
7. Ograniczenia wychodzenia z domu utrzymane – nadal nie można wychodzić z domu z wyjątkiem:
– dojazdu do pracy oraz zakupu dóbr i usług związanych z pracą;
– załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego;
– wolontariatu na rzecz walki z SARS-CoV-a;
– sprawowania bądź uczestnictwa w sprawowaniu kultu religijnego.
8. Zakaz korzystania z pełniących funkcje publiczne terenów zielonych takich jak parki, rowery miejskie, bulwary czy plaże – zmiany od 1. kwietnia:
– zakaz dotyczy w szczególności parków, plaż, bulwarów, promenad czy rowerów miejskich;
– zakaz nie dotyczy osób, które korzystają z tych terenów w celach zawodowych,
– związanych z ratowaniem zdrowia i życia lub przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2.
9. Wymóg zachowania odstępu 2 metrów pomiędzy pieszymi w miejscach publicznych – od 1. kwietnia. Wyłączeni z tego obowiązku są:
– rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia),
– a także osoby z niepełnosprawnościami lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.
10. Nadal obowiązuje zakaz organizowania widowisk i zgromadzeń.
11. W ceremoniach religijnych odbywających się w tym samym miejscu i czasie może brać udział maksymalnie:
– od 1 do 11 kwietnia: 5 osób, z wyłączeniem osób prowadzących ceremonię;
– od 12 kwietnia: 50 osób łącznie z osobami prowadzącymi ceremonię.
12. Zdalna praca urzędów utrzymana. Wyjątek mogą stanowić jedynie czynności, w których praca zdalna nie gwarantuje możliwości realizacji ich kluczowych obowiązków.
13. Ograniczenia w transporcie prywatnym i publicznym – zmiany od 2 kwietnia
We wszystkich pojazdach z więcej niż 9 miejscami siedzącymi wprowadza się zasadę „tyle pasażerów, ile połowa miejsc siedzących w pojeździe”. 14. Obowiązek zakładów pracy w zapewnieniu dodatkowych środków bezpieczeństwa w miejscu pracy – zmiany od 2 kwietnia:
– Stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.
– Pracownicy powinni mieć dostęp do rękawiczek jednorazowych lub płynów dezynfekujących.
Źródła:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki?fbclid=IwAR2CQ7cYNtQaRDNiBqRp_Bc5UuBXsys5tFIqBUbbUTgsPVcr6WfKfT7uaTM
http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/DZU/2020/67/566.pdf?fbclid=IwAR1HxlSGC-OaDawfEt1ivzi3LcnaotxtoJMhVVpJT2RJqvyCRTq-jHf-cvQ#zoom=90

Epidemia koronawirusa niestety nadal trwa. W związku z tym wprowadzone wcześniej ograniczenia nadal obowiązują. Wprowadzono też nowe przepisy.

1. Zasłanianie ust i nosa obowiązkowe od 16 kwietnia

Od czwartku, 16 kwietnia 2020 roku w miejscach publicznych należy zasłaniać usta i nos. Każda osoba w miejscu publicznym będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy punktach usługowych oraz zakładach pracy.

2. Egzaminy szkolne – najwcześniej w czerwcu

Matury i egzamin kończący podstawówkę zostaną przełożone. Odbędą się najwcześniej w czerwcu. Dokładny termin zostanie ogłoszony nie później niż 3 tygodnie przed datą egzaminów.

3. Ograniczenia zniesione lub zmienione 19 kwietnia 2020 r:

– ograniczenia w przemieszczaniu się – od 20. kwietnia można przemieszczać się w celach rekreacyjnych;
– zakaz wychodzenia na ulicę nieletnich bez opieki dorosłego – od 20. kwietnia młodzież powyżej 13 roku życia może już wychodzić bez opieki dorosłych;
– ograniczenia uczestnictwa w wydarzeniach o charakterze religijnych – od 20. kwietnia podczas uroczystości religijnych w miejscu kultu na jedną osobę musi przypadać co najmniej 15 m2;
– zakaz korzystania z parków, lasów, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich – od 20. kwietnia można już korzystać z tych miejsc w celach rekreacyjnych;
– ograniczenia dotyczące liczby osób w sklepach i punktach usługowych – od 20. kwietnia do sklepów o powierzchni do 100 m2 wejdzie maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 4, a w większych sklepach na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 m2.

4. Ograniczenia przedłużone do 26 kwietnia 2020 r:

– zamknięcie szkół, uczelni, przedszkoli i żłobków;
– zamknięcie pasażerskiego ruchu lotniczego;
– zamknięcie międzynarodowego ruchu kolejowego.

5. Ograniczenia przedłużone do 3 maja 2020 r:

– zamknięcie granic (prawo do przekraczania polskiej granicy mają nadal m.in. obywatele RP, cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP, osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę – pełny wykaz wyłączeń znajduje się tutaj https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia);
– obowiązkowa kwarantanna dla osób przekraczających granicę z Polską.

6. Do odwołania obowiązują ograniczenia w zakresie organizacji imprez masowych i zgromadzeń.

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zasady-na-dluzej, https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowa-normalnosc-etapy

W poniedziałek, 4. maja 2020, zniesione zostaną ograniczenia dotyczące działalności gospodarczej, żłobków, przedszkoli i instytucji kultury. Nadal jednak warto – jeśli to tylko możliwe – ograniczać spotkania, unikać dużych skupisk ludzkich, a także zachować restrykcyjne środki ostrożności w przypadku osób z grup ryzyka, np. osób starszych lub chorych przewlekle. Liczba zachorowań w Polsce nadal rośnie, a badania naukowe potwierdzają, że nowy koronawirus jest poważnym zagrożeniem również dla osób młodszych i cieszących się dobrym zdrowiem. Pomimo zniesienia części ograniczeń, walka z wirusem nadal się toczy.

 1. Działalność gospodarcza

Centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe (powyżej 2000 m2) będą mogły działać z ograniczeniami: limitem osób, a także zamknięciem klubów sportowych, przestrzeni wspólnego spożywania posiłków (food courts) oraz przestrzeni rekreacyjnych (np. placów zabaw). Na terenie tych obiektów na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15m2 powierzchni handlowej, do której nie wlicza się powierzchni korytarzy. Więcej informacji (po polsku): https://www.gov.pl/web/rozwoj/centra-handlowe.

Usługi hotelarskie i noclegowe będą mogły być świadczone pod warunkiem zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa. Ograniczona zostaje działalność restauracji hotelowych i przestrzeni rekreacyjnych. Siłownie, sale pobytu i baseny pozostają zamknięte. Więcej informacji (po polsku): https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe.

Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane mogą już być czynne w weekendy. Więcej informacji (po polsku): https://www.gov.pl/web/rozwoj/sklepy-meblowe-i-budowlane.

 1. Instytucje kultury

Biblioteki, muzea, archiwa i inne instytucje kultury będą mogły stopniowo się otwierać, pod warunkiem zachowania zasad ostrożności. Więcej informacji (po polsku): https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki

 1. Rehabilitacja lecznicza

Osoby chore i cierpiące na dolegliwości bólowe będą mogły od 4 maja korzystać z rehabilitacji leczniczej. Uwaga, salony masażu nadal pozostają zamknięte! Więcej informacji (po polsku): https://www.gov.pl/web/rozwoj/rehabilitacja

 1. Żłobki i przedszkola

Od środy 6 maja organy prowadzące żłobki i przedszkola będą mogły je otworzyć z zachowaniem odpowiednich zasad bezpieczeństwa. Jednak ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach lub przedszkolach. Co więcej, jednostka samorządu terytorialnego może zadecydować o utrzymaniu zamknięcia wszystkich żłobków i przedszkoli na swoim terenie ze względu na sytuację epidemiologiczną.  Dlatego rodzice powinni się skontaktować z placówkami, z których korzystają, i dowiedzieć się, czy będą otwarte. Więcej informacji (po polsku): https://www.gov.pl/web/rodzina/bezpieczenstwo-przede-wszystkim-wytyczne-dla-instytucji-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3

 1. Zasady, które nadal obowiązują:

Zachowuj 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej.
Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta w miejscach publicznych.
Pracuj i ucz się zdalnie, jeśli tylko jest to możliwe.
Ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu).
Kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejny-etap

Rząd znosi kolejne ograniczenia.

18 MAJA – OTWARCIE SALONÓW KOSMETYCZNYCH I FRYZJERSKICH

Zalecenia:
obowiązek noszenia przez klientów i obsługę maseczek, gogli lub przyłbic (u fryzjera, a w salonie kosmetycznym – jeśli zabieg na to pozwala);
używanie ręczników jednorazowych, gdy jest to możliwe;
przyjmowanie klientów po wcześniejszym umówieniu się na wizytę telefonicznie lub online. Uwaga! Klient nie może oczekiwać na usługę w poczekalni.

18 MAJA – OTWARCIE RESTAURACJI, KAWIARNI, BARÓW I PRZESTRZENI GASTRONOMICZNYCH W CENTRACH HANDLOWYCH

WAŻNE! Gość może zjeść posiłek zarówno na sali, w środku, jak i w ogródku restauracyjnym.

Zalecenia:
limit osób w lokalu (na 1 osobę musi przypadać co najmniej 4 m2);
dezynfekcja stolika po każdym kliencie;
zachowanie 2 m odległości między stolikami.
zachowanie dystansu 1,5 m od gości siedzących przy osobnych stolikach;
noszenie maseczek oraz rękawiczek przez kucharzy oraz obsługę lokalu gastronomicznego. WAŻNE! Goście restauracji mogą zdjąć maseczki, jeśli siedzą już przy stolikach.

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU PLACÓWEK EDUKACYJNYCH

od 18 maja można prowadzić zajęcia praktyczne w szkołach policealnych, oraz rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesne wspomaganie rozwoju i specjalistyczną rewalidację. Otwarte zostaną także schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe czy świetlice środowiskowe.
od 25 maja możliwe będzie prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej (takie zajęcia mogą być połączone z zajęciami dydaktycznymi; dyrektor zdecyduje, czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej czy zdalnej) oraz konsultacji z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas
od 1 czerwca wprowadzone zostaną konsultacje w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów.

WAŻNE! Przedłużony zostanie zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8.

WAŻNE! Od 17 maja dzieci poniżej 13. roku mogą wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE

Od niedzieli 17 maja podczas mszy lub innego obrzędu na 1 uczestnika musi przypadać 10 m2 (zamiast 15 m2).

SPORT

18 maja zwiększono limity osób, które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych:
na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach – może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów);
na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów).

Od 18 maja umożliwiono organizację zajęć w obiektach zamkniętych – salach i halach sportowych. Może tam równocześnie ćwiczyć:
12 osób + trener (w obiektach do 300 m2),
16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2),
24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),
32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2).

WAŻNE! W obiektach zamkniętych nie można korzystać z szatni ani węzła sanitarnego (poza WC). Po każdych zajęciach należy przeprowadzić dezynfekcję urządzeń.

KULTURA

Od 18 maja możliwe jest m.in.:
działalność kin plenerowych (w tym samochodowych),
wznowienie prac na planach filmowych,
wznowienie nagrań fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach kultury,
indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych,
wznowienie prób i ćwiczeń.

UCZELNIE

25 maja planowane jest przywrócenie możliwość prowadzenia na uczelniach:
zajęć dydaktycznych (dla studentów ostatnich lat studiów, doktorantów),
zajęć, które nie mogą być realizowane zdalnie.

KONTROLE NA GRANICY PRZEDŁUŻONE DO 12 CZERWCA

Kontrole graniczne na granicy wewnętrznej z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją przedłużono do 12 czerwca 2020 roku. Tak jak dotychczas granicę będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole będą też nadal prowadzone w portach morskich i na lotniskach.

PODSTAWOWE ZASADY NADAL OBOWIĄZUJĄ

O czym należy pamiętać szczególnie?
Zachowuj 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej.
Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta w miejscach publicznych.
Pracuj zdalnie, jeśli tylko jest to możliwe.
Zostań w domu, jeśli możesz.
Ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych w miejscach, gdzie jest dużo ludzi. Zwłaszcza w restauracjach, u fryzjera czy kosmetyczki.

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/znosimy-kolejne-ograniczenia–18-maja-pojdziesz-do-fryzjera-kosmetyczki-i-restauracji

Rząd zapowiada kolejne kroki w znoszeniu ograniczeń związanych z COVID-19:

MASECZKI
Od 30 maja nie trzeba zasłaniać ust i nosa w przestrzeni otwartej, jeżeli mamy możliwość zachowania 2 metrów odległości od innych. Z obowiązku utrzymania 2-metrowego dystansu społecznego wyłączeni są rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), osoby wspólnie mieszkające, osoby niepełnosprawne.
Miejsca, w których trzeba obowiązkowo zasłaniać usta i nos to: autobusy i tramwaje, sklepy, kina i teatry, salony masażu i tatuażu, kościoły, urzędy (jeśli idziesz załatwić jakąś sprawę do urzędu).
Wyjątki: gdzie nie trzeba zakrywać ust i nosa?
W pracy – jeżeli pracodawca zapewni odpowiednie odległości między stanowiskami i spełni wymogi sanitarne.
W restauracji lub barze – gdy zajmiesz miejsce przy stole.

LIMITY OSÓB
Od 30 maja nie będą obowiązywać limity osób w sklepach, restauracjach, na targach, w punktach usługowych, na poczcie.
Uwaga! W punktach gastronomicznych nadal musi być zachowana odpowiednia odległość między stolikami, a klienci, zanim usiądą do stolika, muszą mieć założone maseczki.
Zniesienie obostrzeń obejmie również kościoły i inne miejsca sprawowania kultu religijnego, a także uroczystości pogrzebowe.

ZGROMADZENIA I WESELA DO 150 OSÓB
Od soboty 30 maja w przestrzeniach otwartych dozwolona jest organizacja zgromadzeń, a także koncertów plenerowych, w których bierze udział do 150 osób. Uczestnicy muszą jednak zasłaniać usta i nos lub zachować 2-metrowy dystans społeczny.
Od 6 czerwca możliwa będzie organizacja wesel i uroczystości rodzinnych, w których bierze udział do 150 osób (weselnicy nie muszą nosić maseczek).

HOTELE OTWARTE W PEŁNI
Od 30 maja restauracje i bary hotelowe mogą być otwarte i serwować na sali posiłki gościom. Od 6 czerwca w hotelach mogą zacząć działać baseny, siłownie, kluby fitness.

KULTURA, SPORT, SALONY MASAŻU, TARGI
Od 6 czerwca działalność mogą wznowić w określonych warunkach sanitarnych:
kina, teatry, opery, balet, baseny, siłownie, kluby fitness, sale zabaw i parki rozrywki, sauny, solaria, salony masażu i tatuażu.
Od 30 maja będzie można korzystać z siłowni na świeżym powietrzu, placów zabaw, a także z małej infrastruktury leśnej.
Możliwa będzie także organizacja targów, wystaw i kongresów.

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/4-etap-odmrazania

W związku z koronawirusem Poczta Polska wprowadziła szereg zmian:
Godziny otwarcia placówek pocztowych
6 godzin – tak długo będą otwarte placówki w dni robocze, przy czym w wybrane dni placówka będzie czynna w godz. 14.00 – 20.00 lub, zamiennie, przez trzy godziny w sobotę;
3 godziny – tak długo będą otwarte placówki czynne dotychczas w soboty;
8.00 – 20.00 – w tych godzinach będą otwarte placówki całodobowe czynne przez 7 dni w tygodniu;
punkty obsługi klienta w galeriach handlowych będą nieczynne.

Aktualne informacje o godzinach pracy placówek dostępne są na stronie: placowki.poczta-polska.pl.

Strefy bezpieczeństwa w placówkach
W urzędach pocztowych wydzielono specjalne strefy bezpieczeństwa: klienci powinni ustawiać się za znajdującą się na podłodze taśmą – 1,5 metra od pracownika; i zachowywać taką samą odległość (1,5 m) między sobą.
Dostarczanie przesyłek krajowych
Poczta Polska nie przewiduje żadnych ograniczeń w doręczaniu i odbiorze korespondencji. Wszystkie przesyłki będą doręczane, pod warunkiem, że dostęp do miejsc ich doręczenia nie zostanie ograniczony przez decyzje administracji lub służb porządkowych. Poczta Polska nie zmienia także zasad wypłaty przekazów rentowo-emerytalnych, jednak osoby objęte kwarantanną obejmuje specjalna procedura.
Przesyłki można odbierać bez pokwitowania – wystarczy z bezpiecznej odległości okazać dokument tożsamości pracownikowi poczty, który sam spisze z dokumentu 4 ostatnie cyfry.

Świadczenie usług dla osób objętych kwarantanną
Poczta Polska nie będzie doręczać korespondencji osobom objętym kwarantanną. Przesyłki będą oczekiwać na nie w odpowiedniej placówce pocztowej. Klienci będą mogli odebrać swoją korespondencję w ciągu tygodnia od zakończenia okresu kwarantanny.

Przesyłki zagraniczne
W związku z zawieszeniem transportu lotniczego Poczta Polska ograniczyła przyjęcia przesyłek do innych krajów. Aktualne informacje o możliwościach wysyłki przesyłek zagranicznych dostępne są na stronie: http://www.poczta-polska.pl/obsluga-przesylek-zagranicznych-przez-poczte-polska-aktualizacja/.
Kraje, do których można wysyłać paczki priorytetowe i ekonomiczne oraz listy zwykłe, priorytetowe i polecone (lista z 23.03.2020):
Czechy, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Niemcy, Słowacja, Ukraina, Białoruś.
Ponadto paczki i listy ekonomiczne można wysłać do:
Australii (drogą morską), Kanady (drogą morską), USA (drogą morską), Belgii, Danii, Hiszpanii, Holandii, Portugalii, Irlandii, Portugalii, Wielkiej Brytanii.
Na Ukrainę można wysłać także Paczkę UKRAINA Plus, natomiast zawieszone jest przyjmowanie przesyłek pocztowych na Ukrainę adresowanych na Krym (w tym do Sewastopola) oraz w regionie Ługańska i Doniecka.
Do Meksyku można wysyłać jedynie listy ekonomiczne (drogą morską). Do Niemiec dodatkowo można nadawać również przesyłki Global Express.
Przyjmowanie zagranicznych przekazów pieniężnych zostało całkowicie zawieszone do następujących krajów: Armenia, Egipt oraz Watykan. Realizacja pocztowych przekazów zagranicznych do pozostałych państw pozostaje bez zmian.

Źródło: http://www.poczta-polska.pl/koronawirus-informacje-dla-klientow/

Zawieszenie biletu
Zarząd Transportu Miejskiego informuje o możliwości zawieszenia biletu długookresowego przez pasażerów, którzy zrezygnowali z podróży komunikacją publiczną.
Wniosek można złożyć za pośrednictwem strony: https://zawieswkm.wtp.waw.pl/ (wystarczy wpisać numer karty i kliknąć niebieski przycisk).
Pasażer nie otrzyma zwrotu pieniędzy, będzie mógł natomiast przekodować niewykorzystany czas ważności biletu na inny termin, po zgłoszeniu się do Punktu Obsługi Pasażerów (POP), w dowolnie wybranym przez siebie terminie. Dodatkowy okres ważności będzie się liczył od dnia złożenia wniosku o zawieszenie przez internet.
Zamknięta połowa POP-ów
Od wtorku, 17 marca, do odwołania POP-y działają w innych godzinach lub są zamknięte. Tu możesz sprawdzić, które POP-y są otwarte i w jakich godzinach: LINK. ZTM przypomina, że wiele spraw można załatwić bez przychodzenia do POP-u. Bilety można kupować przez aplikacje takie jak SkyCash, jakdojade.pl, mPay, moBilet, Mint Mobile oraz zbiletem.pl. Warszawskie Karty Miejskie można spersonalizować, wysyłając wniosek on-line: LINK. Po odbiór trzeba się zgłosić do jednego z Punktów Obsługi Pasażerów. Karty można jednak doładować biletami długookresowymi bez przychodzenia do POP – we wszystkich biletomatach. W tych urządzeniach można również przedłużyć ważność e-hologramu, który uprawnia do wielu zniżek. Wnioski i reklamacje, o ile nie wymagają dołączenia karty lub biletu, mogą być także składane drogą elektroniczną.
Nie trzeba przyciskać guzika „stop”
Od 17-go marca wszystkie przystanki „na żądanie” działają jak zwykłe przystanki. Wszystkie autobusy dzienne i nocne będą się zatrzymywały na każdym przystanku na danej linii.
Zmiany w komunikacji od poniedziałku 16 marca
Od poniedziałku, 16 marca, w związku z zawieszeniem zajęć szkolnych, nie kursują autobusy szkolne linii 304, 323, 332, 379, a 114 nie mają dodatkowych kursów na trasie Metro Młociny – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Autobusy linii, które mają dodatkowe kursy w dni nauki szkolne,j kursują bez zmian.
Źródło: LINK

Od poniedziałku 16 marca, placówki oświatowe w Polsce CAŁKOWICIE zawieszają zajęcia. Uczniowie nie przychodzą do przedszkoli, szkół, żłobków – zarówno publicznych, jak i niepublicznych. To działanie prewencyjne i profilaktyczne, mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Rodzice dzieci do 8 lat mogą liczyć na specjalny zasiłek opiekuńczy (80% podstawy wymiaru zasiłku), przyznawany w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego. Zasiłek ten obejmuje 14 dni i nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje od 12 do 25 marca, gdyż to jest okres zamknięcia placówek w związku z COVID-19. Zasiłek przysługuje zgodnie z oświadczeniem pracownika, tj. za cały okres, także za dni wolne od pracy, albo za dni robocze, jeśli takie okresy zostaną wskazane w oświadczeniu. Aby otrzymać zasiłek, należy złożyć oświadczenie u swojego pracodawcy. Wzór oświadczenia dostępny jest tutaj: LINK. Osoby prowadzące działalność gospodarczą składają oświadczenie do ZUS.

Specjalna ustawa daje również przedsiębiorcom możliwość polecenia pracownikowi wykonania tzw. pracy zdalnej. Za pracę zdalną przysługuje takie samo wynagrodzenie, a jej forma i zakres to wynik uzgodnień między pracodawcą i pracownikiem.

Źródło: www.gov.plwww.zus.pl

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy informuje o zmianie zasad rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych, w związku z koronawirusem w Polsce.
Wnioski przyjmowane będą do 20 marca. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:
– wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek można znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl w zakładce Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne w zestawieniu w pliku excel.
– dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego – 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.
W wypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia, placówki będą przyjmować oświadczenia rodziców o ich późniejszym dostarczeniu dokumentów.
W związku z epidemią wirusa Covid-19 od 16 marca żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe będą zamknięte. Nauczyciele będą wysyłali materiały edukacyjne do indywidualnej pracy.
Źródło: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Aktualizacja:
Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/ szkoły pierwszego wyboru w poprzednim terminie, będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia.
Do 23 kwietnia przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.
Dokumenty można przesłać na adres e-mail placówki. NIE TRZEBA dostarczać ich osobiście.
Rodzice, którzy już złożyli wnioski NIE MUSZĄ ponownie ich składać.
Źródło: https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22156_przedluzenie-rekrutacji-do-przedszkoli-oddzialow

Ze względu na utrzymującą się wysoką liczbę zachorowań na wirusa COVID-19, Minister Edukacji Narodowej zdecydował o przedłużeniu przerwy w nauczaniu stacjonarnym do 24 maja. Nauka ma być nadal realizowana na odległość, a za jej organizację odpowiadają dyrektorzy szkół.

Ministerstwo ogłosiło również nowy harmonogram egzaminów ósmoklasisty, maturalnego i zawodowego:

– EGZAMIN ÓSMOKLASISTY- 16-18 CZERWCA
Termin dodatkowy wyznaczono pomiędzy 7 a 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

– EGZAMIN MATURALNY – 8-29 CZERWCA
W tym roku odbęda się wyłącznie egzaminy pisemne. Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

– EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (FORMUŁA 2012 I FORMUŁA 2017) – 22 CZERWCA – 9 LIPCA; (FORMUŁA 2019) – 17-28 SIERPNIA

Źródło:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-do-24-maja
https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020

Od 12 marca do 10 kwietnia 2020 roku w całej Polsce zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne na uczelniach, takie jak wykłady, seminaria, konserwatoria. Dotyczy to studiów I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich, studiów podyplomowych, kursów lub szkoleń prowadzonych na uczelniach, a także szkół doktorskich oraz studiów doktoranckich.

Ważne jest jednak, aby śledzić decyzje władz poszczególnych uczelni, bo to rektorzy decydują o długości przerwy w nauczaniu i innych środkach ostrożności. Uniwersytet Warszawski wprowadził na przykład następujące ograniczenia:

– odwołanie do 14 kwietnia 2020 r. wykładów i zajęć dla studentów, doktorantów, słuchaczy, z wyjątkiem zajęć prowadzonych zdalnie;

– odwołanie do 30 kwietnia 2020 r. wydarzeń o charakterze otwartym (konferencji, sympozjów, wykładów otwartych, imprez artystycznych i innych);

– zawieszenia do 30 kwietnia 2020 r. służbowych wyjazdów zagranicznych oraz udziału w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów i studentów.

Śledź bieżące informacje na stronie internetowej swojej uczelni. Sprawdzaj również strony bibliotek, sal sportowych, wystawowych czy teatralnych należących do uczelni. Na przykład biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego będzie zamknięta do 14 kwietnia. Terminy zwrotów wypożyczonych książek są automatycznie przedłużone do 18 kwietnia, a w okresie od 11 marca do 14 kwietnia nie są naliczane kary za przetrzymanie książek.

Zgodnie z zarządzeniem, w okresie zagrożenia wirusem uczelnia może przenieść zajęcia do internetu – skontaktuj się ze swoją uczelnią, żeby dowiedzieć się, czy zajęcia online będą dla Ciebie dostępne.

Działalność naukowa nie zostaje zawieszona. Jednak wiele jednostek naukowych decyduje się na prowadzenie spotkań oraz działalności administracyjnej zdalnie (telefonicznie lub online).Studenci i nauczycieli akademiccy będą także mogli skorzystać z platformy e-learningowej Navoica. Więcej informacji: www.navoica.pl oraz pod adresem e-mail: [email protected].

W obecnej chwili nie są przewidywane zmiany w kalendarzu rekrutacji na studia.

Źródło: www.gov.pl, www.uw.edu.pl, www.buw.uw.edu.pl/

Projekt ustawy o tzw. “tarczy antykryzysowej” przewiduje dla cudzoziemek i cudzoziemców przedłużenie legalności pobytu w Polsce (art. 15x i 15 zd). Rozwiązania obejmują następujące sytuacje:
1. Osoby posiadające zezwolenie na pobyt czasowy:
– jeżeli termin złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy upływa w okresie od ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego (14-19 marca 2020 r.) lub stanu epidemii (od 20 marca 2020 r.), termin ten zostaje przedłużony do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego;
– jeżeli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy przypada w okresie od ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego (14-19 marca 2020 r.) lub stanu epidemii (od 20 marca 2020 r.), termin ten zostaje przedłużony do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego (NIE wydaje się nowej karty pobytu).

2. Osoby przebywające w Polsce na podstawie wizy krajowej lub wizy Schengen:
– jeśli ważność wizy upływa w okresie od ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego (14-19 marca 2020 r.) lub stanu epidemii (od 20 marca 2020 r.), ważność wizy jest przedłużona do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego (w dokumencie podróży NIE umieszcza się nowej naklejki wizowej);
– jeżeli chcą składać wniosek o przedłużenie wizy (art. 85 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach):
jeśli ważność wizy upływa w okresie od ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego (14-19 marca 2020 r.) lub stanu epidemii (od 20 marca 2020 r.), termin złożenia wniosku o przedłużenie wizy zostaje przedłużony do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

3. Osoby w ruchu bezwizowym:
jeżeli termin złożenia wniosku o przedłużenie okresu pobytu (art. 300 ust. 2 ustawy o cudzoziemcach) upływa w okresie od ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego (14-19 marca 2020 r.) lub stanu epidemii (od 20 marca 2020 r.), termin ten zostaje przedłużony do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Uwaga! Dotyczy wyłącznie obywateli Brazylii, Argentyny, Chile, Hondurasu, Kostaryki, Nikaragui, Singapuru i Urugwaju.

4. Osoby posiadające zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa oraz mobilności długoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (art. 139l oraz art. 139t ustawy o cudzoziemcach):
jeżeli termin złożenia przez jednostkę przyjmującą kolejnego wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy upływa w okresie od ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego (14-19 marca 2020 r.) lub stanu epidemii (od 20 marca 2020 r.), termin ten zostaje przedłużony do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

5. Osoby chcące złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt stały lub na pobyt rezydenta długoterminowego UE (art. 202 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach):
jeżeli termin złożenia wniosku upływa w okresie od ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego (14-19 marca 2020 r.) lub stanu epidemii (od 20 marca 2020 r.), termin ten zostaje przedłużony do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

AKTUALIZACJA 08.04.2020:
Rząd przewiduje nowelizację ustawy o tzw. “tarczy antykryzysowej”. W projekcie z 7 kwietnia 2020 r. przewidziano kolejne rozwiązania przedłużające legalność pobytu cudzoziemców w Polsce.

Zgodnie z proponowanymi przepisami, osoby które najpóźniej w dniu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego (14 marca 2020 r.) przebywały w Polsce legalnie na podstawie:
– wizy Schengen,
– wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen (w tym wizy długoterminowej uprawniającej do pobytu w okresie przekraczającym 90 dni),
– dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen,
– wizy długoterminowej wydanej przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej uprawnia ona do pobytu na terytorium Polski,
– dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej uprawnia ona do pobytu na terytorium Polski,
– lub w ramach ruchu bezwizowego,
będą mogły przebywać legalnie w Polsce od dnia następującego po ostatnim dniu legalnego pobytu wynikającego z ww. wiz, dokumentów lub ruchu bezwizowego, do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – w zależności, który obowiązywał jako ostatni.

Przedłużenie legalności pobytu nastąpi z mocy prawa – nie trzeba w tych sprawach składać żadnych wniosków.

W razie wątpliwości, polecamy zapoznanie się z tekstem projektu ustawy: https://bit.ly/covid-proj lub konsultację z prawnikiem.

Źródło: https://udsc.gov.pl/epidemia-koronawirusa-kolejne-rozwiazania-dedykowane-cudzoziemcom/

Projekt ustawy o tzw. “tarczy antykryzysowej” przewiduje dla cudzoziemek i cudzoziemców przedłużenie zezwoleń na pracę oraz oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca (art. 15zzq).

Zezwolenia na pracę/ zezwolenia na pracę sezonową:
jeżeli ostatni dzień ważności zezwolenia przypada w czasie stanu zagrożenia epidemicznego (14-19 marca 2020 r.) lub stanu epidemii (od 20 marca 2020 r.), okres ważności zezwolenia na pracę ulega przedłużeniu do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę musi zostać złożony przez pracodawcę najpóźniej w ostatnim dniu przedłużenia terminu ważności wcześniejszego zezwolenia.

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi:
jeżeli koniec okresu pracy, wpisanego w oświadczeniu, przypada w czasie stanu zagrożenia epidemicznego (14-19 marca 2020 r.) lub stanu epidemii (od 20 marca 2020 r.), cudzoziemiec może dalej wykonywać pracę określoną oświadczeniem do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Dodatkowy okres pracy NIE jest wliczany do okresu 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, podczas których cudzoziemiec może pracować w Polsce na podstawie oświadczenia (zgodnie z art. art. 87 ust. 3 i art. 88z ust. 2 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

W razie wątpliwości, polecamy zapoznanie się z tekstem projektu ustawy: https://bit.ly/covid-proj-2 lub konsultację z prawnikiem.

Osoby, które w 2019 roku pracowały legalnie w Polsce (na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło), powinny złożyć zeznanie podatkowe za ubiegły rok (PIT-37) – w tym roku, ze względu sytuację zagrożenia COVID-19, termin na rozliczenie z Urzędem Skarbowym został przedłużony do 1 czerwca 2020 r., jeżeli jednak do dnia 30 kwietnia podatnik nie wprowadzi zmian w rozliczeniu PIT-37, które przygotował Urząd Skarbowy na portalu www.podatki.gov.pl PIT-37 zostanie złożony z tą datą dlatego też warto złożyć deklarację samodzielnie do 30 kwietnia 2020 r. szczególnie gdy przysługują podatnikowi ulgi.

Od ubiegłego roku zeznanie podatkowe PIT-37 przygotowują urzędy skarbowe. Każda osoba może sprawdzić, uzupełnić, poprawić lub potwierdzić swoje zeznanie na portalu www.podatki.gov.pl.

Portal jest dostępny wyłącznie w języku polskim. Jeżeli potrzebujesz pomocy w weryfikacji swojego zeznania podatkowego lub chcesz wypełnić deklarację PIT-37 prześlij na adres: [email protected] e-mail, w tytule maila wpisz PIT-37 oraz podaj nam następujące dane:

1. Deklaracje PIT-11 od wszystkich pracodawców za rok 2019 (skan)
2. Deklarację PIT-37 za rok 2018: niezbędna do przesłania deklaracji PIT-37 za 2019 r. on-line lub weryfikacji deklaracji zeznania przygotowanego przez Urząd Skarbowy (skan)
3. W przypadku rozliczenia wspólnie z małżonkiem podaj dane małżonka/ małżonki i dołączyć ich PIT-11 (skan) lub prześlij informację o braku zatrudnienia małżonka/ małżonki
4. W przypadku rozliczenia osoby samotnie wychowującej dzieci podaj nam tę informację w mailu
5. W przypadku prawa do ulgi prorodzinnej (na dzieci) podaj:
a. Imiona i nazwiska dzieci oraz numery PESEL
b. Imiona i nazwiska dzieci oraz daty urodzeń (jeżeli dzieci nie posiadają numerów PESEL)

Oferowana przez nas pomoc w wypełnianiu PIT-37 jest bezpłatna. Nie pomagamy w rozwiązywaniu innych spraw podatkowych – z bardziej skomplikowanymi kwestiami należy zwrócić się do specjalistów, np. doradcy podatkowego lub biura księgowego.

Fundacja nie odpowiada za poprawność sporządzonego rozliczenia PIT-37 w sytuacji gdy płatnik przedstawił niepełne dane niezbędne do rozliczenia.

 

ENGLISH

Dear clients,

we care about your safety and we will keep you updated with the most important coronavirus notifications in your language.

On March 28, 2022, the obligation to wear masks was lifted. This applies to both indoor and outdoor spaces. However, there are two exceptions. Masks still need to be worn when entering medical entities (e.g. hospitals, clinics) and pharmacies.

Source:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/dystans-spoleczny-i-maseczki

Why is it worth getting vaccinated?

Vaccines trigger the body’s natural production of antibodies, making it possible to interrupt human-to-human transmission of the coronavirus. Mass vaccination increases herd immunity, giving us the chance to significantly reduce the number of infections. All COVID-19 vaccines are carefully tested to the highest safety standards.

As part of the National Immunization Program, anyone over the age of 18, as well as children who have reached the age of 5, can get vaccinated against COVID-19 free of charge.

An e-referral is generated automatically for people eligible for a vaccination. In the case of foreigners who do not have a PESEL number, a person who wants to get vaccinated must have proof of identity – an identity card, a passport or a temporary identity certificate of the foreigner – TZTC. A referral for vaccination is issued by a physician via the gabinet.gov.pl application and it is valid for 90 days.

How to register for a vaccination?

Anyone who has received an e-referral can sign up for the vaccination. This can be done in several ways:

Sources:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/jak-sie–zaszczepic

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/szczepienia-przeciw-covid-19-dla-osob-z-ukrainy

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/informacje 

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/szczepionki-przeciw-covid-19-sa-bezpieczne-wszystko-o-jj-w-jednym-miejscu 

On May 16, the state of epidemic was replaced by a state of the epidemic threat.

Previously lifted restrictions include:

 • obligation to cover the mouth and nose with a mask indoors (masks must still be worn in hospitals, clinics and pharmacies)
 • the obligation to isolate and quarantine

The rules for ordering and performing coronavirus tests have also changed since April 2022. Currently, the primary care physician decides whether to order the test, and an antigen test is performed. A PCR test may be ordered by your doctor if deemed necessary. It is no longer possible to register for the test by yourself via the online form or the hotline. It is also not possible to do a free COVID-19 test in pharmacies and at mobile swab points.

Still in place are:

 • obligation to cover the nose and mouth in medical entities and pharmacies
 • obligation to vaccinate medical professionals against COVID-19
 • covid certificate – its validity for people who took three doses of the vaccine is indefinite (after two doses, the validity period of the document is 270 days)

Sources:

https://wydarzenia.interia.pl/raporty/raport-koronawirus-chiny/polska/news-opublikowano-rozporzadzenie-w-sprawie-zniesienia-stanu-epide,nId,6024287 

https://www.medonet.pl/koronawirus/koronawirus-w-polsce,od-16-maja-obowiazuje-stan-zagrozenia-epidemicznego–ktore-obostrzenia-zostaja-,artykul,98826140.html 

From April 20, 2022, people over 80 years of age can get vaccinated with a second booster dose.

The second dose can be taken by people aged 80+ who have received the full primary vaccination schedule (including an additional dose), and who received the COVID-19 mRNA vaccine – Comirnaty (Pfizer-BioNTech) or Spikevax (Moderna) as the first booster dose.

The second booster dose can be taken after an interval of at least 5 months after receiving the first booster dose.

Only mRNA vaccines are used for booster vaccination: Comirnaty (Pfizer-BioNTech) full dose (0.3 ml) or Spikevax (Moderna) half dose (50 µg – 0.25 ml).

Source: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-nr-23-ministra-zdrowia-w-sprawie-stosowania-drugiej-dawki-przypominajacej-szczepienia-przeciw-covid-19-w-narodowym-programie-szczepien

From March 28, the obligation to wear masks in-doors is lifted. However, this does not only apply to medical entities. Face coverings will still be required in hospitals and other medical facilities. It is also recommended to wear masks in places of large crowds.

Home isolation, home quarantine for co-household members and quarantine related to entry to Poland are also lifted. Patients who test positive will receive sick leave and will have to self-isolate at home.

Source:

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,173952,28257032,adam-niedzielski-znosimy-obowiazek-noszenia-maseczek-padla.html#s=BoxOpImg3

As part of the National Immunization Program, anyone over the age of 18, as well as children who have reached the age of 5, can get vaccinated against COVID-19 free of charge. A person who wants to get vaccinated must have a proof of identity – an identity card, passport or a temporary foreigner’s identity certificate – TZTC. A referral for vaccination is issued by a physician via the gabinet.gov.pl application.

People with e-referral can register for vaccination:

The pre-screening questionnaire for COVID-19 vaccination is available in Ukrainian on the website [link] and at vaccination centers.

Source: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/szczepienia-przeciw-covid-19-dla-osob-z-ukrainy 

Quarantine and isolation

From February 11, close contact quarantine will be lifted. The release will also apply to people who are currently in quarantine for this reason.

From February 15, the following changes will take place:

 • isolation will last 7 days
 • quarantine for co-household members will last 7 days (the same as the period of isolation of a sick person) and will not be extended for people living in the same household after the end of the isolation of the sick person.

In-person teaching

On February 21, all students return to school. Winter holidays periods remain unchanged.

Source:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/minister-zdrowia-zapowiedzial-zmiany-w-kwarantannie-i-izolacji

Testing for COVID-19 in pharmacies

From January 27, 2022, completely free tests will be introduced, which can be carried out without a doctor’s referral. The test can be performed in a pharmacy that meets the safety standards (a separate room for testing). The cost of the tests will be fully covered by the National Health Fund, and the result will be entered into the record system and made available in the Patient Online Account.

Reduction of quarantine period

Asymptomatic individuals will be released from quarantine after 7 days, provided they test negative for COVID-19.

If quarantine has been imposed:

 • on January 24 or earlier – it lasts 10 days;
 • on January 25 or later – it lasts:

7 days (if there was a contact with an infected person or a referral for a test),

10 days (for people returning from European Union Member States, from the Schengen area and from Turkey),

14 days (for people returning from outside the European Union, from outside the Schengen area and from outside Turkey).

Medical examinations for people over 60 years of age suffering from COVID-19

People over 60 years of age can be examined by a GP within 48 hours of being diagnosed with COVID-19. The visit may take place at home.

Source: https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-dzialania-rzadu-w-odpowiedzi-na-v-fale-pandemii

From January 27 to February 27, 2022, all students in grades 5-8, in primary schools and in all grades of post-primary schools will have remote classes. Preschoolers and students of primary school grades 1-4 will continue their education in a full-time, in-person mode.

The directors of special schools will decide on their own about the form of conducting classes in the institutions. Practical vocational training will continue as well. There will also be a possibility of individual and group consultations for students taking their eighth-grade and matura exams this year. School dormitories will be open.

Source: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wraca-nauka-zdalna-do-konca-ferii-dla-uczniow-klas-v-viii-szkoly-podstawowej-i-szkol-srednich

On January 10, students of all types of schools returned to schools for in-person classes.

The start and end dates of the winter holidays in individual voivodeships in the school year 2021/2022 remain unchanged.

Winter holidays calendar:

 • January 17-30, 2022 – the following voivodeships: Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie
 • January 24 – February 6, 2022 – the following voivodeships: Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie
 • January 31 – February 13, 2022 – voivodships: Dolnośląskie, Mazowieckie, Opolskie, Zachodniopomorskie
 • February 14-27, 2022 – the following voivodeships: Lubelskie, Łódzkie, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie

Source: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/powrot-uczniow-do-nauki-stacjonarnej-od-10-stycznia-2022-r 

Due to the introduction of remote learning in primary and secondary schools in the period from December 20, 2021 to January 9, 2022, parents and guardians will be entitled to an additional care allowance. The declaration can be downloaded here: https://www.gov.pl/attachment/1b2e1bcb-d9cb-4987-b5d6-afb975c6fce9 

The allowance is granted to parents or guardians who look after a child aged: 

 • up to 8 years of age,
 • up to 16 years of age with a disability certificate,
 • up to 18 years of age with a certificate of significant or moderate degree of disability,
 • up to 24 years of age with a certificate of need for special education.

Additional care allowance is granted if the other parent or spouse cannot provide care for a child or a person with a disability at that time. The allowance is not included in the period in which the carer benefits from allowance based upon the provisions of the act on cash benefits from social insurance in the event of sickness and maternity. 

Additional care allowance is granted in the amount of 80% of remuneration and is paid for each day on which the care is provided, including public holidays.

Source: https://www.gov.pl/web/rodzina/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-nauki-zdalnej 

https://www.rp.pl/edukacja-i-wychowanie/art19209731-rzad-ponownie-wprowadzil-dodatkowy-zasilek-opiekunczy

Remote learning:

From December 20, 2021 to January 9, 2022, all primary and secondary school students will learn remotely. Nurseries and kindergartens will continue to function normally.

New limits for gatherings and public transportation:

 • public transportation – max. 75 percent occupancy
 • restaurants, bars and hotels – max. 30 percent occupancy by unvaccinated persons (limit may be increased for vaccinated persons verified by COVID-19 certificate by the entrepreneur)
 • cinemas, theaters, sports and religious facilities – max. 30 percent occupancy by unvaccinated persons (limit may be increased only for persons vaccinated and verified with the COVID-19 certificate). It will be banned to eat and drink in cinemas during screenings.

Clubs, discos and other such facilities will be closed from December 15 until further notice. The exception will be New Year’s Eve (31.12-1.01). On this night, events can take place in a strict sanitary regime – max. 100 people (the limit does not apply to people who have the COVID-19 certificate).

From December 15, every person arriving in Poland from outside the Schengen area will have to test for COVID-19. The test should be performed no earlier than 24 hours before departure. Being vaccinated does not release you from testing.

From December 15, a mandatory test will apply to people who live with someone infected with COVID-19. Being vaccinated does not release you from testing.

Source: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zmiany-w-zasadach-bezpieczenstwa–nowe-limity-osob-i-nauka-zdalna

Flights from Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibia, South Africa and Zimbabwe are suspended from 30th of November until 13th of December. People returning from these countries will have to undergo a 14-day quarantine. This obligation does not apply to fully vaccinated people who hold the EU digital COVID certificate.

From December 1st until December 17th, 2021 the extended quarantine (14 days) will also apply to people returning from non-Schengen countries. Early release from quarantine will be possible in the case of a negative result of the PCR test, which has to be performed after 8 days from the date of crossing the border. Quarantine does not apply to fully vaccinated people who have the EU digital COVID certificate.

From December 1st until December 17th, 2021, the limits for indoors and outdoors gatherings will also change:

 • Churches, restaurants, hotels, cinemas, theaters, operas, philharmonics, concerts, circus performances, amusement parks, swimming pools and water parks – 50% occupancy
 • Meetings, weddings, consolations, meetings, discos – max. 100 people
 • Sports events (except sports facilities) – max. 250 people
 • Gyms, clubs and fitness centers, gambling, casinos, museums, art galleries, fairs, exhibitions, congresses, conferences, shops, shopping malls, puzzle rooms, playrooms, libraries – 1 person per 15 m2

People vaccinated against COVID-19 are not counted in the limits.

You can now get a booster dose of the COVID-19 vaccine. People over 50 may do so 5 months after vaccination. Others – 6 months after receiving the full dose of the vaccine.

Source: https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-kwarantanny-dla-podrozujacych-i-zmienione-limity-osob 

The third dose of the COVID-19 vaccine is available to anyone over 18 years of age. If it has been at least 6 months since your last dose, you can now have a third booster dose of the vaccine. From November 2, 2021, booster vaccinations will be available to all fully vaccinated adults.

If you meet these conditions, your referral for booster vaccination will be issued automatically.

Pfizer or Moderna vaccines are used for booster doses. Important! If you received a different vaccine during your primary vaccination course, you can now only get Pfizer as a booster dose.

You can now register for vaccination not only in medical facilities. Pharmacies, shopping malls and employers joined the vaccination campaign.

You can also still register for the COVID-19 vaccination. Registration takes only a moment and is possible by:

 • free helpline 989;
 • text message SzczepimySie to 880-333-333;
 • a nearby vaccination point;
 • website www.pacjent.gov.pl

Check how to register for vaccinations here: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja [only in Polish]

Sources: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/3-dawka-szczepien-przeciwko-covid-19-dostepna-dla-wszystkich-osob-pelnoletnich 

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/szczepienie-to-zdrowie-twoje-i-twoich-bliskich 

The fourth wave of the coronavirus pandemic started in Poland. According to media reports, hospitals are filling up mostly with unvaccinated people. That is why it is so important to take care of yourself and your loved ones’ safety and take advantage of the free vaccination against coronavirus.

Detailed information on vaccinations in Warsaw can be found at https://www.warszaszczepi.pl/.

The first step is to get a vaccination referral. If you have a PESEL number, the referral has been issued automatically. You can check it on your Internet Patient Account (IKP). If you do not have a PESEL number, you must contact your GP and ask for a referral based on the data from your identity document (e.g. passport).

Once you have a referral for vaccination, you can do it, for example, at one of the common vaccination points (powszechne punkty szczepień) in Warsaw:

Medical Clinic ul. Chmielna 14, phone: +48 533 258 193

(please call to confirm availability)

Sports hall OSiR Targówek, ul. Ossowskiego 25, phone: +48 724 203 205, Tuesday, Thursday, Saturday 7.30am – 5.30pm

 Białołęcki Sport Center, ul. Strumykowa 21, phone: +48 726 205 203, Wednesday, Friday, Saturday 7.30am – 5.30pm

 Open-air Warsaw vaccination point – Palace of Culture and Science – at the exit of the metro station ‘Centrum’ – open on Tuesdays, Fridays, Saturdays and Sundays from 8.00-18.00.

How to register?

– call one of the vaccination centers

– call the hotline 989 and in a conversation with the operator, indicate one of the above vaccination points

– use the e-registration system on the website https://pacjent.erejestracja.ezdrowie.gov.pl/ and choose one of the common vaccination points (e-registration) or go directly to the selected point.

You can also visit selected vaccination centers in Warsaw without prior registration:

point at the Legia Stadium – ul. Łazienkowska 3

point in the hall of OSiR Targówek – ul. Ossowskiego 25

point in Białołęckie Sport Center – ul. Strumykowa 21

point in the Wawer Cultural Center – ul. Żegańska 1a

Vaccinations without registration will be carried out until the last dose of the vaccine is used, during the opening hours of the facilities. Vaccinations are done with the Johnson & Johnson’s single dose vaccine.

Source: https://www.warszawaszczepi.pl/, https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/e-skierowanie-na-szczepienie-dla-cudzeniemcow

On the night of June 23-24, new regulations regarding travelers entering Poland from outside the Schengen area entered into force.

As it was the rule before, travellers are automatically quarantined, regardless of the negative result of a test taken abroad. Only vaccinated and convalescent people, as well as certain categories of people (e.g. diplomats, soldiers, aircrew, etc.) can avoid the quarantine.

The 10-day quarantine period may be shortened when the SARS-Cov-2 test result is negative, and the test was performed after crossing the Polish border, but not earlier than 7 days from entering the country. The obligation to undergo quarantine is deemed to be fulfilled when the negative test result is entered into the ICT system by the laboratory performing the diagnosis of SARS-CoV-2 infection.

Important! The quarantine is not imposed on people traveling by plane from countries outside the Schengen area who, after arriving in Poland, stay on its territory for no longer than 24 hours, and have a flight ticket confirming departure during this period.

Children crossing the external borders of Poland are subjected to the same regulations as adults. 

Source: https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-dla-podrozny/9081,Kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy.html

The Polish government announced next steps in gradual lifting of pandemic restrictions.

CHANGES FROM JUNE 13:

Sale and consumption of food and drink allowed in cinemas, theaters, concert venues and other cultural institutions.

Temples – max. 50% occupancy

The limit does not apply to people fully vaccinated against COVID-19.

CHANGES FROM JUNE 26 (TILL THE END OF HOLIDAYS)

Transition to the EU way of acquiring immunization rights. A person will obtain the “full vaccination status” 14 days after the end of the vaccination process.

Gyms, fitness clubs, casinos, commercial facilities, post offices, libraries, fairs, conferences, exhibitions and playrooms – 1 person per 10 m²

Temples – max. 75% occupancy

Discos – max. 150 people

Events and meetings organized outdoors – max. 150 people 

Gatherings – max. 150 people

Transport – 100% occupancy, masks

Amusement parks – max. 75% occupancy

Cinemas and theaters – max. 75% occupancy

Hotels – max. 75% of the rooms occupied . The limit does not apply to organized groups of children and adolescents under 12 years of age

Restaurants – max. 75% occupancy

Audience in sports facilities – max. 50% occupancy

Important! The limits do not apply to people fully vaccinated against COVID-19

Source: https://www.gov.pl/web/koronawirus/lagodzenie-obostrzen-na-wakacje

As announced at the beginning of May, the Polish government continues to ease the restrictions. We wrote about it here: https://www.facebook.com/FundacjaOcalenie/posts/4262271747140021.

What has changed since May 15? 

Masks – required only indoors –  in public transport, shops, churches, cinemas, theatres etc. 

Public transport – passengers can occupy 100% of the total number of seats or 50% of the number of seats and standing places (with 50% of seats free)

Restaurant gardens – guests can occupy every second table, at least 1,5 m distance between the tables 

Culture – cinemas, theaters, operas, open-air philharmonics – max. 50% occupancy

Cultural and community centers, open-air educational activities and animations – in sanitary regime

Education – hybrid education for grades 4-8 of primary schools, hybrid education for grades 1-4 of secondary schools

Sport – outdoor facilities: max 25% of the audience, sport activities and events outside sports facilities – limit of 150 people

Source: https://www.gov.pl/web/koronawirus/przypominamy-majowy-harmonogram-lagodzenia-obostrzen

The government has announced an initial plan to ease restrictions across Poland. It depends on the epidemic situation and may still change.

FROM MAY 1st

Unified safety rules throughout the country

Hairdressers and beauty salons opene

Sport in outdoor facilities: max. 50 people

Sport in indoor facilities and swimming pools: max. occupancy 50%; opened to organized groups of children and teenagers.

FROM MAY 4th

Culture – art galleries and museums: limit of 1 person per 15 m2, strict sanitary regime

Trade – construction/furniture stores, shopping malls: limit of 1 person per 15 m2, strict sanitary regime

Religious worship – limit of 1 person per 15 m2 in temples, recommendation to conduct ceremonies in the open air

Education – primary schools: stationary education for grades 1-3 of primary school, strict sanitary regime

FROM MAY 8th

Hotels: max occupancy 50%, restaurants and a wellness & spa area closed

FROM MAY 15th

Masks – if the infection rate per 100 000 people will fall below 15 – no masks in the open air

Obligation to use masks indoors: no changes

Outdoor gastronomy: allowed in strict sanitary regime

Culture – open air cinemas and theaters: max 50% occupancy, activities in a strict sanitary regime

Outdoor events – the possibility of organizing events such as weddings, max 25 people, strict sanitary regime

Education – primary and secondary schools: hybrid education for grades 4-8 of primary schools, hybrid education for grades 1-4 of secondary schools, strict sanitary regime

Sport – outdoor facilities: max 25% of the audience

 

FROM MAY 29th

Gastronomy – restaurants: max occupancy 50%, strict sanitary regime

Indoor events – the possibility of organizing events such as weddings, max 50 people, strict sanitary regime

Culture – cinemas and theaters: max occupancy 50%, strict sanitary regime

Sport – indoor facilities and swimming pools: open to everyone, max occupancy 50% (with audience); gyms, fitness clubs, solariums: limit of 1 person per 15m2, strict sanitary regime

Education – primary and secondary schools: stationary education for all students, strict sanitary regime

Source: https://www.gov.pl/web/koronawirus/w-maju-lagodniejsze-zasady-bezpieczenstwa–jesli-utrzyma-sie-niski-wskaznik-zakazen-sprawdz-harmonogram-zmian

On Monday, April 26, registration process for covid vaccines will speed up. Every day, the process of registration will open up for two year groups, and from May 7 – three groups:

April 26 – people born in 1974-1975,

April 27 – 1976-1977,

April 28 – 1978-1979,

April 29 – 1980-1981,

April 30 – 1982-1983,

May 1 – 1984-1985,

May 3 – 1986-1987,

May 4 – 1988-1989,

May 5 – 1990-1991,

May 6 – 1992-1993,

May 7 – 1994-1996,

May 8 – 2000-2003.

On April 28, people aged 30-39 who at the beginning of this year filled in the form expressing their interest in vaccination, will be registered. On May 4, this privilege will also be available to people aged 18-29, who earlier this year declared their willingness to be vaccinated.

Check the following link to read about vaccinations for foreigners in Poland and to check the way you can register for your vaccination: https://www.facebook.com/FundacjaOcalenie/posts/3960354810665051

Source: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja

The Polish government announced the extension of the existing restrictions by another week, that is until Sunday, April 25. We described the restrictions here: https://www.facebook.com/FundacjaOcalenie/posts/4140645445969319

However, three exceptions were made:

nurseries and kindergartens – open from April 19 for all children;

sport – the operations of sports facilities are still limited to professional sports. All events can take place without the audience. Gyms, fitness clubs, ski slopes, swimming pools, saunas and solariums remain closed. However, from April 19, young people and children will be able to participate in sports competitions conducted by the appropriate Polish sports association. It is also allowed to use outdoor sports facilities, but there’s a limit of 25 people. 

hotels – remain closed until May 3. The exceptions are, among others workers’ hotels, as well as accommodation provided as part of business trips of selected groups- e.g. medics, drivers performing road transport or soldiers.

Source: https://www.gov.pl/web/koronawirus/Do-25kwietnia-przedluzamy-zasady-bezpieczenstwa-z-wyjatkami

Due to the difficult epidemic situation in Poland, the government decided to extend the existing restrictions until April 18.We described the current regulations here:  https://www.facebook.com/FundacjaOcalenie/posts/4140645445969319

On March 30, the government unified the rules of quarantine for people coming to Poland both by land and by air.

RULES FOR TRAVELERS COMING TO POLAND FROM THE SCHENGEN ZONE

Travelers will need to quarantine unless they test negative for COVID-19. The test will have to be performed no later than 48 hours before crossing the border.

Test type: PCR or antigen.

The new rules will apply to all means of transport: collective and individual transport as well as crossing the border on foot.

Travelers who have been quarantined in Poland will be able to take a test, the negative result of which will release them from quarantine.

RULES FOR TRAVELERS COMING TO POLAND FROM OUTSIDE THE SCHENGEN ZONE

Each traveler will be placed in quarantine.

A test performed in the country from which the person comes from will not allow the traveler to avoid quarantine.

Travelers who have been quarantined may take a test in Poland, the negative result of which will release them from quarantine.

Test type: PCR or antigen.

IMPORTANT: People vaccinated against COVID-19 will not be placed in quarantine. This will apply to people who have been issued a certificate of vaccination with a vaccine that has been authorized in the European Union.

Source: https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-30-marca-nowe-zasady-dotyczace-kwarantanny-dla-przyjezdzajacych-do-polski3

The government announced new restrictions that will come into force on Saturday, March 27 and will remain in force until April 9:

Shops – large-scale (above 2000 m2) furniture and construction stores will be closed. Shopping malls remain closed, with the exception of: grocery stores, pharmacies and drugstores, press salons, bookstores.

In other shops, markets, offices – new limits of clients:

1 person per 15 m2 – in shops up to 100 m2,

1 person per 20 m2 – in shops over 100 m2.

Places of religious worship – new limits of people – 1 person per 20 m2. Obligation to cover the mouth and nose and keep 1.5 m distance from other people.

Hair and beauty salons – closed.

Nurseries and kindergartens – closed, with the exception of the care for children of medical workers and law enforcement (including soldiers, police and fire brigades).

Important! Parents are entitled to additional care allowance (zasiłek opiekuńczy).

Sport – the use of sports facilities will be limited to professional sports only. All events can take place without the participation of the public.

Source: https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-27-marca-zmiany-w-zasadach-bezpieczenstwa

On March 20, stricter safety rules were introduced throughout Poland. They will be valid until April 9, which means they will also cover the Easter period.

According to the new guidelines, the following entities must suspend their activities:

 • swimming pools (except for swimming pools in entities providing health care services and services for national team members);
 • saunas, solariums, Turkish baths, slimming salons, casinos;
 • hotels (except for workers’ hotels, as well as accommodation provided as part of business trips);
 • shopping centres – except for grocery stores, pharmacies, beauty supply stores, newsagent’s stores, book stores, pet stores, hardware stores, hairdresser, optic, and banking services, as well as laundries located there;
 • theaters, museums, art galleries (it is possible, however, to organize rehearsals and online events);
 • cinemas (the ban on screening movies also applies to community centers);
 • ski slopes;
 • fitness clubs and gyms;
 • sport facilities (may only be used by professionals, without the participation of the public).

Important! For safety reasons, all students in Poland – including grades 1-3 – returned to the remote mode of learning. It is also recommended to work remotely, if possible.

Due to the upcoming Easter, it is recommended to limit contacts only to the closest family. We should also remember about keeping distance, disinfecting hands, wearing a mask and airing our living and working spaces frequently.

Source: https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-20-marca-w-calej-polsce-obowiazuja-rozszerzone-zasady-bezpieczenstwa

The Polish government decided to tighten restrictions in additional provinces. On March 13, Warmia and Mazury was joined by Pomerania (Pomorze), and from Monday, March 15, the so-called small lockdown was introduced in the Mazowieckie and Lubuskie voivodships. The stricter safety rules in all these provinces will apply until Sunday, March 28.

A „small lockdown” means suspended activities of:

swimming pools (except for swimming pools in entities providing health care services and services for national team members);

saunas, solariums, Turkish baths, slimming salons, casinos;

hotels (except for workers’ hotels, as well as accommodation provided as part of business trips);

shopping centres – except for grocery stores, pharmacies, beauty supply stores, newsagent’s stores, book stores, pet stores, hardware stores, hairdresser, optic, and banking services, as well as laundries located there.

theaters, museums, art galleries (it is possible, however, to organize rehearsals and online events);

cinemas (the ban on screening movies also applies to community centers);

ski slopes;

fitness clubs and gyms;

sport facilities (may only be used by professionals, without the participation of the public).

Important! From March 15, in the indicated regions, lessons in grades 1-3 of primary schools will be conducted in a mixed mode. Some students will learn stationary, and some remotely.

In the rest of the country, the existing rules were extended until March 28.

Source:https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-15-marca-mazowsze-i-lubuskie-dolaczy-do-regionow-z-zaostrzonymi-zasadami-bezpieczenstwa

Due to the third wave of coronavirus passing through Poland, the government has announced new safety rules.

The most important change is the ban on the use of visors, scarves and chimneys to cover the mouth and nose. FROM 27 FEBRUARY ONLY MASKS ARE ALLOWED. If you don’t have one, you can get up to 1000 zlotys fine.

Due to the worrying epidemic situation in the Czech Republic and Slovakia, all people returning from these countries will be sent to quarantine. This also applies to people who cross the border by car. The exceptions are those vaccinated with two doses of the COVID-19 vaccine or those who tested negative. The test must be performed before one crosses the border. It is valid for 48 hours from the moment of receiving the result.

The safety rules that we described here: https://www.facebook.com/FundacjaOcalenie/posts/4011974108836454 have been extended until March 14, 2021 throughout the country (except for the Warmian-Masurian Voivodeship).

Due to the bad epidemic situation in the Warmian-Masurian Voivodeship, the government tightened the safety rules in this region. On February 27, hotels, cinemas, theaters, museums, art galleries, swimming pools, tennis courts and shopping malls closed again (only pharmacies, drugstores, grocery stores and newsagents may be open). Pupils of grades 1-3 returned to distance learning.

Source: https://www.gov.pl/web/koronawirus/przedluzamy-zasady-bezpieczenstwa-do-14-marca

The government decided to extend the restrictions related to COVID-19, which are currently in force in Poland. They will not be lifted on January 17, as previously planned, but will stay effective until the end of the month. The only change is that children from grades 1-3 will be back to primary schools. The classes will start on January 18, under strict sanitary regime.
The most important restrictions currently in force are:
– 1.5m distance between pedestrians
– covering the mouth and nose in public places
– limited activity of shopping malls – only selected shops, such as pharmacies and grocery stores, are open
– restaurants – only delivery and take-away service possible
– limited hotel activities (with exceptions)
– ski slopes – closed
– cultural institutions, including theaters, cinemas and museums – closed
– nightclubs, discos and other places used for dancing – closed
– suspended activities of swimming pools, aquaparks, gyms, clubs and fitness centers (with exceptions)
– limited number of passengers on public transport
– limited number of people in churches – max. 1 person per 15 m2, not less than 1.5 m distance between people
– public gatherings limited to 5 people
– senior hours (from Monday to Friday, 10:00 to 12:00)
– ban on the organization of weddings, communions, consolations and other celebrations
– fairs, exhibitions, congresses and conferences – only on-line
– restrictions related to international traffic and crossing Polish borders
Source: https://www.gov.pl/web/premier/etap-odpowiedzialnosci-przedluzony-do-31-stycznia

On December 27, 2020, the process of vaccinating people against coronavirus began in Poland. As in the entire European Union, vaccines from three companies – Pfizer, BionTech and Moderna – have been approved for use.

At the initial, „zero” stage, the first dose of the vaccine was administered to the people most at risk of infection, that is, primarily to employees of medical facilities. On January 15, universal vaccination against COVID-19 for the entire population was launched in Poland. The vaccination schedule is as follows:

stage 1: residents of social welfare homes, care and treatment facilities, nursing and care facilities and other places of stationary residence; people over 60 years of age (starting from the oldest); people under the age of 60 with chronic diseases that increase the risk of severe course of COVID-19, uniformed services, including the Polish Army;

stage 2:key professional groups: employees of the education sector, employees of the critical infrastructure sectors, public transport, officials directly involved in combating the epidemic (e.g. employees of epidemiological and sanitary stations);

stage 3: entrepreneurs and employees of sectors closed due to epidemiological restrictions; vaccinations for the rest of the adult population.

Universal vaccinations will begin with seniors

Registration for COVID-19 vaccinations for seniors who have turned 80 starts on January 15.

From January 22, people over 70 years of age will be able to register (also applies to everyone born in 1951, regardless of the exact date of birth).

Vaccinations of registered seniors will start on January 25, 2021.

How to register for vaccination? – 3 ways of registration

NOTE: at the moment, only people over 80 years of age can register (from January 15); from January 22 – also people over 70 years of age.

Younger people will be able to register in one of the following ways, but only at a later date, which is not known yet (we will inform you about the opening of registration for other groups).

 1. 24/7 free helpline – 989

You can sign up yourself or you can be signed up by your close one. You only need a PESEL number and a mobile phone number to register. During registration, you will select the exact date and place of vaccination. Then you will receive an SMS confirming the appointment.

Here you can watch the instructional video (in Polish): https://www.youtube.com/watch?v=W1CpZm4PAPE&feature=youtu.be

The helpline also provides a lot of other valuable information on vaccinations in Polish, English, Ukrainian and Russian. If you are calling from abroad or if your operator does not support special numbers, call 22 62 62 989.

 1. Through the Patient’s Online Account (IKP – Internetowe Konto Pacjenta)

We wrote about IKP here: https://ocalenie.org.pl/zalatwto/internetowe-konto-pacjenta. To activate it, a Trusted Profile is required, which we also wrote about here: https://ocalenie.org.pl/zalatwto/profil-zaufany

To register for vaccination, go to the website pacjent.gov.pl, select the e-registration option and log in via the Trusted Profile. The system will suggest five available dates at vaccination centers that are close to your address. If none of the proposed dates suits you or you want to get vaccinated in a different place, in a different city – it will be possible. All you need to do is use the available search engine and select a convenient date and location for you. Immediately after booking, you will receive an SMS notification and then you will be reminded about the vaccination the day before the scheduled date.

Here you can watch the instructional video (in Polish): https://www.youtube.com/watch?v=1Xv61tNYltM&feature=youtu.be

 1. Contact with the selected vaccination point

If we want to get vaccinated at a particular medical facility, we should contact it directly. The map and contact details of vaccination points are available here: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien). If we do not find a convenient date, we can call the NFZ helpline (989) and, with the help of a consultant, find a date in another location nearby.

Regardless of the registration procedure described above, from January 15 people under the age of 70 can fill in a form indicating their willingness to get vaccinated. The person who sends it will be informed when the vaccinations for their age group will start.

How to do it? Start with completing the application form, providing your name and surname, PESEL number, e-mail address, postal code and telephone number (optional): https://szczepimysie.pacjent.gov.pl/

After completing the form, you will receive a message to the e-mail address provided, with a link that you should click to confirm your application. Then the form will be approved and saved in the system. (If you don’t see an e-mail in your inbox, check other folders: offers, spam, etc.)

When the registration for vaccinations for your group starts, you will receive an email notifying you about an e-referral. Then you can register for a specific date by choosing one of the three methods described above.

NOTE: people over 70 years of age (born in 1952 or later) do not have to fill in such form. They should register for vaccination immediately, as described above.

Vaccinations of foreigners

Vaccinations of foreigners with a PESEL number will be carried out in exactly the same way as Polish citizens. If you have the option of obtaining a PESEL number, we recommend that you do it, as it will make the procedures much easier. You can read about a PESEL number here: https://ocalenie.org.pl/zalatwto/numer-pesel

People with the right to stay in Poland, but without a PESEL number, will have to contact their General Practitioner. When the time comes for your age group to be vaccinated, ask your GP for an e-referral for the COVID-19 vaccination.

Then sign up for a specific date. You can register for vaccination by calling the 989 Helpline or by contacting the vaccination center of your choice. The list of such centers can be found here: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/

Asylum seekers will be vaccinated according to the stages provided for in the National Vaccination Program. For detailed information, it is best to contact general practitioners in centers for foreigners or in doctor’s offices at the Foreigners Service Team at ul. Taborowa 33 in Warsaw. Foreigners using social assistance benefits outside the centres can also obtain information at the Petra Medica medical center.

Sources:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/zgloszenia

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/narodowy-program-szczepien-przeciw-covid-19

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja

The Polish government has published the current list of countries banned from flying to Poland. United Kingdom was added to the 9 countries already on the “black list”. It now includes: Armenia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Georgia, Jordan, Kosovo, North Macedonia, Serbia, USA (except for airports located in the states of Illinois and New York), UK. The list will stay valid until January 6, 2021.

Source: https://www.gov.pl/web/dyawodacja/komunikat-msz-dotyczacy-rozporzadzenia-ws-zakazow-w-ruchu-lotniczego

From December 28 to January 17, there will be more restrictions in Poland. The government decided that the situation does not allow to bring back the division of the country into zones with different regulations. The New Year’s Eve must be spent at home.
NEW YEAR’S EVE – from December 31, 2020 to January 1, 2021 from 19:00 to 6:00, movement is prohibited throughout the country. The exception will be, among others, necessary work activities.
HOLIDAYS – there are restrictions on the number of guests that can be invited – members of one household can invite maximum 5 guests
SHOPPING CENTERS – opened shops are limited to grocery stores, shops with books and newspapers, cosmetic stores, pharmacies, as well as large free-standing furniture stores.
HOTELS – operation limitation – available for uniformed services, medics, patients of specialist hospitals, professional sport persons. Staff hotels are also an exception.
SKI SLOPES – closed
SPORTS INFRASTRUCTURE – available only for professional sport persons
10-day quarantine for people coming to Poland with organized transport
Other restrictions remain unchanged. We wrote about them below.

NO LONGER BINDING

Polish government is planning to lift some of the restrictions related to the coronavirus epidemic and introduce three zones in Poland: red (with the highest number of cases), yellow and green. The changes will come into force a few days after Christmas, on the 28th of December. Check below what restrictions will apply to each zone:

RED ZONE

Movement – distance 1.5 m from other people; restrictions on the movement of children and adolescents under the age of 16: from Monday to Friday (on school days) from 8:00 to 16:00 they may only travel with a parent or legal guardian.

Cultural events and cinemas – audience can occupy 25% of the seats (every fourth seat in every second row is available)

Collective transport – restrictions on the number of people in public transport: 50% of the seats occupied or 30% of all seats and standing places occupied, while at least 50% of the seats remain vacant.

Religious worship – limiting the number of people in churches – max. 1 person per 15m2, the obligation to keep a distance of min. 1.5 m from other people and covering nose and mouth.

Gatherings and meetings – meetings, also those organized at home, may be attended by max. 5 people. This limit does not apply to people who live together.

Weddings, communions and consolations – prohibited

Trade fairs and events – only online

Amusement parks – activities suspended

Education – stationary learning for students of grades 1-3 of primary school.

Shops and shopping malls – limited number of customers – max. 1 person per 15m2, hours for seniors – from Monday to Friday, 10:00 – 12:00

Hotels – operations suspended, except for business guests, athletes and medics

Gastronomy – only „take away” and „delivery”

Hairdressing and beauty salons – functioning in the sanitary regime – min. 1.5 m distance between stations

Gyms, fitness clubs and aquaparks – activities suspended

Competitions and sport events – without audience participation

YELLOW ZONE

Movement – no restrictions

Cultural events and cinemas – audience can occupy 25% of the seats (every fourth seat in every second row is available)

Collective transport – restrictions on the number of people in public transport: 50% of the seats occupied or 30% of all seats and standing places occupied, while at least 50% of the seats remain vacant.

Religious worship – max. 1 person on 7m2

Meetings and gatherings – max. 25 people, the distance between gatherings min. 100 m.

Weddings, communions and consoles – max. 50 guests

Trade fairs and events – only online

Amusement parks – max. 1 person / 7m2

Education – hybrid learning

Shops and shopping malls – max. 1 person / 7m2

Hotels – no restrictions

Gastronomy – open from 6:00 am – 9:00 pm

Hairdressing and beauty salons – no restrictions

Gyms, fitness clubs – 1 person / 7m2

Aquaparks – max. 50% occupancy

Competitions and sport events – 25% of seats occupied by the audience

GREEN ZONE

Movement – no restrictions

Cultural events and cinemas – audience can occupy 50% of the seats

Collective transport – restrictions on the number of people in public transport: 100% of the seats occupied or 50% of all seats and standing places

Collective transport – restrictions on the number of people in public transport: 100% of the seats occupied or 50% of all seats and standing places occupied

Religious worship – max. 1 person on 4m2

Meetings and gatherings – max. 100 people.

Weddings, communions and consoles – max. 100 guests

Fairs and events – max. 1 person / 4m2

Amusement parks – max. 1 person / 4m2

Education – hybrid learning

Shops and shopping malls – no restrictions

Hotels – no restrictions

Gastronomy – no restrictions

Hairdressing and beauty salons – no restrictions

Gyms and fitness clubs – 1 person / 7m2

Aquaparks – max. 50% occupancy

Competitions and sport events – audience can occupy 50% of the seats

Source: https://www.gov.pl/web/koronawirus/100-dni-solidarnosci-w-walce-z-covid-19

A NEW STAGE IN THE FIGHT AGAINST COVID: 28.11 – 27.12

The government has presented an action plan for the coming weeks. It includes three variants of restrictions that will be introduced depending on the development of the epidemiological situation in Poland:

 • the responsibility stage (from November 28 to December 27),
 • the stabilization stage, i.e. the return to the division of Poland into three new zones – red, yellow and green (from December 28 at the earliest – depending on the epidemic situation),
 • the national quarantine (which will be introduced as a last resort, when it is necessary to immediately and drastically reduce the transmission of the virus in society).

Responsibility stage (28.11 – 27.12) – restrictions:

Shopping malls – a maximum of 1 person per 15 m2, masks, hand disinfection or gloves.

Winter holidays – winter holidays throughout the country will last from 4 to 17 January 20121. Children and youth will stay at home, as organizing trips for winter holidays is prohibited

Movement – distance 1.5 m from other people; restrictions on the movement of children and adolescents under the age of 16: from Monday to Friday (on school days) from 8:00 to 16:00 they may only travel with a parent or legal guardian.

Cultural events and cinemas – activities suspended

Collective transport – restrictions on the number of people in public transport: 50% of the seats occupied or 30% of all seats and standing places occupied, while at least 50% of the seats remain vacant.

Religious worship – limiting the number of people in churches – max. 1 person per 15m2, the obligation to keep a distance of min. 1.5 m from other people and covering nose and mouth.

Gatherings and meetings – meetings, also those organized at home, may be attended by max. 5 people. This limit does not apply to people who live together.

Weddings, communions and consolations – prohibited

Trade fairs and events – only online

Amusement parks – activities suspended

Education – remote learning for students of all grades of primary and secondary school.

Shops and shopping malls – limited number of customers – max. 1 person per 15m2, hours for seniors – from Monday to Friday, 10:00 – 12:00

Hotels – operations suspended, except for business guests, athletes and medics

Gastronomy – only „take away” and „delivery”

Hairdressing and beauty salons – functioning in the sanitary regime – min. 1.5 m distance between stations

Gyms, fitness clubs and aquaparks – activities suspended

Competitions and sport events – without audience participation

Source: https://www.gov.pl/web/koronawirus/100-dni-solidarnosci-w-walce-z-covid-19

It happens more and more often that a nursery, kindergarten or school is temporarily closed due to coronavirus diagnosed in a teacher or student, and children are placed in quarantine. What can parents do in such situation?

First of all, if they are insured with ZUS, they can apply for care allowance. It is granted to persons who care for:

a child under 14,

a child with a severe disability certificate or a disability certificate indicating the need for permanent care until the age of 18,

another family member,

who are in quarantine or isolation at home.

From October 24, 2020, the basis for the payment of care allowance is the insured’s declaration of the need to care for a child or family member in quarantine or isolation at home.

The statement submitted to the employer should include:

name and surname of the insured person,

PESEL number of the insured person, if she/he has one,

details of a child or other family member under guardianship who is undergoing compulsory quarantine or isolation: name and surname, PESEL number, if she/he has one

the day when compulsory quarantine or isolation begins and ends

the insured’s signature.

The declaration template is available here:

https://www.zus.pl/documents/10182/3208584/O%C5%9Bkieta+o+sprawaniem+opieki+nad+dzieckiem+lub+cz%C5%82.+rodz.+ in + quarantine + or + isolation + in + conditions + home.docx / b8405cb0-629a-b310-91d3-8f3765980fe4

The employer or the Social Insurance Institution (ZUS) may apply to the sanitary inspection for confirmation of the information contained in the declaration.

ADDITIONAL CARE BENEFIT

In addition, from November 9 to 29, parents of children up to 8 years are entitled to an additional care allowance if they personally care for the child in the case of:

COVID-19 related closure of a nursery, children’s club, kindergarten, school or other facility attended by the child,

the situation, in which the facility is open, but cannot provide care due to COVID-19 related limitations,

the inability to provide care by the nanny or the day caregiver (opiekun dzienny) due to COVID-19.

An additional allowance, paid in the event of closure or limited operation of the institution attended by the child, is also available to parents of disabled children:

up to 16 years, old who have a disability certificate,

up to 18 years old, who have a certificate of severe or moderate disability,

up to 24 years old, who have a special education certificate.

To receive an additional care allowance, you should submit a declaration to your employer – see this link for a template: https://www.zus.pl/documents/10182/3208584/o%C5%9Bkieta+do+ obtain + additional + service% C5% 82ku + care% C5% 84 cogx / 34dffbea-8cb5-cf0f-0a7b-013d2fa51b92

This declaration is also an application for additional care allowance. Self-employed persons submit a declaration to ZUS.

An application for an allowance may also be submitted electronically via the PUE ZUS portal. The manual (in Polish) is available here: https://www.zus.pl/documents/10182/3208584/wniosek+o+dodatkowy+zasi%C5%82ek+opieku%C5%84czy+w+formie+elektronicznej. doc / 0e8abed5-aae0-92c7-c427-c9c2baac4b72

You are not entitled to the allowance if the other parent of the child can provide care (e.g. is unemployed, takes parental (urlop rodzicielski) or extended parental (urlop wychowawczy) leave.

The additional allowance is not included in the limit of 60 days of ‘regular’ care allowance in a calendar year.

The monthly care allowance is 80% of the allowance calculation basis. It is paid for each day you care for your child (or another family member), including public holidays.

Sources:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/kontakt

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-od-9-listopada/3653466

https://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-opiekunczy/wysokosc

The government is introducing new safety rules, which take effect on November 7. From November 9, children in grades 1-3 will switch to distance learning. Here are the most important changes:

 

Distance learning in grades 1-3 of primary schools (9.11 – 29.11);

 

Education and care for children in kindergartens, kindergarten units in primary schools and other forms of pre-school education remains unchanged (there is a possibility of suspending the functioning of the institutions in the event of a threat to the life and safety of pupils)

 

Extension of distance learning in grades 4-8 of primary schools and secondary schools – until November 29. Children of medical staff and uniformed services will be offered care in schools;

 

Each teacher will be able to receive financing of PLN 500 for electronic equipment necessary for distance learning;

 

Theaters, cinemas, museums, art galleries, community centers, music centers  – closed (7.11 – 29.11);

 

Hotels are available only to guests on a business trip (7.11 – 29.11);

 

Shopping centres closed from November 7, only: service points, grocery stores with food and stores with: cosmetics, detergent/cleaning products, medical and pharmaceutical products, building supplies, products for animals and stationery remain open.

 

Other stores: shops up to 100 m2 – 1 person / 10 m2, shops over 100 m2 – 1 person / 15 m2 (unchanged) (7.11 – 29.11);

 

Churches: 1 person / 15m2 (7.11 – 29.11).

 

Source: https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-kroki-w-walce-z-koronawirusem–ostatni-etap-przed-narodowa-kwarantanna

From November 2, 2020, the register office (biuro podawcze) of the Office for Foreigners at Taborowa 33 is open from Monday to Friday, 8:15 am – 2:00 pm.

Source: https://udsc.gov.pl/skrocenie-czasu-pracy-biura-podawczego/

More: https://udsc.gov.pl/epidemia-koronawirusa-specjalne-rozwiazania-dla-cudzoziemcow/

FROM OCTOBER 24, ALL OF POLAND IN THE RED ZONE

The epidemiological situation in Poland is so bad that the government has decided to include the entire country in the red zone. The new restrictions are as follows:

EDUCATION

Students in grades 4 – 8 of primary schools, as well as all grades of secondary schools, switch to distance learning. The new regulations are valid until November 8. Kindergartens and grades 1-3 of primary schools function without any changes.

SPORT EVENTS

Organized without the participation of the public. A maximum of 250 people (+ staff) can participate in collective forms of physical activity.

CULTURAL EVENTS

Max 25% of the audience, with every fourth seat available or with 1.5 distance between people. Mandatory covering of mouth and nose.

GASTRONOMY

No stationary operation of restaurants – only take away and delivery.

School canteens – prohibited, except for meals for kids in grades 1-3 of primary schools and staff.

Hotel restaurants – available only to hotel guests.

HOTELS

Activity permitted, excluding clubs and discos in hotels.

Swimming pools, fitness centers and gyms – only for hotel guests spending at least one day at the hotel.

WATER PARKS AND POOLS

Activity suspended (exceptions: facilities in hotels (accessible to guests); facilities operating in entities providing medical activities, facilities intended for people practicing sports, facilities intended for students and pupils)

AMUSEMENT PARKS OR RECREATIONAL PARKS

Activity suspended

GYMS AND FITNESS CENTERS AND CLUBS

Activity suspended (exceptions: facilities in hotels (accessible to guests); facilities operating in entities providing medical activities, facilities intended for people practicing sports, facilities intended for students and pupils)

CINEMA

Max 25 percent of the audience, with every fourth seat available or with 1.5 distance between people. Mandatory covering of mouth and nose.

SANATORIUMS, REHABILITATION, SPA

Activity suspended, with the possibility of completing the ongoing stay. The exceptions are cases where discontinuation of rehabilitation may seriously deteriorate the patient’s health.

PUBLIC ASSEMBLIES AND MEETINGS

Max. 5 people, distance between meetings at least 100 m, distance between participants 1.5 m and covering the mouth and nose.

No meetings and events outside the home; max 20 people in the house.

The above limits do not apply to places of culture.

CHURCHES

Obligation to cover the mouth and nose, except for worshipers; 1 person per 7 m2 with a distance of at least 1.5 m.

WEDDINGS, COMMUNIONS, CONSOLATIONS AND OTHER FAMILY CELEBRATIONS AND EVENTS

Prohibited.

COLLECTIVE TRANSPORT

The vehicle can transport as many people as:

a) 50% of the number of seats, or

b) 30% of the number of seats and standing places, with at least 50% of the seats vacant.

MASKS

Obligation to cover the mouth and nose in public spaces throughout the country.

TRADE

Limits for the number of people in shops: up to 100 m2 – 5 people per checkout, over 100 m2 – 1 person per 15 m2; the obligation to cover the mouth and nose and wear disposable gloves by customers or use hand disinfectants.

NIGHT CLUBS, DISCOS, EXCLUDING SPORTS DANCE CLUBS AND DANCE SCHOOLS

Activity suspended.

COSMETIC, HAIRDRESSING AND TATTOO STORES

Only the client being currently served (if necessary – together with the guardian) can be inside.

1.5 m distance or partition between working stations.

MOVEMENT OF THE PEOPLE

Children and youth up to 16 years of age – from 8: 00-16: 00 from Monday to Friday can move only under the care of a parent or guardian (exceptions: way to and from school, weeknd).

Seniors, especially those over 70, should stay home. Exceptions: work, meeting the necessary needs, religious activities.

Source: https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybNYCH-powiatow

The website oko.press has published 16 recommendations on how to behave during the pandemic, developed by the COVID-19 Team at the Polish Academy of Sciences (PAN). We present them to you in 9 languages.

 

With the onset of autumn, the situation in Poland becomes more and more dramatic. The number of detected SARS-CoV-2 infections and, unfortunately, also the deaths of patients with COVID-19 are growing exponentially. Many undiagnosed people infect others. Disregarding safety rules can lead to the tragedy – the healthcare system which is completely blocked – in a month’s time. Therefore, all of us, with solidarity, should protect ourselves and our close ones, strictly adhering to the following recommendations:

 

 1. The virus that causes COVID-19 spreads primarily through droplets generated when an infected person coughs, sneezes or speaks. This is why it is so important, perhaps even the most important, to keep a distance of at least 1.5 m from other people and to wear a mask that covers the nose and mouth.
 2. Wash your hands often and if impossible, use disinfectants.
 3. If you feel unwell, you have the „flu”, „you caught a cold” – don’t go out, don’t meet other people. Wait for symptoms to completely disappear, or even a day or two longer. Check with your GP to see if you should be tested for COVID-19.
 4. If you have been diagnosed with COVID-19 or have lost the sense of smell and taste – inform people with whom you had contact within 2 days before the appearance of symptoms.
 5. If you are a parent of a child whose peers or caregivers have been diagnosed with COVID-19 (e.g. such information was sent by school or kindergarten), do not leave the house unnecessarily, strictly keep your distance at work, wear a mask, wash and disinfect your hands, and tell your GP about the slightest symptoms you or your child have. Avoid contact with people at risk.
 6. Do the same if you get this information from a friend or a colleague.
 7. As far as possible, while taking precautions, help your neighbours and friends, especially people in difficult life situations.

 

RECOMMENDATIONS FOR EMPLOYERS OR PEOPLE RESPONSIBLE FOR OTHERS:

 

 1. If your employee has a cold or has had contact with a person infected with SARS-CoV-2 – arrange remote work for him. Official quarantine may be delayed.
 2. Already now introduce remote work as much as possible.
 3. Remember, however, to impose on others only those restrictions which are justified by the available knowledge and scientific evidence, and not only result from your personal beliefs or intense emotions.
 4. Make sure that any restrictions are clearly presented and fully understood by all.
 5. Exaggerated and incomprehensible restrictions are often disregarded and counterproductive.
 6. Your example is crucial for those who depend on you. If you don’t follow the rules of hygiene and quarantine, those who observe you won’t as well.

 

RECOMMENDATIONS FOR SENIORS:

 

 1. Avoid crowded places, try to minimize any contact – even with children and grandchildren.
 2. Limit social gatherings.

 

RECOMMENDATIONS FOR MEDICAL WORKERS OF EACH RANGE:

 

 1. Don’t forget that when you are a doctor, nurse or other healthcare professional it comes with responsibility. Don’t assume that the COVID-19 fight doesn’t concern you. Thanks to using personal protective equipment, you can continue helping your patients.

 

REMEMBER: by following the above rules, you protect not only yourself, but also your family and loved ones. The sum of these very simple actions will significantly reduce the daily number of cases in just two weeks. But only if we follow them universally and rigorously.

 

Source: https://oko.press/pan-bedzie-coraz-gorzej-jezeli-nie-bedziem-solidarni-16-zalecen-na-czas-pandemii/

https://informacje.pan.pl/index.php/informacje/materialy-dla-prasy/3137-larum-w-obliczu-kryzysu-covid-19

New safety rules apply across Poland from Saturday, October 17th. The exceptions are the restrictions on weddings and other family celebrations that took effect on October 19.

YELLOW ZONE (the whole country, except the red zone areas):

restaurants and bars can be open from 6:00 am – 9:00 pm; every second table may be occupied; after 9 pm only take-away possible (same rule in the red zone)

limited number of people in public transport – 50% of the sitting places or 30% of all places may be occupied (same rule in the red zone)

from 19.10 – limited number of people at weddings and other celebrations – max. 20 people, no possibility to dance;

during religious ceremonies max. 1 person on 4m2;

public assemblies may be attended by max. 25 people;

hybrid teaching at universities and secondary schools;

sports events without audience (same rule in the red zone)

during cultural events max. 25% of seats can be occupied by the audience (same rule in the red zone)

swimming pools, aquaparks and gyms are closed (same rule in the red zone).

RED ZONE:

limited number of people in shops – in stores with an area of up to 100 m2 – 5 people per cash register, in stores with an area of over 100 m2 – 1 person per 15 m2;

from October 19 – special events (weddings, consoles and others) are prohibited;

during religious ceremonies no more than 1 person per 7 m2,

public assemblies may be attended by max. 10 people;

remote teaching at universities and secondary schools (excluding practical classes)

Source: https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow

Due to the growing number of coronavirus infections, on October 10, all of Poland was covered by the so-called yellow zone, and more and more municipalities are marked as red zone. The government has also updated the restrictions applicable in both zones. The restrictions include:

CONGRESSES AND FAIRS

Yellow zone

– admissible, provided that the participants cover their mouth and nose

– 1 person per 4 sqm – then there is no limit of 150 people

– if not in the open air, no more than half the places available

Red zone – prohibited

CULTURAL EVENTS

Yellow zone

– indoors or in outdoor sports facilities – every 2nd seat available to the public or 1.5 m apart, up to 25% of the audience seats can be occupied, nose and mouth covered

– in an open space – the number of spectators and participants at the same time must not exceed 100 people, covering the nose and mouth or 1.5 m distance

Red zone

– indoors or in outdoor sports facilities – every 4th seat available to the public or 1.5 m apart, up to 25% of the audience seats can be occupied, nose and mouth covered

– in an open space – the number of spectators and participants at the same time must not exceed 100 people, covering the nose and mouth or 1.5 m distance

GASTRONOMY

Yellow zone – covering the nose and mouth until taking a seat, 1 person per 4 sqm

Red zone – premises may be open from 6 to 22.

HOTELS

Yellow and red zones

– operation allowed, except clubs and discos

– the rules for congresses, swimming pools, gyms, gastronomy and cultural activities (if provided in a hotel) apply

WATER PARKS AND POOLS

Yellow and red zones – 75% occupancy of the facility

AMUSEMENT PARKS

Yellow zone – 1 person per 10 sq m

Red zone – prohibited

CINEMA

Yellow and red zones – 25% of places, 1.5 m distance, viewers cover their mouth and nose

GATHERINGS

Yellow and red zones – max 150 people, 1.5 m apart, participants cover their mouth and nose, the distance between the gatherings must not be less than 100 m

CHURCHES

Yellow zone

– inside the church, the obligation to cover the nose and mouth, outside – the obligation to cover the nose and mouth, or a distance of 1.5 m

Red zone – 50% occupancy of the building (religious site)

WEDDINGS, COMMUNIONS, CONSOLATIONS AND OTHER FAMILY CELEBRATIONS AND EVENTS

Yellow zone

– until October 16, 2020 max. 100 people; from October 17, 2020 – max 75 people, excluding service

– covering the mouth and nose until you are sitting the place of eating a meal/having a drink

Red zone – max 50 people, excluding service

PUBLIC TRANSPORT

Yellow zone

– 100% of the number of seats can be occupied or 50% of the total number of seats and standing places, while leaving at least 50% of the seats vacant

– obligation to cover the mouth and nose

Red Zone – 50% of the number of seats or 30% of the total number of seats and standing places, while leaving at least 50% of the seats vacant.

MASKS

Yellow and red zones

– obligation to wear masks:

1) on public transport

2) in generally accessible places, including:

– on roads and squares, in cemeteries, promenades, boulevards, parking lots, forest car parks,

– on the shared property,

– in workplaces and public buildings

– in commercial or service facilities, commercial or service establishments and at markets (stalls);

3) while exercising religious worship, at the cemetery.

TRADE

Yellow and red zones – customers must wear disposable gloves or use hand disinfectants

NIGHT CLUBS, DISCOS AND OTHER PLACES AVAILABLE FOR DANCING 

Yellow and red zones – prohibited

HAIRDRESSERS, COSMETIC AND TATTOO STUDIOS

Yellow and red zones – only the client being currently served (if necessary – together with the guardian) can be inside 

GYMS AND FITNESS CLUBS

Yellow zone – 1 person per 7 sq m, minimum 1.5 m distance

Red zone – 1 person per 10 sq m, minimum 1.5 m distance

AIR TRANSPORT

Yellow and red zones

– hand disinfectants must be provided on board

– disinfection of the plane once a day (and after each flight with a sick person or a person suspected to be sick, and before and after a flight lasting more than 6 hours

– when crossing the border – travellers need to feel in location forms for health purposes

Source: https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybNYCH-powiatow

The Polish government announced the rules of diagnosing coronavirus in the coming time. Read on to know what to do when you develop worrying symptoms.

WHEN A PATIENT HAS 4 COMMON SYMPTOMS OF CORONAVIRUS: FEVER, SHORTNESS OF BREATH, COUGH, LOSS OF SMELL OR TASTE

Contact your primary health care provider to schedule personal advice or tele-advice. For children under 2 years of age, the checkup is always in person.

A doctor can order a test after tele-advice only if 4 symptoms of coronavirus are found: temperature above 38 degrees, coughing, shortness of breath, loss of smell or taste.

If you have such symptoms, the doctor will order a test and inform you about mobile collection points – the so-called drive thru – where you can get tested (your doctor will also advise you to avoid public transport).

If your condition allows it, go to the drive thru alone, in your car. The list of points is available on the website: https://www.pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran

You will need a photo ID and your PESEL number. You do not get out of the car on site. A nasopharyngeal swab will be taken through the open car window. The test is free.

(When the patient cannot go to the drive thru on his own, the doctor asks the Provincial Sanitary and Epidemiological Station to send an ambulance called ”wymazówka”/”swabs” to the patient.)

The collected sample is sent for analysis to the COVID laboratory. Information about the test result will be visible to the doctor, Provincial and Poviat Sanitary and Epidemiological Stations and the patient in the Patient’s Internet Account (https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta)

If the result is positive, your GP will advise you to go to hospital.

The hospital makes decisions about:

– admission to hospital

– starting isolation in an isolation room „izolatorium” (isolation rooms accommodate people who cannot be quarantined at home, so as not to expose others to coronavirus infection)

– starting home insulation.

WHEN A PATIENT HAS SYMPTOMS OF INFECTION, BUT THESE ARE NOT ALL 4 SYMPTOMS TYPICAL OF CORONAVIRUS

When you see a doctor with symptoms of infection, but the doctor does not find symptoms qualifying for a referral for SARS-CoV-2 test, then he will arrange another tele-advice within 3-5 days of the first appointment.

If during the second tele-advice the doctor does not find symptoms that meet the criteria for a referral for SARS-CoV-2 test, he may arrange a personal visit at the Health Care Center.

If the GP finds symptoms qualifying for the SARS-CoV-2 test, he will order the test and provide you with information about the drive thru where the test can be performed.

During an in-person visit, after examining the patient, the doctor may (if deemed necessary) order a test for SARS-CoV-2.

WHEN A PATIENT PASSES COVID-19 ASYMPTOMATICALLY OR SYMPTOMS ARE MILD

This scenario applies to a patient who is awaiting a COVID-19 test result at home due to a suspected disease infection but without obvious symptoms. If your doctor tells you that you have been tested positive for COVID-19, he will refer you to an infectious disease/observation and infectious disease unit of a hospital. You should go there by your own means of transport (wearing a mask, avoiding contact with other people). On the spot, you will go to the triage point designated by the hospital (e.g. a tent, a separate emergency room), where you must provide information about the result of the SARS-CoV-2 test.

The hospital’s medical staff will direct you to a separate area where you will wait for your medical examination. The doctor will decide whether you will be admitted to the ward, transferred to another hospital or placed in isolation. In the case of a referral for isolation, the doctor decides on the form of isolation (home or an isolation room in the hospital).

If you are referred to an isolation room, you will remain under the care of the hospital doctor.

If you are referred for home isolation, you will remain under the care of a GP. The doctor will call you on day 8-10 to find out about your health condition. An asymptomatic patient is automatically released from isolation 10 days after the test. When a patient develops symptoms which, in the physician’s opinion, qualify him for extending the isolation time, the doctor determines the date of completion of isolation or the date of another tele-advice.

Source: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zasady-zleciania-testow-na-koronawirusa

On September 1, students will start learning in a traditional way – in schools. However, the functioning of the facilities will be regulated by the guidelines of the Chief Sanitary Inspectorate (Główny Inspektorat Sanitarny, GIS), aimed at combating the coronavirus. Below we present the most important rules:
General principles of hygiene and safety
Frequent hand washing, covering face when sneezing and coughing, avoiding touching the eyes, nose and mouth, mandatory covering of mouth and nose by third parties coming to school (students in class will not have to wear masks), regular cleaning and airing of rooms, spending time at the school playground and staying in the open air on the school grounds, disinfection of equipment in the gym.
Students should have their own accessories and textbooks, which can be kept on the desk, in the schoolbag or in their own locker. They should not take unnecessary items to school.
Entrance to the school
Students can enter the school provided they don’t have fever (body temperature 38 ° C and higher) and symptoms of respiratory tract infections and that their household members are not in quarantine or in isolation at home. Students can be brought to and from school by caregivers, who don’t have signs of respiratory infections.
Parents or guardians may enter the shared school space with their children, keeping a distance of 1.5 m from other parents and school staff, and they should observe all precautions (including covering mouth and nose, hand disinfection).
Travelling abroad does not affect students’ ability to attend school, unless his health condition indicates a disease or the country of travel is covered by border traffic restrictions.
Fear of infection/disease cannot be a reason for a healthy child not to go to school.
Organization of learning
According to the guidelines, learning should be organized in such a way as to keep distance between people in school (especially in communal areas) and to reduce student gathering – e.g. different hours of arrival for students from different classes, different times of breaks or activities on the playground. Frequent changing of rooms where classes are held should be avoided.
Depending on the current epidemiological situation, there are 3 models of organization of learning: traditional, mixed and remote. If coronavirus infections occur in a given area, the headmaster, after obtaining a positive opinion from the relevant institutions, will be able to partially or entirely suspend the school’s stationary work.
Students with infection or distressing symptoms
If a school employee notices symptoms in a child that may indicate a respiratory tract infection (e.g. fever, cough), then the student should be isolated in a separate room or in a designated place 2 meters away from other people. Parents will then be immediately notified of the need to pick up their child from school (own means of transport is recommended).
If one of the students becomes ill with COVID-19, the rest of the class will have to be quarantined and taught remotely. The mode of education for other classes in a given school will depend on the extent to which they were exposed to the infection.
Source: https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2
https://www.gov.pl/web/edukacja/qa-powrot-uczniow-do-szkol-i-placowek -1-September-2020-r

On August 1, 2020, the Polish Tourist Voucher (Polski Bon Turystyczny) programme was launched, under which families with children can receive financial support of PLN 500 for vacation. The purpose of this programme is also to support the tourism industry which suffered from the COVID-19 pandemic.
1. What is the tourist voucher
The benefit is in the form of the electronic voucher, which is valid until March 31, 2022. It can be used to pay for the tourist services, such as accommodation in hotels, boarding houses and similar establishments, summer camps, sports and recreational events. The condition is that a child should benefit from the accommodation services or tourist events.
2. Who is eligible
This benefit is available to families with at least one child up to the age of 18, regardless of the family’s income. The voucher applies to a child entitled to the 500 Plus benefit. Foreigners entitled to the 500 Plus benefit may receive the voucher on the same terms as Polish citizens. The voucher worth PLN 500 is to be granted for each child, and children with disabilities can receive twice the amount of benefit, that is PLN 1000.
3. How to receive the voucher
No application is needed to receive the tourist voucher. You simply have to activate it via the Social Insurance Institution’s electronic platform (PUE ZUS) (user registration is required). The activation can be done by those who are entitled to the 500 Plus benefit, that is by those, who actually submitted an application for 500 Plus. If you are eligible, this option will appear automatically in your profile on PUE ZUS. The voucher can be activated at any time – for example, a few days before the planned vacation.
4. Where to use
The tourist voucher can be used in Poland when paying for tourist services provided by entities that have joined the programme. The list of entities accepting the tourist voucher is available at the website of the Polish Tourist Organization: https://bonturystyczny.polska.travel/lista-podmiotow. You can pay with the voucher multiple times until its limit is reached.
Note: voucher cannot be used to pay for any tourist services outside Poland.
Sources: https://www.gov.pl/web/rozwoj/bonturystyczny, https://bonturystyczny.polska.travel/, https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/od-dzis-mozna-korzystac-z-bonu-turystycznego/3513293
zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/od-dzis-mozna-korzystac-z-bonu-turystycznego/3513293

CROSSING THE BORDERS OF POLAND – SITUATION AS OF 21 JULY 2020
1. BORDER WITH THE EU COUNTRIES
From mid-June 2020, no checks are carried out at the internal EU border (i.e. at the borders with other EU countries). There is no sanitary inspection and one does not need to undergo quarantine after coming to Poland from another EU country.
2. BORDERS WITH RUSSIA, BELARUS AND UKRAINE
The following border crossings are open:
– with Russia: Bezledy and Grzechotki;
– with Belarus: Kuźnica, Bobrowniki, Terespol;
– with Ukraine: Dorohusk, Korczowa, Hrebenne, Medyka, Budomierz.
Borders may only be crossed by:
– Polish citizens and their spouses, children or persons who remain under their constant care,
– nationals of the EU and EEA Member States and Switzerland, as well as their spouses and children;
– holders of a Pole’s Card (Karta Polaka),
– diplomats and their family members,
– people who have the right of permanent or temporary residence in Poland
– foreigners who have the right to work in Poland, i.e. foreigners entitled to work on the same terms as Polish citizens, with a work permit, a certificate of entry in the record on seasonal work or a declaration on entrusting work to a foreigner who performs work on territory of Poland or present documents proving that employment will start immediately after crossing the border;
– foreigners who run a means of transport designed for the transport of people or goods, and their journey takes place as part of professional activities of transporting goods or transporting passengers;
– drivers performing road transport as part of international road transport or international combined transport, traveling through the territory of Poland by other means of transport than the vehicle used for road transport (in order to take a rest in the territory of the country of stay, after taking the rest abroad, and after a break in the performance of work in the circumstances specified in the Act on working time of drivers);
– pupils, students, participants of postgraduate studies and specialist education and other forms of education, as well as doctoral students studying in Poland;
– scientists conducting research or development work in Poland;
– foreigners with a permanent residence permit or a long-term EU resident’s residence permit in other EU and EEA member states and Switzerland and their spouses and children, when traveling through the territory of Poland, to their place of residence or stay;
– passengers of an international flights from airports located in: Montenegro, Georgia, Japan, Canada, Albania, South Korea.
In particularly justified cases, not included above, the commander of the Border Guard post, after obtaining the consent of the Commander-in-Chief of the Border Guard, may allow a foreigner to enter the territory of the Republic of Poland .

AFTER CROSSING THE EU’S EXTERNAL BORDER, THE QUARANTINE STILL APPLIES IN POLAND.

The following groups of people ARE EXCLUDED from quarantine:

– Polish citizens, citizens of other EU, EEA countries or Swiss Confederation, as well as their spouses and children;
– foreigners with a permanent residence permit or a long-term EU resident permit in another EU country, their spouses and children, when traveling through the territory of the Republic of Poland, to their place of residence or stay in another EU country, EEA or Switzerland;
– pupils, students, participants of postgraduate studies and specialist education and other forms of education, as well as doctoral students studying in Poland, scientists conducting research or development work in Poland;
– persons crossing the border in connection with the performance of work, incl. crews of airplanes, trains and ships, professional drivers, employees of services and offices, soldiers of Polish and allied troops – a detailed list is available here: https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8557,Koronawirus-przekraczanie-granicy.html?fbclid=IwAR0W1OZAYn5wHsRlPhZQ2UGKS6SJ4abiIfKes3X8KbZb2qPwsBp8x;
– persons crossing the border on the basis of a diplomatic passport and their spouses and children;
– people who work on agricultural farms on both sides of the border;
– persons engaged in recreational navigation between EU or EEA ports;
– passengers of international flights coming from an airport located in the territory of: Montenegro, Georgia, Japan, Canada, Albania, South Korea.

More information:
https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8557,Koronawirus-przekraczanie-granicy.html?fbclid=IwAR0W1OZAYn5wHsRlPhZQ2UGKS6SJ4abiIfKes3X8KbZb2qPwsBpxRwmq328
https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-podrozujacych

 1. DIRECT SERVICE

The Department for Foreigners strongly suggests that the visits at the office be minimized to the necessary minimum. Due to the limited services during the epidemic, waiting time for the notification regarding the appointment to complete the formal deficiencies of the application, or for other correspondence is currently about three months.

 1. LEGALIZATION OF STAY – ONLINE REGISTRATION

As of 1 July 2020, online registration to file a complete application is available for persons applying for:

– TEMPORARY STAY PERMIT – application should be filed at 3/5 Marszałkowska Str. in Warsaw;

– PERMANENT STAY PERMIT or LONG-TERM RESIDENT’S STAY – applications should be filed at 5/11 Krucza Str. in Warsaw;

In order to make an appointment to file the application, use the online appointment system at https://kolejka-wsc.mazowieckie.pl/rezerwacje/pol. Choose the right queue in ‘Services’ (Usługi): X for the temporary stay and S for the permanent stay or the long-term resident’s stay.

IMPORTANT NOTE! If you have already sent you application by post, you need not make an online appointment. Another application will not be processed. For more information, go to: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/wyslales-wniosek-o-pobyt-poczta-co-dalej.

From 13.07.2020, online registration of children and spouses of foreign residents will be available. The email service at  [email protected] will be available again allowing you to make an appointment for your family to file applications for temporary stay permit, permanent stay permit or long-term resident’s stay permit. See terms of registration: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/obsluga-klienta-wsc?fbclid=IwAR25YNU7K8yHvI7SGWuCOtSphuE-GOijH80GodMr4sRcBeWoZGehA0v_0M0

IMPORTANT NOTE! Phone registration to file stay permit applications remains unavailable, and the above e-mail address can be used only in situations when a foreigner files an application for themselves and their family at the same time.

Department for Foreigners informs that online registration for other purposes has been resumed including registration for:

– issuing / reissuing stay perimt card (karta pobytu) – queue “E”

– legalization of stay of UE citizens – queue “I”

– invitations – applications – queue “Z”

 1. COMPLETION OF MATERIAL DEFICIENCIES

In order to make an appointment for the completion of material deficiencies of an application, you can book the appointment online using the link provided in the application you use to follow your case: https://wnioski.mazowieckie.pl/MuwWsc/pl.

 1. COLLECTION OF CARDS AND DECISIONS

Stay permit cards (karta pobytu) and administrative decisions can only be collected by persons who have already been notified by the office via phone or text message (SMS) about such a possibility.

Payment for the collection of a stay permit card (PLN 50 or PLN 25) can be made at the Monetia service point (localized at the office) or by a bank transfer. If you need to collect your card urgently, use the contact form to notify the office (https://kontaktwsc.mazowieckie.pl/). Mind that cards are given out on the first-come-first-served basis.

 1. FILLING YOUR APPLICATION AT THE INTERNAL MAIL OFFICE (BIURO PODAWCZE)

You can use the online registration system (https://kolejka-wsc.mazowieckie.pl) also to make an appointment to file your documents personally at the internal mail office of the Foreigners’ Department in 3/5 Marszałkowskiej Str. or at the Mazovian Voivodeship Office in 81 Solidarności Avenue. All appointments are made with a one-day advance, so if you register on Monday, you will have your appointment on Tuesday.

The government announces the next steps in lifting the restrictions associated with COVID-19:

MASKS

From 30 May, you don’t have to cover your mouth and nose in an open space if you are able to keep 2 meters distance from others. The obligation to maintain a 2 meters social distance excludes parents with children up to 13 years of age, people living together, and people with disabilities.

Places where you still must wear a mask include: buses and trams, shops, cinemas and theaters, massage and tattoo studios, churches, offices (if you go to settle a matter to the office).

Exceptions: where you don’t have to cover your mouth and nose?

– at work – if the employer ensures adequate distances between work stations and meets sanitary requirements;

– in a restaurant or bar – after you take your seat at the table.

LIMITS OF PEOPLE

From May 30, there will be no limits on people in shops, restaurants, fairs, service outlets, and post offices.

NOTE! In restaurants, there must still be an adequate distance between the tables, and customers must wear face masks before sitting at the table.

The abolition of restrictions also covers churches and other places of worship, as well as funeral ceremonies.

MEETINGS AND WEDDING UP TO 150 PEOPLE

From Saturday, May 30, the organization of gatherings and concerts, in which up to 150 people take part, is allowed in open spaces. Participants must, however, cover their mouths and nose or maintain a 2 meters social distance.

From June 6 it will be possible to organize weddings and family celebrations, in which up to 150 people take part (wedding guests do not have to wear face masks).

HOTELS OPEN FULLY

From May 30, restaurants and hotel bars can be opened and serve meals to guests. From June 6, swimming pools, gyms and fitness clubs can start operating in hotels.

CULTURE, SPORT, MASSAGE STUDIOS, FAIRS

From June 6, the following entities may resume activity under certain sanitary conditions:

cinemas, theaters, operas, ballets, swimming pools, gyms, fitness clubs, play rooms and amusement parks, saunas, solariums, massage and tattoo studios.

From 30 May, you will be able to use the outdoor gym, playgrounds, and small forest infrastructure.

It will also be possible to organize fairs, exhibitions and congresses.

Source: https://www.gov.pl/web/koronawirus/4-etap-odmrazania

From May 25, 2020 the Office for Foreigners (at Taborowa 33 in Warsaw) restores direct customer service. In addition, one can still do business by phone at 22 601 75 75 (Monday to Friday, 9 am -3 pm) or by email.
Customers will be served in accordance with the following sanitary rules:
At the entrance to the building, the temperature will be measured for each person. In case of elevated temperature (above 38°C) a person will not be served.

Each person is required to cover their mouth and nose with a mask, possibly clothing or parts thereof.
Each person is required to put on gloves or disinfect their hands.
Persons without a covered face and disinfected hands / gloves will not be served.
A maximum of 5 people can be in the service room at a time. The number of people is controlled by security guards.
All persons are obliged to comply with the orders of security officers.

In the Office for Foreigners at Taborowa 33 direct customer service is provided regarding:

– SOCIAL ASSISTANCE AND MEDICAL CARE for foreigners applying for international protection (counter No. 1);

– CLERICAL SERVICES in the field of cases conducted solely by the Office for Foreigners (information office – counter No. 2) – NOTE: this does not apply to proceedings conducted by the Department of Foreigners of the Mazowieckie Voivodship Office (3/5 Marszałkowska Street);
With regards to administrative cases regarding the legalisation of stay, the Office for Foreigners accepts only the foreigners (or their representatives or plenipotentiaries), whom it has requested, for instance, to supplement formal defects or evidence, as well as those who wish to supplement evidence in proceedings carried out by the Office for Foreigners, regardless whether they have received such request.
Other cases in which customers are accepted in person, i.e. in relation to the need to carry out an interview, are scheduled per the initiative of the Department for Legalisation of Stay at the Office For Foreigners or scheduled only in highly justified cases (i.e. the requirement to collect a decision in person) – only in cases conducted by the Office for Foreigners.

– ISSUING DOCUMENTS for foreigners applying for international protection, taking fingerprints (counter No. 3) – NOTE: issuing residence cards and Geneva travel documents after prior appointment at the office by email: [email protected] or by phone : 22 6017528;

– RETURN OF TRAVEL DOCUMENTS(counter No. 4);

– ISSUING COPIES OF DECISIONS (counter No. 4);

– APPOINTMENT AT DOCTOR’S OFFICE at Taborowa 33 is possible only after prior telephone contact to schedule appointment at: 22 361 75 43.

– ENTRIES FOR THE REVIEW OF ADMINISTRATIVE FILES SHALL REMAIN SUSPENDED until further notice.

Source and full information in English: https://udsc.gov.pl/en/resumption-of-direct-customer-service/

The Polish government lifts further restrictions.
MAY 18 – OPENING OF BEAUTY SALONS AND HAIRDRESSERS
Recommendations:
clients and staff have to wear masks, goggles or protective helmets (in case of beauty salons – if the procedure allows it);
disposable towels should be used where possible;
bookings should be done via phone or online. Warning! The customer cannot wait for the service in the waiting room.
MAY 18 – OPENING OF RESTAURANTS, CAFES, BARS AND GASTRONOMIC AREAS IN SHOPPING CENTERS
NOTE! The guest can eat a meal both inside the restaurant and at the table outside.
Recommendations:
limit of people in the premises (there must be at least 4 m2 per person);
table disinfection after each client;
2 m distance between tables;
maintaining a distance of 1.5 m from guests sitting at separate tables;
wearing masks and gloves by chefs and catering staff. NOTE! Restaurant guests can take off their masks if they are already sitting at the tables.
CHANGES IN THE FUNCTIONING OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS
From May 18, the practical classes in post-secondary schools will start again, as well as revalidation and education classes, early development support and specialist revalidation. Youth hostels, sports centers and community centers will also be opened.
From May 25 extra curriculum activities can be carried out in 1-3 grades in elementary schools (extra curriculum activities can be combined with teaching activities; the principal will decide whether it will be regular or remote education). Consultations in schools for high school graduates and 8th grade students will be possible, primarily on the subjects of upcoming exams. Consultations will take place in small groups or individually.
From June 1, consultations with teachers will be introduced for all students in all subjects.
NOTE! Care allowance for parents of children under 8 years old will be extended.
NOTE! From May 17, children under the age of 13 can leave the home without adult supervision.
RELIGIOUS CELEBRATIONS
From Sunday, May 17, during a mass or other religious ceremony, there must be 10 m2 per participant (instead of 15 m2).
SPORT
May 18 – increase of the limits of people who can exercise at outdoor sports facilities:
at stadiums, sports fields, jumps, tracks, eagles, skate parks – there can be a maximum of 14 people (+ 2 trainers);
on open full-size football fields – up to 22 people (+ 4 coaches) at once.
In sports halls, the following number of people can exercise:
12 people + coach (in buildings up to 300 m2),
16 people + 2 coaches (in buildings from 301 to 800 m2),
24 people + 2 coaches (in buildings from 801 to 1000 m2),
32 people + 3 coaches (in buildings larger than 1000 m2).
NOTE! In indoor sport halls you cannot use the cloakroom or the sanitary facility (except for the toilet). The devices must be disinfected after each activity.
CULTURE
From May 18 the following cultural activities are resumed:
outdoor cinemas (including car cinemas),
work on film sets,
phonographic and audiovisual recordings in cultural institutions,
individual classes at art colleges,
rehearsals and exercises.
UNIVERSITIES
From May 25, the following can be carried out in universities:
classes for final year students, PhD students,
classes that are unfit for distance learning.
BORDER CHECKS EXTENDED TO JUNE 12
Border controls at the internal border with Germany, Lithuania, the Czech Republic and Slovakia are extended until June 12, 2020. As before, it will only be possible to cross the border at designated places. Checks will also continue at seaports and airports.
THE BASIC SAFETY PRINCIPLES STILL APPLY
What should you keep in mind especially?
keep 2 meters away from others in public spaces;
cover your nose and mouth in public areas;
work remotely whenever possible
stay home if you can;
strictly follow sanitary rules in places where there are a lot of people. Especially in restaurants, at the hairdresser’s or beautician’s.
Source: https://www.gov.pl/web/koronawirus/znosimy-kolejne-ograniczenia–18-maja-pojdziesz-do-fryzjera-kosmetyczki-i-restauracji

As of May 11, 2020, the Department of Foreigners of the Mazovian Voivodeship Office has resumed direct customer service.

From May 11,
– collection of residence permit cards (karta pobytu),
– collection of decisions,
– and completion of formal deficiencies of applications (including personal appearance and fingerprints)
is possible again.
Payment desk as well as copy point will remain CLOSED.

Customer visits will only be possible after previous PHONE OR SMS arrangement.

THE OFFICE WILL CONTACT ITS CLIENTS ABOUT THE VISITS. Appointments will be resumed on May 4, 2020.

The possibility to make an appointment using the internet calendar remains unavailable.

For safety concerns, third persons will not be allowed to enter the Office: clients can enter without their plenipotentiaries.

Source:
https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/rozpoczecie-obslugi-klienta-w-wydziale-spraw-cudzoziemcow?fbclid=IwAR0Uf_f4ehftZtFLjEwUxnhsbDViaSCTkCq91fBdbH8d_V5pWjskl6IvwgA

On Monday, May 4, 2020, restrictions related to business activities, nurseries, kindergartens and cultural institutions will be lifted. However, it is still worth – if possible – to limit meetings, avoid large clusters of people, and maintain restrictive precautions by people at risk, e.g. the elderly or the chronically ill. The number of cases in Poland is still growing, and scientific research confirms that the new coronavirus is also a serious threat to younger people and those enjoying good health. Despite the lifting of some restrictions, the fight against the virus continues.

 1. Economic activity

Shopping centers and large area stores (over 2,000 m2) will be able to operate with restrictions: the limit of persons inside, as well as the closure of sports clubs, food courts and recreational spaces (e.g. playgrounds). Within these facilities, there must be at least 15m2 of commercial space per person, which does not include corridor area. More information (in Polish): https://www.gov.pl/web/rozwoj/centra-handlowe.

Hotel and accommodation services may be provided subject to specific security rules. The activity of hotel restaurants and recreational spaces is limited. Gyms, dayrooms and swimming pools remain closed. More information (in Polish): https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe.

Large-scale furniture and construction stores may already be open on weekends. More information (in Polish): https://www.gov.pl/web/rozwoj/sklepy-meblowe-i-budowlane.

 1. Cultural institutions

Libraries, museums, archives and other cultural institutions will be able to gradually open, provided that the safety principles are observed. More information (in Polish): https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki

 1. Therapeutic rehabilitation

People who are sick and those suffering from pain will be able to use therapeutic rehabilitation from May 4th. Note that massage salons remain closed! More information (in Polish): https://www.gov.pl/web/rozwoj/rehabilitacja

 1. Nurseries and kindergartens

From Wednesday, May 6, the entities running nurseries and kindergartens will be able to open them, making sure that appropriate security measures are in place. However, due to the epidemiological situation, the number of children under care in nurseries or kindergartens might be limited. Moreover, local authorities may decide to keep all nurseries and kindergartens in its territory closed due to the epidemiological situation. Therefore, parents should contact the facilities they use and find out if they will be open. More information (in Polish): https://www.gov.pl/web/rodzina/secenstwo-przede-wszystkim-wytyczne-dla-instytucji-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3

 1. Rules that still apply:

Keep 2 meters away from other people in public spaces.

It is still obligatory to cover your nose and mouth in public places

Work and learn remotely whenever possible.

Strictly observe sanitary rules in places where people assemble (disinfection and maintaining a proper distance).

Quarantine and isolation for infected or potentially infected people.

Source: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejny-etap

The course of COVID-19 disease can be very different – from a common cold to a serious lung infection that causes acute respiratory failure.

Infection

Coronavirus is an airborne disease that enters the body through the mouth, nose or eyes. If someone sneezes on your shoes, then the virus stays on them. THE VIRUS DOES NOT WALK. It will only move into your body if you touch the shoes with your hand and then touch your face with that hand. I mean, you can bring it home on clothes or a bag, but until you touch the infected area and then the face, you won’t get infected.

The easiest way to transfer the virus is on your hands. With our hands we touch objects, we touch each other and then our faces. That is why it is so important to wash your hands frequently (for at least 30 seconds, to be precise).

The disease is very contagious for two reasons:

 1. The time between getting infected and the appearance of the first symptoms can be up to 14 days, i.e. an infected person can infect others for 14 days without realizing it.
 2. If the disease is mild (e.g. in children), then the sick person infects others because they do not know that they are sick.

Prevention (protection)

There are a few simple rules that can help protect yourself and others from COVID-19.

 1. Stay at home

I limit contact with people I don’t live with to the necessary minimum (I don’t meet my friends, neighbors, even my family!). Closed schools do not mean holidays. The children also do not leave the house and do not meet their friends. I try not to go out for walks – I only go out to the store and to throw the rubbish. I don’t go out with small children who can’t be stopped from touching things outside.

As the coronavirus pandemic continues, we remind that COVID-19 testing and treatment are FREE OF CHARGE for everyone in Poland, regardless of the country of origin, citizenship, insurance type, or the lack thereof. Not insured in Poland and afraid to see a doctor because of the possible costs? Staying in Poland temporarily (e.g., as a visa-free visitor) with the travel insurance, or having no insurance at all? When it comes to coronavirus, it does not matter. You don’t have to pay for testing nor for the COVID-19 treatment. It is completely FREE for both Polish citizens and foreigners, including uninsured people.

We remind that common coronavirus symptoms include fever, cough, shortness of breath, breathing difficulties, muscle pain, and fatigue. If you experience those symptoms and are concerned you may have coronavirus, please call the nearest sanitary-epidemiological station as soon as possible. You can find the contact phone number on the respective station’s website, and it is 24/7 reachable. It is important to avoid close contact with other people until you receive medical help. If you develop symptoms such as fever above 38°C, accompanied by cough or shortness of breath, you should seek medical help from a hospital for infectious diseases. Please find a list of such hospitals here: https://www.gov.pl/web/koronawirus/lista-szpitali

To get more information on coronavirus, call the NFZ hotline: 800 190 590 (also in English).

Information in several languages are also available here: https://www.gov.pl/web/koronawirus/do-pobrania

Due to the outbreak of the coronavirus, traffic restriction on Polish borders was ordered. Here are the most important things you should know about:
From Sunday, 15/03/2020, Polish borders will be closed to foreigners. International air and rail connections will be suspended. Borders will remain open for the transport of goods. Border controls will also be restored. Domestic bus, rail and air transport will operate normally.
Temporary ban on entry to Poland applies to foreigners. Some of them will still be able to come to our country. Among them are:

 • spouses of Polish citizens,
 • children of Polish citizens,
 • people with a Pole’s Card,
 • people with the right of permanent or temporary residence in the Republic of Poland or a work permit.

People with Polish citizenship can return to the country, but will be subjected to 14-day quarantine. The exemption for the quarantine will apply to:

 • people from border areas that live in Poland but work every day in a neighboring country,
 • drivers of road transport – e.g. buses.

In relation to the development of the epidemiological situation in Europe, the Polish Ministry of Foreign Affairs has launched a hotline devoted to border crossing. For information, please call +48 22 523 8880.

From 16 March 2020 until further notice, all services provided through visits in person at the Department for Foreigners, Office of the Marshal of the Mazovian Voivodeship (3/5 Marszałkowska Str., and 5/11 Krucza Str. in Warsaw), will be suspended.
Online appointment of visits has been suspended.
All visits scheduled for 16 March 2020 have been cancelled. New appointment dates and hours will be emailed or mailed by post [to the clients whose visits were cancelled].
All persons whose visits regarding:
– Permission of stay in Poland (temporary and permanent stay as well as EU residence permits),
– Issue or reissue of stay permit card [karta pobytu],
– Issue of a Polish travel document for a foreigner [polski dokument podróży cudzoziemca, PDP],
– Registration of stay of an EU citizen and their family members, permanent stay of an EU citizen, issue of stay permit card of a family member of an EU citizen, or issue of a permanent stay permit card of a family member of an EU citizen,
– Granting/recognition/ascertainment of Polish citizenship or ascertainment of its loss/granting the status of a returnee,
– Financial benefits,
were scheduled between 16th and 21st of March 2020 are advised to send their application by post to the following address:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Spraw Cudzoziemców
ul. Marszałkowska 3/5
00-624 Warszawa
Persons with scheduled appointments to collect stay permit cards (karta pobytu) or decisions will be allowed to collect these documents only in extraordinary circumstances after they have made a new appointment via phone or email.
The closing dates for the completion of formal deficiencies, including in particular the confirmation of personal appearance, submission of fingerprints and other documents, which [closing dates] are due in the period of suspended direct service, will be calculated from the day of restored services, with no negative consequences to the applicant.
All correspondence should be sent to the address above. For further information clients may contact the Department by telephone at 22 695 65 75, or using the online form: https://kontaktwsc.mazowieckie.pl.

Source

Are you wondering what kind of places have been closed and which ones are still working? Please read the list below.

 • Nurseries, kindergartens, schools and colleges are closed – some of the schools provide online courses for the students.
 • Gallery and shopping malls are closed until further notice, but all grocery stores, pharmacies, drugstores, banks and laundries located in shopping malls stay open.
 • Shops offering clothing, jewellery, cosmetics, tools and any other goods that are located outside the shopping malls will be open.
 • Restaurants, bars and cafés are closed, but you can make take-away or online orders.
 • Gyms, swimming pools, dance clubs, fitness clubs, casinos, museums, libraries, cinemas and theatres are closed.
 • Banks and financial institutions remain open.
 • Post offices will be open, but working hours will be shorter; post service points in shopping malls will be closed.
 • National bus and rail transport still works.
 • International rail and air transport, as well as domestic air transport, is suspended.

During the joint conference of the Polish Prime Minister and Minister of Health on March 31, new restrictions on the movement, gatherings and business operation related to the SARS-CoV-2 epidemic were announced.
1. Limitations of the number of customers – changes from April 1:
– In shops, supermarkets and service points: up to 3 customers per checkout or payment point, regardless of whether the latter are open or closed.
– Marketplaces: up to 3 customers per 1 stand;
– Post offices: up to 2 customers per 1 counter;
2. Restrictions on the operation of shops and service points – changes from April 2:
– In all stores, customers should shop in disposable gloves;
– Between 10:00 am and 12:00 pm all shops, supermarkets, pharmacies and service points will be serving exclusively customers over 65. At other hours, there will be no access limitations;
– Large-scale construction stores will be closed on weekends.
3. Hotels and other short-term accommodation places – changes from April 2.
– Hotels and other accommodation places operating on a short-term rental basis will be closed unless they are used by quarantined or isolated people, or medical personnel.
– Other guests who will be staying in these facilities when new regulations enter into force must check out by April 2, unless they are on a work-related trip and use the accommodation as part of their official duties, business or agricultural activities.
4. Extended quarantine – changes from April 1
From April 1, home quarantine will apply to everyone residing with the person sent to quarantine. The regulation applies to persons quarantined from April 1, 2020.
5. Rehabilitation activities suspended; beauty and hair salons closed
– Hairdresser’s, beauty, tattoo and piercing salons are closed. These services will also not be available outside showrooms, e.g. at home.
Rehabilitation treatments and massages in public and private facilities are also suspended. The exceptions are situations in which rehabilitation is absolutely required for the patient’s health.
6. Children and adolescents under 18 y.o. cannot go out unsupervised by an adult – changes from April 1.
7. Restrictions on leaving the house are maintained – you cannot leave the house except for:
– travel to work and purchase of goods and services related to work;
– managing essential daily life tasks;
– volunteering to fight SARS-CoV;
– exercising or participating in the exercise of religious worship.
8. It is prohibited to use public green spaces such as parks, city bikes, boulevards and beaches – changes from April 1.
– the ban applies in particular to parks, beaches, boulevards, promenades and city bikes;
– the ban does not apply to persons who use these areas for professional purposes,
– the ban does not apply to persons who save life or prevent the spread of SARS-CoV-2.
9. Requirement to keep a distance of 2 meters between pedestrians in public places – from April 1. People exempt from this obligation:
– parents with children requiring care (up to 13 years old),
– persons with disabilities or unable to move independently and their guardians.
10. It is still forbidden to organize shows and gatherings.
11. The maximum number of people taking part in religious ceremonies in the same place and time is:
– from 1 to 11 April: 5 persons, excluding persons conducting the ceremony;
– from April 12: 50 people including persons conducting the ceremony.
12. Public institutions continue to work remotely, with an exception of tasks in which remote work doesn’t allow them to perform their key duties.
13. Restrictions on private and public transport – changes from April 2
For all vehicles with more than 9 seats, the principle „the number of passengers is limited to half the number of seats in a vehicle” is introduced.
14. Workplaces have to provide additional safety measures for the staff – changes from April 2:
– Individual work stations must be at least 1.5 meters apart.
– Workers should have access to disposable gloves or disinfectants.
Sources:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki?fbclid=IwAR2CQ7cYNtQaRDNiBqRp_Bc5UuBXsys5tFIqBUbbUTgsPVcr6WfKfT7uaTM
http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/DZU/2020/67/566.pdf?fbclid=IwAR1HxlSGC-OaDawfEt1ivzi3LcnaotxtoJMhVVpJT2RJqvyCRTq-jHf-cvQ#zoom=90

1. Cover your mouth and nose in public – required from April, 16th

As of Thursday, April 16, 2020, everyone is required to cover their mouth and nose in public places. A mask, scarf or bandana can be used for the purpose as long as both nose and mouth are covered. The requirement applies to everyone who finds themselves on a street, at an office, in a shop or a service point, or in their workplace.

2. Final exams no earlier than in June

The primary and secondary school final exams will be postponed. The exams will take place in June at the earliest. The exact date will be announced no later than 3 weeks before the exams.

3. Restrictions abolished or changed on April 19th, 2020:

– restrictions of movement – as of April 20th, movement for recreational purposes is allowed;
– the underaged only allowed to go out under adult supervision – as of April 20th, youths over 13 years of age have been allowed to leave home on their own;
– restricted participation in religious services – as of April 20th, there can be no more participants in a religious service than one per every 15m2;
– no entry to parks, forests, beaches or promenades – as of April 20th, these places are open to visitors for recreational use;
– restrictions on the number of customers in stores and service points – as of April 20th, there can be no more than four times as many customers as payment or check-out points in stores below 100m2, and no more than one customer per every 15m2 in stores over 100m2.

4. Restrictions extended until April 26th, 2020:

– closed schools, higher education institutions, kindergartens and nurseries;
– suspended passenger travels by air;
– suspended international travel by rail.

5. Restrictions extended until May 3rd, 2020:

– closed borders (the right to cross the Polish border is still retained by, among others, Polish citizens, foreigners who are married to a Polish citizen or are children of a Polish citizen; foreigners who hold a permanent stay permit, temporary stay permit, or a work permit valid in Poland; see the full list: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia)
– compulsory quarantine for all persons crossing the Polish border.

6. Restrictions regarding the organization of mass events and gatherings are binding until further notice.

Source: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zasady-na-dluzej, https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowa-normalnosc-etapy

Due to coronavirus epidemic, Polish Post (Poczta Polska) has introduced a number of changes:
Opening hours
– post offices will be open for 6 hours on business days; on selected days they will be open from 14.00 – 20.00 or, alternatively, for three hours on Saturday;
– post offices normally opened on Saturdays will be operating for 3 hours;
– 24-hour post offices opened for 7 days a week will now work from 8.00 a.m. to 8.00 p.m.
– post offices in shopping malls will be closed.

Current information about the opening hours is available here: placowki.poczta-polska.pl.

Safety zones
Special safety zones have been introduced in post offices: customers are asked to stand behind the line on the floor – 1.5 meters from the post office employee; and keep the same distance (1.5 m) between themselves.
Delivery of domestic parcels and letters
There are no restrictions on the delivery and receipt of domestic correspondence. All parcels and letters will be delivered, provided that access to places of delivery is not restricted by decisions of the administration or security services. Poczta Polska also does not change the rules for delivering pensions and disability transfers. However, special procedure applies to persons subject to quarantine.
Correspondence can be picked up without signature – all you have to do is show your ID to a postal worker from a safe distance, and (s)he will write the last 4 digits of the document him/herself.

Services for persons in quarantine
Poczta Polska will not deliver correspondence to quarantined persons. Letters and packages will be waiting for them at the appropriate post office. Customers will be able to receive their correspondence within a week from the end of the quarantine period.

Foreign shipments
Due to the suspension of air transport, Poczta Polska has limited shipments to other countries. Current information on the possibilities of sending international letters and parcels is available here: http://www.poczta-polska.pl/obsluga-przesylek-zagranicznych-przez-poczte-polska-aktualizacja/.
Countries to which you can send priority and economic packages as well as ordinary, priority and registered letters include (list from 23.03.2020):
Czech Republic, Lithuania, Latvia, Estonia, Finland, Germany, Slovakia, Ukraine, Belarus.
In addition, packages and economic letters can be sent to:
Australia (by sea), Canada (by sea), USA (by sea), Belgium, Denmark, Spain, Netherlands, Portugal, Ireland, Portugal, Great Britain.
You can also send a UKRAINE Plus Parcel to Ukraine. However, sending letters and parcels to Ukraine addressed to Crimea (including Sevastopol) and the Lugansk and Donetsk regions is suspended.
Only economic letters (by sea) can be sent to Mexico. You can also send Global Express packages to Germany.
Acceptance of foreign money transfers has been completely suspended to the following countries: Armenia, Egypt and the Vatican. Money transfers to other countries remain unchanged.

Source: http://www.poczta-polska.pl/koronawirus-informacje-dla-klientow/

Ticket suspension

The Public Transport Authority (ZTM) in Warsaw informs about the possibility of suspending the long-term tickets by passengers who decide not to use public transport. The application can be submitted via the website: https://zawieswkm.wtp.waw.pl/ (just enter the card number and click the blue button).
The passenger will not receive a refund, but will be able to re-code the unused ticket validity period to another date after reporting to the Passenger Service Center (POP), at any time of his choice. The additional validity period will count from the day of submitting the online application.
Half of POPs closed
From Tuesday, March 17, until further notice, the Passenger Service Centers (POP) in Warsaw are open at other times or are closed. Here you can check which POPs are open and at what times. ZTM reminds that many things can be sorted without coming to POP. Tickets can be bought through applications such as SkyCash, jakdojade.pl, mPay, moBilet, Mint Mobile and zbiletem.pl. You can personalize your Warsaw City Card by sending an on-line application. You will need to later pick it up in one of the POP’s. However, the cards can be topped up with long-term tickets in all ticket machines, where you can also extend the validity of the e-hologram. Other applications and complaints, unless they require a card or ticket to be attached, can also be submitted electronically.
No need to press the „stop” button
From March 17, all stops „on demand” function as normal stops. All day and night buses will stop at every stop on a given line.
Changes in communication from Monday 16 March
From Monday, March 16, due to the suspension of school classes, there are no school buses on lines 304, 323, 332, 379, and 114 do not have additional courses on the route Metro Młociny – Cardinal Stefan Wyszyński University. Regular buses that have additional courses on school days run unchanged.
Source

From Monday, March 16, educational institutions in Poland COMPLETELY suspend their classes. Pupils do not come to kindergartens, schools, nurseries – both public and private. This is a preventive action to limit the spread of coronavirus.

Parents of children up to 8 years old can count on special care allowance (80% of the allowance basis), granted in the event of an unforeseen closure of a nursery, kindergarten, school or children’s club. The allowance covers 14 days and does not count towards the overall limit of 60 days for caring for a sick child under the age of 14. Additional care allowance is available from March 12 to 25, as this is the period when educational institutions are closed due to COVID-19. The allowance is payable in accordance with the employee’s statement, i.e. for the entire period, also for non-working days, or for working days only, if such periods are indicated in the statement. To receive the allowance, you must submit a statement to your employer. The adequate form can be found here: LINK. Entrepreneurs submit a declaration directly to ZUS.

A special law also gives entrepreneurs the option of instructing an employee to perform remote work. Remote work is subject to the same remuneration, and its form and scope is the result of agreements between the employer and employee.

Source: www.gov.pl, www.zus.pl

The City of Warsaw informs about the change in the rules of recruitment to kindergartens and first grades of primary schools in connection to the coronavirus in Poland. Applications will be accepted until March 20. Parents can use two methods:

 • sending a scan of the application form and other documents via email to the institutions address. Email addresses and phone numbers of the institutions can be found on the websites of kindergartens or on the website of the Education Department www.edukacja.warszawa.pl, under the “Edukacja warszawska/szkoły i placówki publiczne” tab (“Warsaw Education/schools and public institutions”) in an excel file form.
 • delivering paper documents to the institution. The facility maintains strict sanitary rules: usage of hand disinfectant gel, limited contact with employees, maintaining an adequate 1.5 meter distance between those present in the building. Possible consultations are given only via phone and e-mail.

In case of problems with obtaining appropriate work certificates, institutions will accept parents’ statements granting their subsequent delivery.

Due to the Covid-19 virus outbreak, nurseries, kindergartens, primary and secondary schools will be closed from March 16. Teachers will send educational materials for individual work. In the coming days we will inform you about next steps.

Source: City of Warsaw

Update:
Parents who have not yet registered applications in the recruitment system and did not send them to the kindergarten / school of their first choice will be able to do so by April 23.
Also, the deadline to add information to already submitted application was extended until April 23.
Documents can be sent to the facility’s email address. YOU DO NOT NEED to deliver them in person.
Parents who have already submitted applications DO NOT need to submit them again.
Source: https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22156_przedluzenie-rekrutacji-do-przedszkoli-oddzialow

Due to continuously high number of infections with the COVID-19 virus, the Minister of National Education decided to extend the break in stationary education until May 24. The remote studying will continue and its organization remains a responsibility of headmasters.
The Ministry also announced a new timetable for the eighth-grade exam (egzamin ósmoklasisty), secondary school-leaving exam (matura) and vocational exams (egzaminy zawodowe):
– EIGHTH-GRADE EXAM – JUNE 16-18
The additional date for the exam is scheduled for July 7-9. Pupils will know the results of the exam by July 31. At this time schools will also receive certificates.

– ‘MATURA’ EXAM – JUNE 8-29
Only written exams will take place this year. The additional date of the Matura exam is scheduled for July 8-14. The results (main and additional dates) will be known by August 11. The retake exam will take place on September 8 and students will know the results by September 30.
– EXAM CONFIRMING THE PROFESSIONAL QUALIFICATIONS (FORMULA 2012 AND FORMULA 2017) – JUNE 22 – JULY 9; (FORMULA 2019) – AUGUST 17-28.
Source:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-do-24-maja
https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020

From 12 March to 10 April 2020, teaching classes at universities, such as lectures, seminars and conservatories, are suspended throughout Poland. This applies to 1st and 2nd degree studies, uniform Master’s, post-graduate studies or training courses conducted at universities, as well as doctoral studies.

However, it is important to follow the decisions of the authorities of individual universities, because it is the rectors who decide about the length of the break in teaching and about other precautions. For example, the University of Warsaw has introduced the following restrictions:
– cancellation of lectures and classes for students, doctoral candidates, post-diploma learners, with the exception of classes conducted on-line (until 14th April 2020);
– cancellation of open events such as conferences, symposiums, lectures, including courses of the Open University of the University of Warsaw, artistic performances and other meetings of this type organised by the University of Warsaw (until 30th April 2020);
– suspension of business travels abroad and participation in domestic conferences of employees, doctoral candidates, students and post-diploma learners of the university (until 30th April 2020).

For more information follow your university’s website. Also check the pages of libraries, sports or exhibition halls belonging to the university. For example, the library of the University of Warsaw will be closed until April 14. The deadlines for returning borrowed books are automatically extended until April 18, and no penalties for overdue books are charged between March 11 and April 14.

According to the ordinance, during a virus threat period, the university can transfer classes to the internet – contact your university to find out if online classes will be available to you.

Scientific activities are not suspended. However, many scientific units decide to conduct meetings and administrative activities remotely (by phone or online). Students and academic teachers will also be able to use the Navoica e-learning platform. More information: www.navoica.pl and at the email address: [email protected].

At present, no changes in the enrollment calendar are anticipated.

Source: www.gov.pl, www.uw.edu.pl, www.buw.uw.edu.pl/

A bill of the so called „anti-crisis shield” offers foreigners the extension of their legal stay in Poland (Articles 15x and 15zd). The proposed solutions apply to the following situations:

1. People holding a temporary residence permit:
– if the deadline for submitting the application for a temporary residence permit expires in the period from the date of announcement of an epidemic emergency (March 14-19, 2020) or the state of epidemic (March 20, 2020), this deadline is extended to the end of the 30th day following the cancellation of the state of epidemic or epidemic emergency;
– if the last day of the period of validity of the temporary residence permit falls within the period from the date of the announcement of an epidemic emergency (March 14-19, 2020) or the state of epidemic (from March 20, 2020), this period shall be extended until the end of the 30th day following the date of cancellation of the state of epidemic or epidemic emergency (a new residence card is NOT issued).

2. Information for people residing in Poland on the basis of a national visa or a Schengen visa:
– on visa expiry: if the visa expires in the period from the date of announcement of an epidemic emergency (March 14-19, 2020) or the state of epidemic (from March 20, 2020), the visa will be extended until the end of the 30th day following the date of cancellation of the state of epidemic or epidemic emergency (a new visa sticker is NOT placed in the travel document);
– on visa extension (Article 85 (1) of the Act on Foreigners):
if the visa expires in the period from the date of announcement of an epidemic emergency (March 14-19, 2020) or the state of epidemic (from March 20, 2020), the deadline for submitting the application for visa extension is extended until the end of the 30th day following the date of cancellation of the state of epidemic or epidemic emergency.

3. People in visa-free regime:
if the deadline for submitting the application for extension of the period of stay (Article 300 (2) of the Act on Foreigners) expires in the period from the date of announcement of an epidemic emergency (March 14-19, 2020) or the state of epidemic (from March 20, 2020), this period shall be extended until the end of the 30th day following the date of cancellation of the state of epidemic or epidemic emergency. Important notice! Applies only to citizens of Brazil, Argentina, Chile, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Singapore and Uruguay.

4. People with temporary residence permits for the purpose of performing work as part of an intra-corporate transfer and long-term mobility of a managerial staff member, specialist or intern under an intra-corporate transfer (Article 139l and Article 139t of the Act on Foreigners):
if the deadline for the submission of the next application for a temporary residence permit by the host entity expires in the period from the date of announcement of an epidemic emergency (March 14-19, 2020) or the state of epidemic (from March 20, 2020), the deadline is extended until the end of the 30th day following the date of cancellation of the state of epidemic or epidemic emergency.

5. People wishing to submit an application for a permanent residence permit or residence permit for EU long-term resident (Article 202 (1) of the Act on Foreigners):

if the deadline for submitting the application expires in the period from the date of announcement of an epidemic emergency (March 14-19, 2020) or the state of epidemic (from March 20, 2020), the deadline is extended until the end of the 30th day following the date of cancellation of the state of epidemic or epidemic emergency.

UPDATE 08.04.2020

Polish government plans to introduce an amendment to the law on „Anti-crisis shield”. The project from April 7, 2020, provides for new solutions with regards to extending the legality of foreigners’ stay in Poland.

In line with the proposed provisions, persons who were legally in Poland on the day of announcing the state of epidemic (March 14, 2020) on the basis of:
– Schengen visas,
– a visa issued by another country of the Schengen area (including a long-stay visa for a stay of more than 90 days),
– a residence permit issued by another Schengen state,
– a long-term visa issued by another member state of the European Union that is not a Schengen country, if it entitles its holder to stay on Polish territory in accordance with the European Union law,
– a residence permit issued by another member state of the European Union that is not a country of the Schengen area, if it entitles its holder to stay on Polish territory in accordance with the European Union law,
– or as part of a visa-free regime,
will be allowed to stay legally in Poland from the day following the last day of legal stay resulting from the abovementioned visas, documents or visa-free travel, until the end of the 30th day following the date of cancellation of the state of epidemic or epidemic emergency – depending on which was in place last.

Extension of legality of stay will be automatic – you do not need to submit any applications.

If you have any doubts, we recommend that you read the text of the bill: https://bit.ly/covid-proj or consult with a lawyer.

Source: https://udsc.gov.pl/epidemia-koronawirusa-kolejne-rozwiazania-dedykowane-cudzoziemcom/

According to the bill on the so-called “The anti-crisis shield”, the work permits for foreigners and declarations on entrusting work to a foreigner will be extended (Article 15zzq).declaration

Work permits / seasonal work permits:
if the last day of the permit validity falls during the period of epidemic emergency (March 14-19, 2020) or the state of epidemic (from March 20, 2020), the validity of the work permit is extended until the end of the 30th day following the date of revocation of the state that was in place last.
An application for extension of a work permit must be submitted by the employer on the last day of the extended validity period of the previous permit at the latest.

Declarations on entrusting work to a foreigner:
if the end of the period of work specified in the declaration falls during the period of epidemic emergency (March 14-19, 2020) or the state of epidemic (from March 20, 2020), the foreigner may continue to perform work specified in the declaration until the end of the 30th day following the date of revocation of the state that was in place last.
The additional period of work is NOT included in the period of 6 months during the next 12 months during which a foreigner may work in Poland on the basis of a declaration (in accordance with article 87 (3) and article 88z (2.3) of the Act on Promotion of Employment and Labor Market Institutions).

If in doubt, we recommend that you read the text of the bill: https://bit.ly/covid-proj-2 or consult with a lawyer.

Did you work legally in Poland in 2019 (based on “umowa o pracę”, “umowa zlecenia”, “umowa o dzieło”)? Then you should fill out your 2019 tax return form (PIT-37). Due to the COVID-19 threat, the deadline for submitting the tax return form for 2019 has been extended until June 1st, 2020. However, the deadline for editing your tax return form that has been prepared by the tax office remains Apr. 30th, 2020. Therefore, if you want to edit your tax return form (i.e. claim tax reliefs you are entitled to), you need to do that on Apr. 30th the latest.

You can check, add or correct information, as well as accept the tax return form that has been prepared by the tax office using its on-line platform at www.podatki.gov.pl.
This service is available in Polish only. If you need assistance with verifying your PIT-37 tax return form or you need to fill it in, you can send an e-mail to [email protected]. Put „PIT-37” in the subject line and include the following information in the body

1. All your PIT-11 forms that you have received from your employer or employers, covering 2019. (scans).
2. Your 2018 PIT-37 tax return form (if you paid your taxes in Poland last year): it is necessary to send on-line the 2019 PIT-37 form or to verify the tax return form prepared by the tax office (scans).
3. In case you are filling your tax return jointly with your spouse, please send us their identification details and include their PIT-11 (or inform us that they were not employed in 2019).
4. If you are a single parent, please include this information in your e-mail.
5. If you are entitled to a family (children) tax relief (Pl: “ulga prorodzinna”), please include it in your e-mail:
a. Your children’s names, last names and PESEL numbers,
b. Your children’s names, last names and dates of birth (if they do not have PESEL numbers).

The assistance we provide is free of charge. However, we offer assistance with completing or verifying PIT-37 tax return form only. In case of other, more complicated tax questions, we advise you to seek professional assistance of a tax advisor or an accountant.
.
Fundacja Ocalenie is not liable for errors in the tax return form if the taxpayer provides insufficient information.

 

PУССКИЙ

Уважаемые клиентки и клиенты,

в интересах Вашей безопасности мы будем высылать Вам важную информацию о коронавирусе на Вашем языке.

28 марта 2022 г. было принято решение об отмене обязанности носить маски. Это решение касается как открытых, так и закрытых пространств. Исключение составляют медицинские учреждения (например, больницы и клиники), а также аптеки – в этих местах необходимо носить маски. 

Источник:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/dystans-spoleczny-i-maseczki

Почему важно поставить прививку?

Прививочные препараты начинают в организме натуральное производство антител, что дает возможность прервать цикл переноса коронавируса с человека на человека. Массовые прививки производят общий иммунитет и дают шанс значительно снизить число заражений. Все прививки против COVID-19 проходят тщательные исследования в соответствии с высшими стандартами безопасности.

В рамках Народной Прививочной Программы, все желающие – взрослые и дети старше 5-лет – могут бесплатно привиться от COVID-19. 

Е-направление генерируется автоматически для тех, кто уже может записаться на прививку. В случае иностранцев_иностранок, у которых нет номера PESEL, для получения направления нужно оказать удостоверение личности – загранпаспорт, внутренний паспорт, временное удостоверение лично иностранца. Направление выдается врачом по средствам приложения gabinet.gov.pl. Направление действует 90 дней.

Запись на прививку

На прививку может записаться каждый, кто получил е-направление. Записаться можно по-разному:

 • позвонить на инфолинию 989,
 • записаться онлайн на е-Регистрации,
 • отправить смс “SzczepimySie” по номеру 880 333 333,
 • в мобильном приложении mojeIKP,
 • записаться непосредственно в прививочном пункте (лучше всего по телефону) – вот карта прививочных пунктов,
 • воспользоваться пунктом drive-thru.

Источники:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/jak-sie–zaszczepic

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/szczepienia-przeciw-covid-19-dla-osob-z-ukrainy

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/informacje 

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/szczepionki-przeciw-covid-19-sa-bezpieczne-wszystko-o-jj-w-jednym-miejscu

Режим эпидемии, действовавший ранее, изменено 16-го мая на режим угрозы эпидемии.

Уже ранее снесены были некоторые ограничения:

 • обязанность закрывать маской нос и рот в закрытых публичных местах (маски все еще нужно носить в больницах, в поликлиниках и в аптеках)
 • направление на изоляцию и на карантин в обязательном порядке

С апреля 2022-го года также изменились правила выполнения тестов на коронавирус и получения направлений на них. Сейчас направление на тест выдает врач первого контакта (врач поликлиники), и выполняются антигенные тесты. Тест ПЦР тоже может быть назначен врачом, если он_а посчитает это необходимо. Уже нельзя записаться на тест самостоятельно – ни по онлайн-форме, ни по инфолинии. Дополнительно, больше нельзя сделать бесплатный тест на COVID-19 в аптеке или в мобильном тест-пункте.

В силе остаются следующие ограничения:

 • обязанность закрывать нос и рот в мед. учреждениях и в аптеках
 • прививки против COVID-19 для медперсонала в обязательном порядке
 • ковидный сертификат полученный после принятия 3-х доз прививки действует бессрочно (срок действия сертификата полученного после двух доз составляет 270 дней).

Источники:

https://wydarzenia.interia.pl/raporty/raport-koronawirus-chiny/polska/news-opublikowano-rozporzadzenie-w-sprawie-zniesienia-stanu-epide,nId,6024287 

https://www.medonet.pl/koronawirus/koronawirus-w-polsce,od-16-maja-obowiazuje-stan-zagrozenia-epidemicznego–ktore-obostrzenia-zostaja-,artykul,98826140.html 

В рамках Государственной Программы Прививок, все желающие лица старше 18-ти лет, а также дети старше 5-ти лет, могут бесплатно привиться от COVID-19. Заинтересованное лицо должно иметь при себе документ, удостоверяющий личность – паспорт, загранпаспорт, временное удостоверение личности иностранца. Направление на прививку можно получить у врача-терапевта (lekarz pierwszego kontaktu) или в приложении gabinet.gov.pl. 

Если у вас есть е-направление, то вы можете записаться на прививку:

Анкета вступительной квалификации на прививку на COVID-19 доступна на украинском языке на этом сайте [link] и в прививочных пунктах.

Источник: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/szczepienia-przeciw-covid-19-dla-osob-z-ukrainy

Карантин и изоляция

С 11-го февраля отменен карантин для лиц, вошедших в близкий контакт с персоной, зараженной коронавирусом. Отмена карантина касается также тех, на кого уже сейчас наложен карантин в связи с этим обстоятельством.

С 15-го февраля вводятся следующие изменения:

 • изоляция будет длиться 7 дней
 • карантин для лиц, совместно проживающих с зараженной персоной, будет длиться 7 дней (столько же, сколько изоляция заболевшей_заболевшего) и не будет продлеваться по истечении изоляции заболевшей_заболевшего.

Стационарное обучение
21-го февраля все учащиеся школ возвращаются на стационарное обучение. Даты зимних каникул остаются без изменений.

Источник:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/minister-zdrowia-zapowiedzial-zmiany-w-kwarantannie-i-izolacji

С 27 января по 27 февраля 2022 года все учащиеся 5-8 классов, а также все классы средней школы перейдут на дистанционное обучение. Дошкольники и учащиеся начальных классов 1-4 классов продолжат обучение в очной форме.

Директора специальных школ самостоятельно решают вопрос о форме проведения занятий в учреждениях. Практическое профессиональное обучение также будет продолжено. Также будет возможность индивидуальных и групповых консультаций для учащихся, сдающих в этом году выпускные экзамены в восьмом классе и на аттестат зрелости. Школьные общежития будут открыты.

Источник: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wraca-nauka-zdalna-do-konca-ferii-dla-uczniow-klas-v-viii-szkoly-podstawowej-i-szkol-srednich

10 января учащиеся всех видов школ вернулись на стационарное обучение.

Даты начала и окончания зимних каникул в разных воеводствах в школьном году 2021/2022 остаются без изменений.

Даты зимних каникул:

 • 17-30 января 2022 г. – воеводства: куявско-поморское, любуское, малопольское, свентокшиское, велькопольское
 • 24 января – 6 февраля 2022 г. – воеводства: подляское, варминьско-мазурское
 • 31 января – 13 февраля 2022 г. – воеводства: нижнесилезское, мазовецкое, опольское, западно-поморское
 • 14-27 февраля 2022 г. – воеводства: люблинское, лодзинское, подкарпатское, поморское, силезское

Источник: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/powrot-uczniow-do-nauki-stacjonarnej-od-10-stycznia-2022-r 

В связи с ведением дистанционного обучения в начальных и средних школах с 20 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г. родители и опекуны имеют право на дополнительное пособие.

Формуляр заявки можно скачать здесь: https://www.gov.pl/attachment/1b2e1bcb-d9cb-4987-b5d6-afb975c6fce9 

На пособие имеют право родители и опекуны, которые заботятся о ребенке в возрасте:

 • до 8 лет,
 • до 16 лет при имении справки об инвалидности,
 • до 18 лет при имении справки об инвалидности значительной или средней степени,
 • до 24 лет при имении справки о необходимости специального образования. 

Дополнительное пособие можно получить, если нет второго родителя или супруга, который мог бы в это время заботиться о ребенке или человеке с инвалидностью. Пособие не включается в период, в течении которого пособие по уходу предусмотрено положениями Закона о социальных денежных пособиях в случае болезни и материнства.

Дополнительное пособие по уходу выдается в размере 80 процентов зарплаты и выплачивается за каждый день, в котором предоставляется уход, в том числе в праздничные дни.

Источник:

https://www.gov.pl/web/rodzina/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-nauki-zdalnej 

https://www.rp.pl/edukacja-i-wychowanie/art19209731-rzad-ponownie-wprowadzil-dodatkowy-zasilek-opiekunczy

Дистанционное обучение

 • С 20 декабря  2021 г. до 9 января 2022 г. все ученики/ученицы начальных и средних школ будут обучаться дистанционно. 
 • Ясли и детские сады работают без изменений.

Ограничение по количеству людей с 15 декабря:

 • общественный транспорт – занято макс. 75 процентов
 • рестораны, бары, отели – занято макс. 30 процентов непривитыми людьми (увеличение предела возможно только для людей с прививкой и проверенным сертификатом СOVID-19)
 • кинотеатры, театры, спортивные объекты, святыни –занято макс. 30 процентов непривитыми людьми (увеличение предела  возможно только для людей с прививкой и проверенным сертификатом СOVID-19). В кинотеатрах запрещено употребление напитков и еды во время сеансов. 

С 15 декабря на неопределенное время закрыты клубы и дискотеки. Исключением является Новый Год (31.12-1.01). В эту ночь вечеринки могут проходить в соответствии с санитарным режимом – макс. 100 человек (ограничение не касаются людей, у которых имеется сертификат COVID-19).

С 15 декабря все прилетающие в Польшу вне зоны Шенген обязаны выполнить тест на COVID-19. Тест должен быть сделать не раньше чем 24 часа перед вылетом. Прививка не освобождает от выполнения теста. 

С 15 декабря обязательное выполнение теста касается людей, которые проживают с человеком зараженным COVID-19. Прививка не будет освобождает от выполнения теста.

Источник: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zmiany-w-zasadach-bezpieczenstwa–nowe-limity-osob-i-nauka-zdalna

С 30 ноября по 13 декабря были запрещены полеты из Ботсваны, Эсватини, Лесото, Мозамбика, Намибии, ЮАР и Зимбабве. Людям, возвращающимся из этих стран, придется пройти 14-дневный карантин. Это не распространяется на полностью вакцинированных людей, имеющих цифровой сертификат о вакцинации от COVID-19 европейского образца.

С 1 по 17 декабря 2021 года продленный карантин (14 дней) также будет распространяться на людей, возвращающихся из стран, не входящих в Шенгенскую зону. Досрочное освобождение из-под карантина будет возможно в случае отрицательного результата теста ПЦР, который был проведен через 8 дней с момента пересечения границы. Карантин не распространяется на полностью вакцинированных людей, имеющих цифровой сертификат о вакцинации от COVID-19 европейского образца.

С 1 по 17 декабря 2021 года также изменятся ограничения мест:

 • Церкви, рестораны, отели, кинотеатры, театры, оперы, филармонии, дома и культурные центры, концерты, цирковые представления, парки развлечений, бассейны и аквапарки – 50% занятость
 • Собрания, свадьбы, похороны, встречи, дискотеки – макс. 100 человек
 • Спортивные мероприятия (вне спортивных сооружений) – макс. 250 человек
 • Тренажерные залы, клубы и фитнес-центры, казино, музеи, художественные галереи, ярмарки, выставки, конгрессы, конференции, магазины, торговые центры, дома и культурные центры, комнаты для головоломок, игровые комнаты, библиотеки – 1 человек на 15 м2

Люди, вакцинированные от COVID-19, не учитываются.

Примите бустерную дозу вакцины от COVID-19. Люди старше 50 лет могут сделать это через 5 месяцев после вакцинации. Остальные – через 6 месяцев после получения полной дозы вакцины.

Источник: https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-kwarantanny-dla-podrozujacych-i-zmienione-limity-osob

Третья доза прививки от COVID-19 будет доступна для всех людей старше 18 лет. Если от твоего момента вакцинации прошло минимум 6 месяцев, ты можешь уже сейчас принять третью, бустерную дозу прививки. С 2 ноября 2021 года бустерные дозы будут доступны для всех полностью вакцинированных взрослых. 

Если ты соответствуешь этим условиям, направление на вакцинацию бустерной дозой будет автоматически выставлено. 

Как бустерные дозы используются вакцины Pfizer и Moderna. Важно! Если ранее ты привился другой вакциной, сейчас ты можешь принять Pfizer как бустерную дозу. 

На привитие можно зарегистрироваться не только в медицинских учреждениях, а также в аптеках, торговых центрах или у своего работодателя. 

Все время можно классически высылать заявку на вакцинацию от COVID-19. Регистрация занимает минуту и можно это сделать с помощью:

 • бесплатной инфолинии 989;
 • сообщения SMS с текстом SzczepimySie на номер 880-333-333;
 • ближайшего пункта вакцинации;
 • сайта www.pacjent.gov.pl.

Прочитай детальную инструкцию как записаться на прививку: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja 

Источники: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/3-dawka-szczepien-przeciwko-covid-19-dostepna-dla-wszystkich-osob-pelnoletnich 

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/szczepienie-to-zdrowie-twoje-i-twoich-bliskich 

В Польше продолжается четвертая волна пандемии коронавируса. По сообщениям СМИ, в больницы обращаются в основном непривитые люди. Вот почему так важно позаботиться о своей безопасности и безопасности своих близких, и пройти бесплатную вакцинацию от коронавируса.

Подробную информацию о вакцинации в Варшаве можно найти на сайте https://www.warszawaszczepi.pl/.

Сначала нужно получить направление на прививку. Лицам, у которых есть номер PESEL, направление выдается автоматически. Его можно найти на Интернет Профиле Пациента. Лицам без номера PESEL нужно связаться с врачом терапевтом_терапевткой и попросить выдать направление. Для выдачи направления нудно будет предоставить номер удостоверения личности (например, загранпаспорта).

Получив направление на вакцинацию, прививку можно сделать в одном из общедоступных пунктов вакцинации:

Поликлиника, ул. Chmielna 14, тел.: +48 533 258 193, (нужно предварительно позвонить и узнать есть ли прививки в доступе)

Спортивный комплекс OSiR Targówek, ul. Ossowskiego 25, тел.: 724203205, Вторник, четверг, суббота с 7:30 до 17:30

Białołęcki Ośrodek Sportu, ul. Strumykowa 21, тел .: 726205203, Среда, пятница, суббота с 7:30 до 17:30

Варшавский пункт вакцинации под открытым небом – Дворец культуры и науки – у выхода из станции метро Centrum – открыт по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям с 8.00-18.00.

Как зарегистрироваться?

– позвонить в один из центров вакцинации

– позвонить на горячую линию 989 и в разговоре с оператором указать один из четырех Варшавских общих пунктов вакцинации

– воспользоваться системой электронной регистрации на веб-сайте https://pacjent.erejestracja.ezdrowie.gov.pl/ и выбрать там один из

Варшавских общих пунктов вакцинации (электронная регистрация) или прийти непосредственно в выбранный пункт.

Некоторые варшавские центры вакцинации можно посетить без предварительной регистрации:

 • пукнт на стадионе Легия – ул. Łazienkowska 3
 • пункт в спортивном комплексе OSiR Targówek – ул. Ossowskiego 25
 • пункт Białołęcki Ośrodek Sportu – ул. Strumykowa 21
 • пункт Wawerskie Centrum Kultury – ул. Żegańska 1a

Прививки без регистрации будут проводиться до тех пор, пока не будет использована последняя доза вакцины в часы работы учреждений. Вакцинация в рамках этой акции проводится однократной дозой вакцины Johnson & Johnson.

Источник: https://www.warszawaszczepi.pl/

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/e-skierowanie-na-szczepienie-dla-cudzoziemcow

Ночью с 23-его на 24-ое июня входят в силу новые правила касательно лиц приезжающих в Польшу из-за пределов зоны Шенген.

Как и на данный момент, въезжающие обязаны пройти карантин, от которого не освобождает отрицательный результат теста, сделанного за границей. От карантина освобождены только те, кому уже поставлена прививка; те, кто переболели и выздоровели; а также некоторые категории лиц (в том числе дипломаты, военные, экипаж воздушных суден, и т.д.).

Длительность карантина может быть сокращена, когда тест на SARS-Cov-2 делается в Польше, не ранее чем спустя 7 дней после пересечения границы, и его результат отрицательный. Обязанность прохождения карантина считается исполненной с моментом введения лабораторией диагностирующей SARS-CoV-2 отрицательного результата в теле-информационную систему.

Внимание! От прохождения карантина освобождены лица, путешествующие на самолете из-за пределов зоны Шенген, которые с момента влета проведут в Польше не более 24-ех часов, и могут подтвердить это наличием подходящего авиабилета.

Детей, пересекающих внешние границы, касаются те же правила, что и взрослых.

Источник: https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-dla-podrozny/9081,Kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy.html

Были приняты дальнейшие решения о постепенной отмене пандемических ограничений.

ИЗМЕНЕНИЯ С 13 июня:

Разрешена продажа и потребление продуктов питания и напитков в кинотеатрах, театрах, концертах и других культурных и развлекательных учреждениях.

Храмы – максимальное число посетителей увеличено до максимум. 50% от возможного количества посетителей.

Это ограничение не распространяется на лиц, получивших полную вакцинацию против COVID-19.

ИЗМЕНЕНИЯ С 26 июня (до окончания каникул)

Переход на общеевропейский метод приобретения прав на вакцинацию. Статус полностью вакцинированного лица изменится. Полная вакцинация будет признана через 14 дней после завершения процесса вакцинации.

Фитнес-центры, спортзалы, казино, магазины, почта, библиотеки, ярмарки, конференции, выставки и игровые комнаты – новый лимит для участников – 1 человек на 10 м².

Храмы – максимум. 75% от площади здания.

Дискотека максимум. 150 человек.

Мероприятия и встречи, проводимые на открытом воздухе, в помещениях или в специально отведенной для них зоне питания – без изменений, максимум 150 человек; встречи – максимум. 150 человек.

Транспорт – 100% заполненность, обязанность носить маску.

Ярмарки – максимум. 75% посетителей.

Кинотеатры и театры – максимум. 75% от количества доступных мест.

Гостиницы – макс. 75% занятых номеров. Это ограничение не распространяется на организованные группы детей и молодежи в возрасте до 12 лет.

Рестораны – максимум. 75% занятых мест.

Аудитория на спортивных мероприятиях и площадках – максимум. 50% от количества доступных мест.

Важно! Эти ограничения не распространяются на лиц, получивших полную вакцинацию против COVID-19.

 Источник: https://www.gov.pl/web/koronawirus/lagodzenie-obrzenna-wakacje

Согласно плану, польское правительство продолжает постепенное снятие ограничений. Об этом мы писали здесь:

https://www.facebook.com/FundacjaOcalenie/posts/4262271747140021. 

Вот что с 15-мая изменится:

Маски – обязательны только в закрытых помещениях, в том числе в общественном транспорте, в магазинах, в церквях, в театрах и кинотеатрах. 

Общественный транспорт – заняты могут быть 100% сидячих мест или 50% всех мест, сидячих и стоящих (тогда 50% сидений должны оставаться свободными).

Террасы ресторанов – занят может быть каждый второй столик, а расстояние между столами должно быть не менее 1.5 метров. Расстояние может быть меньше, если между столами есть перегородка не менее 1 метра высотой, считая от поверхности стола.

Культура – кинотеатры, кинопоказы, театры, оперы, филармонии на свежем воздухе – занято может быть до 50% мест.

Центры и дома культуры, места для досуга, развивающая и развлекательная деятельность, организуемая культурными институциями – разрешена, при соблюдении санитарного режима.

Начальные и средние школы – гибридное обучение (частично стационарное) для 4-8 классов начальных школ, а также 1-4 классов средней школы (liceum, technikum, и т.д.).

Спорт – открытые спортивные объекты – до 25% зрителей; занятия и мероприятия за пределами спортивных объектов – до 150 человек.

Источник: https://www.gov.pl/web/koronawirus/przypominamy-majowy-harmonogram-lagodzenia-obostrzen

Правительство Польши объявило предварительный план снятия ограничений по всей территории страны. Он зависит от эпидемиологической ситуации в стране и может варьироваться.

С 1 мая

Единые правила безопасности по всей стране – открытие парикмахерских и салонов красоты

Спорт – занятия спортом на открытых спортивных площадках: ограничение макс. 50 человек.

Спорт – занятия спортом на крытых спортивных объектах и в бассейнах: к использованию допускается не более 50% от всей площади помещения; для организованных групп детей и молодежи.

С 4 мая

Культура – открытие  художественных галерей и музеев: ограничение – 1 человек на 15 м2, деятельность в условиях строгого санитарного режима.

Торговля – открытие строительных и мебельных магазинов, ТЦ: ограничение – 1 человек на 15 м2, деятельность в условиях строгого санитарного режима.

Осуществление религиозных обрядов – службы с ограниченным числом лиц: ограничение 1 человек на 15 м2 в храмах, рекомендуется проведение служений на открытом воздухе.

Образование – начальные школы: стационарное обучение в 1-3 классах начальной школы, строгий санитарный режим. Вентиляция помещений во время перерывов и дезинфекция помещений в выходные дни.

С 8 мая

Гостиницы – открытие для гостей: до 50% от общей площади отеля; рестораны, оздоровительная и спа-зона остаются закрытыми.

С 15 мая

Если уровень инфицирования на 100.000 людей опустится ниже 15 инфицированных человек, приказ о ношении маски на открытом воздухе может быть снят.

Обязанность закрывать нос и рот маской в закрытых помещениях: без изменений.

Гастрономия (внешние террасы на открытом воздухе) – открытие ресторанных садов: работа в условиях строгого санитарного режима – т.е. соблюдение безопасного расстояния между столами и лимит людей за 1 столом.

Культура – кинотеатры и театры под открытым небом: до 50%  поверхности может быть занято, деятельность в условиях строгого санитарного режима.

Мероприятия на свежем воздухе – возможность организации свадеб и других празднований: ограничение до 25 человек, строгое соблюдение санитарных норм, т.е. безопасное расстояние между столами и ограничение количества людей за столом.

Образование – начальные и средние школы: гибридный режим посещения школы (то школа, то домашнее обучение) для 4-8 классов начальной школы и для 1-4 классов средней школы, строгий санитарный режим: вентиляция помещений во время перерывов, дезинфекция помещений в выходные дни.

Спорт – спортивные мероприятия на открытом воздухе: макс. 25% зрителей.

С 29 мая

Гастрономия (приём гостей внутри ресторанов и кафе) – открытие ресторанов: к использованию допускается не более 50% площади помещений, деятельность в рамках строгого санитарного режима – безопасное расстояние между столами и ограничение количества людей за столом.

Мероприятия проводимые внутри помещений – возможность организации свадеб и других празднований: ограничение до 50 человек, при строгом санитарном режиме – безопасное расстояние между столами и ограничение количества людей за столом.

Культура – открытые кинотеатры и театры: не более 50% площади должно быть занято, деятельность в условиях строгого санитарного режима

Спорт – занятия спортом на крытых спортивных сооружениях и бассейнах: доступны для всех, максимальная заполняемость до 50% (вместе со зрителями).

Спорт – занятия спортом в фитнес-центрах, спортзалах, посещение соляриев: ограничение в количестве людей – 1 человек на 15 м2, занятия в условиях строгого санитарного режима.

Образование – начальные и средние школы: стационарное (очное) обучение для всех учащихся, строгий санитарный режим: вентиляция помещений во время перерывов, дезинфекция помещений в выходные дни.

Источник: https:/www.gov.pl/web/koronawirus/w-maju.lagodniejsze-zasady-zpieczenstwa-jesli-utrzyma-sie-niski-wskaznik-zakazendharmonogram-zmian

С понедельника 26 апреля будет ускорена регистрация на прививки против коронавируса. Каждый день будет начинаться регистрация для людей следующих двух годов рождения, а с 7 мая – следующих трех:

26 апреля – 1974-1975 годов рождения,

27 апреля – 1976-1977 годов рождения,

28 апреля – 1978-1979 годов рождения,

29 апреля – 1980-1981 годов рождения,

30 апреля – 1982-1983 годов рождения,

1 мая – 1984-1985 годов рождения,

3 мая – 1986-1987 годов рождения,

4 мая – 1988-1989 годов рождения,

5 мая – 1990-1991 годов рождения,

6 мая – 1992-1993 годов рождения,

7 мая – 1994-1996 годов рождения,

8 мая – 1997-1999 годов рождения,

9 мая – 2000-2003 годов рождения.

28 апреля произойдет регистрация для людей в возрасте 30-39 лет, которые выполняли бланк в первом квартале этого года. 4 мая – для людей в возрасте 18-29, которые между январем и мартом выразили желание привиться.

Об условиях получения прививок для иностранцев и иностранок в Польше и как зарегистрироваться на прививку мы писали здесь:

https://www.facebook.com/FundacjaOcalenie/posts/3960354810665051

Источник: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja

Польское правительство объявило продление действующих ограничений на неделю, то есть до воскресенья, 25-ого апреля. Об ограничениях мы писали здесь:

https://www.facebook.com/FundacjaOcalenie/posts/4140645445969319

Однако введено 3 исключения:

ясли и детские сады – с 19-ого апреля открыты для всех детей;

спорт – деятельность спортивных объектов все еще доступна исключительно для профессионального спорта. Все спортивные мероприятия должны проходить без участия публики. Закрыты остаются спортивные и тренажерные залы, горнолыжные курорты, бассейны, сауны и солярии. Начиная с 19-ого апреля, дети и молодежь смогут участвовать в спортивных соревнованиях, организуемых польским спортивным союзом. Также допущены занятия спортом на открытых спортивных объектах на свежем воздухе – при соблюдении лимита до 25-ти человек;

отели – остаются закрыты до 3-ого мая включительно. Исключения – отели для рабочих, а также ночлежки, предоставляемые в рамках некоторых командировок, например, мед. персонала, лиц занимающихся транспортными перевозками, военных.

Источник: https://www.gov.pl/web/koronawirus/Do-25kwietnia-przedluzamy-zasady-bezpieczenstwa-z-wyjatkami

В связи с тяжелой эпидемической ситуацией в Польше, правительство решило продлить существующие ограничения до 18 апреля. Про актуальные ограничения мы писали здесь: https://www.facebook.com/FundacjaOcalenie/posts/4140645445969319

30 марта правительство озвучило новые правила карантина для людей, прибывающих в Польшу сухопутным и воздушным путем. 

ПРАВИЛА ДЛЯ ПУТЕШЕСТВУЮЩИХ В ПОЛЬШУ ИЗ ШЕНГЕНСКОЙ ЗОНЫ

Путешествующие будут обязаны соблюдать карантин, если не имеют отрицательного теста на COVID-19. Тест должен быть выполнен не позже чем за 48 часов до пересечения границы. 

Вид теста: ПЦР либо антиген

Новые правила касаются всех видов транспорта: пассажирского и индивидуального транспорта, пересечения границы пешком

Путешествующие, находясь на карантине в Польше, могут выполнить тест, чей отрицательный результат освободит от карантина 

ПРАВИЛА ДЛЯ ПУТЕШЕСТВУЮЩИХ В ПОЛЬШУ НЕ ИЗ ШЕНГЕНСКОЙ ЗОНЫ

Каждый путешествующий будет направлен на карантин. 

Тест сделанный в стране, из которой прибывает данный человек, не освобождает от карантина.

Путешествующие, находясь на карантине в Польше, могут выполнить тест, чей отрицательный результат освободит от карантина 

Вид теста: ПЦР либо антиген 

Прививка освобождает от карантина

ВАЖНО: люди, имеющие прививку от  COVID-19, будут освобождены от карантина. Это касается людей, имеющих свидетельство о получении прививки, которая разрешена для использования на территории Европейского Союза. 

Источник: https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-30-marca-nowe-zasady-dotyczace-kwarantanny-dla-przyjezdzajacych-do-polski3

Правительство объявило о новых ограничениях, которые начнут действовать с субботы 27-ого марта, и продлятся до 9-ого апреля.

Торговля

Закрыты будут все строительные и мебельные магазины площадью более 2000 м2.

Торговые центры и галереи, как и сейчас, остаются закрытыми, за исключением: продуктовых магазинов, аптек и хозяйственных магазинов, магазинов с прессой, книжных магазинов, и тд.

Кроме того, в торговых точках на рынках и на почтах будут действовать новые ограничения числа посетителей_ниц:

1 человек на 15 м2 – в магазинах площадью до 100 м2.

1 человек на 20 м2 – в магазинах площадью более 100 м2. 

Религиозные мероприятия

С 27-ого марта в местах религиозных мероприятий будут действовать новые ограничения числа посетительей_ниц – на одного человека приходиться должно 20 м2. Без изменений остается распоряжение о закрытии рта и носа и соблюдения дистанции 1.5 м от других людей.

Косметические и парикмахерские салоны

С 27-ого марта запрет на ведение деятельности распространится также на косметические салоны, парикмахерские салоны и салоны красоты во всей Польше.

Ясли и детские сады

Ясли и детские сады будут закрыты. Исключением остается опека над детьми лиц, работающих в секторе медицины и служб общественного порядка (в том числе военныхе, полицейскиех и пожарныхе).

Внимание! Родители смогут воспользоваться дополнительным пособием по опеке.

Спорт

Деятельность спортивных заведений будет ограничена и доступна исключительно для профессионального спорта. Все спортивные мероприятия будут проходить без участия зрителей_ниц.

Источник: https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-27-marca-zmiany-w-zasadach-bezpieczenstwa

20 марта по всей Польше ужесточились меры безопасности. Они действуют до 9 апреля, то есть также во время пасхальных праздников. 

В связи с новыми правилами свою деятельность ограничивают: 

 • бассейны (за исключением объектов в учреждениях, занимающихся лечением)
 • сауны, солярии, бани, казино
 • отели (за исключением отелей для работников и ночлеги для постояльцев, пребывающих в командировках)
 • торговые центры (за исключением продовольственных магазинов, аптек, киосков, книжных и зоологических магазинов). В торговых центрах могут работать оптики, прачечные, банки и парикмахерские.
 • театры, музеи, галереи искусства (возможна организация репетиций и мероприятий онлайн)
 • кинотеатры (также действует запрет на кинопоказы в домах культуры)
 • горнолыжные курорты
 • фитнес клубы, спортзалы
 • спортивные объекты (возможна деятельность только для профессионального спорта и без участия публики)

Важно! Из-за соображений безопасности, все ученики/ученицы в Польше – так же в 1-3 классах – будут учиться дистанционно. По всей стране рекомендована дистанционная работа – везде, где это возможно. 

В связи с приближающимися пасхальными праздниками рекомендуется ограничение контактов (только круг ближайшей семьи). Помните о сохранении дистанции, дезинфекции рук, ношении масок и частом проветривании помещений. 

Источник:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-20-marca-w-calej-polsce-obowiazuja-rozszerzone-zasady-bezpieczenstwa

Польское правительство объявило об ужесточении ограничений в очередных воеводствах – с 13 марта в воеводстве поморским, с понедельника 15 марта, так называемый малый локдаун будет введен в мазовецком и люблинском воеводствах. Период ожесточенных ограничений в этих воеводствах будет длиться до воскресенья 28 марта. 

“Малый локдаун” означает, что свою деятельность приостанавливают:

 • бассейны (за исключением объектов в учреждениях, занимающихся лечением)
 • сауны, солярии, бани, казино
 • отели (за исключением отелей для работников и ночлеги для постояльцев, пребывающих в командировках)
 • торговые центры (за исключением продовольственных магазинов, аптек, киосков, книжных и зоологических магазинов). В торговых центрах могут работать оптики, прачечные, банки и парикмахерские.
 • театры, музеи, галереи искусства (возможна организация репетиций и мероприятий онлайн)
 • кина (также действует запрет на кинопоказы в домах культуры)
 • горнолыжные курорты
 • фитнес клубы, спортзалы
 • спортивные объекты (возможна деятельность только для профессионального спорта и без участия публики)

Важно! С 15 марта в указанных регионах ученики/ученицы 1-3 классов будут учиться в смешанном формате (часть детей стационарно, часть – дистанционно). 

В остальных регионах страны обязывают предыдущие правила, до 28 марта. 

Источник:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-15-marca-mazowsze-i-lubuskie-dolaczy-do-regionow-z-zaostrzonymi-zasadami-bezpieczenstwa

В связи с третьей волной коронавируса проходящей в Польше, правительство объявило новые правила безопасности.    

Главным изменением является запрет на использование щитков, платков и шарфов закрывающих рот и нос. С 27 ФЕВРАЛЯ РАЗРЕШЕНЫ ТОЛЬКО МАСКИ. За их отсутствие можно получить штраф в 1000 злотых. 

В связи с неспокойной эпидемической ситуацией в Чехии и Словакии, все люди возвращающиеся с этих стран будут отправлены на карантин. Это касается в том числе людей, которые пересекают границу на машине. Исключением являются люди получившие две дозы прививки от COVID-19 либо с негативным результатом теста. Тест должен быть сделан перед пересечением границы и является актуальным в течение 48 часов после получения результата. 

На территории всей страны, кроме варминско-мазурского воеводства, обязательны правила безопасности, о которых мы писали здесь:

https://www.facebook.com/FundacjaOcalenie/posts/4011974108836454 продлены до 14 МАРТА 2021 года. 

В связи с плохой эпидемической ситуацией в варминско-мазурском воеводстве, правительство ужесточило правила безопасности в этом регионе. С 27 февраля закрыты отели, кинотеатры, театры, музеи, галереи искусства, бассейны, теннисные корты и торговые центры (могут быть открыты только аптеки, продовольственные магазины и газетные киоски). Ученики 1-3 классов вернулись к дистанционному обучению. 

Источник: https://www.gov.pl/web/koronawirus/przedluzamy-zasady-bezpieczenstwa-do-14-marca

Государство решило продлить срок действия актуальных ограничений. Они не будут отменены 17-ого января, как планировалось, а будут действовать до конца месяца. Единственное изменение – это возвращение детей с 1-ого по 3-тий начальный класс в школу. Занятия начнутся 18 января, с соблюдением санитарного режима.

Главные ограничения, действующие в настоящий момент:

– дистанция 1.5 м между прохожими

– прикрытые нос и рот в публичных местах

– ограниченная деятельность торговых центров – открытыми остаются аптеки, продовольственные магазины, и некоторые другие

– запрет стационарной деятельности гастрономических пунктов – разрешена продажа блюд “с собой” и с доставкой

– ограничение деятельности отелей (с исключениями)

– запрет работы горнолыжных трасс

– приостановлена деятельность учреждений сектора культуры, в том числе театров, кинотеатров и музеев

– запрет деятельности ночных клубов, дискотек и других мест, предназначенных для танцев

– приостановлена деятельность бассейнов, аквапарков, спортивных залов, клубов и центров (с исключениями)

– ограниченное количество пассажиров и пассажиров в общественном транспорте

– ограниченное количество людей в костелах (церквях) – максимально 1 человек на 15 м2, при соблюдении дистанции не менее 1.5 м

– в общественных собраниях могут принимать участие не более 5-ти человек

– время пенсионеров в магазинах (с понедельника по пятницу с 10:00 до 12:00)

– запрет организации свадеб, крещений, поминок и других подобных мероприятий

– тогри, выставги, конгрессы и конференции разрешены исключительно в онлайн режиме

– ограничения связанные с пересечением границ и международным сообщением.

Источник: https://www.gov.pl/web/premier/etap-odpowiedzialnosci-przedluzony-do-31-stycznia

Начиная со вторника 5-ого января, дети и подростки снова могут выходить из дома самостоятельно без ограничений. Предыдущее распоряжение запрещало детям до 16-ти лет выходить из дома без надзора родителя или опекуна с понедельника по пятницу с 8-ми до 16-ти часов, за исключением дороги в школу и обратно. Изменение распоряжения – это результат критики, с которой столкнулось ограничение пребывания детей на свежем воздухе во время зимних каникул. Двухнедельные каникулы продлятся во всей Польше до 17-ого января.

Польские власти опубликовали действующих список стран, прилеты из которых запрещены. В “черный список” 9-ти стран добавлена Великобритания. На данный момент в список включены: Армения, Босния и Герцеговина, Черногория, Грузия, Иордания, Косово, Северная Македония, Сербия, США (за исключением аэропортов находящихся в штатах Иллинойс и Нью-Йорк), Соединенное Королевство. Данный список будет действовать до 6-ого января 2021 года.

Источник: https://www.gov.pl/web/dyawodacja/komunikat-msz-dotyczacy-rozporzadzenia-ws-zakazow-w-ruchu-lotniczego

ОЧЕРЕДНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
С 28-ого декабря по 17-ое января в Польше будет действовать еще больше ограничений, чем сейчас. Государственные органы решили, что эпидемическая ситуация не позволяет вернуть деление на зоны с разными уровнями ограничений. Новогоднюю ночь придется провести дома.
НОВЫЙ ГОД – в ночь с 31-ого декабря 2020 г. на 1-ое января 2021 г., с 19:00 до 6:00 во всей стране действовать будет запрет передвижения. Исключением будут необходимые передвижения по работе.
КАТОЛИЧЕСКОЕ РОЖДЕСТВО – пригласить можно ограниченное количество гостий и гостей – до 5-ти человек, не считая жильцов.
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ – деятельность ограничена: открыты будут продовольственные магазины, книжные и канцелярские магазины, магазины со средствами гигиены и бытовой химией, аптеки, а также большие мебельные комплексы, отделенные от торговых центров.
ОТЕЛИ – ограниченная деятельность – открыты будут для представительниц и представителей служб охраны порядка, медицинского персонала, пациенток и пациентов медицинских учреждений, спортсменов и спортсменок, приезжающих на соревнования. Исключением являются отели для рабочих.
ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ – закрыты.
СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА – доступна только в рамках спортивных соревнований.
10 дней в карантине для всех приезжих в Польшу на организованном транспорте.
Остальные ограничения останутся без изменений. О них мы писали здесь:

устаревший!

Через несколько дней после католического рождества планируется отмена некоторых ограничений, связанных с эпидемией коронавирусной инфекции, и повторное введение разделения Польши на 3 зоны: красную (с наибольшим количеством заражений), желтую и зеленую. В этом тексте описаны ограничения в каждой из зон.

КРАСНАЯ ЗОНА

Передвижение – расстояние 1,5 м. от других людей; ограничение передвижения детей и подростков младше 16 лет: с понедельника по пятницу (в дни школьных занятий) с 8.00 до 16.00 могут передвигаться только с родителем или формальным/-ой опекуном/опекункой.

Культурные мероприятия и кинотеатры – 25% мест может быть занято зрителями/зрительницами – при условии, что занять можно лишь каждое 4-ое место в ряду, и каждый второй ряд остается пустым.

Общественный транспорт – ограничение количества пассажиров и пассажирок: занято может быть не более 50% сидячих мест или не более 30% всех сидячих и стоячих мест, при условии, что как минимум 50% сидячих мест остаются свободными.

Духовные мероприятия – ограничение количества людей в костёлах – не более 1 человека на 15 м2, необходимо соблюдать дистанцию 1,5 м. и закрывать рот и нос.

Встречи и собрания – в собрании может принять участие не более 5 человек, на вечеринках устраиваемых дома может присутствовать не более 5 человек. Этот лимит не касается людей, совместно проживающих.

Свадьбы, крещения и поминки – запрет организации.

Мероприятия и торги – исключительно дистанционно (онлайн).

Парки развлечений – деятельность приостановлена.

Образовательная деятельность – учащиеся 1-ого, 2-ого и 3-его классов начальных школ учатся стационарно (в живую).

Магазины и торговые центры – ограниченное число клиентов/клиенток – не более 1 человека на 15 м2, часы для пенсионеров – с понедельника по пятницу с 10:00 до 12:00 часов.

Отели – деятельность приостановлена, за исключением постояльцев/постоялиц, пребывающих в командировках, спортсменов/спортсменок и медицинского персонала.

Предприятие общественного питания – продажа блюд только «с собой» или с доставкой.

Парикмахерские и косметические салоны – деятельность с соблюдением санитарных норм – минимум 1,5 метров расстояния между близстоящими рабочими местами.

Спортивные залы, фитнесс клубы и аквапарки – деятельность приостановлена.

Спортивные мероприятия и соревнования – без участия публики.

ЖЕЛТАЯ ЗОНА

Передвижение – без ограничений.

Культурные мероприятия и кинотеатры – 25% мест может быть занято зрителями/зрительницами – при условии, что занять можно лишь каждое 4-ое место в ряду, и каждый второй ряд остается пустым.

Общественный транспорт – ограничение количества пассажиров и пассажирок: занято может быть не более 50% сидячих мест или не более 30% всех сидячих и стоячих мест, при условии, что как минимум 50% сидячих мест остаются свободными.

Духовные мероприятия – не более 1 человека на 7 м2.

Встречи и собрания – в собрании может принять участие не более 25 человек, расстояние между встречами не меньше 100 м.

Свадьбы, крещения и поминки – не более 50 участвующих.

Мероприятия и торги – исключительно дистанционно (онлайн).

Парки развлечений – не более одного человека на 7 м2.

Образовательная деятельность – обучение в гибридной форме (частично онлайн, частично стационарно).

Магазины и торговые центры – не более одного человека на 7 м2.

Отели – деятельность без ограничений.

Предприятие общественного питания – работать можно с 6:00 до 21:00.

Парикмахерские и косметические салоны – деятельность без ограничений.

Спортивные залы и фитнесс клубы – не более одного человека на 7 м2.

Аквапарки – до 50% заполненности.

Спортивные мероприятия и соревнования – 25% мест может быть занято публикой.

ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА

Передвижение – без ограничений.

Культурные мероприятия и кинотеатры – 50% мест может быть занято зрителями/зрительницами.

Общественный транспорт – ограничение количества пассажиров и пассажирок: занято может быть 100% сидячих мест или 50% всех сидячих и стоячих мест.

Духовные мероприятия – не более 1 человека на 4 м2.

Встречи и собрания – не более 100 человек.

Свадьбы, крещения и поминки – не более 100 участвующих.

Мероприятия и торги – не более 1 человека на 4 м2.

Парки развлечений – не более 1 человека на 4 м2.

Образовательная деятельность – обучение в гибридной форме (частично онлайн, частично стационарно).

Магазины и торговые центры – деятельность без ограничений.

Отели – деятельность без ограничений.

Предприятие общественного питания – деятельность без ограничений.

Парикмахерские и косметические салоны – деятельность без ограничений.

Спортивные залы и фитнесс клубы – не более одного человека на 7 м2.

Аквапарки – до 50% заполненности.

Спортивные мероприятия и соревнования – 50% мест может быть занято публикой.

Источник: https://www.gov.pl/web/koronawirus/100-dni-solidarnosci-w-walce-z-covid-19

Правительство представило план действий на следующие несколько недель. Он предусматривает три варианта ограничений, который будут вводиться в Польше в зависимости от эпидемиологической ситуации:

этап ответственности (с 28.11 до 27.12),

этап стабилизации, то есть возвращения Польши обратно к трем зонам – красной, желтой и зеленой (будет введет не раньше, чем 28.12, в зависимости от эпидемиологической ситуации),

государственный карантин (который будет введен в крайнем случае, когда нужно будет немедленно и радикально ограничить распространение вируса в обществе).

Этап ответственности (28.12 – 27.12) – ограничения:

Торговые центры – в магазинах может одновременно находиться 1 человек на 15 м2, маски, дезинфекция рук или перчатки.

Зимние каникулы – зимние каникулы во всей стране продлятся с 4 по 17 января 2021 года. Дети и подростки останутся дома в связи с действующим запретом организации поездок на зимние каникулы.

Передвижение – расстояние 1,5 м. от других людей; ограничение передвижения детей и подростков младше 16 лет: с понедельника по пятницу (в дни школьных занятий) с 8.00 до 16.00 могут передвигаться только с родителем или формальным/-ой опекуном/опекункой.

Культурные мероприятия и кинотеатры – деятельность приостановлена.

Общественный транспорт – ограничение количества пассажиров и пассажирок: занято может быть не более 50% сидячих мест или не более 30% всех сидячих и стоячих мест, при условии, что как минимум 50% сидячих мест остаются свободными.

Духовные мероприятия – ограничение количества людей в костёлах – не более 1 человека на 15 м2, необходимо соблюдать дистанцию 1,5 м. и закрывать рот и нос.

Встречи и собрания – в собрании может принять участие не более 5 человек, на вечеринках устраиваемых дома может присутствовать не более 5 человек. Этот лимит не касается людей, совместно проживающих.

Свадьбы, крещения и поминки – запрет организации.

Мероприятия и торги – исключительно дистанционно (онлайн).

Парки развлечений – деятельность приостановлена.

Образовательная деятельность – дистанционное обучение учащихся всех классов начальных школ и учебных заведений высших уровней (средние и старшие школы, техникумы и тд.)

Магазины и торговые центры – ограниченное число клиентов/клиенток – не более 1 человека на 15 м2, часы для пенсионеров – с понедельника по пятницу с 10:00 до 12:00 часов.

Отели – деятельность приостановлена, за исключением постояльцев/постоялиц, пребывающих в командировках, спортсменов/спортсменок и медицинского персонала.

Учреждения питания – продажа блюд только «с собой» или с доставкой.

Парикмахерские и косметические салоны – деятельность с соблюдением санитарных норм – минимум 1,5 метров расстояния между близстоящими рабочими местами.

Спортивные залы, фитнесс клубы и аквапарки – деятельность приостановлена.

Спортивные мероприятия и соревнования – без участия публичности.

Источник: https://www.gov.pl/web/koronawirus/100-dni-solidarnosci-w-walce-z-covid-19

Все чаще случается, что ясли, детский сад или школа временно закрываются в связи с диагнозом коронавируса у воспитанника или учителя, а дети оказываются на карантине. Что в такой ситуации могут сделать родители?

Прежде всего, если у них есть страховка в ZUS, они могут подать заявление на пособие по опеке. Она предназначена для родителей, под опекой которых пребывающий на карантине или на домашней изоляции:

– ребенок до 14 лет,

– ребенок, имеющий справку о тяжелой степени инвалидности, или справку об инвалидности с обозначением о необходимости постоянной опеки до окончания 18-ого года жизни,

– другой член семьи.

С 24 ноября 2020 года, условием для пособия по опеке является заявление застрахованного лица о необходимости опеки над ребенком или членом семьи, пребывающим на карантине или на домашней изоляции.

В заявлении, которое нужно предоставить работодателю, должно быть написано:

– имя и фамилия застрахованного лица,

– номер PESEL застрахованного лица, если такой имеется,

– данные ребенка или другого члена семьи под опекой, который находится на карантине или на домашней изоляции: имя и фамилия, номер PESEL, если такой имеется,

– день начала и окончания обязательного карантина или домашней изоляции,

– подпись застрахованного лица.

Шаблон заявления можно найти под адресом:

https://www.zus.pl/documents/10182/3208584/O%C5%9Bwiadczenie+o+sprawowaniu+opieki+nad+dzieckiem+lub+cz%C5%82.+rodz.+na+kwarantannie+lub+izolacji+w+warunkach+domowych.docx/b8405cb0-629a-b310-91d3-8f3765980fe4

Работодатель или ZUS может связаться с Государственной Санитарной Инспекцией (Państwowa Inspekcja Sanitarna) с целью подтверждения информации, поданной в заявлении.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОСОБИЕ ПО ОПЕКЕ

Более того, с 9-ого по 29-ое ноября, родители детей до 8-ми лет могут получить дополнительное пособие по опеке, если они лично занимаются опекой над ребенком, в случае:

– закрытия в связи с COVID-19 яслей, детского клуба, детского сада, школы или другого учреждения, в которое ходил ребенок,

– открытия этих учреждения, когда они не могут обеспечить опеку в силу ограничения их деятельности во время эпидемии COVID-19, или

– если опеку над ребенком невозможно поручить няне или опеку над ребенком невозможно поручить дневному опекуну в связи с COVID-19.

Дополнительное пособие по опеке, выплачиваемое в случае закрытия или ограничения деятельности учреждения, в которое ходит ребенок, полагается также родителям детей с инвалидностями:

– до 16-ти лет, при наличии справки об инвалидности,

– до 18-ти лет, при наличии справки о тяжелой или умеренной степени инвалидности,

– до 24-ех лет, при наличии справки о необходимости особого/специализированного образования.

Чтобы получить дополнительное пособие по опеке, достаточно предоставить лицу, оплачивающему страховые взносы (например, работодателю или заказчику), заявление об опеке над ребенком:

https://www.zus.pl/documents/10182/3208584/o%C5%9Bwiadczenie+do+uzyskania+dodatkowego+zasi%C5%82ku+opieku%C5%84czego.docx/34dffbea-8cb5-cf0f-0a7b-013d2fa51b92

Предоставление заявления работодателю/заказчику равнозначно с подачей заявления на пособие по опеке. Индивидуальные предприниматели заявление предоставляют непосредственно в ZUS.

Заявление на пособие можно также подать в электронной форме, используя платформу PUE ZUS. Инструкция (на польском языке) доступна здесь:

https://www.zus.pl/documents/10182/3208584/wniosek+o+dodatkowy+zasi%C5%82ek+opieku%C5%84czy+w+formie+elektronicznej.doc/0e8abed5-aae0-92c7-c427-c9c2baac4b72

Помните, что пособие не полагается, если второй родитель ребенка может предоставить ему опеку (например, второй родитель безработный или в декретном отпуске).

Дополнительное пособие не считается при вычислении 60-тидневного лимита получения пособия по опеке, предоставляемого на так называемых общих условиях.

Месячная выплата пособия по опеке – это 80% базовой суммы ставки пособия. Пособие выплачивается за каждый день, посвященный опеке, включая нерабочие дни.

Источники: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kontakt, https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-od-9-listopada/3653466, https://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-opiekunczy/wysokosc

Органы власти вводят новые правила безопасности, которые вступят в силу 7 ноября. С 9 ноября учащиеся 1-3 классов начальных школ переходят на дистанционное обучение. Вот главные изменения:

Дистанционное обучение в 1-3 классах начальное школы (9.11 – 29.11);

Обучение и опека над детьми в детских садах, детсадовских отделах начальных школ и в других организациях дошкольного развития остаются без изменений (предусматривается возможность приостановить работу учреждения в случае угрозы для жизни и безопасности учащихся);

Продление дистанционной формы обучения в 4-8 классах начальных школ и в школах средних и выше – до 29 ноября. Для детей медицинского персонала и военнослужащих будет обеспечена возможность опеки над детьми в школах;

Каждому учителю и учительнице будет обеспечена возможность дофинансирования 500 зл. затрат на техническое оборудование необходимое для дистанционной работы;

Закрытие мест

культуры и досуга: театров, кинотеатров, музеев, картинных галерей, центров

культуры, музыкальных школ (7.11 – 29.11);

Отели доступны только для постояльцев и постоялиц в командировках (7.11 – 29.11);

С 7.11 вводятся ограничения работы торговых центров. Открыты остаются пункты предоставления услуг, продуктовые и продовольственные магазины, магазины с косметическими, уходовыми и чистящими средствами, медицинскими и фармацевтическими изделиями, строительно-ремонтными материалами, товарами для зверей, печатной продукцией;

Оставшиеся виды торговли: в магазинах поверхностью до 100 м2 – 1 человек на 10 м2, в магазинах поверхностью более 100 м2 – 1 человек на м2 (без изменений) (7.11 – 29.11);

Церкви и костелы: 1 человек на 15 м2 (7.11 – 29.11).

Источник: https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-kroki-w-walce-z-koronawirusem–ostatni-etap-przed-narodowa-kwarantanna

Со 2-ого ноября 2020 года приемный отдел (biuro podawcze) Управления по делам Иностранцев на ул. Таборова 33 открыт будет с понедельника по пятницу, с 8:15 до 14:00.

 

Источник: https://udsc.gov.pl/skrocenie-czasu-pracy-biura-podawczego/

https://udsc.gov.pl/epidemia-koronawirusa-specjalne-rozwiazania-dla-cudzoziemcow/

С 24.10 ВСЯ ПОЛЬША НАХОДИТСЯ В КРАСНОЙ ЗОНЕ

Эпидемическая ситуация в Польше сейчас настолько плачевна, что правительство приняло решение о введении во всей стране красной зоны. Узнайте, с какими ограничениями это связанно.

ОБРАЗОВАНИЕ

Учащиеся 4-8 классов начальных школ и всех высших классов переходят на дистанционное обучение. Новые правила начнут действовать 8 ноября. Детские сады и 1-3 классы начальной школы будут работать без изменений.

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Организованы без участия зрителей. В групповых формах физической активности приять участие может не более 250 человек (+ организационный персонал).

КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Не более 25% зрителей, при условии, что занято каждое четвертое место, и соблюдена 1,5 метровая дистанция от других зрителей. Обязательно должны быть закрыты нос и рот.

ГАСТРОНОМИЯ

Запрещена стационарная деятельность ресторанов. Можно выдавать блюда «с собой» и с доставкой.

Запрещена деятельность школьных столовых, за исключением питания учащихся 1-3 классов начальной школы и школьного персонала.

Ресторанам при отелях разрешено обслуживать только постояльцев отеля.

ОТЕЛИ

Деятельность разрешена, за исключением отельных клубов и дискотек.

Бассейны, фитнес центры и залы могут предоставлять услуги исключительно для постояльцев, приехавших в отель как минимум на сутки.

АКВАПАРКИ И БАССЕЙНЫ

Приостановка деятельности (исключения: объекты в отелях (доступны только постояльцам); объекты в учреждениях, занимающихся лечением; объекты, предназначенные для лиц, занимающихся спортом; объекты, предназначенные для учеников и студентов)

ПАРКИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Приостановка деятельности

СПОРТЗАЛЫ И ФИТНЕС-КЛУБЫ

Приостановка деятельности (исключения: объекты в отелях (доступны только постояльцам); объекты в учреждениях, занимающихся лечением; объекты, предназначенные для лиц, занимающихся спортом; объекты, предназначенные для учеников и студентов)

КИНОТЕАТРЫ

Не более 25% зрителей, при условии, что занято каждое четвертое место, и соблюдена 1,5 метровая дистанция от других зрителей. Обязательно должны быть закрыты нос и рот.

САНАТОРИИ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ

Деятельность приостановлена, но допускается возможность окончания начатого лечения. Исключением являются ситуации, когда приостановка реабилитации грозит серьезным ухудшением состояния пациента.

ПУБЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ВСТРЕЧИ

Не более 5-ти человек, расстояние между скоплениями людей не меньше 100 метров, дистанция 1,5 метра между участниками мероприятия, рот и нос должны быть закрыты.

Запрещена организация встреч и вечеринок вне дома; дома могут собраться не более 20 человек.

Вышеизложенные ограничения не касаются культурных объектов.

ЦЕРКВИ, КОСТЕЛЫ

Должны быть закрыты нос и рот, за исключением людей, участвующих в молитве. 1 человек на 7 квадратных метров, при условии соблюдения дистанции 1,5 метров.

СВАДЬБЫ, КРЕЩЕНИЯ И ДРУГИЕ СЕМЕЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРАЗДНОВАНИЯ

Запрещены

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Число людей, которые могут находится в транспортном средстве, равно:

А) 50% количества сидячих мест или

Б) 30% количества всех сидячих и стоящих мест, при условии, что минимум 50% сидячих мест оставлены свободными.

МАСКИ

Лица, находящиеся в общественном пространстве, на территории всей страны, обязаны закрывать нос и рот.

ПРОДАЖИ

В магазинах о поверхности до 100 квадратных метров может находиться по 5 человек на каждую кассу. В магазинах о площади более 100 квадратных метров – 1 человек на 15 квадратных метров. Клиенты и клиентки обязаны закрывать нос и рот, носить одноразовые перчатки и использовать дезинфицирующие средства.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ КЛУБЫ, ДИСКОТЕКИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ И ТАНЦЕВАЛЬНЫХ ШКОЛ

Деятельность запрещена

КОСМЕТИЧЕСКИЕ САЛОНЫ, ПАРИКМАХЕРСКИЕ, СТУДИИ ТАТУИРОВОК

Находиться внутри может только обслуживаемый клиент и рабочий персонал, а если необходимо, то также опекун клиента.

Рабочие места должны находиться на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга, либо должны быть отделены перегородками.

ПЕРЕМЩЕНИЕ

Дети и несовершеннолетние младше 16-ти лет с 8:00 до 16:00 с понедельника по пятницу могут перемещаться только под опекой родителя или опекуна (исключение: дорога в школу и обратно, перемещение в выходные дни)

Пенсионерам, а особенно людям старше 70-ти лет, рекомендуется оставаться дома. Исключения: дорога на работу и обратно, перемещение с целью удовлетворения базовых потребностей, религиозная деятельность.

Источник: https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow

Портал oko.press опубликовал 16 рекомендаций на время пандемии, выработанных Комиссией по COVID-19 Польской Академии Наук. Представляем вам их перевод на 9 языков.

 

С приходом осени ситуация в Польше становится всё более драматичной. Лавинообразно растёт число выявленных заражений вирусом SARS-CoV-2 и, к сожалению, также смертей пациентов с болезнью COVID-19. Множество людей без поставленного диагноза заражает других людей. Игнорирование правил безопасности может привести к тому, что через месяц мы можем столкнуться с полным параличом системы здравоохранения. Поэтому мы все должны обезопасить себя и близких нам людей, строго придерживаясь следующих рекомендаций:

 

 1. Основным каналом заражения является воздушно-капельный путь. Поэтому так важным, а может важнейшим, является рекомендация соблюдения дистанции не менее 1,5 метра от других людей и ношения маски, закрывающей нос и рот (пусть даже сделанной в домашних условиях).
 2. Часто мойте руки, а если это невозможно, то пользуйтесь обеззараживающими средствами.
 3. Если плохо себя чувствуете, у вас “грипп”, вы “простыли”, то избегайте контактов с другими людьми. Подождите, пока симптомы болезни не исчезнут, а лучше – на день-два больше. Свяжитесь с терапевтом и узнайте, не нужно ли сделать анализ на COVID-19.
 4. Если у вас диагностировали COVID-19 или исчезло обоняние и вкус – проинформируйте об этом тех, с кем контактировали в течение двух дней перед появлением симптомов.
 5. Если среди опекунов или сверстников вашего ребёнка обнаружили COVID-19 (например, такую информацию предоставила школа или детский сад), не выходите из дома без необходимости, строго соблюдайте дистанцию на работе, носите маску, мойте и дезинфицируйте руки, а при появлении каких-либо симптомов у вас или ребёнка проинформируйте вашего врача. Избегайте контакта с людьми из группы риска.
 6. Поступайте подобным образом, если получите такую информацию от знакомого или сотрудника.
 7. По мере возможности, соблюдая средства предосторожности, помогайте соседям и знакомым, особенно находящимся в сложной жизненной ситуации.

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ДРУГИХ ЛЮДЕЙ:

 

 1. Если ваш сотрудник простыл или имел контакт с человеком, заражённым SARS-CoV-2 – организуйте ему удалённую работу самостоятельно. Официальный карантин может начаться с задержкой.
 2. Уже сейчас переходите на удалённую работу везде, где это возможно.
 3. При этом помните, что следует применять только те ограничения и правила, которые имеют под собой научную базу и широко применяются на практике, а не основаны только на ваших личных убеждениях или эмоциях.
 4. Убедитесь в том, что все ограничения были ясно представлены и полностью понятны всем.
 5. Излишние и непонятные ограничения обычно игнорируются и приносят эффект, обратный ожидаемому.
 6. Ваш пример является ключевым для людей, от вас зависящих. Если вы сами не соблюдаете правила гигиены и карантин, то другие тоже этого не сделают.

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ:

 1. Избегайте людных мест, старайтесь минимизировать контакт с другими людьми – даже с детьми и внуками.
 2. Ограничьте встречи с друзьями.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ:

 

 1. Не забывайте, что быть врачом, медсестрой или другим медработником – это также определённая ответственность! Не предполагайте, что борьба с COVID-19 вас не касается. Применяя средства индивидуальной защиты, вы можете далее помогать своим пациентам. Если это возможно, незамедлительно помогите больным, которые к вам обращаются за помощью.

 

ПОМНИТЕ: выполняя вышеприведённые рекомендации, вы бережёте не только себя, но и свою семью и близких людей. Комбинация этих очень простых правил значительно ограничит ежедневное число заболевших уже в течение двух недель. Но только если мы все будем строго им следовать.

 

Источник: https://oko.press/pan-bedzie-coraz-gorzej-jezeli-nie-bedziemy-solidarni-16-zalecen-na-czas-pandemii/

https://informacje.pan.pl/index.php/informacje/materialy-dla-prasy/3137-larum-w-obliczu-kryzysu-covid-19

COVID-19 может протекать совершенно по-разному – от обычной простуды до серьёзного воспаления лёгких, которое приводит к острой дыхательной недостаточности.
ЗАРАЖЕНИЕ
Эта болезнь переносится воздушно-капельным путём и попадает в тело человека через рот, нос или глаза. Если кто-то чихнёт тебе на обувь, то вирус останется на ней. ВИРУС НЕ ХОДИТ. Попадёт в твоё тело только если коснёшься ладонью обуви, а потом этой же ладонью дотронешься лица. Т.е. можешь принести его домой на одежде или сумке, но пока не дотронешься заражённого места, а потом лица – не заразишься.
Проще всего перенести вирус на руках. Касаемся ними предметов, друг друга, а потом – своего лица. Поэтому так важно часто мыть руки (тщательно, как минимум 30 секунд).
COVID-19 крайне заразна по двум причинам:
Время от заражения до появления первых признаков составляет до 14 дней, т.е. заражённый может в течение 14 дней заражать других, не осознавая этого.
Если болезнь протекает в лёгкой форме, например у детей, то больной заражает других, потому что не знает о том, что заражён.
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ/ ЗАЩИТА
Есть несколько простых правил, которые могут помочь защитить себя и других от COVID-19.
ОСТАЮСЬ ДОМА
1. Ограничиваю до необходимого минимума контакт с людьми, с которыми не живу (не встречаюсь со знакомыми, соседями, даже с семьёй!). Закрытые школы – это не каникулы. Дети также не выходят из дома и не встречаются с друзьями. Стараюсь не выходить на прогулку – выхожу только в магазин и выкинуть мусор. Не выхожу с маленькими детьми, которых не удастся удержать от прикосновения к предметам на улице.
2. На улице не подхожу ближе 2 м к другим людям.
3. Регулярно и часто мою руки (30 секунд, тёплой водой с мылом).
4. Кашляю и чихаю в локоть или одноразовую салфетку, которую тут же выбрасываю.
5. Здороваюсь, не пожимая руку и не целуя в щёку.
6. Насколько это возможно, на улице стараюсь ничего не трогать. Дверные ручки нажимая локтем, толкаю двери плечом. Суть в том, чтобы капельки с вирусом, которые могут быть на разных поверхностях, не попали на внутреннюю поверхность наших ладоней.
7. Если дезинфицирую вещи, то веществом, которое содержит не менее 60% этилового спирта. Если покупаю антибактериальный гель, то всегда проверяю состав.

В связи с пандемией коронавируса напоминаем, что диагностика и лечение COVID-19 являются БЕСПЛАТНЫМИ, независимо от Вашей страны происхождения, гражданства и наличия/отсутствия медицинской страховки. Не имеете медицинской страховки в Польше и опасаетесь посещения врача из-за его стоимости? Временно пребываете на территории Польши (например, в рамках безвизового режима) и у вас есть только лишь туристическая страховка, или вообще нет никакой? В случае коронавируса это не имеет никакого значения.
Вы не обязаны платить ни за анализ на присутствие коронавируса, ни за лечение COVID-19, потому как в случае коронавируса для ВСЕХ – как гражданки/граждане Польши, так и иностранки/иностранцы – обеспечивается БЕСПЛАТНАЯ медицинская помощь.
Напоминаем, что типичные симптомы COVID-19 – это высокая температура, утруднённое дыхание, боли в мышцах и усталость. Если обнаружите у себя эти симптомы, как можно быстрее позвоните в ближайшую санэпидемстанцию. На каждой станции есть круглосуточный экстренный телефон, который находится на её сайте. Пожалуйста, избегайте контактов с посторонними людьми до момента оказания медицинской помощи. Такие симптомы, как температура выше 38 C с кашлем или удушье требуют консультации в инфекционной больнице. Список больниц по воеводствам можно найти здесь: https://www.gov.pl/web/koronawirus/lista-szpitali
Дополнительную информацию о коронавирусе можно получить, позвонив на круглосуточную линию NFZ (госудаственного фонда здравоохранения): 800 190 590
Консультацию можно получить на польском и английском языках.
Дополнительная информация на нескольких языках доступна здесь: https://www.gov.pl/web/koronawirus/do-pobrania

Польское правительство опубликовало правила, согласно которым будет проводиться процесс диагностики коронавируса. Прочитайте, чтобы знать, как действовать, если у вас появятся беспокоящие симптомы.

В СЛУЧАЕ ПОЯВЛЕНИЯ 4 ТИПИЧНЫХ СИМПТОМОВ КОРОНАВИРУСА: ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА, ОДЫШКА, КАШЕЛЬ, ПОТЕРЯ ОБОНЯНИЯ ЛИБО ВКУСА

Свяжитесь с отделением POZ (базовым учреждением здравоохранения), чтобы договориться о посещении врача или удалённой консультации (в случае детей до 2 лет – только посещение врача).

Врач может направить на тест после удалённой консультации только при условии подтверждения 4 симптомов коронавируса: температуры свыше 38 градусов, кашля, одышки, потери обоняния либо вкуса.

Если у вас имеются эти симптомы, врач выпишет направление на анализ, а также поинформует о мобильных пунктах сдачи анализов (т.н. drive thru). Врач также проинформирует о необходимости избегания общественного транспорта.

Если вы в состоянии, то поедьте самостоятельно, на машине, в пункт drive thru, чтобы выполнить обследование. Список пунктов доступен на сайте: https://www.pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran

В пункт drive thru требуется взять с собой документ с фотографией и предоставить номер PESEL. После приезда не выходите из автомобиля. Мазок берётся через открытое окно машины. Тест бесплатен.

(Если пациент не может самостоятельно приехать на drive thru, врач просит Воеводскую санэпидемстанцию (WSSE) отправить машину для взятия мазка).

Взятый мазок попадает на анализ в лабораторию COVID. Информация о результате теста будет доступна врачу, воеводским и повятовым санэпидемстанциям, а также пациенту через интернет-портал Internetowe Konto Pacjenta (https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta).

В случае позитивного результата терапевт проинформирует вас о необходимости посещения больницы.

В больнице принимается решение о:

 • принятии в больницу;
 • начале изоляции в т.н. “изоляторах” (в них могут пребывать в т.ч. те, кто не может провести карантин дома, чтобы не рисковать заражением близких);
 • начале домашнего карантина. 

В СЛУЧАЕ ПОЯВЛЕНИЯ СИМПТОМОВ ИНФЕКЦИИ, НО НЕ ВСЕХ 4 ТИПИЧНЫХ ДЛЯ КОРОНАВИРУСА

Если вы обратитесь к врачу с симптомами инфекции, но врач не обнаружит симптомов, необходимых для направления на анализ SARS-COV-2, то будет назначена следующая удалённая консультация в течение 3-5 дней от первой.

Если во время второй удалённой консультации врач не обнаружит необходимых для направления на анализ SARS-COV-2 симптомов, то может назначить очный приём в POZ.

Есил врач POZ обнаружит симптомы, достаточные для направления на анализ SARS-COV-2, то направит на тест и передаст информацию о пунктах drive thru, в которых можно пройти обследование.

Во время очного приёма после обследования пациента врач может  (если посчитает необходимым) отправить его на тест SARS-CoV-2. 

ЕСЛИ ПАЦИЕНТ ПЕРЕНОСИТ COVID-19 БЕССИМПТОМНО ИЛИ С ЛЁГКИМИ СИМПТОМАМИ

Этот сценарий относится к пациентам, которые ожидают дома результатов теста на COVID-19, проведённого в связи с подозрением заражения, но без видимых симптомов. В случае получения информации о положительном результате от врача вы получите направление в инфекционный отдел больницы или в инфекционную больницу. Вы должны доехать туда собственным транспортом (в маске, избегая контакта с другими людьми). На месте нужно будет пройти через больничный пункт triage (н-р, палатку, отдельный приёмный покой), где необходимо предоставить информацию о результате исследования на SARS-COV-2.

Медперсонал больницы направит вас в изолированное место, где вы будете ждать обследования. Врач примет решение о принятии в больницу, направлении в другое учреждение здравоохранения или домашней изоляции. В случае принятия решения об изоляции врач выберет форму изоляции (домашняя или стационарная).

Если после приезда в больницу вас отправят на стационарную изоляцию, то вы останетесь под наблюдением врача данной больницы.

Если вас отправят на домашнюю изоляцию, то вы останетесь под наблюдением врача POZ. Врач POZ позвонит вас на 8-10 день, чтобы узнать о состоянии вашего здоровья. Пациент, у которого не проявилось симптомов, освобождается от изоляции после 10 дней от проведения анализа. Если у пациента проявятся симптомы, которые квалифицируются врачом как показания к продлению изоляции, то врач POZ установит срок конца изоляции или повторной консультации.

Источник: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zasady-zleciania-testow-na-koronawirusa

В связи с эпидемией коронавируса ограничено пересечение польской границы. Вот самое важное, о чём нужно знать:
С воскресенья 15.03.2020 г. польские границы будут закрыты для иностранок и иностранцев. Будут отменены международные авиа- и железнодорожные рейсы. Транспортные перевозки не будут отменены. Будет также возобновлён пограничный контроль.
Внутренние автобусные, ж/д и авиационные перевозки будут производиться в обычном режиме.
Временный запрет на въезд в Польшу касается иностранцев. Несмотря на это, часть из них далее сможет въехать в нашу страну. Среди них:
– супруги польских граждан,
– дети польских граждан,
– владельцы карты поляка,
– лица, имеющие право на постоянное проживание на территории Польши или разрешение на работу..
Лица с польским гражданством могут вернуться в страну, однако будут обязаны соблюдать 14-дневный карантин. Исключением являются лица:
– из приграничных областей, которые живут в Польше, но работают ежедневно в соседней стране,
– водители автотранспорта, например автобусов.
От вышеуказанным лиц не требуется соблюдать карантин.
В связи с развитием эпидемиологической ситуации в Европе МИД Польши открыл горячую линию по вопросам пересечения границы. Информацию можно получить по телефону +48 22 523 8880.

1. ГРАНИЦА СО СТРАНАМИ ЕВРОСОЮЗА
С середины июня 2020 г. не производятся проверки на внутренней границе ЕС (т.е. на границах с другими странами ЕС). На них отсутствует санитарный контроль, и после приезда в Польшу из другой страны ЕС не требуется проходить карантин.

2. ГРАНИЦА С РОССИЕЙ, БЕЛАРУСЬЮ И УКРАИНОЙ
Действуют следующие пограничные переходы:
– с Россией – Безледы и Гжехотки,
– с Беларусью – Кузьница, Бобровники, Тересполь,
– с Украиной – Дорогуск, Корчова, Гребенне, Медыка, Будомеж.

В Польшу могут въехать только:
– граждане Польши, их супруги, дети и лица, находящиеся на их постоянном попечении;
– граждане стран-членов ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии, а также их супруги и дети;
– иностранцы, имеющие Карту Поляка;
– лица с дипломатическим статусом, а также члены их семей;
– иностранцы, имеющие право на постоянное или временное пребывание на территории Польши;
– иностранцы, имеющие право на работу в Польше на таких же условиях, как граждане Польши, у которых есть разрешение на работу, свидетельство о внесении в реестр лиц, трудящихся на сезонных работах или свидетельство о поручении работы иностранному гражданину, и которые работают на территории Польши либо могут предоставить документы, свидетельствующие о том, что выполнение рабочих обязанностей начнётся незамедлительно по пересечении границы;
– иностранцы-водители транспортных средств, предназначенных для перевозок товаров или пассажиров, пересекающие границу в связи с профессиональной деятельностью, связанной с перевозкой товаров или пассажиров;
– водители, осуществляющие международные перевозки, направляющиеся транзитом через территорию Польши транспортными средствами, не используемыми для этих перевозок (с целью отдыха на территории страны пребывания, после такого отдыха, а также после перерыва в работе при обстоятельствах, указанных в законе о времени работы водителей);
– учащиеся, студенты, лица, получающие послевузовское профессиональное, специальное и другие формы образования в Польше, а также проходящие в Польше докторантуру;
– учёные, проводящие научные исследования или пишущие научные работы в Польше;
– иностранцы, имеющие право на постоянное проживание или разрешение на пребывание долговременного резидента ЕС, на территории других стран-членов ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии, а также их супруги и дети, в целях транзита через территорию Польши к месту их проживания либо пребывания;
– пассажиры самолётов, выполняющих международные рейсы из аэропортов, расположенных на территории: Черногории, Грузии, Японии, Канады, Албании, Южной Кореи.

В исключительных случаях, непредусмотренных в рамках вышеперечисленных условий, комендант отделения пограничной службы может позволить иностранцам въехать на территорию Польши при наличии разрешения главного коменданта пограничной службы.

ПОСЛЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ГРАНИЦЫ ЕС В ПОЛЬШЕ ВСЁ ЕЩЁ ДЕЙСТВУЕТ КАРАНТИН.
От карантина ОСВОБОЖДАЮТСЯ следующие группы лиц:
– граждане Польши и других стран ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии, а также их супруги и дети;
– иностранцы, имеющие право постоянного проживания или карту долговременного резидента ЕС в другой стране ЕС, их супруги и дети, пересекающие границу с целью транзита через Польшу к месту постоянного проживания в другой стране ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии;
– учащиеся и студенты, лица, получающие послевузовское профессиональное, специальное и другие формы образования в Польше, проходящие в Польше докторантуру, а также учёные, проводящие научные исследования или пишущие научные работы в Польше;
– лица, пересекающие границу в связи со своими профессиональными обязанностями, в т.ч. экипажи самолётов, поездов и судов, профессиональные водители, сотрудники служб и администрации, служащие в армии Польши и союзников, с полным списком можно ознакомиться здесь: https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8557,Koronawirus-przekraczanie-granicy.html?fbclid=IwAR0W1OZAYn5wHsRlPhZQ2UGKS6SJ4abiIfKes3X8KbZb2qPwsBpxRwmq328;
– лица, пересекающие границу на основании дипломатического паспорта, а также их супруги и дети;
– лица, выполняющие сельскохозяйственные работы на угодьях, расположенных по обеим сторонам границы;
– лица, путешествующие морским путём в рекреационных целях между портами ЕС или ЕЭЗ;
– пассажиры самолётов, выполняющих международные рейсы из аэропортов, расположенных на территории: Черногории, Грузии, Японии, Канады, Албании, Южной Кореи.

Больше информации:
https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8557,Koronawirus-przekraczanie-granicy.html?fbclid=IwAR0W1OZAYn5wHsRlPhZQ2UGKS6SJ4abiIfKes3X8KbZb2qPwsBpxRwmq328
https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-podrozujacych

В связи с распространением коронавируса с 16 марта 2020 года Украина закрыла границы для иностранцев, а с 17 марта прекратила международное регулярное пассажирское сообщение. Ограничения продлятся до 3 апреля 2020 года и могут быть отменены или продлены в зависимости от ситуацией связанной с эпидемией коронавируса.

Кто сможет въехать в Украину после закрытия границ?

 1. Граждане Украины;
 2. Лица, имеющие право на постоянное либо временное проживание на территории Украины;
 3. Лица, являющиеся супругами или детьми граждан Украины;
 4. Сотрудники иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, аккредитованных в Украине, представительств официальных международных миссий, организаций, а также члены их семей;
 5. Водители и обслуживающий персонал грузовых транспортных средств, члены экипажа.

Все украинские граждане, находящиеся за границей, смогут вернуться в Украину. В то же время возвращение не является обязательным, и если нет крайней необходимости, все же лучше воздержаться от поездки и соблюдать карантин. Напомним, что с 15 марта 2020 года Польша приостановила пограничное движение в некоторых пунктах пропуска с соседними странами, в том числе с Украиной. На украинско-польской границе действуют всего 3 автомобильных пункты пропуска. Среди них Дорогуск – Ягодин, Гребенное – Рава-Русская и Корчова – Краковец.

Украинцам, которым необходимо вернуться в Украину в период временных ограничений на пересечение украинской границы, МИД Украины рекомендует зарегистрироваться в специальной системе ДРУГ (Добровольная регистрация украинских граждан за границей – https://friend.mfa.gov.ua/#/), уведомляя тем самым МИД о своем местонахождении, а также обращаться в украинские посольства и консульства по  электронной почте или по телефону горячей линии на их официальной странице, либо же с помощью соцсетей. В случае затруднений с возвращением Посольство Украины в Республике Польша просит заполнить специальную форму заявки для уведомления о неоюходимости возвращения в Украину.

Больше информации про въезд на территорию Украины и консульскую помощь в связи с #COVID-19 можно найти на сайте Министерства иностранных дел Украины.

ВНИМАНИЕ! Посольство Украины в Республике Польша сообщило на своей странице в Facebook о запуске специальных железнодорожных рейсов из Перемышля для выезда в Украину.

Как сообщает Посольство, 20 марта 2020 г. будут курсировать четыре спецпоезда «Укрзалізниці» по маршруту Перемышль-Львов-Киев.

Расписание поездов (по местному времени):

Отправление из Перемышля-прибытие в Киев (через Львов)

1) 10:18 – 21:33

2) 13:10 – 23:08 (Intercity)

3) 15:45 – 23:53 (Intercity)

4) 18:59 – 06:46 (прибытие 21.03)

* проезд платный – терминалы (расчет карточками) будут в самых поездах.

Ориентировочная стоимость билета: 2 класс – 700 грн. (100 злотых); 1 класс – 1000 грн. (150 злотых).

** продажа билетов онлайн не предусмотрена

продажа билетов будет осуществляться исключительно онлайн на сайте https://booking.uz.gov.ua/ Следите за информацией на странице Посольства Украины в Республике Польша в в Facebook

ВАЖНО! Посольство Украины в Республике Польша также сообщает, что Пограничная стража РП в ответ на обращение Посольства согласилась не накладывать санкции на граждан Украины, срок пребывания которых на территории РП истекает и у них нет возможности выехать в Украину из-за действующих ограничений на пересечение границы в связи с объявлением положения эпидемиологической угрозы в Польше. НО! Каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Если последний день легального пребывания приходится на 15 марта или последующие дни – польские службы пообещали административные или уголовные санкции к гражданам Украины не применять.

Телефоны Горячей линии Посольства Украины в Польше в вопросах, связанных с возникновением неотложных консульских обстоятельств в связи с пандемией  #COVID-19:

+48 698 608 837, +48 503 521 732, +48 883 176 485, +48 537 516 463, +48 510 567 000, +48 791 013 543, +48 797 314 411

Источники: kmu.gov.ua/, https://poland.mfa.gov.ua/, http://www.dziennikustaw.gov.pl/https://naszwybir.pl/https://www.facebook.com/AmbasadaUkrainywPolsce/

С 16 марта 2020 г. прекращается приём посетителей в Отделении по делам иностранцев Мазовецкого Воеводского Управления (Wydział Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) по адресу Marszałkowska 3/5, а также Krucza 5/11.
Бронирование посещений через Интернет приостановлено.
Приёмы, забронированный на срок после 16 марта 2020 г., аннулированы. Информация о новой дате приёма будет выслана на e-mail или по почте.
Лицам, записавшимся на приём на период от 16.03.2020 до 31.03.2020 г. на подание заявления на:
– разрешение на пребывание в Польше (временный, постоянно, долговременного резидента ЕС),
выдачу/обмен карты пребывания (karta pobytu),
– выдачу польского проездного документа для иностранца (polski dokument podróży dla cudzoziemca – PDP), временного польского проездного документа для иностранца (tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca – TPDP) или польского удостоверения личности иностранца (polski dokument tożsamości cudzoziemca – PDTC),
– регистрацию пребывания граждан ЕС и членов их семей, постоянного пребывания граждан ЕС либо выдачу карты пребывания члена семьи граждан ЕС, карты постоянного пребывания члена семьи граждан ЕС,
– получение/признание/подтверждение наличия или потери польского гражданства/признание статуса репатрианта,
– денежное пособие,
рекомендуем отправку заявления по почте на адрес: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Spraw Cudzoziemców, ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa.
Лица, у которых был назначен приём на получение карт пребывания или решения на её выдачу, могут получить их лишь в исключительных ситуациях по предварительной договорённости (по телефону или email).
Сроки на донесение документов и выполнение необходимых формальностей, в особенности подтверждения личного присутствия и сдачи отпечатков пальцев, а также сроки для подачи других документов, которые заканчиваются в период, когда управление по делам иностранцев не принимает клиентов, будут отсчитываться от момента возобновления приёма, без негативных последствий для подающих документы.
Все письма необходимо отправлять по вышеуказанному адресу. Для получения дополнительной информации позвоните по номеру 22 695 65 75 или воспользуйтесь контактной формой: https://kontaktwsc.mazowieckie.pl/
Источник

11 мая 2020 г. отдел по делам иностранцев Мазовецкого воеводского управления возобновляет непосредственное обслуживание клиентов.

С 11 мая будет возможно:
– забрать карту пребывания (karta pobytu),
– забрать решение (decyzja),
– донести недостающие документы и выполнить необходимые процедуры (в т.ч. явиться лично и пройти процедуру снятия отпечатков пальцев).
Пункт приёма платежей и ксерокс остаются ЗАКРЫТЫМИ.

Посещение клиентов допускается ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ДОГОВОРЁННОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ ИЛИ СМС.
УПРАВЛЕНИЕ БУДЕТ СВЯЗЫВАТЬСЯ С КЛИЕНТАМИ ПО ПОВОДУ ЗАПИСИ. Запись начнётся 4 мая 2020 г.
Запись через интернет далее остаётся заблокирована.

По соображениям безопасности в здание управления по делам иностранцев не будут допущены посторонние лица – нельзя будет войти с уполномоченным представителем.

Источник: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/rozpoczecie-obslugi-klienta-w-wydziale-spraw-cudzoziemcow?fbclid=IwAR0Uf_f4ehftZtFLjEwUxnhsbDViaSCTkCq91fBdbH8d_V5pWjskl6IvwgA

 1. ПРЯМОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Отдел по делам иностранцев просит об ограничении посещений отдела до окончания эпидемии. Также сообщаем, что по причине ограничения в работе отдела во время эпидемии время ожидания назначения даты посещения в целях донесения недостающих документов, а также ответа на корреспонденцию в настоящее время составляет около 3 месяцев.

 1. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРЕБЫВАНИЯ – ЗАПИСЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

С 1 июля 2020 г. можно записаться в интернет-календаре на подачу полного заявления:

– на ВРЕМЕННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ – заявления будут приниматься в Варшаве по адресу ul. Marszałkowska 3/5;

– на ПОСТОЯННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ или ПРЕБЫВАНИЕ ДОЛГОВРЕМЕННОГО РЕЗИДЕНТА – заявления будут приниматься в Варшаве по адресу ul. Krucza 5/11;

Записаться на подачу заявления можно через интернет-календарь https://kolejka-wsc.mazowieckie.pl/rezerwacje/pol. На вкладке “Usługi” нужно выбрать соответствующую очередь: X для временного пребывания и S в случае ПОСТОЯННОГО ПРЕБЫВАНИЯ или ПРЕБЫВАНИЯ ДОЛГОВРЕМЕННОГО РЕЗИДЕНТА.

Важно! Если вы уже ранее выслали заявление по почте, не записывайтесь на приём для подачи второго заявления, оно не будет принято. Детальная информация: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/wyslales-wniosek-o-pobyt-poczta-co-dalej

С 13.07.2020 г. можно будет воспользоваться регистрацией по электронной почте для детей и супругов иностранок/иностранцев, а также членов семьи, которые с ней/с ним воссоединяются. Будет снова активирован электронный адрес: [email protected], благодаря которому вы сможете записать свою семью на подачу заявлений на временное пребывание, постоянное пребывание или статус долговременного резидента ЕС за один раз. Правила регистрации по электронной почте: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/obsluga-klienta-wsc?fbclid=IwAR25YNU7K8yHvI7SGWuCOtSphuE-GOijH80GodMr4sRcBeWoZGehA0v_0M0

ВНИМАНИЕ! Отдел не проводит регистрации по телефону на подачу заявления на пребывание, а вышеприведённый адрес электронной почты касается исключительно ситуации, когда заявление подаётся одновременно для членов той же самой семьи.

Отдел по делам иностранцев информирует, что также возобновлена запись посредством электронного календаря на:

– выдачу/обмен карт побыту – очередь “E”

– пребывание граждан ЕС – очередь “I”

– приглашения – заявления – очередь “Z”

 1. ДОНЕСЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Чтобы записаться на приём с целью донесения недостающих документов, требуется зарезервировать время посещения через электронный календарь, доступный по ссылке в приложении для слежения статуса рассмотрения дела https://wnioski.mazowieckie.pl/MuwWsc/pl .

 1. ПОЛУЧЕНИЕ КАРТ И ПОСТАНОВЛЕНИЙ (DECYZJI)

Карта побыту и административные постановления выдаются только лицам, которые получили уведомления отдела по делам иностранцев по телефону или СМС.

Оплату за получение карты в размере 50 или 25 злотых можно осуществить в пункте Monetia (в здании отдела) либо банковским переводом на счёт отдела. Если существует необходимость в срочном получении карты побыту, воспользуйтесь электронной формой  (https://kontaktwsc.mazowieckie.pl/). Выдача карт побыту осуществляется согласно порядку обращений.

 1. ПУНКТ ПРИЁМА ЗАЯВЛЕНИЙ

С помощью электронного календаря (https://kolejka-wsc.mazowieckie.pl) можно также записаться на приём с целью личной подачи документов в пункте приёма заявлений Отдела по делам иностранцев по адресу ul. Marszałkowska 3/5 либо в пункте приёма заявлений Мазовецкого воеводского управления на Al. Solidarności 81. Запись с использованием календаря осуществляется не раньше чем на следующий день, например, в понедельник можно записаться на вторник.

25 мая 2020 г. управление по делам иностранцев (ул. Taborowa 33, Варшава) возобновил прямое обслуживание клиентов и клиенток. Далее продолжается обслуживание по телефону 22 601 75 75 (пн-пт, с 9 до 15) или по электронной почте.

При личном посещении управления клиенты обслуживаются при соблюдении следующих санитарных мер безопасности:
– При входе каждому посетителю измеряется температура. Не будут обслужены те, у кого температура тела выше 38С.
– Посетители обязаны закрывать нос и рот с помощью маски или одежды (шарф, шаль и т.п.).
– Каждый обязан надеть перчатки либо дезинфицировать руки.
– Посетители с незакрытым лицом и без перчаток/дезинфицированных рук не будут обслужены.
– В зале может пребывать одновременно не более 5 человек. Число посетителей будет контролироваться сотрудниками охраны.
– Все посетители обязаны подчиняться требованиям сотрудников охраны.

В управлении по адресу Taborowa 33 принимаются клиенты с заявлениями и вопросами по поводу:
– СОЦИАЛЬНОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ для иностранцев, претендующих на международную защиту (окно №1);
– ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА по делам, которые ведёт отделение по делам иностранцев – Urząd do Spraw Cudzoziemców (приём документов в окне №2)
ВНИМАНИЕ: не относится к делам, которые ведёт отделение по делам иностранцев Мазовецкого воеводского управления – Wydział Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (ул. Marszałkowska 3/5);
ВНИМАНИЕ: по вопросам, касающимся легализации пребывания, управление по делам иностранцев принимает документы исключительно от иностранцев (а также их представителей и уполномоченных лиц), которым было отправлено требование, например, о донесении недостающих документов, а также тех, кто сам хотел бы донести недостающие документы. В остальных случаях, например, при необходимости разговора в связи с рассматриваемым делом, приём производится по предварительной договорённости и по инициативе департамента легализации пребывания либо по инициативе клиента только в исключительных ситуациях (например, при необходимости лично забрать решение (decyzja));
– ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ для иностранцев, претендующих на международную защиту, сдачи отпечатков пальцев (окно №3);
ВНИМАНИЕ: выдача карт пребывания (karta pobytu) и женевских проездных документов производится по предварительной записи по электронной почте: [email protected] или по телефону: 22 6017528;
– СДАЧА ПРОЕЗДНЫХ ДОКУМЕНТОВ (окно №4);
– ВЫДАЧА КОПИИ РЕШЕНИЯ (окно №4);
– ВИЗИТ К ВРАЧУ на ул. Taborowa 33 – только по предварительной записи по телефону: 22 361 75 43.
– ЗАПИСЬ НА ПРОСМОТР ДОКУМЕНТОВ ДЕЛА ДАЛЕЕ ОСТАЁТСЯ НЕВОЗМОЖНОЙ..
Источник: https://udsc.gov.pl/wznowienie-bezposredniej-obslugi-klientow/?fbclid=IwAR3jdPxksHOdRLM2plJQ62FhoiG1lvcki9iocz6kAYTkrRgH9QnHykWr2O0

Задумываетесь, что закрыто, а что всё ещё работает? Ознакомьтесь с нижеприведённым списком.

 • Закрыты ясли, детские сады, школы и ВУЗы – часть из них проводит занятия онлайн.
 • Торговые центры закрыты на неопределённый срок, но все продовольственные магазины, аптеки, хозяйственные магазины, банки и прачечные, находящиеся в торговых центрах, будут открыты.
 • Магазины одежды, бижутерии, косметики, инструментов и других товаров, находящиеся вне торговых центров, будут открыты.
 • Рестораны, бары и кафе закрыты, но могут предлагать доставку и продукцию на вынос.
 • Тренажёрные залы, бассейны, танцевальные клубы, фитнесс-клубы, казино, музеи, библиотеки и театры закрыты.
 • Банки и финансовые учреждения будут открыты.
 • Почтовые отделения работают, но часы работы сокращены; точки обслуживания клиентов в торговых центрах будут закрыты.
 • Внутренний авто- и железнодорожный транспорт работает в штатном режиме.
 • Международные ж/д- и авиаперевозки, а также внутренние авиаперевозки приостановлены.

Во время своего совместного выступления 31.03.2020 премьер-министр и министр здравоохранения объявили о новых ограничениях, касающихся перемещения жителей, массовых собраний и ведения экономической деятельности, связанных с эпидемией SARS-CoV-2.
1. Ограничение допустимого числа клиентов – вступает в силу 1 апреля:
– В магазинах и пунктах обслуживания клиентов: до 3 человек на одну кассу или платёжный терминал, независимо от того, рабочих или нет.
– На рынках: до 3 человек на 1 прилавок.
– Почтовые отделения: до 2 человек на 1 окно.
2. Ограничение работы магазинов и пунктов обслуживания клиентов – вступает в силу 2 апреля 2020:
– Во всех магазинах покупатели обязаны находиться в одноразовых перчатках;
– С 10 до 12 часов утра магазины, пункты обслуживания клиентов и аптеки открыты только для лиц старше 65 лет, в остальное время ограничений нет;
– В выходные дни большие строительные магазины будут закрыты.
3. Гостиницы и ночлеги – изменения вступают в силу 2 апреля.
– Гостиницы и ночлеги, предоставляющие аренду на короткий срок, будут закрыты, за исключением тех, в которых находятся лица на карантине/изоляции или медперсонал.
– Постояльцы, пребывающие в таких объектах в момент вступления в силу новых положений, обязаны выселиться до 2 апреля 2020 года, за исключением лиц, находящихся в командировке и пользующихся жильём в рамках своих служебных обязанностей, ведения экономической или сельскохозяйственной деятельности.
4. Расширенный карантин – изменения с 1 апреля
С 1 апреля 2020 года на домашнем карантине обязаны будут находиться все лица, проживающие с находящимися на карантине. Ограничение касается лиц, находящихся на карантине, начиная с 1 апреля 2020 года.
5. Прекращение реабилитационных процедур и закрытие косметических и парикмахерских салонов
– Будут закрыты парикмахерские и косметические салоны, студии татуажа и пирсинга. Предоставление таких услуг на дому также запрещено.
– Прекращаются также восстановительные (реабилитационные) процедуры и массажи в государственных и частных учреждениях. Исключением являются ситуации, когда реабилитация есть необходима в связи с состоянием здоровья пациента.
6. Запрещается выходить из дома без сопровождения взрослых лицам до 18 лет – вступает в силу 1 апреля.
7. Остаются в силе ограничения на выход из дома – не разрешается выход из дома, за исключением:
– поездок на работу и приобретения товаров и услуг, связанных с работой;
– дел, необходимых для повседневной жизни;
– волонтёрства в борьбе с SARS-CoV-a;
– организации или участия в священнослужениях.
8. Запрет на посещение общественных мест, таких как парки, набережные и пляжи, а также использование городского велопроката – вступает в силу 1 апреля.
– запрет касается, в особенности, парков, пляжей, бульваров, набережные и использования велопроката;
– запрет не касается лиц, пользующихся данными территориями в служебных целях, а также
– связанных со спасением жизни и здоровья и противодействия распространению SARS-CoV-2.
9. Требование соблюдения расстояния друг от друга в общественных местах – вступает в силу 1 апреля, за исключением:
– родителей с детьми (до 13 лет),
– лиц с ограниченными возможностями или неспособными самостоятельно передвигаться, а также их опекунов.
10. Далее действует запрет на проведение представлений и массовых собраний.
11. В священнослужениях в одно и то же время и в том же месте может принимать участие не более:
– с 1 до 11 апреля: 5 человек, не считая тех, кто проводит служение;
– с 12 апреля: 50 человек, включая проводящих служение.
12. Государственные ведомства продолжают работать удалённо. Исключением может быть только лишь деятельность, для которой удалённая работа невозможна.
13. Ограничения для личного и общественного транспорта – изменения от 2 апреля
Во всех транспортных средствах, имеющих более чем 9 сидячих мест, вводится правило “пассажиров должно быть не более, чем половина сидячих мест”.
14. Работодатели обязаны обеспечить дополнительные меры безопасности на месте работы – изменения от 2 апреля:
– Места работы должны быть удалены друг от друга на расстояние как минимум 1,5 метра.
– Сотрудники должны иметь доступ к одноразовым перчаткам или дезинфицирующим жидкостям.
Источники:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki?fbclid=IwAR2CQ7cYNtQaRDNiBqRp_Bc5UuBXsys5tFIqBUbbUTgsPVcr6WfKfT7uaTM
http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/DZU/2020/67/566.pdf?fbclid=IwAR1HxlSGC-OaDawfEt1ivzi3LcnaotxtoJMhVVpJT2RJqvyCRTq-jHf-cvQ#zoom=90

К сожалению, эпидемия коронавируса продолжается. В связи с этим введённые ограничения продолжают действовать. Также вступают в силу новые положения.

1. С 16 апреля необходимо прикрывать рот и нос

Начиная с четверга, 16 апреля 2020 г,. в общественных местах необходимо прикрывать рот и нос. Каждый человек, находящийся на улице, в органах администрации, магазинах, пунктах обслуги клиентов и на работе обязан носить маску, шарф или платок, закрывающие рот и нос.

2. Школьные экзамены – не ранее, чем в июне

Выпускные экзамены (matura) и экзамен по окончании основной школы (podstawówka) переносятся и пройдут не ранее, чем в июне. Точная дата будет объявлена не позднее, чем за 3 недели до экзаменов.

3. Ограничения, отменённые или изменённые после 19 апреля 2020 г.:

– ограничения передвижения – с 20 апреля можно находиться и передвигаться на улице в рекреационных целях;
– запрет выхода на улицу несовершеннолетним без сопровождения взрослых – с 20 апреля лицам старше 13 лет можно выходить без сопровождения взрослых;
– ограничения, налагаемые на священнослужения – с 20 апреля во время священнослужений в помещении на одного человека должно приходиться не менее 15 кв. м.
– запрет посещения парков, лесов, пляжей, набережных, бульваров, а также аренды муниципальных велосипедов – с 20 апреля можно находиться и пользоваться в рекреационных целях;
– ограничения числа посетителей в магазинах, на рынках и в отделениях почты – с 20 апреля в магазинах площадью до 100 кв. м. должно находиться число людей, не большее числа кас, умноженного на 4, а в больших чем 100 кв. м. на одного человека должно приходиться не менее 15 кв. м. пространства.

4. Ограничения, продлённые до 26 апреля 2020 г.:

– закрытие школ, ВУЗов, детских садов и яслей;
– прекращение пассажирских авиаперевозок;
– прекращение международных ж/д перевозок.

5. Ограничения, продлённые до 3 мая 2020 г.:

– закрытие границ (право на пересечение польской границы, несмотря на это, имеют в т.ч. граждане Польши, иностранцы, являющиеся супругами или детьми граждан Польши, лица, имеющие право на постоянное или временное пребывание либо разрешение на работу – полный список находится здесь https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia);
– обязательный карантин для лиц, пересекающих границу Польши.

6. Ограничения на проведение массовых мероприятий и собраний остаются в силе на неопределённый срок.

Источник: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zasady-na-dluzej,
https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowa-normalnosc-etapy

Начиная с понедельника, 4 мая 2020 г., отменяются ограничения, касающиеся экономической деятельности, яслей, детских садов и учреждений культуры. Однако настоятельно рекомендуется – по мере возможности – ограничивать встречи, избегать больших скоплений людей, а также соблюдать строгие меры предосторожности в случае лиц, находящихся в группе риска, например пожилых людей или имеющих хронические заболевания. Число заболевших в Польше до сих пор растёт, а научные исследования подтверждают, что новый коронавирус является серьёзной угрозой в том числе и для молодых здоровых людей. Несмотря на снятие части ограничений, борьба с вирусом продолжается далее.

 1. Экономическая деятельность

Торговые центры и большие магазины (более 2000 кв. м.) смогут работать, при условии ограничения числа посетителей, а также закрытия спортивных клубов, фудкортов и пространств для отдыха (н-р детских площадок). На территории таких объектов на 1 человека должно приходиться по крайней мере 15 кв. м. торговой площади, в которую не включается площадь коридоров и переходов. Больше информации (на польском языке) можно найти здесь: https://www.gov.pl/web/rozwoj/centra-handlowe.

Работа гостиниц и аренда апартаментов может осуществляться при условии соблюдения строгих мер предосторожности. Рестораны в отелях и рекреационные пространства далее остаются закрытыми. Тренажёрные залы, комнаты отдыха и бассейны также не будут работать. Больше информации (на польском языке) можно найти здесь: https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe.

Большие мебельные и строительные магазины смогут работать по выходным. Больше информации (на польском языке) можно найти здесь:  https://www.gov.pl/web/rozwoj/sklepy-meblowe-i-budowlane.

 1. Учреждения культуры

Библиотеки, музеи, архивы и другие учреждения культуры смогут поэтапно открываться при условии соблюдения мер предосторожности. Больше информации (на польском языке) можно найти здесь: https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki

 1. Медицинская реабилитация

Лица, имеющие соответствующие показания и/или болевой синдром, смогут с 4 мая пользоваться услугами лечебной реабилитации. Внимание, салоны массажа далее остаются закрытыми! Больше информации (на польском языке) можно найти здесь: https://www.gov.pl/web/rozwoj/rehabilitacja

 1. Ясли и детские сады

Со среды, 6 мая, органы, заведующие яслями и детскими садами, могут их открыть при соблюдении соответствующих мер предосторожности. Однако заведующий орган, принимая во внимание текущую эпидемиологическую ситуацию, может ограничить число детей, пребывающих в яслях и детских садах, или вовсе не открывать их. Поэтому родителям нужно связаться со своими учреждениями и узнать, будут ли они открыты. Больше информации (на польском языке) можно найти здесь: https://www.gov.pl/web/rodzina/bezpieczenstwo-przede-wszystkim-wytyczne-dla-instytucji-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3

 1. Правила, которые действуют и далее:

Соблюдайте 2-метровую дистанцию между людьми в общественных местах.
Обязательно закрывайте нос и рот в общественных местах.
Работайте и учитесь удалённо, если это возможно.
Строго соблюдайте санитарные правила в местах скопления людей (дезинфекция и соблюдение дистанции).
Карантин и изоляция для заражённых и потенциально заражённых.

Источник: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejny-etap

Правительство отменяет очередные ограничения.

18 МАЯ – ОТКРЫТИЕ САЛОНОВ КРАСОТЫ И ПАРИКМАХЕРСКИХ

Рекомендации:
обязательное ношение масок, защитных очков или щитков, закрывающих лицо, для клиентов и обслуживающего персонала (в парикмахерских, а в салоне красоты – только если позволяет процедура);
использование одноразовых полотенец по мере возможности;
обслуживание клиентов по предварительной записи по телефону или онлайн. Внимание! Клиент не может ждать приёма в зале ожидания.

18 МАЯ – ОТКРЫТИЕ РЕСТОРАНОВ, КАФЕ И ФУДКОРТОВ В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ

ВАЖНО! Посетители могут есть как внутри заведения, так и снаружи (н-р на веранде заведения).

Рекомендации:
ограничение числа посетителей (на 1 человека должно приходится не менее 4 кв. м.);
дезинфекция столика после каждого клиента;
расстояние между столиками – не менее 2 м;
расстояние между сидящими за разными столиками – не менее 1,5 м;
ношение масок и перчаток для поваров и обслуживающего персонала. ВАЖНО! Посетители ресторана могут снять маски, сидя за столиком.

ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

С 18 мая можно проводить практические занятия в профессиональных училищах (szkołach policealnych), а также занятия для детей с интеллектуальными нарушениями. Также откроются приюты для молодёжи, спортивные учреждения и общинные дома (świetlice środowiskowe).
С 25 мая будет возможно проведение воспитательных занятий в 1-3 классах начальной школы (такие занятия могут быть совмещены с учебными; директора принимают решение, будут ли это занятия стационарные или удалённые), а также консультации с учителями для выпускников и учеников 8 классов.
От 1 июня в школах будут проводиться консультации с учителями по всем предметам для остальных учащихся.

ВАЖНО! Выплата пособия по уходу за детьми до 8 лет продлена на неопределённый срок.
ВАЖНО! С 17 мая дети до 13 лет могут выходить из дома без присмотра взрослых.

РЕЛИГИОЗНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

С воскресенья 17 мая во время мессы или других мероприятий на одного участника должно приходиться не менее 10 кв. м. (вместо 15 кв. м.).

СПОРТ

С 18 мая увеличивается предельное число людей, которые могут тренироваться в открытых спортивных объектах:
на стадионах, игровых площадках, треках, трамплинах, дворовых площадках, в скейтпарках может находиться макс. 14 человек (+ 2 тренера);
на открытых полноразмерных футбольных стадионах может находиться макс. 22 человека (+ 4 тренера).

С 18 мая можно организовывать занятия в помещениях – спортзалах и на крытых площадках. В них может тренироваться:
12 человек + тренер (в объектах до 300 кв.м.),
16 человек + 2 тренера (в объектах до 301 do 800 кв.м.),
24 человека + 2 тренера (в объектах до 801 do 1000 кв.м.),
32 человека + 3 тренера (в объектах более 1000 кв.м.).

ВАЖНО! В помещениях нельзя пользоваться раздевалками и санузлами (можно только туалетом). После каждых занятий требуется проводить дезинфекцию оборудования.

КУЛЬТУРА

С 18 мая возобновляются в т.ч.:
работа кинотеатров на свежем воздухе (в т.ч. автомобильных),
съёмки фильмов,
запись фонограмм и видеосъёмки в учреждениях культуры,
индивидуальные занятия в художественных образовательных учреждениях,
репетиции и занятия.

ВЫСШИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

25 мая планируется возобновление проведения в ВУЗах:
учебных занятий (для студентов последних курсов, докторантов),
занятий, которые невозможно провести удалённо.

ПОГРАНИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРОДЛЁН ДО 12 ИЮНЯ

Пограничный контроль на внутренней границе с Германией, Литвой, Чехией и Словакией продлевается до 12 июня 2020 года. Так же как и раньше, границу разрешается пересекать только в установленных местах. Контроль также будет продолжен в морских портах и в аэропортах.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОДОЛЖАЮТ ДЕЙСТВОВАТЬ

О чём следует помнить?
Соблюдайте 2-метровую дистанцию от других людей в общественных местах.
Обязательно закрывайте нос и рот в общественных местах.
Работайте удалённо, если можете.
Останьтесь дома, если можете.
Строго следуйте санитарным правилам в скоплениях людей. Особенно в ресторанах, у парикмахера или косметолога.

Источник: https://www.gov.pl/web/koronawirus/znosimy-kolejne-ograniczenia–18-maja-pojdziesz-do-fryzjera-kosmetyczki-i-restauracji

Правительство объявило о следующих шагах по снятию ограничений, связанных с COVID-19:

 

МАСКИ

С 30 мая не требуется закрывать нос и рот на открытом воздухе, если имеется возможность соблюдения 2-метровой дистанции между людьми. Обязанность соблюдения 2-метровой дистанции не касается родителей с детьми до 13 лет, людей, живущих вместе, а также лиц с ограниченными возможностями.

Места, в которых необходимо закрывать нос и рот: автобусы и трамваи, магазины, кино и театры, массажные и тату- салоны, костёлы, административные учреждения (в случае необходимости решить в них какие-то вопросы).

Исключения: где не нужно закрывать рот и нос?

На работе – если работодатель обеспечивает места работы с  соответствующим расстоянием между ними, а также отвечающим санитарным требованиям.

В ресторане или баре – после занятия места за столиком.

 

ОГРАНИЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЛЮДЕЙ

С 30 мая перестают действовать ограничения на число людей, одновременно находящихся в магазинах, ресторанах, на рынках, пунктах обслуживания клиентов, на почте.

Внимание! В заведениях общественного питания должно быть обеспечено соответствующее расстояние между столиками, а клиенты, пока не сядут за столик, должны носить маски.

Отмена ограничений коснётся также костёлов и других мест священнослужения, а также погребальных церемоний.

 

СВАДЬБЫ И МАССОВЫЕ СОБРАНИЯ ДО 150 ЧЕЛОВЕК

С субботы, 30 мая, на открытом воздухе разрешается организация массовых собраний, а также концертов, в которых принимает участие не более 150 человек. Однако участники должны закрывать нос и рот, а также соблюдать 2-метровую дистанцию друг от друга.

С 6 июня допускается организация свадеб и семейных торжеств, в которых принимает участие не более 150 человек (участники не обязаны носить маски).

 

ОТЕЛИ ОТКРЫВАЮТСЯ ПОЛНОСТЬЮ

С 30 мая рестораны и бары в отелях могут открыться и обслуживать своих гостей. С 6 июня в отелях могут открыться бассейны, тренажёрные залы, фитнес-клубы.

 

КУЛЬТУРА, СПОРТ, МАССАЖНЫЕ САЛОНЫ, ВЫСТАВКИ

С 6го июня свою деятельность могут возобновить при соблюдении соответствующих санитарных условий:

кино, театры, оперы, балет, бассейны, тренажёрные залы, фитнес-клубы, игровые площадки и парки развлечений, сауны, солярии, массажные и тату- салоны.

С 30 мая можно пользоваться тренажёрами на открытом воздухе, игровыми площадками, а также лесной инфраструктурой (беседки, лавочки). Возможно также проведение выставок и конгрессов.

 

Источник: https://www.gov.pl/web/koronawirus/4-etap-odmrazania

В связи с растущим числом заражений коронавирусом с 10 октября вся Польша объявлена т.н. жёлтой зоной, а всё больше муниципалитетов объявляются красной зоной. Правительство также обновило список ограничений, действующих в обеих зонах.

Вот они:

КОНГРЕССЫ И ВЫСТАВКИ

Жёлтая зона:

 • разрешены при условии закрывания участниками носа и рта
 • 1 человек на 4 кв. м. – в таком случае нет ограничения в 15 человек
 • в случае проведения в помещениях должно быть занято не более половины доступных мест

Красная зона – проведение запрещено

КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ

Жёлтая зона

– в помещениях или в спортивных объектах на открытом воздухе – для публики должно быть либо доступно каждое второе место, либо обеспечена дистанция 1,5 м между ними, занято максимально 50% зрительских мест, обязательно закрывание носа и рта

– на открытом воздухе – число зрителей и участников не может превышать 100 человек, обязательно закрывание носа и рта либо соблюдение дистанции 1,5 метра

Красная зона

– в помещениях или в спортивных объектах на открытом воздухе – для публики должно быть доступно либо каждое четвёртое место, либо обеспечена дистанция 1,5 м между ними, занято максимально 25% зрительских мест, обязательно закрывание носа и рта

– на открытом воздухе – число зрителей и участников не может превышать 100 человек, обязательно закрывание носа и рта либо соблюдение 1,5 метра дистанции

УЧРЕЖДЕНИЯ ПИТАНИЯ

Жёлтая зона – обязательно закрывание носа и рта до момента занятия места, 1 человек на 4 кв. м.

Красная зона – учреждения могут быть открыты с 06:00 до 22:00. 

ОТЕЛИ

Жёлтая и красная зоны

– деятельность разрешена, кроме клубов и дискотек

– действуют правила, относящиеся к конгрессам, бассейнам, тренажёрным залам, учреждениям питания и культурным событиям (если проводятся в отеле)

АКВАПАРКИ И БАССЕЙНЫ

Жёлтая и красная зоны – 75% вместимости объекта

Парки развлечений и аттракционов

Жёлтая зона – 1 человек на 10 кв.м.

Красная зона – деятельность запрещена

КИНО

Жёлтая и красная зоны – 25% мест, 1,5 метра дистанции, зрители обязаны закрывать рот и нос

МАССОВЫЕ СОБРАНИЯ

Жёлтая и красная зоны – макс. 150 человек, 1,5 м дистанции, участники обязаны закрывать рот и нос, расстояние между массовыми собраниями должно быть не менее 100 м.

КОСТЁЛЫ

Жёлтая зона

 • внутри костёла необходимо закрывать рот и нос, снаружи – закрывать рот и нос, либо соблюдать дистанцию 1,5 м.

Красная зона – 50% вместимости здания (места священнослужений).

СВАДЬБЫ, ПРИЧАСТИЯ, ПОМИНКИ И ДРУГИЕ СЕМЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА И МЕРОПРИЯТИЯ

Жёлтая зона

 • До 16.10.2020 г. не более 100 человек, с 17.10.2020 г. – не более 75 человек, за исключением обслуживающего персонала
 • Закрывание рта и носа до занятия места для еды/питья

Красная зона – не более 50 человек, за исключением обслуживающего персонала.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Жёлтая зона

 • возможна перевозка количества людей, не большего чем 100% сидячих мест, либо 50% суммарного числа сидячих и стоячих мест при условии, что 50% сидячих мест остаются свободными
 • необходимо закрывать рот и нос.

Красная зона – 50% сидячих мест, либо 30% суммарного числа сидячих и стоячих мест при условии, что не менее 50% сидячих мест остаются свободными.

МАСКИ

Жёлтая и красная зоны

– необходимо носить маски:

1) в общественном транспорте

2) в общественных местах, в т.ч.:

– на дорогах и площадях, на территории кладбищ, аллей, бульваров, парковок (в т.ч. лесных),

– в общих местах на территории объектов недвижимости,

– на рабочих местах, а также в общедоступных зданиях, 

– в торговых объектах и предприятиях, предоставляющих услуги, на рынках,

3) в процессе священнослужений, на кладбищах.

ТОРГОВЛЯ

Жёлтая и красная зоны – обязательно ношение клиентами одноразовых перчаток или использование средств для дезинфекции рук

НОЧНЫЕ КЛУБЫ, ДИСКОТЕКИ И ДРУГИЕ МЕСТА С ТАНЦПОЛОМ

Жёлтая и красная зоны – деятельность запрещена

КОСМЕТИЧЕСКИЕ САЛОНЫ, ПАРИКМАХЕРСКИЕ И ТАТУ САЛОНЫ

Жёлтая и красная зоны – в месте предоставления услуги должен находиться только обслуживаемый клиент (вместе с опекуном в случае необходимости)

ТРЕНАЖЁРНЫЕ ЗАЛЫ И ФИТНЕСС-КЛУБЫ

Жёлтая зона – 1 человек на 7 кв. м., дистанция не менее 1,5 м

Красная зона – 1 человек на 10 кв. м., дистанция не менее 1,5 м

АВИАЦИОННЫЙ ТРАНСПОРТ

Жёлтая и красная зоны

 • обязательно наличие жидкости для дезинфекции рук на борту
 • дезинфекция самолёта раз в сутки (а также после каждого полёта с заражённым пассажиром либо с подозрением заражения, а также после полёта более 6 часов)
 • при пересечении границы – пассажирские карты локализации.

Источник: https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow

Начиная с субботы, 17 октября, по всей стране действуют новые меры безопасности. Исключением являются правила проведения свадеб и других торжеств, которые начинают действовать 19 октября.

ЖЁЛТАЯ ЗОНА (вся страна, за исключением муниципалитетов в красной зоне):

предприятия общественного питания могут быть открыты от 06:00 до 21:00; занят может быть каждый второй стол; после 21:00 – еда только навынос (так же, как в красной зоне)

ограничение количества людей в общественном транспорте – может быть занято 50% сидячих мест либо 30% всех мест (так же, как в красной зоне)

с 19 октября – ограничение числа людей на свадьбах и других торжествах – макс. 20 человек, без возможности танцев;

во время священнослужений на 1 человека должно приходиться не менее 4 кв. м.;

в собраниях может участвовать не более 25 человек;

в учреждениях высшего и среднего образования действует гибридный режим обучения;

спортивные события должны проходить без участия зрителей (так же, как в красной зоне)

во время культурных мероприятий – должно быть занято не более 25% зрительских мест (так же, как в красной зоне)

приостанавливается работа бассейнов, аквапарков и тренажёрных залов (так же, как в красной зоне).

КРАСНАЯ ЗОНА:

ограничение числа людей в торговых помещениях – в магазинах до 100 кв. м. – 5 человек на кассу, в магазинах более 100 кв. м. – 1 человек на 15 кв.м.;

с 19 октября запрещается организация торжеств (свадьбы, поминки и др.);

во время священнослужений на 1 человека должно приходиться не менее 7 кв. м.;

в собраниях может участвовать не более 10 человек;

в учреждениях высшего и среднего образования действует удалённый режим обучения (за исключением практических занятий.

Источник: https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow

В связи с коронавирусом Почта Польши вводит в действие ряд изменений:
Часы открытия почтовых отделений
6 часов – столько будут открыты отделения в рабочие дни, причём в специально отведённые дни – попеременно с 14:00 до 20:00 в рабочий день либо 3 часа в субботу;
3 часа – столько будут открыты отделения, которые в нормальном режиме открыты по субботам;
8.00 – 20.00 – в это время будут открыты круглосуточные отделения, работающие 7 дней в неделю;
Пункты обслуживания клиентов в торговых центрах будут закрыты.

Актуальная информация о времени работы почтовых отделений доступна на сайте:
placowki.poczta-polska.pl.

Зоны безопасности в отделениях
В почтовых отделения выделены специальные зоны безопасности: клиенты должны находиться за находящейся на полу лентой – на расстоянии 1,5 метров от сотрудника и держаться на таком же расстояние (1,5 метра) друг от друга.
Доставка посылок в пределах Польши
Почта Польши не планирует никаких ограничений в доставке и получению почтовых отправлений. Все посылки будут доставлены при условии, что доступ к местам доставки не будет ограничен решением администрации или служб по охране общественного порядка. Почта Польши также оставляет в силе порядок выплаты пенсий и страховых пособий, однако в отношении лиц, находящихся в карантине, действует специальная процедура.
Посылки можно получить без квитанции – достаточно предъявить удостоверение личности сотруднику почты, который сам перепишет с документа 4 последние цифры.

Оказание услуг лицам, находящимся в карантине
Почта Польши не будет доставлять почтовые отправления лицам, находящимся на карантине. Посылки будут ожидать их в соответствующем почтовом отделении. Клиенты смогут забрать их в течение недели после окончания срока карантина.

Международные отправления
В связи с приостановкой полётов воздушного транспорта Почта Польши ограничила приём посылок в другие страны. Актуальную информацию о возможности отправить посылку за границу можно найти на сайте: http://www.poczta-polska.pl/obsluga-przesylek-zagranicznych-przez-poczte-polska-aktualizacja/.
Страны, в которые можно высылать обычные и экспресс-посылки, а также письма (обыкновенные, экспресс и с уведомлением о доставке, список от 23.03.2020):
Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Германия, Словакия, Украина, Беларусь.
Кроме того, обыкновенные посылки и письма можно отправить в:
Австралию (по морю), Канаду (по морю), США (по морю), Бельгию, Данию, Испанию, Нидерланды, Португалию, Ирландию, Португалию, Великобританию.
В Украину можно также выслать посылку UKRAINA Plus, однако приём посылок в Крым (в т.ч. Севастополь), а также Луганскую и Донецкую области приостановлен.
В Мексику можно отправить только обыкновенные письма (по морю). Дополнительно в Германию имеется возможность отправки посылок Global Express.
Приём заграничных денежных переводов в следующие страны полностью приостановлены: Армения, Египет и Ватикан. Отправка почтовых заграничных переводов в другие страны остаётся без изменений.

Источник: http://www.poczta-polska.pl/koronawirus-informacje-dla-klientow/

Управление городского транспорта информирует о возможности приостановки действия долгосрочного билета для пассажиров, которые перестали пользоваться общественным транспортом.

Заявление можно подать на сайте https://zawieswkm.wtp.waw.pl/ (достаточно вписать номер карты и нажать синюю кнопку). Пассажиру не полагается возврат средств, вместо этого даётся  возможность перенести неиспользованное время действия билета на другой срок, обратившись в пункт обслуживания пассажиров (Punkt Obsługi Pasażerów – POP) в любое время. Неиспользованные дни отсчитываются от дня подачи заявления через Интернет.

Закрывается половина пунктов обслуживания пассажиров

Начиная со вторника, 17 марта на неопределённый срок пункты обслуживания пассажиров закрываются либо изменяют часы работы. Тут можно найти открытые пункты и график их работы. Муниципальный транспорт Варшавы напоминает, что многие вопросы можно решить без посещения пунктов обслуживания клиентов. Билеты можно купить через такие приложения, как SkyCash, jakdojade.pl, mPay, moBilet, Mint Mobile и zbiletem.pl. Проездные карты (Warszawska Karta Miejska) можно персонализировать, отправив заявление онлайн. Забрать проездную карту можно в одном из пунктов обслуживания пассажиров. Однако карты можно пополнить без посещения пунктов – во всех автоматах по продаже билетов. В этих же устройствах можно продлить срок действия т.н. e-hologram, который даёт право на различные скидки на проезд. Заявления и жалобы, не требующие приложения проездной карты или билета, можно также отправить онлайн.

Не нужно нажимать кнопку “STOP”

С 17го марта все остановки по требованию функционируют как обычные остановки. Все дневные и ночные автобусы будут останавливаться на каждой остановке маршрута.

Изменения в работе транспорта с понедельника 16го марта

С понедельника 16го марта в связи с приостановкой занятий в школах не ездят школьные автобусы по маршрутам 304, 323, 332, 379, а на маршруте 114 отменяются дополнительные автобусы на отрезке Metro Młociny – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Дополнительные автобусы на маршрутах, функционирующие в учебные дни, ездят без изменений.

Источник1, Источник2

Начиная от понедельника, 16 марта, образовательные учреждения в Польше ПОЛНОСТЬЮ приостанавливают занятия. Ученики не посещают детские сады, школы, ясли, как государственные, так и частные. Это превентивная и профилактическая мера, целью которой является ограничение распространения коронавируса.Родители детей до 8 лет могут рассчитывать на специальное пособие по уходу за ребёнком (80% от заработной платы), назначаемое в случае непредвиденного закрытия яслей, детского сада, школы или детского клуба. Пособие назначается на 14 дней, и этот срок не включается в общий предел 60 дней, которые полагаются на уход за больным ребёнком до 14 лет. Дополнительное пособие назначается на срок от 12 до 25 марта, потому как именно в эти дни образовательные учреждения закрыты в связи с COVID-19. Пособие назначается, по заявлению сотрудника, за весь период вместе с выходными либо только за рабочие дни, если они будут указаны в заявлении. Чтобы получить пособие, необходимо подать заявление у своего работодателя. Образец заявления доступен здесь: ССЫЛКА НА САЙТ Предприниматели подают заявление напрямую в ZUS.
Специальный закон также даёт предпринимателям возможность перевести своих сотрудников на т.н. удалённую работу. За удалённую работу выплачивается идентичное вознаграждение, а её формат и рамки определяются договорённостями между работодателем и сотрудником.
Источник:: www.gov.pl, www.zus.pl

Изменение правил набора для детских садов и первых классов начальных школ в связи с коронавирусом в Польше. Заявления будут приниматься до 20 марта 2020г. Родители могут связаться двумя способами.
–  Отправление отсканированного заявления и других документов по электронной почте на адрес учреждения. Адреса электронной почты и телефонов объектов можно найти на сайте детских садов или на сайте Отдела Образования www.edukacja.warszawa.pl. в закладках Edukacja warszawska/szkoły i placówki publiczne в файле Excel.
–  Донос документов в бумажной версии до учреждения. В объектах соблюдаются санитарные правила: средства до дизинфекции рук,ограниченный контакт с сотрудниками, соблюдение расстояния между присутствующими в помещении 1,5 метра. Возможно предоставление консультаций по телефону и по электронной почте, в случае невозможности получения справки с работы, учреждения будут принимать заявления родителей позднее.
–  В связи с эпидемией вируса CoVid-19 с 16 марта ясли, детские сады, школы и другие учебные заведения будут закрыты. Учителя будут высылать образовательные материалы до самостоятельной работы. В ближайших днях будем информировать Вас о следующих шагах.

Обновление:
Родители, не зарегистрировавшие заявления в системе и не отправившие их в детский сад/школу во время прошедшего набора, смогут сделать это до 23 апреля.
До 23 апреля продлевается также срок на дополнение уже поданных заявлений.
Документы можно выслать на электронную почту школы/сада. НЕ ТРЕБУЕТСЯ подавать их лично.
Родителям, которые уже подали заявления, НЕ ТРЕБУЕТСЯ подавать их ещё раз.
Источник:
https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22156_przedluzenie-rekrutacji-do-przedszkoli-oddzialow

В связи с удерживающимся на высоком уровне числом заболеваний COVID-19 министерство образования приняло решение о продлении перерыва в стационарном обучении до 24 мая. Обучение будет продолжаться в дистанционном режиме, а за её организацию отвечают директора школ.

Министерство также опубликовало новое расписание экзаменов для 8х классов, выпускного (maturalnego) и профессионального (zawodowego):
Ministerstwo ogłosiło również nowy harmonogram egzaminów ósmoklasisty, maturalnego i zawodowego:

– ЭКЗАМЕН ДЛЯ 8 КЛАССОВ: 16-18 ИЮНЯ
Дополнительный экзамен будет организован между 7 и 9 июля. Результаты экзамена будут опубликованы до 31 июля. Школы также получат свидетельства до этой даты.

– ВЫПУСКНОЙ ЭКЗАМЕН (MATURALNY) – 8-29 ИЮНЯ
В этом году пройдут исключительно письменные экзамены. Дополнительный экзамен запланирован на период с 8 до 14 июля 2020 г. Результаты экзамена, как основного так и дополнительного, будут известны до 11 августа 2020 г. Пересдача пройдёт 8 сентября, а её результаты будут доступны до 30 сентября.

– ЭКЗАМЕН, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ КВАЛИФИКАЦИЮ (ФОРМУЛА 2012 И ФОРМУЛА 2017) – 22 ИЮНЯ-9 ИЮЛЯ; (ФОРМУЛА 2019) – 17-28 АВГУСТА

Источник:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-do-24-maja
https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020

1 сентября учебный год начнётся традиционно – в школах. Однако деятельность учреждений будет регулироваться указаниями Главной санитарной инспекции, направленными на борьбу с коронавирусом. Ниже представлены наиболее важные из них:
Общие правила безопасности и гигиены
Необходимо: часто мыть руки, закрывать лицо во время чихания и кашля, не касаться руками глаз, носа и рта; третьим лицам, приходящим в учреждения образования, нужно закрывать нос и рот (ученики в классах не будут обязаны носить маски); помещения должны регулярно убираться и проветриваться, рекомендуется пользование школьным стадионом и пребывание на свежем воздухе на территории школы, а также дезинфекция оборудования в спортзале.
Ученик должен иметь собственные письменные принадлежности и учебники, которые во время занятий могут находиться на парте, в рюкзаке или персональном шкафчике, и не должен брать в школу лишних предметов.
Вход в школу
В здание школы смогут входить ученики без повышенной температуры (от 38°C и выше) и симптомов респираторных инфекций, а также при условии, что живущие вместе с ним не пребывают на карантине или домашней изоляции. Учеников могут провожать и забирать из школы только опекуны без инфекций верхних дыхательных путей.
Родители и опекуны могут входить с детьми до общих школьных помещений, соблюдая дистанцию 1,5 м от других родителей и работников школы, причём с соблюдением всех мер предосторожности (в т.ч. закрывание носа и рта, дезинфекция рук).
Пребывание за границей не означает, что произошло заражение и человек заболеет. Не следует ограничивать посещение школы, если нет подозрений болезни, а посещение страны не было ограничено в связи с эпидемией.
Страх заражения/болезни не может быть поводом, по которому здоровый ребёнок не посещает школу.
Организация обучения
Рекомендуется такая организация процесса, которая позволит соблюдать дистанцию между людьми, пребывающими на территории школы (особенно в местах общего пользования) и ограничить концентрацию учеников – н-р разное время посещения школы учениками разных классов, перемен или занятий на стадионе. Стоит также избегать частой смены помещений, в которых проходят занятия.
В зависимости от текущей эпидемиологической ситуации планируются 3 модели организация обучения: традиционная, смешанная и удалённая. Если в регионе появятся случаи заражения коронавирусом, то директор, по получении письменного согласия соответствующих органов, сможет частично или целиком приостановить стационарное обучение в школе.
Заражение или подозрительные симптомы у ученика
Если сотрудник школы обнаружит у ребёнка симптомы воспаления верхних дыхательных путей (н-р, температура, кашель), то ученика нужно изолировать в отдельном помещении или специально отведённом месте, на расстоянии не менее 2 метров от других людей. Родители должны быть немедленно проинформированы о необходимости забрать ребёнка из школы (рекомендуется собственный транспорт).
В ситуации, когда один из учеников заболеет COVID-19, весь класс должен будет пойти на карантин. В таком случае занятия будут проводиться только удалённо. Решение о продолжении стационарного обучения для других классов в данной школе будет зависеть от того, насколько вероятно было их заражение.
Источник: https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2 https://www.gov.pl/web/edukacja/qa-powrot-uczniow-do-szkol-i-placowek-1-wrzesnia-2020-r

С 12 марта по 10 апреля 2020 года по всей Польше отменяются занятия в ВУЗах, в т.ч. лекции и семинары. Отмена касается студентов I ступени (бакалавриат), II ступени (магистратура), унифицированных магистерских программ (jednolite magisterskie), послевузовских программ и курсов, аспирантуры и докторантуры.
Однако важно следить за сообщениями от руководства каждого конкретного ВУЗа, потому как именно ректоры принимают решения относительно длительности перерыва в занятиях и других мер предосторожности. Например, Варшавский университет ввёл следующие ограничения:
– отмена до 14 апреля 2020 г. лекций и занятий для студентов, докторантов, слушателей, за исключением онлайн-занятий;
– отмена до 30 апреля 2020 г. публичных мероприятий (конференций, симпозиумов, открытых лекций, культурных мероприятий и др.);
– отмена до 30 апреля 2020 г. заграничных командировок, а также делегаций сотрудников, докторантов и студентов для участия в национальных конференциях.
Следите за актуальной информацией на сайте своего ВУЗа. Проверяйте также сайты библиотек, спортзалов, выставок и театров, принадлежащих учебному заведению. Например, библиотека Варшавского университета будет закрыта до 14 апреля. Сроки возврата книг автоматически продлеваются до 18 апреля, а в период с 11 марта до 14 апреля не начисляются штрафы за несвоевременный возврат книг.
Согласно распоряжению, в период угрозы заражения вирусом учебное заведение может проводить занятия через Интернет. Свяжитесь со своим ВУЗом, чтобы узнать, будет ли такая возможность доступна для Вас.
Научная деятельность не будет прекращена. Однако многие научные подразделения переходят на удалённые совещания и административную деятельность (по телефону или онлайн). Студенты и преподаватели также смогут воспользоваться онлайн-платформой Navoica. Дополнительная информация: www.navoica.pl и по адресу e-mail: [email protected].
В настоящее время изменений в расписании приёма заявок на поступление в ВУЗы не предвидится.

Источник: www.gov.pl, www.uw.edu.plwww.uw.edu.pl

Проект закона о т.н. “антикризисном щите” предусматривает продление сроков легального пребывания в Польше (ст.ст. 15x и 15zd). Изменения касаются следующих категорий лиц:

1. Лица, имеющие разрешение на временное пребывание:
– если срок подачи заявления на разрешение на временное пребывание истекает после объявления положения эпидемиологической угрозы (14-19 марта 2020 г.) или эпидемии (от 20 марта 2020 г.), то срок подачи продлевается до истечения 30-дневного периода, исчисляемого от следующего дня после отмены положения эпидемиологической угрозы или эпидемии;
– если последний день срока действия разрешения на временное пребывание приходится на дату после объявления положения эпидемиологической угрозы (14-19 марта 2020 г.) или эпидемии (от 20 марта 2020 г.), то разрешение продлевается на срок до истечения 30-дневного периода, исчисляемого от следующего дня после отмены положения эпидемиологической угрозы или эпидемии (новая карта пребывания – karta pobytu – НЕ выдаётся).

2. Лица, находящиеся в Польше на основании наличия польской либо шенгенской визы:
– если срок действия визы истекает после объявления положения эпидемиологической угрозы (14-19 марта 2020 г.) или эпидемии (от 20 марта 2020 г.), то виза продлевается на срок до истечения 30-дневного периода, исчисляемого от следующего дня после отмены положения эпидемиологической угрозы или эпидемии (в проездной документ НЕ вклеивается новая виза);
– если хотят подать заявление на продление визы (ст. 85 гл. 1 закона об иностранцах):
если срок действия визы истекает после объявления положения эпидемиологической угрозы (14-19 марта 2020 г.) или эпидемии (от 20 марта 2020 г.), то срок подачи заявления на продление визы продлевается до истечения 30-дневного периода, исчисляемого от следующего дня после отмены положения эпидемиологической угрозы или эпидемии.

3. Лица, находящиеся в Польше в рамках безвизового режима:
если срок подачи заявления на продление срока пребывания истекает после объявления положения эпидемиологической угрозы (14-19 марта 2020 г.) или эпидемии (от 20 марта 2020 г.), то он продлевается до истечения 30-дневного периода, исчисляемого от следующего дня после отмены положения эпидемиологической угрозы или эпидемии. Внимание! Это касается исключительно граждан Бразилии, Аргентины, Чили, Гондураса, Коста-Рики, Никарагуа, Сингапура и Уругвая.

4. Лица, имеющие разрешение на временное пребывание для исполнения рабочих обязанностей в международной фирме, а также долгосрочной релокации управленческого персонала, специалиста или сотрудника, пребывающего на стажировке в международной фирме (zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa oraz mobilności długoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, ст.ст. 139l и139t закона об иностранцах):
если срок подачи принимающей стороной заявления на временное пребывание истекает после объявления положения эпидемиологической угрозы (14-19 марта 2020 г.) или эпидемии (от 20 марта 2020 г.), то он продлевается до истечения 30-дневного периода, исчисляемого от следующего дня после отмены положения эпидемиологической угрозы или эпидемии.

5. Лица, желающие подать заявление на постоянное пребывание или пребывание долгосрочного резидента ЕС (pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE, ст. 202 гл. 1 закона об иностранцах):
если срок подачи заявления истекает после объявления положения эпидемиологической угрозы (14-19 марта 2020 г.) или эпидемии (от 20 марта 2020 г.), то он продлевается до истечения 30-дневного периода, исчисляемого от следующего дня после отмены положения эпидемиологической угрозы или эпидемии.

ОБНОВЛЕНИЕ ОТ 08.04.2020 г.

Правительство планирует обновление закона о т.н. “антикризисном щите”. В проекте от 7 апреля 2020 г. предусматриваются очередные меры, продлевающие легальное пребывание иностранцев в Польше.

Согласно планируемым изменениям, лица, которые на момент объявления ситуации эпидемической угрозы (14 марта 2020 г.) легально пребывали в Польше на основании:
– шенгенской визы,
– визы, выданной другим государством Шенгенской зоны (в т.ч. долгосрочной визы, дающей право на пребывание на протяжении более чем 90 дней),
– документа, подтверждающего право на пребывание и выданного другим государством Шенгенской зоны,
– долгосрочной визы, выданной другим государством-членом ЕС, не входящим в Шенгенскую зону, если согласно правилам ЕС она позволяет пребывать на территории Польши,
– документа пребывания, выданного другим государством ЕС, не входящим в Шенгенскую зону, если согласно правилам ЕС он позволяет пребывать на территории Польши,
– либо в рамках безвизового режима,
смогут легально пребывать на территории Польши от дня, следующего после последнего дня легального пребывания на основании вышеуказанных виз, документов или безвизового режима, и до окончания 30го дня после отмены ситуации эпидемической угрозы либо эпидемии – в зависимости от того, какая из них действовала последней.

Продление легальности пребывания действует в силу закона – не требуется подавать никаких заявлений.

В случае сомнений рекомендуем ознакомиться с текстом закона:
https://bit.ly/covid-proj либо проконсультироваться с юристом.

Источник: https://udsc.gov.pl/epidemia-koronawirusa-kolejne-rozwiazania-dedykowane-cudzoziemcom/

Проект закона о т.н. “антикризисном щите” предусматривает продление разрешений на работу и деклараций о поверении работы иностранцу (oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca) (ст. 15zzq).

Разрешения на работу (zezwolenia na pracę) / Разрешения на сезонную работу (zezwolenia na pracę sezonową):

если последний день срока действия разрешения приходится на время положения эпидемиологической угрозы (14-19 марта 2020 г.) или эпидемии (от 20 марта 2020 г.), то разрешение продлевается на срок до истечения 30-дневного периода, исчисляемого от следующего дня после отмены того из положений, которое было в силе последним.

Заявление о продлении разрешения на работу должен подать работодатель не позднее чем в последний день продления срока действия предыдущего разрешения.

Декларации о поручении работы иностранцу (Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi):

если срок работы, указанный в декларации, истекает после введения положения эпидемиологической угрозы (14-19 марта 2020 г.) или эпидемии (от 20 марта 2020 г.), иностранец может далее выполнять работу в соответствии с декларацией в течение 30-дневного периода, исчисляемого от следующего дня после отмены того из положений, которое было в силе последним.

Дополнительный период работы НЕ включается в 6-месячный период на протяжении следующих 12 месяцев, когда иностранец может работать в Польше на основе декларации (согласно ст.ст. 87 гл. 3 и 88z гл. 2 закона о содействии в трудоустройстве и институтах рынка труда).

В случае сомнений рекомендуем ознакомиться с текстом законопроекта: https://bit.ly/covid-proj либо проконсультироваться с юристом.

Лица, которые легально работали в Польше в 2019 году (на основе umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) до 30 апреля обязаны представить налоговую декларацию за прошлый год (PIT-37). В связи с угрозой заражения COVID-19, в этом году срок подачи продлён до 1 июня 2020 г., однако в случае, если до 30 апреля налогоплательщик не внесёт изменений в свою декларацию PIT-37, сгенерированную налоговой службой и доступной на сайте www.podatki.gov.pl, то она будет подана автоматически 30 апреля, поэтому имеет смысл самостоятельно подать декларацию до этой даты, особенно если налогоплательщику положены льготы.

Начиная с прошлого года, все налоговые декларации PIT-37 рассчитываются налоговой инспекцией. Каждый налогоплательщик может проверить, дополнить, изменить и выслать свою налоговую декларацию на сайте www.podatki.gov.pl .

Портал доступен только на польском языке. Если вам нужна помощь в подтверждении вашей налоговой декларации или вы хотите заполнить декларацию PIT-37, пожалуйста, отправьте email по адресу: [email protected] с темой PIT-37 и впишите следующую информацию:

1. Декларации PIT-11 от всех работодателей за 2019 год (сканы)
2. Декларацию PIT-37 за 2018 год: необходима для подачи декларации PIT-37 за 2019 г. онлайн или проверки декларации, подготовленной налоговой службой (скан)
3. В случае подачи совместной декларации с супругом/супругой впишите данные супруга/супруги и в приложении отправьте его/её PIT-11 (скан) или отправьте информацию о том, что супруг/супруга не работает.
4. В случае подачи декларации лицом, воспитывающим детей в одиночку, сообщите об этом в письме
5. В случае наличия права на налоговый вычет на детей предоставьте:
a. Имена и фамилии детей, а также их номера PESEL
b. Имена и фамилии детей, а также их даты рождения (если у детей нет номеров PESEL)

Предлагаемая нами помощь с подачей декларации PIT-37 является бесплатной. Мы не помогаем в решении других проблем с налогами – в более сложных случаев следует обратиться к специалистами, например налогового консультанта или бухгалтерскую компанию.

Фонд не отвечает за правильность составленной декларации PIT-37 в случае, если налогоплательщик предоставил неполные данные, необходимые для её заполнения.

1 августа 2020 г. открывается программа “Польский туристический купон”, в рамках которой семьи с детьми могут получить доплату на отпуск в размере 500 злотых. Данный механизм был запущен в целях поддержки туристической отрасли, затронутой кризисом в связи с пандемией COVID-19.
1. Что такое туристический купон
Доплата предоставляется в виде электронного купона, действующего до 31 марта 2022 г. Им можно воспользоваться для оплаты туристических услуг, в т.ч. пребывания в гостинице, пансионате или агротуристическом хозяйстве, за школьные, рекреационные, скаутинговые, спортивные лагеря. Условием является использование купона на ребёнка, на которого данный купон был выпущен.
2. Кто может воспользоваться
Воспользоваться данной формой поддержки могут семьи с хотя бы одним ребёнком до 18 лет, независимо от дохода. Купон будет выдан на ребёнка, на которого положено пособие или доплата 500+. Иностранцы, имеющие право на выплату 500+, могут воспользоваться купоном на тех же условиях, что и граждане Польши. На каждого ребёнка выпускается по одному купону, а для детей с ограниченными возможностями, имеющими соответствующее заключение, выплата производится в двойном размере, т.е. 1000 злотых.
3. Как получить купон
Чтобы получить туристический купон, не требуется подавать заявление. Достаточно активировать его на Платформе электронных услуг (PUE) ZUS (необходимо иметь учётную запись пользователя). Это могут сделать только те, кто имеет право на выплату 500+ (т.е. те, кто подавал на неё заявление). В таком случае выбор активации купона должен появиться на странице профиля PUE ZUS автоматически. Купон можно активировать в любой момент, например, за несколько дней перед планируемым отпуском.
4. Где воспользоваться
Туристическим купоном можно воспользоваться на территории Польши, оплачивая им туристические услуги, которые предоставляют юридические и физические лица, присоединившиеся к программе. Их список доступен на сайте Польской туристической организации: https://bonturystyczny.polska.travel/lista-podmiotow. Купоном можно воспользоваться многократно, пока не израсходуется вся сумма.
Внимание: купоном нельзя платить за туристические услуги, оказываемые за пределами Польши.
Источники: https://www.gov.pl/web/rozwoj/bonturystyczny, https://bonturystyczny.polska.travel/, https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/od-dzis-mozna-korzystac-z-bonu-turystycznego/3513293

 

УКРАЇНСЬКА

Дорогі клієнти та клієнтки,

з турботою про Вашу безпеку, ми будемо надавати Вам найважливішу інформацію щодо коронавірусу Вашою мовою.

28 березня 2022 року було скасовано обов’язок носити маски. Таке рішення стосується як відкритого простору, так приміщень. Виняток становлять медичні установи (наприклад, лікарні та поліклініки), а також аптеки – в цих місцях необхідно носити маски.

Джерело:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/dystans-spoleczny-i-maseczki 

16 травня стан епідемії, який діяв дотепер, було змінено на стан епідемічної загрози.

Раніше були відмінені такі обмеження:

 • обов’язок закривати маскою рот і ніс у приміщеннях (маски потрібно надалі носити в лікарнях, поліклініках та аптеках)
 • обов’язок самоізоляції та карантину

З квітня 2022 року змінилися також правила видачі скерувань на тести на коронавірус та правила проведення тестів. Зараз рішення про видачу скерування на тест приймає лікар первинної ланки, після чого проводять тест на антиген. Скерувати на ПЛР-тест може лікар, якщо вважатиме це необхідним. Вже не можна записатися на тест самостійно через онлайн-форму або інфолінію. Не можна також зробити безкоштовний тест на COVID-19, до прикладу, в аптеках чи в мобільних пунктах тестувань.

Не були відмінені:

 • обов’язок закривати рот і ніс в медичних закладах та аптеках
 • обов’язок щеплення від COVID-19 осіб, які виконують медичну професію
 • ковідний сертифікат – його термін дії для людей, які отримали три дози вакцини, невизначений (після двох доз вакцини термін дії документа становить 270 днів)

Джерела:

https://wydarzenia.interia.pl/raporty/raport-koronawirus-chiny/polska/news-opublikowano-rozporzadzenie-w-sprawie-zniesienia-stanu-epide,nId,6024287https://www.medonet.pl/koronawirus/koronawirus-w-polsce,od-16-maja-obowiazuje-stan-zagrozenia-epidemicznego–ktore-obostrzenia-zostaja-,artykul,98826140.html

З 20 квітня 2022 року особи, яким виповнилося 80 років, можуть отримати щеплення другою повторною дозою вакцини.

Другу дозу вакцини можуть отримати особи віком 80+, які отримали повний базовий курс вакцинації (в тому числі з додатковою дозою), а також як першу повторну дозу отримали препарат mRNA від COVID-19, тобто Comirnaty (Pfizer-BioNTech) або Spikevax (Moderna).

Перед введенням другої повторної дози має бути інтервал щонайменше 5 місяців після введення першої повторної дози.

Під час повторного щеплення використовують виключно вакцини mRNA: Comirnaty (Pfizer-BioNTech) в повній дозі (0,3 мл) або Spikevax (Moderna) в половині дози (50 мг – 0,25 мл).

Джерело: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-nr-23-ministra-zdrowia-w-sprawie-stosowania-drugiej-dawki-przypominajacej-szczepienia-przeciw-covid-19-w-narodowym-programie-szczepien

З 28 березня скасовується обов’язок носити маски в закритих приміщеннях. Винятком є лише медичні установи. У лікарнях та медичних закладах продовжуватиме діяти обов’язок закривати обличчя. Також рекомендується носити маски в місцях великого скупчення людей.

Також скасовано домашню ізоляцію та домашній карантин для співмешканців, а також карантин, пов’язаний із в’їздом до Польщі. Пацієнти з позитивним тестом отримають лікарняний і будуть змушені самоізолюватися вдома.

Джерело:

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,173952,28257032,adam-niedzielski-znosimy-obowiazek-noszenia-maseczek-padla.html#s=BoxOpImg3

В рамках Національної Програми Вакцинації усі бажаючі віком від 18 років, а також діти, які досягли 5 років, можуть безкоштовно вакцинуватися від COVID-19.  Особа, яка хоче зробити щеплення, повинна мати при собі документ, що посвідчує особу – посвідчення особи, паспорт або тимчасове посвідчення особи іноземця – TZTC.  Направлення на вакцинацію видає лікар через додаток gabinet.gov.pl.

 Люди з електронним направленням можуть зареєструватися на вакцинацію:

за допомогою інфолінії 989,

безпосередньо в обраному пункті вакцинації – Карта пунктів вакцинації.

Анкета попереднього зголошення на вакцинацію від COVID-19 доступна українською мовою на сайті [посилання] та в центрах вакцинації.

 Джерело:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/szczepienia-przeciw-covid-19-dla-osob-z-ukrainy

 1. Тестування на COVID-19 в аптеках

З 27 січня 2022 року будуть запроваджені повністю безкоштовні тести, які можна буде отримати без скерування лікаря. Тест можна буде виконати в аптеці, котра відповідає нормам безпеки (має виділене окреме приміщення для проведення тестування). Вартість тестів повністю покриє Національний фонд охорони здоров’я, а результат буде внесений до системи обліку та доступний в інтернет-профілі пацієнта.

2. Скорочення карантину

Особи, які не мають симптомів захворювання, будуть звільнені з карантину після 7 днів, за умови отримання негативного результату тесту на COVID-19.
Якщо карантин накладено:

 • 24 січня або раніше – він триває 10 днів;
 • 25 січня або пізніше – він триває:
  7 днів (контакт з особою, яка хворіє на COVID-19, або виставлене скерування на тест),
  10 днів (для осіб, які повертаються з країн-членів Європейського Союзу, з Шенгенської зони, а також з Туреччини),
  14 днів (для осіб, які повертаються з-поза Європейського Союзу, з-поза Шенгенської зони, а також з-поза Туреччини).

3. Обстеження осіб віком понад 60 років, які хворіють на COVID-19

Осіб віком понад 60 років може оглянути лікар загальної практики впродовж 48 годин після підтвердження захворювання на COVID-19. Консультація може відбутися вдома.

Джерело: https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-dzialania-rzadu-w-odpowiedzi-na-v-fale-pandemii

З 27 січня до 27 лютого 2022 року всі учні 5-8 класів початкової школи, а також усіх класів середньої школи перейдуть на дистанційне навчання. Діти, які відвідують садок, та учні 1-4 класів початкової школи продовжуватимуть навчання у стаціонарному режимі.

Директори спеціальних шкіл самостійно вирішуватимуть питання щодо форми проведення занять у закладах. Практичне професійне навчання також буде продовжено. Учні, які цьогоріч складатимуть випускні іспити у восьмому класі та на атестат зрілості, матимуть можливість отримати індивідуальні та групові консультації. Шкільні гуртожитки будуть відчиненими.

Джерело: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wraca-nauka-zdalna-do-konca-ferii-dla-uczniow-klas-v-viii-szkoly-podstawowej-i-szkol-srednich

Вночі з 23 на 24 червня ввійшли в життя нові правила стосовно подорожуючих, котрі в’їжджають до Польщі з-поза Шенгенської зони.

Ці особи, як і раніше, мають обов’язок пройти карантин, від якого не звільняє негативний результат тесту, виконаного за кордоном. Звільненими від карантину є лише особи, які отримали щеплення, перехворіли та одужали, а також окремі категорії осіб (серед них: дипломати, військові, екіпаж повітряних суден і т.д.).

Термін 10-денного карантину може бути скорочений у випадку негативного результату тесту на SARS-Cov-2, виконаного не раніше, ніж після 7 днів від моменту перетину кордону Польщі. Обов’язок проходження карантину вважається виконаним з моменту, коли лабораторія, яка проводила діагностику на наявність вірусу SARS-CoV-2, впровадить негативний результат тесту до телеінформаційної системи.

Увага! З обов’язку пройти карантин звільнені подорожуючі літаком з країн з-поза Шенгенської зони, котрі після прильоту до Польщі перебувають на території країни не довше, ніж 24 години і мають квиток на літак, котрий підтверджує виліт в тому часі.

Джерело:

https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-dla-podrozny/9081,Kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy.html

Були прийняті подальші рішення про поступове скасування пандемічний обмежень.

Зміни з 13 червня:

Дозволено продаж і споживання продуктів харчування і напоїв в кінотеатрах, театрах, концертах та інших культурних і розважальних закладах.

Храми – максимальне число відвідувачів збільшено до максимум. 50% від можливої ​​кількості відвідувачів.

Це обмеження не поширюється на осіб, які отримали повну вакцинацію проти COVID-19.

Зміни з 26 червня (до закінчення канікул)

Перехід на загальноєвропейський метод доступності вакцинування. Статус повністю вакцинованого особи зміниться. Повна вакцинація буде визнана через 14 днів після завершення процесу вакцинації.

Фітнес-центри, спортзали, казино, магазини, пошта, бібліотеки, ярмарки, конференції, виставки та ігрові кімнати – новий ліміт для учасників – 1 людина на 10 м².

Храми – максимум. 75% від площі будівлі.

Дискотека максимум. 150 чоловік.

Заходи та зустрічі, що проводяться на відкритому повітрі, в приміщеннях або в спеціально відведеній для них зоні харчування – без змін, максимум 150 осіб; зустрічі – максимум. 150 осіб.

Транспорт – 100% заповненість, обов’язок носити маску.

Ярмарки – максимум. 75% відвідувачів.

Кінотеатри та театри – максимум. 75% від кількості доступних місць.

Готелі – макс. 75% зайнятих номерів. Це обмеження не поширюється на організовані групи дітей і молоді у віці до 12 років.

Ресторани – максимум. 75% зайнятих місць.

Аудиторія на спортивних заходах і майданчиках – максимум. 50% від кількості доступних місць.

Важливо! Ці обмеження не поширюються на осіб, які отримали повну вакцинацію проти COVID-19.

Джерело:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/lagodzenie-obostrzen-na-wakacje

Згідно з планом, польський уряд продовжує послаблювати обмеження. Ми писали про це тут: https://www.facebook.com/FundacjaOcalenie/posts/4262271747140021.

Зміни, які ввійдуть в дію з 15 травня:

Маски – будуть обов’язковими тільки в закритих приміщеннях, в тому числі у громадському транспорті, у магазинах, храмах, кінотеатрах чи театрах.

Громадський транспорт – зайнятими можуть бути 100% сидячих місць або 50% усіх місць: сидячих і стоячих (в такому разі 50% сидячих місць повинні залишатися вільними).

Тераси ресторанів – зайнятим може бути кожен другий столик, відстань між столиками повинна становити щонайменше 1,5 метри. Це не стосується випадків, якщо між столиками є перегородка висотою щонайменше 1 метр від поверхні столика.

Культура: кінотеатри, покази фільмів, театри, оперні театри, філармонії на свіжому повітрі – зайнятими можуть бути максимально 50% місць.

Будинки і осередки культури, місця для дозвілля, навчальна та розвиваюча діяльність, яку організовують інституції культури на свіжому повітрі – дозволена з дотриманням санітарного режиму.

Початкові та середні школи – гібридне навчання (почергово дистанційне та стаціонарне навчання) для 4-8 класів початкових шкіл та 1-4 класів середніх шкіл.

Спорт – спортивні об’єкти на свіжому повітрі – максимально 25% глядачів; заняття та заходи за межами спортивних об’єктів дозволені з обмеженою кількістю учасників – до 150 осіб.

Джерело: https://www.gov.pl/web/koronawirus/przypominamy-majowy-harmonogram-lagodzenia-obostrzen

Уряд Польщі оголосив попередній план послаблення обмежень по всій території країни. План залежить від епідеміологічної ситуації в країні і може змінюватися.

З 1 травня

Єдині правила безпеки по всій країні – відчинені перукарні та косметичні салони.

Спорт – заняття спортом у спортивних об’єктах на свіжому повітрі: максимальна кількість осіб – 50.

Спорт – заняття спортом у закритих спортивних об’єктах та басейнах: максимально 50% заповнення об’єкту; для організованих груп дітей та молоді.

З 4 травня

Культура – відчинені галереї мистецтв та музеї: згідно обмежень, 1 особа на 15 м2, діяльність в суворому санітарному режимі.

Торгівля – відчинені будівельні та меблеві магазини, торговельні центри: згідно обмежень, 1 особа на 15 м2, діяльність в суворому санітарному режимі.

Релігійний культ – богослужіння з обмеженою кількістю осіб: 1 особа на 15 м2 у храмах, рекомендація проведення молебнів на свіжому повітрі.

Освіта – початкові школи: стаціонарне навчання для 1-3 класів, суворий санітарний режим – провітрювання класних кімнат під час перерв та дезінфекція навчальних закладів у вихідні дні.

З 8 травня

Готелі – відчинені для гостей: максимально 50% заповнення об’єкту, зачиненими залишатимуться пункти харчування та зони Welness & Spa.

З 15 травня

Маски – якщо рівень інфікування становитиме менше 15 інфікованих на 100 тис. осіб, зможуть відмінити обов’язок носити маски на свіжому повітрі.

Обов’язок закривати ніс і рот за допомогою масок в закритих приміщеннях: без змін.

Гастрономія (на свіжому повітрі) – відчинені ресторанні сади: діяльність в суворому санітарному режимі – дотримання безпечної відстані між столиками та обмежена кількість осіб за столиком.

Культура – відчинені кінотеатри та театри під відкритим небом: максимально 50% заповнення, діяльність в суворому санітарному режимі.

Вечірки на свіжому повітрі – наприклад, можливість організації весіль та святкування першого святого Причастя: обмеження до 25 осіб, в умовах суворого санітарного режиму – дотримання безпечної відстані між столиками та обмежена кількість осіб за столиком.

Освіта – початкові та середні школи: гібридне навчання (позмінно дистанційне та стаціонарне навчання) для 4-8 класів початкових шкіл та для 1-4 класів середніх шкіл, суворий санітарний режим:

провітрювання класних кімнат під час перерв та дезінфекція навчальних закладів у вихідні дні.

Спорт – заняття спортом у спортивних об’єктах на свіжому повітрі: максимально 25% глядачів.

З 29 травня

Гастрономія (всередині закладів харчування) – відчинені заклади харчування: максимальне заповнення – 50% закладу, діяльність в суворому санітарному режимі – дотримання безпечної відстані між столиками та обмежена кількість осіб за столиком.

Вечірки в приміщенні – наприклад, можливість організації весіль та святкування першого святого Причастя: обмеження до 50 осіб, в умовах суворого санітарного режиму – дотримання безпечної відстані між столиками та обмежена кількість осіб за столиком.

Культура – відчинені кінотеатри та театри: максимальне заповнення – 50% закладу, діяльність в суворому санітарному режимі.

Спорт – заняття спортом в закритих спортивних об’єктах та басейнах: об’єкти доступні для всіх, максимальне заповнення до 50% (разом з глядачами).

Спорт – заняття спортом у тренажерних залах, фітнес-клубах, відвідування соляріїв: обмеження кількості осіб – 1 особа на 15 м2, діяльність в суворому санітарному режимі.

Освіта – початкові та середні школи: стаціонарне навчання для усіх учнів, суворий санітарний режим: провітрювання класних кімнат під час перерв та дезінфекція навчальних закладів у вихідні дні.

Джерело:

https:/www.gov.pl/web/koronawirus/w-maju-lagodniejsze-zasady-bezpieczenstwa-jesli-utrzyma-sie-niski-wskaznik-zakazen-harmonogram-zmian

У понеділок, 26 квітня, реєстрація вакцин Covid буде прискорена. Щодня розпочинатиметься реєстрація осіб народжених в період двох років поспіль, починаючи з тих хто народився в 1974 році, а з 7 травня – народжених впродовж трьох років поспіль:

26 квітня – 1974-1975 р.н.,

27 квітня – 1976-1977 р.н.,

28 квітня – 1978-1979 р.н.,

29 квітня – 1980-1981 р.н.,

30 квітня – 1982-1983 р.н.,

1 травня – 1984-1985 р.н.,

3 травня – 1986-1987 р.н.,

4 травня – 1988-1989 р.н.,

5 травня – 1990-1991  р.н.,

6 травня – 1992-1993 р.н.,

7 травня – 1994-1996  р.н.,

8 травня – 1997-1999  р.н.,

9 травня – 2000-2003  р.н.,

28 квітня почнеться реєстрація осіб у віці 30-39 років, які заповнили форму, доступну в першому кварталі цього року. 4 травня зареєструватись зможуть також люди у віці 18-29 років, які заявили про свою готовність щепитися в період з січня по березень.

Про правила, щодо яких проводяться щеплення іноземців у Польщі та як зареєструватися на щеплення ми писали тут: https://www.facebook.com/FundacjaOcalenie/posts/3960354810665051

Джерело: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja

Уряд Польщі оголосив про продовження існуючих обмежень на черговий тиждень, тобто до неділі 25 квітня. Ми писали про них тут: https://www.facebook.com/FundacjaOcalenie/posts/4140645445969319

Однак було зроблено три винятки:

ясла та дитячі садки працюють з 19 квітня для всіх дітей.

спорт діяльність спортивних об’єктів надалі обмежена дозволена виключно для професійного спорту. Усі заходи можуть відбуватися без участі громадськості. Зачиненими залишаються тренажерні зали, фітнес-клуби, гірськолижні курорти, басейни, сауни та солярії. З 19 квітня молодь та діти зможуть брати участь у спортивних змаганнях, які проводитиме відповідна польська спортивна асоціація. Також є можливість займатися спортом у спортивних об’єктах на свіжому повітрі максимально до 25 осіб.

готелі залишаються зачиненими до 3 травня включно. Винятки становлять готелі для робітників, а також житло, що надається в рамках деяких ділових поїздок – наприклад, медикам, водіям, що виконують різного роду перевезення, та військовим.

Джерело: https://www.gov.pl/web/koronawirus/Do-25kwietnia-przedluzamy-zasady-bezpieczenstwa-z-wyjatkami

У зв’язку зі складною епідеміологічною ситуацією у Польщі, уряд вирішив продовжити чинні обмеженнядо 18 квітня. Про актуальні обмеження ми писали тут:

https://www.facebook.com/FundacjaOcalenie/posts/4140645445969319

30 березня уряд оголосив правила карантину для осіб, які прибувають до Польщі сухопутним та повітряним шляхом.

ПРАВИЛА ДЛЯ ПОДОРОЖУЮЧИХ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ ДО ПОЛЬЩІ З ШЕНГЕНCЬКОЇ ЗОНИ

Для подорожуючих обов’язковим буде дотримання карантину, виняток становитиме наявність негативного результату тесту на COVID-19. Тест має бути виконаний не пізніше, ніж за 48 годин до перетину кордону.

Вид тесту: ПЛР або на антиген.

Нові правила стосуватимуться усіх транспортних засобів: пасажирського та індивідуального транспорту, а також перетину кордону пішки.

Подорожуючі, котрі були скеровані на карантин у Польщі, зможуть виконати тест, негативний результат якого звільнить від карантину.

ПРАВИЛА ДЛЯ ПОДОРОЖУЮЧИХ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ ДО ПОЛЬЩІ З-ПОЗА ШЕНГЕНCЬКОЇ ЗОНИ

Кожен з подорожуючих буде скерований на карантин.

Від карантину не звільнятиме тест, виконаний в країні, з якої прибуває ця особа.

Подорожуючі, котрі були скеровані карантин, зможуть виконати тест у Польщі, негативний результат якого звільнить від карантину.

Вид тесту: ПЛР або на антиген.

ВАЖЛИВО: Особи, щеплені від COVID-19, будуть звільнені від карантину. Це стосуватиметься осіб, яким видано свідоцтво про виконання щеплення вакциною, дозволеною для використання в Європейському Союзі.

Джерело: https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-30-marca-nowe-zasady-dotyczace-kwarantanny-dla-przyjezdzajacych-do-polski3

Уряд оголосив нові обмеження, які ввійдуть в дію у суботу 27 березня та будуть обов’язковими до 9 квітня:

Торгівля

Зачиненими будуть меблеві та будівельні магазини площею понад 2000 м2.

Торговельні центри та галереї – так, як у теперішній період – залишаються зачиненими, з винятком: продуктових магазинів, аптек і магазинів з побутовою хімією та засобами гігієни, газетних кіосків та книгарень.

Окрім того, у місцях продажу на ринках або пошті будуть обов’язковими нові обмеження щодо кількості осіб:

1 особа на 15 м2 – в магазинах площею до 100 м2,

1 особа на 20 м2 – в магазинах площею понад 100 м2.

Релігійний культ

З 27 березня в місцях релігійного культу будуть обов’язковими нові обмеження щодо кількості осіб – на 1 особу повинно припадати 20 м2. Без змін залишається обов’язок закривати рот і ніс, а також дотримуватися дистанції 1,5 м від інших осіб.

Перукарні та косметичні салони

З 27 березня заборона діяльності стосуватиметься також перукарень, салонів краси та косметичних салонів по цілій Польщі.

Ясласельки та дитячі садочки

Ясласельки та дитячі садочки будуть зачиненими. Винятком буде догляд за дітьми медичних працівників та працівників служб громадського порядку (наприклад, військових, працівників поліції та пожежної служби).

Увага! Батьки можуть скористатися додатковою матеріальною допомогою по догляду за дитиною.

Спорт

Діяльність спортивних об’єктів буде обмежена – дозволена виключно для професійного спорту. Буде можливість проводити всі події без участі громадськості.

Джерело: https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-27-marca-zmiany-w-zasadach-bezpieczenstwa

Від 20 березня по всій Польщі були введені суворіші правила безпеки, котрі діятимуть до 9 квітня, включаючи період великодніх свят. 

Згідно з новими постановами, свою діяльність повинні призупинити:

 • басейни (крім лікувальних закладів та басейнів для членів національної збірної); 
 • сауни, солярії, турецькі лазні, салони для схуднення, казино; 
 • готелі (крім готелів робітників, а також розміщення, що надається в рамках ділових поїздок); 
 • торгові центри – за винятком: продуктових магазинів, аптек та косметологічних магазинів, салонів преси, книгарень, зоомагазинів та магазинів з будівельними товарами. У торгових центрах залишаться відкритими перукарні, салони оптики, банківські відділення, пральні;
 • театри, музеї, художні галереї (дозволено проводити репетиції та вправи, а також онлайн-заходи); 
 • кінотеатри (заборона на показ фільмів також поширюється на культурні центри); 
 • гірськолижні траси; 
 • фітнес-клуби та спортзали; 
 • спортивні об’єкти (вони можуть експлуатуватися лише для потреб професійного спорту та без участі громадськості). 

Важливо! З міркувань безпеки всі учні Польщі – включаючи 1-3 класи – навчатимуться дистанційно. Праця в режимі home office також рекомендується для всіх, для кого це можливо. 

Через наближення Великодніх свят рекомендується звести контакти до мінімуму і зустрічатися лише з найближчими родичами. Також слід пам’ятати про дотримання дистанції, дезінфекцію рук, носіння маски та часте провітрювання приміщень. 

Джерело: https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-20-marca-w-calej-polsce-obowiazuja-rozszerzone-zasady-bezpieczenstwa

Польський уряд вирішив посилити карантинні обмеження в декількох регіонах. 

З 13 березня Поморський регіон приєднається до Вармії і Мазур, а в понеділок, з 15 березня, в Мазовецькому і Любуському воєводстві буде введений так званий невеликий локдаун. Період посилення заходів безпеки у всіх цих воєводствах триватиме до неділі 28 березня.

„Міні – локдаун” має на увазі закриття:

басейнів (за винятком басейнів для організацій, що здійснюють терапевтичну діяльність, і для національних співробітників);

саун, соляріїв, турецьких лазень, ванн для схуднення, казино;

готелів (за винятком готелів для робітників, а також місць для ділових поїздок);

торгових центрів – за винятком продовольчих магазинів, аптек і косметичних магазинів, магазинів що продають пресу, книгарень, зоомагазинів і магазинів будматеріалів. У ТЦ в звичайному режимі працюватимуть також перукарні, салони оптики, банківські відділи та пральні;

театрів, музеїв, художніх галерей (але при цьому можна організовувати проби і заняття, а також онлай заходи);

кінотеатрів (заборона на показ фільмів поширюється також на культурні доми та центри культури);

гірськолижних схилів та курортів;

спортивних залів і фітнес-центрів;

спортивних об’єктів (можуть використовуватися тільки для професійного спорту і без участі громадськості).

Важливо! З 15 березня в зазначених регіонах заняття в 1-3 класах початкових шкіл будуть проводитися в змішаному форматі. Деякі учні будуть навчатися в школі, а деякі – дистанційно.

В інших частинах країни чинні карантинні правила будуть продовжені до 28 березня.

Джерело: https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-15-marca-mazowsze-i-lubuskie-dolaczy-do-regionow-z-zaostrzonymi-zasadami-bezpieczenstwa

У зв’язку з третьою хвилею коронавірусу, яка проходить через Польщу, уряд оголосив нові заходи безпеки.

Найважливішою зміною є заборона користування щитками, хустками, шарфами для закривання рота і носа. З 27 ЛЮТОГО ДОЗВОЛЕНІ ТІЛЬКИ МАСКИ. За їх відсутність можна отримати штраф у розмірі 1000 злотих.

У зв’язку з неспокійною епідеміологічною ситуацією в Чехії та Словаччині, всі особи, які повертаються з цих країн, будуть скеровані на карантин. Це стосується також осіб, які перетинають кордон автомобілем. Виняток становлять особи, щеплені двома дозами вакцини проти COVID-19 або особи, які мають негативний результат тесту. Тест мусить бути виконаний перед перетином кордону та актуальний впродовж 48 годин від моменту отримання результату.

На території цілої країни, поза Вармінсько-Мазурським воєводством, заходи безпеки, про які ми писали тут: https://www.facebook.com/FundacjaOcalenie/posts/4011974108836454 було продовжено до 14 БЕРЕЗНЯ 2021 року.

З огляду на погану епідеміологічну ситуацію у Вармінсько-Мазурському воєводстві, уряд загострив заходи безпеки у цьому регіоні. 27 лютого знову було зачинено готелі, кінотеатри, театри, музеї, галереї мистецтв, басейни, тенісні корти і торговельні центри (відчиненими можуть бути тільки аптеки, магазини з косметикою та миючими засобами, продуктові магазини і газетні кіоски). Учні I-III класів повернулися до дистанційного навчання.

Джерело: https://www.gov.pl/web/koronawirus/przedluzamy-zasady-bezpieczenstwa-do-14-marca

Уряд вирішив продовжити діючі в Польщі обмеження, пов’язані з пандемією коронавірусу. Їх не скасують 17 січня, як планували раніше, а продовжать до кінця місяця. Єдина зміна – учні 1-3 класів початкових шкіл зможуть повернутися до школи. Навчання розпочнеться 18 січня в умовах жорсткого санітарного режиму.

Найважливіші обмеження, які діють на даний час:

– дотримання 1,5-метрової дистанції між пішоходами

– прикриття рота і носа в громадських місцях

– обмежена робота торгових центрів – працюють, зокрема, аптеки та продуктові магазини

– заборонена стаціонарна робота ресторанів – ці заклади можуть працювати лише в режимі доставки та на виніс

– обмежена робота готелів (за деякими винятками)

– закриті гірськолижні траси

– призупинена діяльність закладів культури – зокрема, театрів, кінотеатрів та музеїв

– заборонена робота нічних клубів, дискотек та інших танцмайданчиків

– призупинена діяльність басейнів, аквапарків, тренажерних залів, клубів та фітнес-центрів (за деякими винятками)

– обмежена кількість пасажирів у громадському транспорті

– обмежена кількість людей у костелах – максимум 1 людина на 15 м2 з дотриманням 1,5-метрової дистанції.

– обмежена кількість учасників зібрань – максимум 5 осіб

– пріоритетні години для літніх людей (з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 12:00)

– заборона на організацію весіль, причасть, поминок та інших подібних заходів

– ярмарки, виставки, конгреси та конференції – тільки он-лайн

– обмеження щодо перетину кордону та міжнародних перевезень.

Джерело: https://www.gov.pl/web/premier/etap-odpowiedzialnosci-przedluzony-do-31-stycznia

З вівторка, 5 січня, молодь та діти знову можуть самі виходити з дому без обмежень. До цього часу діяли обмеження, що забороняли особам, які не досягли 16-річного віку, пересуватися без нагляду батьків чи опікунів з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 16:00, крім дороги до школи. Зміна є відповіддю на критику, яку викликало обмеження перебування дітей на свіжому повітрі під час зимових канікул. Двотижневі канікули в Польші триватимуть до 17 січня.

З 28 грудня до 17 січня в Польщі діятимуть посилені обмеження. Уряд вирішив, що ситуація не дозволяє повернутися до поділу країни на зони поширення коронавірусу з різним рівнем обмежень. Новорічну ніч ми повинні провести вдома.
НОВОРІЧНА НІЧ – у ніч з 31 грудня 2020 року на 1 січня 2021 року з 19:00 вечора до 6:00 ранку по всій країні діятиме заборона на пересування. Виняток становитимуть ситуації, пов’язані з виконанням службових обов’язків.
СВЯТА – діє обмеження щодо кількості гостей, яких можна запросити – максимум 5 гостей, не рахуючи тих осіб, які проживають разом.
ТОРГОВІ ЦЕНТРИ – обмежений режим роботи: працюватимуть продуктові магазини, книжкові магазини та газетні кіоски, аптеки, а також окремі великі меблеві магазини.
ГОТЕЛІ – обмежений режим роботи: доступні для мундирних служб, медиків, пацієнтів спеціалізованих лікарень, професійних спортсменів. Виняток також становлять робітничі готелі.
ГІРСЬКОЛИЖНІ ТРАСИ – закриті
СПОРТИВНА ІНФРАСТРУКТУРА – доступна лише для професійних занять спортом
Діятиме обов’язковий 10-денний карантин для всіх осіб, які приїдуть до Польщі на організованому транспорті
Водночас решта обмежень залишається без змін. Ми писали про них тут:

не зважай!

Через кілька днів після різдвяних свят уряд Польщі планує скасувати частину карантинних обмежень та знову запровадити поділ Польщі на три зони за рівнем поширення коронавірусу: червону (з найбільшою кількістю випадків захворювання), жовту та зелену. Дізнайтеся, які обмеження діятимуть у цих зонах:

ЧЕРВОНА ЗОНА

Пересування осіб – дотримання 1,5-метрової дистанції; обмеження на пересування дітей та молоді віком до 16 років: з понеділка по п’ятницю (у навчальні дні) з 8:00 до 16:00 вони можуть пересуватися тільки у супроводі батьків чи опікунів.

Культурні події та кінотеатри – можуть бути зайняті 25% глядацьких місць (кожне четверте місце в рядах поперемінно).

Громадський транспорт – діє обмеження на кількість пасажирів: може бути зайнято 50% сидячих місць або 30% усіх місць, при цьому принаймні половина сидячих місць у транспортному засобі повинна залишатись вільною.

Релігійні обряди – діє обмеження на кількість осіб в релігійних об’єктах – допускається максимально одна людина на 15 м2, обов’язкове дотримання дистанції у 1,5 метра та закривання носа й рота.

Зібрання та зустрічі – кількість учасників зібрань, а також зустрічей, влаштованих вдома, не може перевищувати 5 осіб. Вказане обмеження не стосується осіб, що проживають разом.

Весілля, перші причастя, поминки – діє заборона на проведення

Ярмарки, виставки та заходи – виключно on-line

Парки розваг – діяльність призупинена

Освіта – учні І-ІІІ класів початкових шкіл повертаються до стаціонарної форми навчання

Магазини та торгові центри – діє обмеження на кількість клієнтів (максимально одна людина на 15 м2) та спеціальні години для літніх людей – з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 12:00

Готелі – діяльність призупинена, за винятком обслуговування гостей, що перебувають у відрядженні, а також спортсменів і медиків

Гастрономія – лише в режимі доставки та замовлень на винос

Перукарні та салони краси – працюють у санітарному режимі, відстань між місцями обслуговування клієнтів повинна бути не менше 1,5 м

Спортзали, фітнес-центри та аквапарки – діяльність призупинена

Спортивні події – без участі глядачів

ЖОВТА ЗОНА

Пересування осіб – немає обмежень

Культурні події та кінотеатри – можуть бути зайняті 25% глядацьких місць (кожне четверте місце в рядах поперемінно)

Громадський транспорт – діє обмеження на кількість пасажирів: можуть бути зайняті 50% сидячих місць або 30% усіх місць, при цьому принаймні половина сидячих місць у транспортному засобі повинна залишатись вільною.

Релігійні обряди – максимум одна людина на 7 м2

Зібрання та зустрічі – максимальна кількість учасників – 25 осіб, відстань між окремими зібраннями повинна бути не менше 100 м

Весілля, перші причастя, поминки – за участі максимум 50 гостей

Ярмарки, виставки та заходи – виключно on-line

Парки розваг – максимально одна людина на 7 м2

Освіта – гібридне навчання

Магазини та торгові центри – максимум одна людина на 7 м2

Готелі – немає обмежень

Гастрономія – заклади можуть бути відкриті з 6:00 до 21:00

Перукарні та салони краси – немає обмежень

Спортзали та фітнес-клуби – одна людина на 7 м2

Аквапарки – заповненість максимум 50%

Спортивні події – можуть бути зайняті 25% глядацьких місць

ЗЕЛЕНА ЗОНА

Пересування осіб – немає обмежень

Культурні події та кінотеатри – можуть бути зайняті 50% глядацьких місць

Громадський транспорт – діє обмеження на кількість пасажирів: можуть бути зайняті 100% сидячих місць або 50% усіх місць

Релігійні обряди – максимум одна людина на 4 м2

Зібрання та зустрічі – за участі максимум 100 осіб.

Весілля, перші причастя, поминки – за участі максимум 100 гостей

Ярмарки, виставки та заходи – максимум одна людина на 4 м2

Парки розваг – максимум одна людина на 4 м2

Освіта – гібридне навчання

Магазини та торгові центри – немає обмежень

Готелі – немає обмежень

Гастрономія – немає обмежень

Перукарні та салони краси – немає обмежень

Спортзали та фітнес-клуби – одна людина на 7 м2

Аквапарки – заповненість максимум 50%

Спортивні події – можуть бути зайняті 50% глядацьких місць

Джерело: https://www.gov.pl/web/koronawirus/100-dni-solidarnosci-w-walce-z-covid-19

Уряд оголосив план дій на найближчі тижні. Він передбачає три сценарії обмежень, які будуть реалізовані залежно від розвитку епідемічної ситуації в Польщі:

етап відповідальності (діятиме з 28.11. до 27.12),

етап стабілізації, тобто повернення до епідемічного зонування Польщі, що передбачає поділ на три нові зони – червону, жовту та зелену (не раніше, ніж з 28.12 – залежно від епідемічної ситуації),

національний карантин (який буде введено в крайньому разі, тобто за потреби різко і негайно стримати розповсюдження вірусу в суспільстві).

Етап відповідальності (28.11 – 27.12) – обмеження:

Торгові центри – у магазинах допускається одна людина на 15 м2, обов’язкове носіння масок, дезінфекція рук або рукавички.

Канікули – зимові канікули по всій країні триватимуть з 4 по 17 січня 2021 року. Діти та молодь залишаться вдома через заборону організації поїздок на зимові канікули.

Пересування осіб – дотримання 1,5-метрової дистанції; обмеження на пересування дітей та молоді віком до 16 років: з понеділка по п’ятницю (у навчальні дні) з 8:00 до 16:00 вони можуть пересуватися тільки у супроводі батьків чи опікунів.

Культурні події та кінотеатри – діяльність призупинена,

Громадський транспорт – діє обмеження на кількість пасажирів: може бути зайнято 50% сидячих місць або 30% усіх місць, при цьому принаймні половина сидячих місць у транспортному засобі повинна залишатись вільною.

Релігійні обряди – діє обмеження на кількість осіб в релігійних об’єктах – допускається максимально одна людина на 15 м2, обов’язкове дотримання дистанції у 1,5 метра та закривання носа й рота.

Зібрання та зустрічі – кількість учасників зібрань, а також зустрічей, влаштованих вдома не може перевищувати 5 осіб. Вказане обмеження не стосується осіб, що проживають разом.

Весілля, перше причастя, поминки – діє заборона на проведення

Ярмарки, виставки, конгреси і конференції – виключно on-line

Парки розваг – діяльність призупинена

Освіта – дистанційне навчання для учнів усіх класів початкових та післяпочаткових шкіл.

Магазини та торгові центри – діє обмеження на кількість клієнтів (максимально одна людина на 15 м2) та спеціальні години для літніх людей – з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 12:00

Готелі – діяльність призупинена, за винятком обслуговування гостей, що перебувають у відрядженні, а також спортсменів і медиків

Гастрономія – лише в режимі доставки та замовлень на винос

Перукарні та салони краси – працюють у санітарному режимі, відстань між місцями обслуговування клієнтів повинна бути не менше 1,5 м

Спортзали, фітнес-центри та аквапарки – діяльність призупинена

Спортивні події – без участі глядачів

Джерело: https://www.gov.pl/web/koronawirus/100-dni-solidarnosci-w-walce-z-covid-19

Все частішають ситуації, коли ясла, дитячий садок або школу тимчасово зачиняють через виявлення коронавірусу у вчителя чи вихованця, а діти опиняються на карантині. Що в такій ситуації можуть зробити батьки?

Перш за все, якщо вони застраховані в ZUS, то можуть оформити допомогу по догляду (zasiłek opiekuńczy). Допомога виплачується батькам, які здійснюють догляд за:

дитиною віком до 14 років,

дитиною, що має довідку про важку форму інвалідності, або довідку про інвалідність із зазначенням потреби у постійному догляді до досягнення нею 18 років,

іншим членом сім’ї,

що перебувають на карантині або в умовах домашньої ізоляції.

З 24 жовтня 2020 року допомога по догляду виплачується на основі заяви застрахованої особи про необхідність здійснення догляду за дитиною або членом сім’ї, що перебуває на карантині або в умовах домашньої ізоляції.

Заява, яку необхідно подати роботодавцю, повинна містити:

ім’я та прізвище застрахованої особи,

номер PESEL застрахованої особи, якщо він є,

дані про дитину або іншого члена сім’ї, що перебуває під опікою на обов’язковому карантині чи ізоляції: ім’я та прізвище, а також номер PESEL (якщо є),

дату початку та закінчення обов’язкового карантину чи ізоляції,

підпис застрахованої особи.

Зразок заяви доступний за посиланням: https://www.zus.pl/documents/10182/3208584/O%C5%9Bwiadczenie+o+sprawowaniu+opieki+nad+dzieckiem+lub+cz%C5%82.+rodz.+na+kwarantannie+lub+izolacji+w+warunkach+domowych.docx/b8405cb0-629a-b310-91d3-8f3765980fe4

Роботодавець або ZUS може звернутися до органу Державної санітарної інспекції щодо підтвердження інформації, вказаної в заяві.

ДОДАТКОВА ДОПОМОГА ПО ДОГЛЯДУ

Крім того, з 9 по 29 листопада батьки дітей віком до 8 років, які доглядають за дитиною, мають право на додаткову допомогу по догляду у разі:

закриття на карантин ясел, дитячого садка, школи чи іншого закладу, який відвідує дитина,

обмежень у роботі цих закладів через COVID-19, за яких вони не можуть забезпечити догляд, або

якщо немає можливості доручити опіку над дитиною няні або денному опікуну у зв’язку з COVID-19.

Отримати додаткову допомогу по догляду в разі закриття або обмеження роботи закладу, який відвідує дитина, можуть також батьки дітей з інвалідністю віком:

до 16 років, які мають довідку про інвалідність,

до 18 років, які мають довідку про важку або помірну форму інвалідності,

до 24 років, які мають довідку про необхідність спеціальної освіти.

Щоб отримати додаткову допомогу по догляду, достатньо подати своєму роботодавцю/замовнику відповідну заяву про здійснення догляду за дитиною: 

https://www.zus.pl/documents/10182/3208584/o%C5%9Bwiadczenie+do+uzyskania+dodatkowego+zasi%C5%82ku+opieku%C5%84czego.docx/34dffbea-8cb5-cf0f-0a7b-013d2fa51b92

Цей документ є водночас заявою на додаткову допомогу по догляду. Самозайняті особи подають заяву до ZUS.

Заяву на допомогу також можна подати онлайн за допомогою порталу PUE ZUS. Інструкція (польською мовою) доступна тут: https://www.zus.pl/documents/10182/3208584/wniosek+o+dodatkowy+zasi%C5%82ek+opieku%C5%84czy+w+formie+elektronicznej.doc/0e8abed5-aae0-92c7-c427-c9c2baac4b72

Слід пам’ятати, що допомога не виплачується, якщо хтось із батьків може забезпечити дитині догляд (наприклад, коли другий із батьків є безробітним, перебуває в декретній відпустці або у відпустці для догляду за дитиною).

Додаткова допомога не враховується до загального періоду оплачуваної відпустки по догляду, максимальна тривалість якої становить 60 днів протягом календарного року.

Місячний розмір такої допомоги становить 80% від заробітної плати отримувача і нараховується за кожен день відпустки для догляду, в тому числі за неробочі дні.

Джерела: 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/kontakt, https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-od-9-listopada/3653466, https://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-opiekunczy/wysokosc

Уряд запроваджує нові правила безпеки, які набирають чинності з 7 листопада. З 9 листопада учні 1-3 класів переходять на дистанційне навчання. Ось найважливіші зміни:

Дистанційне навчання в 1-3 класах початкових шкіл (9 – 29 листопада);

Режим роботи дитячих садків, дошкільних відділів при школах та інших дошкільних закладів залишається без змін (заклади можуть тимчасово припинити діяльність у разі загрози життю та безпеці учнів);

Продовження дистанційного навчання у 4-8 класах початкових шкіл та середніх шкіл – до 29 листопада. Для дітей медиків, військових, правоохоронців та інших служб передбачена можливість догляду в школах;

Кожен вчитель матиме можливість отримати 500 злотих на придбання необхідного обладнання для дистанційного навчання учнів;

Закриваються заклади культури: театри, кінотеатри, музеї, художні галереї, будинки культури, музичні осередки (7 – 29 листопада);

Готелі прийматимуть тільки гостей, які перебувають у відрядженні (7 – 29 листопада);

З 7 листопада торгові центри працюватимуть в обмеженому режимі. Відкритими залишаться пункти надання послуг, продуктові магазини, аптеки, магазини косметики та парфумерії, побутової хімії, ремонтно-будівельних матеріалів, товарів для тварин, кіоски з пресою;

Інші заклади торгівлі: у магазинах площею менше ніж 100 м2 допускається 1 покупець на 10 м2, в більших магазинах – 1 покупець на 15 м2 (без змін) (7 – 29 листопада);

Костели: 1 особа на 15 м2 (7 – 29 листопада).

Джерело: https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-kroki-w-walce-z-koronawirusem–ostatni-etap-przed-narodowa-kwarantanna

З 2 листопада 2020 р. приймальня Управління у справах іноземців (Urząd do Spraw Cudzoziemców) на вул. Таборовій 33 працює з понеділка по п’ятницю з 8:15 до 14:00.

Джерело: https://udsc.gov.pl/skrocenie-czasu-pracy-biura-podawczego/

https://udsc.gov.pl/epidemia-koronawirusa-specjalne-rozwiazania-dla-cudzoziemcow/

З 24 ЖОВТНЯ ВСЯ ПОЛЬЩА В ЧЕРВОНІЙ ЗОНІ

Епідеміологічна ситуація в Польщі настільки погіршилася, що уряд оголосив усю країну червоною зоною. Діятимуть наступні обмеження:

ОСВІТА

Учні 4-8 класів початкових шкіл та учні старших класів переходять на дистанційне навчання. Такий режим діятиме до 8 листопада. Дитсадки та 1-3 класи початкових шкіл продовжать роботу у звичайному режимі.

СПОРТИВНІ ПОДІЇ

Спортивні події відбуватимуться без глядачів. У колективних спортивних заходах можуть брати участь максимум 250 осіб (+ персонал).

КУЛЬТУРНІ ПОДІЇ

Заповнення не більше ніж 25% глядацьких місць, при цьому може бути зайняте кожне четверте місце або забезпечена дистанція у 1,5 метра. Обов’язок закривання носа і рота.

ГАСТРОНОМІЯ

Ресторани працюватимуть лише в режимі доставки та замовлень на винос.

Шкільні їдальні обслуговуватимуть лише учнів 1-3 класів початкових шкіл та вчителів.

Ресторани в готелях працюватимуть лише для гостей готелю.

ГОТЕЛІ

Робота готелів дозволена, але без функціонування клубів та дискотек.

Басейни, фітнес-центри та cпортзали доступні лише для гостей готелю, які проживають у готелі принаймні одну добу.

АКВАПАРКИ ТА БАСЕЙНИ

Призупинення роботи (винятки: готельні об’єкти (доступні для гостей); об’єкти в лікувально-оздоровчих закладах, об’єкти, призначені для професійних занять спортом та об’єкти, призначені для студентів і учнів)

ПАРКИ РОЗВАГ ТА ВІДПОЧИНКУ

Призупинення роботи

СПОРТЗАЛИ ТА ФІТНЕС-ЦЕНТРИ

Призупинення роботи (винятки: готельні об’єкти (доступні для гостей); об’єкти в лікувально-оздоровчих закладах, об’єкти, призначені для професійних занять спортом та об’єкти, призначені для студентів і учнів)

КІНОТЕАТРИ

Заповнення не більше ніж 25% глядацьких місць, при цьому може бути зайняте кожне четверте місце або забезпечена дистанція у 1,5 метра. Обов’язок закривання носа і рота.

САНАТОРІЇ, РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТА ОЗДОРОВЧІ ЦЕНТРИ

Призупинення роботи, з можливістю завершити вже розпочате перебування. Виняток становлять випадки, коли припинення реабілітації може серйозно погіршити стан здоров’я пацієнта.

МАСОВІ ЗІБРАННЯ ТА ЗУСТРІЧІ

Максимальна кількість учасників – 5 осіб, відстань між окремими зібраннями не може бути меншою, ніж 100 м, учасники повинні дотримуватися дистанції у 1,5 метра та прикривати рот і ніс.

Заборонено влаштовувати зустрічі та вечірки поза домом, а вдома можуть перебувати максимум 20 осіб.

Вищезазначені обмеження не поширюються на заклади культури.

КОСТЕЛИ

Обов’язок закривання носа й рота (крім священнослужителів); одна людина на 7 м2 та 1,5-метрова дистанція.

ВЕСІЛЛЯ, ПЕРШЕ ПРИЧАСТЯ, ПОМИНКИ ТА ІНШІ СІМЕЙНІ УРОЧИСТОСТІ Й ЗАХОДИ

Під забороною

ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ

Транспортний засіб може перевозити пасажирів у кількості:

a) 50% сидячих місць

b) 30% усіх місць (сидячих і стоячих), при цьому принаймні половина сидячих місць повинна залишатися вільною.

МАСКИ

По всій країні діє обов’язок закривати ніс і рот в громадських місцях.

ТОРГІВЛЯ

Обмеження кількості людей у ​​торгових закладах – у магазинах площею до 100 м2 – 5 осіб на касу, у магазинах площею понад 100 м2 – одна людина на 15 м2, обов’язок закривання рота і носа, клієнти мають носити одноразові рукавички або користуватися засобами для дезінфекції рук

НІЧНІ КЛУБИ, ДИСКОТЕКИ (КРІМ КЛУБІВ СПОРТИВНОГО ТАНЦЮ ТА ШКІЛ ТАНЦІВ

Призупинення діяльності

САЛОНИ КРАСИ, ПЕРУКАРНІ ТА ТАТУ-САЛОНИ

У місці надання послуги повинен перебувати лише клієнт, який обслуговується (разом із опікуном у разі необхідності) та персонал.

Дотримання дистанції у 1,5 метра.

ПЕРЕМІЩЕННЯ ОСІБ

З 8:00 до 16:00 дозволяється переміщення осіб віком до 16 років лише у супроводі дорослих (батьків чи опікунів), за винятком дороги до школи та зі школи додому та вихідних днів.

Люди похилого віку, особливо особи віком понад 70 років, повинні залишатися вдома, за винятком тих, хто виконує службові обов’язки, переміщується з метою задоволення базових побутових потреб, чи участі у релігійних заходах.

Джерело: https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow

Портал oko.press опублікував 16 рекомендацій на період пандемії, підготовлених міждисциплінарною Групою з питань COVID-19 при Польській академії наук. Ми опрацювали їх для вас у дев’ятьох мовних версіях.

З настанням осені ситуація в Польщі стає дедалі драматичнішою. Стрімко зростає кількість виявлених випадків зараження вірусом SARS-CoV-2, а також, на жаль, смертей пацієнтів із хворобою COVID-19. Багато недіагностованих людей заражають інших. Нехтування заходами безпеки може вже за місяць призвести до трагічного паралічу системи охорони здоров’я. Тому всі ми, солідарно, повинні захищати себе та наших близьких, суворо дотримуючись наступних рекомендацій:

 1. Основний шлях інфікування – крапельний. Саме тому чи не найважливішою є рекомендація дотримуватися щонайменше 1,5-метрової дистанції від інших людей і носити маску, яка закриває ніс і рот (навіть зроблену в домашніх умовах).
 2. Часто мийте руки, а якщо це неможливо – використовуйте дезінфікуючі засоби.
 3. Якщо ви захворіли та погано почуваєтеся – не виходьте з дому, не зустрічайтеся з іншими людьми. Почекайте до повного зникнення симптомів, а то й день-два довше. Зверніться за порадою до лікаря, чи потрібно робити тест на COVID-19.
 4. Якщо у вас діагностовано COVID-19, або якщо ви втратили нюх і смак – сповістіть про це людей, з якими ви контактували протягом 2 днів до появи симптомів.
 5. Якщо ви дізналися, що у когось із ровесників, вихователів чи опікунів вашої дитини підтверджено COVID-19 (наприклад, отримали сповіщення від школи чи дитсадка), не виходьте без потреби з дому, дотримуйтеся дистанції на роботі, носіть маску, мийте та дезінфікуйте руки, а в разі появи симптомів у вас чи в дитини зверніться до лікаря. Уникайте контакту з людьми з групи ризику.
 6. Дійте схожим чином, якщо ви отримали таку інформацію від вашого знайомого чи колеги по роботі.
 7. По можливості, дотримуючись заходів безпеки, допомагайте сусідам та знайомим, особливо людям, що опинилися у складних життєвих ситуаціях.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ РОБОТОДАВЦІВ ТА ОСІБ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА ІНШИХ ЛЮДЕЙ:

 1. Якщо ваш працівник застуджений або контактував із людиною, інфікованою SARS-CoV-2, переведіть його у віддалений режим роботи якомога швидше. Процедура офіційного направлення на карантин може затягнутися.
 2. Вже зараз переходьте на віддалений режим роботи всюди, де це тільки можливо.
 3. Пам’ятайте при цьому, що слід запроваджувати лише ті обмеження, які мають наукове обґрунтування та базуються на наявних знаннях, а не лише на ваших особистих переконаннях чи емоціях.
 4. Подбайте про те, щоб усі обмеження були чітко представлені та зрозумілі для всіх.
 5. Надмірні та незрозумілі обмеження ігноруються і дають зворотний результат.
 6. Ваш приклад має ключове значення для людей, які від вас залежать. Якщо ви самі не дотримуєтеся правил гігієни та карантину, то інші теж цього не робитимуть.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ:

 1. Уникайте багатолюдних місць та намагайтеся звести до мінімуму контакти з людьми – навіть із дітьми та онуками.
 2. Обмежте зустрічі з друзями та знайомими.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ УСІХ РІВНІВ:

 1. Не забувайте, що бути лікарем, медсестрою чи іншим медичним працівником – це відповідальність! Не думайте, що боротьба з COVID-19 вас не стосується. Використовуючи засоби індивідуального захисту, ви можете продовжувати надавати допомогу своїм пацієнтам. Якщо можете, надайте невідкладну допомогу хворим, які до вас звертаються.

ПАМ’ЯТАЙТЕ: дотримуючись вищенаведених рекомендацій, ви бережете не тільки себе, а й своїх рідних та близьких. Комбінація цих дуже простих правил значно зменшить щоденну кількість випадків вже за два тижні. Однак лише за умови, що ми всі будемо суворо їх дотримуватися.

Джерело: https://oko.press/pan-bedzie-coraz-gorzej-jezeli-nie-bedziemy-solidarni-16-zalecen-na-czas-pandemii/

https://informacje.pan.pl/index.php/informacje/materialy-dla-prasy/3137-larum-w-obliczu-kryzysu-covid-19

COVID-19 може перебігати геть по-різному – від звичайної застуди до серйозного запалення легень, що призводить до гострої дихальної недостатності.

ЗАРАЖЕННЯ 

Хвороба передається повітряно-крапельним шляхом і потрапляє до тіла через рот, ніс та очі. Якщо хтось пчихне тобі на взуття, то вірус там  залишиться. ВІРУС НЕ ГУЛЯЄ. Він потрапить у твоє тіло лише тоді, коли ти торкнешся долонею взуття, а потім тією ж долонею доторкнешся до свого обличчя.Тобто ти можеш принести його додому на одязі чи сумці, але допоки не торкнешся зараженого місця, а потім свого обличчя – не заразишся.

Найпростіший спосіб перенести вірус – це долоні. Саме долонями ми торкаємося предметів, один одного та свого обличчя. Тому так важливо часто мити руки (ретельно, протягом щонайменш 30 секунд).

Хвороба є надзвичайно заразною, зокрема, з наступних причин:

 1. З моменту зараження і до появи перших симптомів може минути 14 днів, тобто протягом цього часу інфікована людина може впродовж 2 тижнів заражати інших, не усвідомлюючи цього.
 2. Якщо хвороба протікає в легкій формі (наприклад, у дітей), то хворий інфікує інших, оскільки не знає про те, що він хворий.

ПРОФІЛАКТИКА/ ЗАХИСТ

Є кілька простих правил, яких слід дотримуватися, щоб захистити себе та інших від COVID-19.

 1. ЗАЛИШАЮСЯ ВДОМА

Обмежую до необхідного мінімуму контакт з людьми, з якими не проживаю (уникаю зустрічей зі знайомими, сусідами, навіть із сім’єю!). Закриті школи – це не канікули. Діти також повинні сидіти вдома і уникати зустрічей із друзями.

Намагаюся не виходити на прогулянки – виходжу тільки в магазин і за потреби викинути сміття.

Не виходжу з малими дітьми, яких не вдасться втримати від торкання до предметів на вулиці.

 1. На вулиці тримаю 2-метрову дистанцію з іншими людьми.
 2. Регулярно й часто мию руки (впродовж 30 секунд, у теплій воді та з милом).
 3. Кашляю та пчихаю в лікоть, або ж в одноразову серветку, яку відразу ж викидую.
 4. Вітаюся без рукостискання й поцілунків у щоку.
 5. У міру можливості намагаюся нічого не торкатися на вулиці. Дверні ручки натискаю ліктем, двері штовхаю плечем. Йдеться про те, щоб краплини з вірусом, які можуть бути на різних поверхнях, не потрапили на внутрішню поверхню нашої долоні.
 6. Дезинфікую предмети субстанцією, що містить щонайменш 60% алкоголю. При купівлі антибактеріального гелю завжди перевіряю його склад.

У зв’язку з пандемією коронавірусу, ми нагадуємо, що діагностика та лікування COVID-19 в Польщі є БЕЗКОШТОВНИМИ для всіх, незалежно від Вашої країни походження, громадянства, страхування, а також у разі його відсутності. У вас немає медичного страхування в Польщі, і ви боїтеся звернутися до лікаря через великі кошти? Ви тимчасово перебуваєте в Польщі (наприклад, по безвізу) і маєте лише туристичне страхування, або й жодного? У випадку коронавірусу це не має значення. Як громадяни Польщі, так і іноземці можуть розраховувати на безкоштовні тести на виявлення коронавірусу й безплатне лікування COVID-19.
Нагадуємо, що типовими симптомами COVID-19 є лихоманка, кашель, ускладнене дихання, біль у м’язах та втома. Якщо у Вас наявні такі симптоми й Ви підозрюєте, що це коронавірус, якнайшвидше зверніться до найближчої санепідемстанції. Всі станції мають ЦІЛОДОБОВИЙ черговий номер телефону для швидкого реагування, який можна знайти на їхніх сайтах. Важливо уникати контактів з іншими людьми, поки не отримаєте медичну допомогу. Якщо у Вас температура понад 380 C, й при цьому є кашель та ускладнення дихання, слід звернутися до інфекційної лікарні. Список лікарень за воєводствами можна знайти тут: https://www.gov.pl/web/koronawirus/lista-szpitali
Більше інформації про коронавірус можна отримати, зателефонувавши на цілодобову гарячу лінію NFZ (800 190 590). Інформацію надають польською та англійською мовами.
Інформаційні матеріали щодо коронавірусу (кількома мовами) доступні також за посиланням: https://www.gov.pl/web/koronawirus/do-pobrania

Уряд Польщі оголосив порядок здійснення діагностики коронавірусу на найближчий час. Читайте далі, щоб дізнатися, як діяти, коли виникнуть тривожні симптоми.

КОЛИ ПАЦІЄНТ МАЄ 4 ТИПОВІ СИМПТОМИ КОРОНАВІРУСУ: ЖАР, ЗАДИШКУ, КАШЕЛЬ, ВТРАТУ НЮХУ ЧИ СМАКУ

Зверніться до відділення первинної медико-санітарної допомоги (POZ), щоб записатися на прийом або телеконсультацію. Для дітей віком до 2 років консультації завжди очні.

Після телеконсультації лікар може призначити тест за умови, що виявлено чотири симптоми коронавірусу: температуру понад 38 градусів, кашель, задишку, втрату нюху або смаку.

Якщо у вас є ці симптоми, лікар призначить тест і надасть інформацію про мобільні пункти drive thru, в яких можна його зробити, а також повідомить про необхідність уникати громадського транспорту.

Якщо ваш стан це дозволяє, бажано під’їхати самостійно на авто до пункту drive thru, щоб виконати тест. Перелік пунктів доступний за посиланням: https://www.pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran

Слід взяти з собою документ із фотографією та номер PESEL. Прибувши до пункту drive thru, необхідно їх показати. При цьому виходити з машини не потрібно – у вас візьмуть мазок з носогорла через відкрите вікно автомобіля. Тест безкоштовний.

(Якщо пацієнт не може добратися до пункту drive thru самостійно, лікар звернеться до Воєводської санітарно-епідеміологічної станції (Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, WSSE) із проханням направити до пацієнта швидку для взяття мазка).

Взятий зразок відправляють у спеціалізовану лабораторію для аналізу. Інформація про результат тесту буде доступна для лікаря, воєводських і повітових санітарно-епідеміологічних станцій та для самого пацієнта онлайн в обліковому записі Пацієнта (Internetowe Konto Pacjenta, https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta).

Якщо результат буде позитивним, сімейний лікар повідомить вас про необхідність візиту до лікарні.

У лікарні буде вирішено про необхідність:

– госпіталізації

– проходження ізоляції в ізоляторі (ізолятори призначені, зокрема, для тих, хто не має можливості пройти карантин удома, щоб не наражати своїх близьких на небезпеку зараження коронавірусом)

  – початку домашньої ізоляції.

КОЛИ ПАЦІЄНТ МАЄ СИМПТОМИ ІНФЕКЦІЇ, АЛЕ НЕ ВСІ 4 СИМПТОМИ, ТИПОВІ ДЛЯ КОРОНАВІРУСУ

Якщо ви звернулися до лікаря з симптомами інфекції, але лікар не виявив симптомів для проведення тесту на SARS-COV-2 – вас запишуть на наступну телеконсультацію, яка відбудеться протягом 3-5 днів після першого візиту.

Якщо під час другої телеконсультації лікар не виявить симптомів, які відповідають критеріям направлення на тестування SARS-COV-2, він може призначити особистий візит у відділені первинної медико-санітарної допомоги (POZ).

Якщо лікар первинної медико-санітарної допомоги виявить симптоми, що відповідають критеріям для проведення тесту на SARS-COV-2, то призначить тест і надасть вам необхідну інформацію про пункти drive thru, в яких його можна зробити.

Під час особистого візиту після обстеження пацієнта лікар може за необхідності призначити проведення тесту на SARS-COV-2.

КОЛИ ПАЦІЄНТ ПРОХОДИТЬ COVID-19 БЕЗСИМПТОМНО, АБО СИМПТОМИ СЛАБКО ВИРАЖЕНІ

Йдеться про пацієнта, який чекає вдома на результат тесту на COVID-19 через підозру на коронавірусну інфекцію, але без явних симптомів. У випадку позитивного результату на COVID-19 лікар направить такого пацієнта до інфекційного відділення або інфекційної лікарні. Слід поїхати туди власним транспортом (в масці, уникаючи контакту з іншими людьми). На місці необхідно знайти лікарняний пункт медичного сортування (наприклад, намет, окрему приймальню) й повідомити про результат тесту на SARS-COV-2.

Медичний персонал лікарні направить вас в місце очікування на медичне обстеження. Лікар вирішує, чи потрібна госпіталізація, переведення до іншої лікарні, чи ізоляція. Форму ізоляції – домашню чи лікарняну – визначає лікар.

Якщо в лікарні вас направлять до ізолятора, ви залишатиметеся під наглядом медпрацівника.

Якщо вас відправлять на домашню ізоляцію, ви залишитеся під наглядом лікаря загальної практики. Лікар зателефонує вам на 8-10 день, щоб дізнатись про стан вашого здоров’я. Безсимптомного пацієнта автоматично звільняють з ізоляції через 10 днів після тесту. Якщо у пацієнта з’явилися симптоми, через які необхідно продовжити час ізоляції, лікар визначає дату її завершення або ж термін наступної телеконсультації.

Джерело: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zasady-zleciania-testow-na-koronawirusa

Через епідемію коронавірусу ухвалено рішення про обмеження руху на польських кордонах. Найважливіші речі, про які слід знати:
Починаючи з неділі, 15 березня 2020 року, польські кордони закриваються для іноземців. Призупиняються міжнародні повітряні та залізничні сполучення. Вантажні перевезення не припиняються. Також буде відновлено контроль на кордонах з іншими країнами ЄС. Встановлені обмеження не стосуються внутрішнього автобусного, залізничного та повітряного транспорту.
Тимчасова заборона на в’їзд до Польщі поширюється на іноземців, за винятком:
– осіб, які перебувають у шлюбі з громадянами Польщі,
– осіб із Картою Поляка,
– осіб, що мають дозвіл на постійне чи тимчасове перебування на території Польщі, або дозвіл на працю.
Польські громадяни зможуть повернутися в Польщу, але будуть скеровані на 14-денний карантин. Виняток становлять:
– жителі прикордонних районів, що проживають у Польщі, але на щодень працюють в сусідній країні,
– водії автобусів і бусів.
Їм не доведеться йти на карантин.
У зв’язку з розвитком епідеміологічної ситуації в Європі МЗС Польщі запустило гарячу лінію щодо можливості перетину кордонів. Інформацію можна отримати за номером телефону: +48 22 523 8880.

 1. КОРДОН ІЗ КРАЇНАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

З середини червня 2020 року на внутрішньому кордоні ЄС (тобто на кордонах з іншими країнами ЄС) не проводяться перевірки. Не здійснюється санітарний контроль і не потрібно проходити карантин після прибуття до Польщі з іншої країни ЄС.

 1. КОРДОН ІЗ РОСІЄЮ, БІЛОРУССЮ ТА УКРАЇНОЮ

Діють наступні пункти перетину кордону:

– з Росією Безледи та Ґжехотки,

– з Білоруссю Кузьниця, Бобровники, Тересполь,

– з Україною: Дорогуськ, Корчова, Гребенне, Медика, Будомєж.

 

В’їхати в Польщу можуть лише:

– громадяни Польщі та члени їх сімей (подружжя, діти), а також особи, які перебувають під постійною опікою польських громадян;

– громадяни країн-членів ЄС, ЄЕЗ чи Швейцарії та члени їхніх сімей (подружжя, діти);

– іноземці, які мають Карту Поляка;

– дипломатичні працівники та члени їхніх сімей;

– іноземці, які мають право на постійне або

тимчасове проживання на території Республіки Польща;

– іноземці, які мають право працювати в

Польщі на тих самих умовах, що й громадяни Польщі, тобто іноземці, що мають дозвіл на працевлаштування, довідку про виконання сезонної роботи, декларацію про доручення виконання праці іноземцю на території Польщі, які виконують роботу на території Республіки Польща або пред’являють документи, з яких виникає, що робота розпочнеться одразу після перетину кордону;

– іноземці, які керують транспортними засобами для перевезення пасажирів або товарів, а перетин ними кордону пов’язаний з професійною діяльністю, яка полягає у перевезенні товарів або транспортуванні пасажирів;

– водії, які керують транспортними засобами в рамках міжнародних автомобільних перевезень або міжнародного комбінованого транспорту та подорожують транзитом через територію Польщі за допомогою іншого транспорту, яким здійснюється перевезення (з метою відпочинку на території країни перебування, або після перебування на відпочинку за кордоном, а також після перерви у виконанні праці за обставин, визначених Законом про робочий час водіїв);

– учні, студенти, здобувачі післядипломної освіти, докторанти, що навчаються у Польщі;

– науковці, які проводять дослідження та розробки у Польщі;

– іноземці, що мають дозвіл на постійне перебування або

дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС на території інших держав-членів ЄС, ЄЕЗ або Швейцарії та члени їхніх сімей з метою транзиту територією Польщі до місця проживання або перебування;

– пасажири повітряних суден, які здійснюють міжнародний переліт з аеропорту, розташованого на території Чорногорії, Грузії, Японії, Канади, Албанії, Південної Кореї.

 

В особливо обґрунтованих випадках, не зазначених вище, командир прикордонної служби після отримання згоди начальника прикордонної служби може дозволити іноземцю в’їхати на територію Республіки Польща.

 

ПІСЛЯ ПЕРЕТИНУ ЗОВНІШНЬОГО КОРДОНУ ЄС У ПОЛЬЩІ ДОСІ ДІЄ ОБОВ’ЯЗОК ПРОХОДЖЕННЯ КАРАНТИНУ.

Від обов’язку перебування на карантині після в’їзду на територію Польщі ЗВІЛЬНЕНО:

– громадян Польщі, громадян країн-членів ЄС, ЄЕЗ та Швейцарії, а також членів їхніх сімей (подружжя, дітей);

– іноземців, які мають дозвіл на постійне перебування або перебування довготермінового резидента ЄС в іншій країні ЄС, а також членів їхніх сімей (подружжя, дітей), які в’їжджають до Польщі з метою транзиту її територією до місця постійного проживання в іншій країні ЄС, ЄЕЗ або Швейцарії;

– учнів, студентів, здобувачів післядипломної освіти та докторантів, які навчаються в Польщі, а також науковців, котрі проводять дослідження та розробки на території Польщі;

– осіб, які в’їжджають на територію Польщі у рамках виконання службових обов’язків, зокрема водіїв та членів екіпажів авіа-, залізничних, судноплавних і автотранспортних засобів, працівників служб, солдатів польських та союзницьких збройних сил; детальний перелік: https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8557,Koronawirus-przekraczanie-granicy.html?fbclid=IwAR0W1OZAYn5wHsRlPhZQ2UGKS6SJ4abiIfKes3X8KbZb2qPwsBpxRwmq328;   

– осіб, які перетинають кордон на підставі дипломатичного паспорта, а також членів їхніх сімей (подружжя, дітей);

– осіб, які виконують роботи на сільськогосподарських підприємствах, розташованих у прикордонних територіях обох країн;

– пасажирів суден, які курсують між портами держав-членів ЄС або ЄЕЗ;

– пасажирів повітряних суден, які здійснюють міжнародний переліт з аеропортів, розташованих на території Чорногорії, Грузії, Японії, Канади, Албанії та Південної Кореї.

 

Більше інформації: 

https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8557,Koronawirus-przekraczanie-granicy.html?fbclid=IwAR0W1OZAYn5wHsRlPhZQ2UGKS6SJ4abiIfKes3X8KbZb2qPwsBpxRwmq328

https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-podrozujacych  

Через поширення коронавірусу з 16 березня 2020 року Україна закрила кордони для іноземців, а з 17 березня припинила міжнародне регулярне пасажирське сполучення.  Обмеження діятимуть до 3 квітня 2020 року і можуть бути скасовані чи продовжені залежно від ситуації з епідемією коронавірусу.

Хто зможе потрапити в Україну після закриття кордонів?

 1. Громадяни України;
 2. Особи, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні;
 3. Особи, які є подружжям або дітьми громадян України;
 4. Працівники іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, акредитованих в Україні, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та члени їхніх сімей;
 5. Водії та обслуговуючий персонал вантажних транспортних засобів, члени екіпажу.

Усі українські громадяни, які перебувають за кордоном, зможуть повернутися в Україну. Однак повернення не є обов’язковим, і якщо немає нагальної потреби, все ж краще утриматися від поїздки й дотримуватися карантину. Нагадаємо, що з 15 березня 2020 р. Польща припинила прикордонний рух на деяких пунктах пропуску з сусідніми країнами, зокрема з Україною. На українсько-польському кордоні працюють лише 3 автомобільні пункти пропуску. Це Дорогуськ-Ягодин, Гребенне-Рава-Руська і Корчова-Краківець.

Українцям, яким потрібно повернутись в Україну у період тимчасового обмеження перетину державного кордону, МЗС України рекомендує зареєструватися  у спеціальній системі ДРУГ (Добровільна реєстрація українських громадян за кордоном – https://friend.mfa.gov.ua/#/), щоб повідомити МЗС про своє місцезнаходження, а також звертатися до українських посольств і консульств електронною поштою чи за телефоном гарячої лінії на їхній офіційній сторінці, або за допомогою соцмереж. У разі труднощів з поверненням Посольство України в Республіці Польща просить заповнити спеціальну форму для зголошення нагальної потреби повернення в Україну:

УВАГА! Посольство України в Республіці Польща на своїй сторінці в Facebook повідомило про спеціальні залізничні рейси з Перемишля.

Як інформує Посольство, 20 березня 2020 р. курсуватимуть чотири спецпотяги «Укрзалізниці» за маршрутом Перемишль-Львів-Київ.

Розклад руху (час місцевий):

Виїзд з Перемишля-прибуття до Києва (через Львів)

1) 10:18 – 21:33

2) 13:10 – 23:08 (Intercity)

3) 15:45 – 23:53 (Intercity)

4) 18:59 – 06:46 (прибуття 21.03)

* проїзд платний – термінали (розрахунок картками) будуть в самих потягах.

Орієнтовна вартість квитка: 2 клас – 700 грн. (100 злотих); 1 клас – 1000 грн. (150 злотих).

** он-лайн продажу квитків не передбачається

Продаж квитків здійснюватиметься виключно онлайн на сайті https://booking.uz.gov.ua/ Слідкуйте за оновленнями на сторінці Посольства України в Польщі в Facebook

Посольство України в Республіці Польща також інформує, що на звернення Посольства Прикордонна варта РП погодилася не накладати санкції на громадян України, термін перебування яких на території РП закінчується і вони не мають можливості виїхати в Україну через застосування обмежень на кордоні з моменту оголошення стану епідемічної загрози у Польщі. АЛЕ! Кожен випадок розглядатиметься ІНДИВІДУАЛЬНО. Якщо останній день легального перебування особи припадатиме на день 15 березня чи наступні дні – польські служби пообіцяли адміністративні чи карні санкції до громадян України не застосовувати.

Більше про в’їзд на територію України та консульську допомогу у зв’язку з #COVID-19 на сайті Міністерства закордонних справ України тут.

Телефони Гарячої лінії Посольства України в Польщі  з питань, пов’язаних з настанням невідкладних консульських обставин у зв’язку з пандемією #COVID-19:

+48 698 608 837, +48 503 521 732, +48 883 176 485, +48 537 516 463, +48 510 567 000, +48 791 013 543, +48 797 314 411

Джерела: kmu.gov.ua/, https://poland.mfa.gov.ua/https://naszwybir.pl/, https://www.facebook.com/AmbasadaUkrainywPolsce/

З 16 березня 2020 р. Відділ у справах іноземців Мазовецького воєводського управління (Wydział Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) призупиняє прийом відвідувачів у своїх приймальнях на Маршалковській (Marszałkowska) 3/5 та Кручій (Krucza) 5/11.

 1. Призупинено онлайн-бронювання візитів.
 2. Анульовано всі записи на прийом на період з 16 березня 2020 р. Інформація про нову дату прийому буде надіслана поштою або на електронну скриньку.
 3. Всім заявникам, які мали записи на прийом у період з 16 по 31 березня 2020 р. щодо подання заяви на:
 • дозвіл на перебування в Польщі (тимчасове, постійне, довготермінового резидента ЄС),
 • видачу/обмін карти побуту,
 • видачу польського подорожнього документа іноземця (polski dokument podróży, PDP), тимчасового польського подорожнього документа іноземця (tymczasowy polski dokument podróży, TPDP) або польського посвідчення особи іноземця (polski dokument tożsamości cudzoziemca, PDTC),
 • реєстрацію перебування громадянин ЄС та членів їхніх сімей, постійного перебування громадян ЄС, чи видачі карти побуту члена сім’ї громадянина ЄС, карти сталого побуту члена сім’ї громадянина ЄС,
 • надання/визнання/підтвердження польського громадянства або його втрати/визнання репатріантом,
 • грошову допомогу

радимо надсилати заяву поштою на адресу: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Spraw Cudzoziemców, ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa.

 1. Заявники, які записалися на прийом, щоб отримати карту побуту або рішення у своїй справі (decyzję), зможуть їх забрати лише у виняткових випадках, попередньо домовившись телефоном або електронною поштою.
 2. Термін донесення документів та виконання необхідних формальностей, зокрема особистої явки і здачі відбитків пальців, а також термін подання інших документів, що минає в цей період, рахуватиметься з дня відновлення прямого обслуговування Відділом у справах іноземців без негативних наслідків для заявника.

Усю письмову кореспонденцію слід надсилати на вказану вище адресу. Щоб отримати додаткову інформацію, телефонуйте, будь ласка, на номер 22 695 65 75, або скористайтеся контактною формою: https://kontaktwsc.mazowieckie.pl/

Джерело: ПОСИЛАННЯ

З 11 травня 2020 року відділ у справах іноземців Мазовецького воєводського управління відновлює пряме обслуговування клієнтів.

З 11 травня буде можливо:
– забрати карту побиту,
– забрати рішення (decyzja),
– донести документи та виконати необхідні процедури (зокрема, з’явитися особисто і здати відбитки пальців).
Пункт приймання платежів та ксерокс залишаться ЗАКРИТИМИ.

Приймання відвідувачів відбуватиметься ЛИШЕ ЗА ПОПЕРЕДНЬОЮ ДОМОВЛЕНІСТЮ ТЕЛЕФОНОМ АБО СМС.
УПРАВЛІННЯ ЗВ’ЯЗУВАТИМЕТЬСЯ З ПРИВОДУ ЗАПИСУ. Записи почнуться з 4 травня 2020 року.
Можливість записатися через інтернет залишиться заблокованою.

З міркувань безпеки діятиме обмеження на вхід до будівлі відділу у справах іноземців третіх осіб – не можна буде увійти всередину з уповноваженим представником.

Джерело: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/rozpoczecie-obslugi-klienta-w-wydziale-spraw-cudzoziemcow?fbclid=IwAR0Uf_f4ehftZtFLjEwUxnhsbDViaSCTkCq91fBdbH8d_V5pWjskl6IvwgA

 1. ПРЯМЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Відділ у справах іноземців закликає обмежити відвідування до закінчення стану епідемії та повідомляє, що з огляду на обмеження в режимі роботи під час епідемії час очікування на кореспонденцію або визначення терміну для владнання необхідних формальностей може розтягнутися на 3 місяці.

 1. ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ПЕРЕБУВАННЯ – ЗАПИС ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ

З 1 липня 2020 можна записатися на візит за допомогою онлайн-календаря для подачі документів і заяви:

– про дозвіл на ТИМЧАСОВЕ ПЕРЕБУВАННЯ (POBYT CZASOWY) – у Варшаві на вул. Маршалковській 3/5 (Marszałkowska 3/5);

– про дозвіл на ПОСТІЙНЕ ПЕРЕБУВАННЯ (POBYT STAŁY) та ПЕРЕБУВАННЯ ДОВГОСТРОКОВОГО РЕЗИДЕНТА (POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO) – у Варшаві на вул. Кручій 5/11 (Krucza 5/11);

Щоб записатися на візит для подачі заяви та необхідних документів, слід вибрати термін за допомогою онлайн-календаря https://kolejka-wsc.mazowieckie.pl/rezerwacje/pol. На вкладці “Usługi” слід вибрати відповідну чергу: X для тимчасового перебування та S – для постійного перебування чи перебування довгострокового резидента.

Важливо! Якщо ви надіслали вашу заяву й документи поштою, то не потрібно записуватися на візит для повторної подачі. Повторну заяву не приймуть до розгляду. Детальна інформація: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/wyslales-wniosek-o-pobyt-poczta-co-dalej

З 13.07.2020 знову можна користуватися спільною реєстрацією членів сім’ї іноземця, у тому числі подружжя та дітей, за допомогою електронної скриньки [email protected], щоб записати всю сім’ю на подачу заяви про дозвіл на перебування тимчасове, постійне чи довгострокового резидента ЄС. Правила електронної реєстрації: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/obsluga-klienta-wsc?fbclid=IwAR25YNU7K8yHvI7SGWuCOtSphuE-GOijH80GodMr4sRcBeWoZGehA0v_0M0

УВАГА! Відділ не здійснює телефонної реєстрації на подачу документів. Звертатися на вказану адресу електронної пошти слід лише в ситуаціях, коли всі члени сім’ї хочуть подати документи одночасно.

Відділ у справах іноземців Мазовецького воєводського управління також повідомляє про відновлення записів через онлайн-календар на:

– видачу / обмін карти перебування – черга “E”

– реєстрацію перебування громадян ЄС – черга “I”

– запрошення – заяви – черга “Z”

 1. ДОНЕСЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

Щоб зареєструватися на донесення документів, слід зарезервувати дату і час візиту в онлайн-календарі, доступному за посиланням у додатку для відстеження статусу справи https://wnioski.mazowieckie.pl/MuwWsc/pl.

 1. ОТРИМАННЯ КАРТ ТА РІШЕНЬ (DECYZJI)

Забрати карту побуту та адміністративне рішення (decyzja) можна лише отримавши таку інформацію від Відділу телефонним дзвінком чи смс.

Оплату в розмірі 50 або 25 злотих за отримання карти можна здійснити в пункті Monetia в самому Відділі, а також переказом на рахунок Відділу. Якщо виникла нагальна потреба забрати карту, слід скористатися контактною формою (https://kontaktwsc.mazowieckie.pl/). Видача карт здійснюється в порядку черги.

 1. КАНЦЕЛЯРІЯ (BIURO PODAWCZE)

За допомогою онлайн-календаря (https://kolejka-wsc.mazowieckie.pl) можна також записатися на візит для особистої подачі документів у канцелярії Відділу у справах іноземців на вул. Маршалковській 3/5 (Marszałkowska 3/5) або канцелярії Мазовецького воєводського управління на алеї Солідарності 81 (al. Solidarności 81). Записи через онлайн-календар здійснюються за день заздалегідь, напр., в понеділок можна записатися на вівторок.

25 травня 2020 р. Управління у справах іноземців (вул. Таборова 33, Варшава) відновило пряме обслуговування клієнтів і клієнток. Продовжує діяти телефонне обслуговування за телефоном 22 601 75 75 (пн-пт, з 9 до 15) та електронною поштою.

При особистому відвідуванні клієнти обслуговуватимуться відповідно до санітарних норм:
– При вході кожному відвідувачу мірятимуть температуру. Якщо температура буде вищою 38С, то в обслуговуванні буде відмовлено.
– Кожен відвідувач в обов’язковому порядку має прикривати рот та ніс – за допомогою маски чи іншого елементу одягу (шарф, хустка тощо).
– Відвідувачі повинні вдягати рукавички або дезінфікувати руки.
– Відвідувачам з неприкритим обличчям та без рукавичок, що не дезінфікували рук, буде відмовлено в обслуговуванні.
– В залі обслуговування може перебувати максимально 5 осіб одночасно. Контроль за кількістю осіб здійснюють працівники охорони.
– Всі відвідувачі зобов’язані підпорядковуватися вказівкам працівників охорони.
В Управлінні на вул. Таборовій 33 здійснюється пряме обслуговування клієнтів з таких питань, як:
– СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА ТА МЕДИЧНА ОПІКА для іноземців, що прагнуть отримати міжнародний захист (віконце №1);
– ДІЛОВОДСТВО у справах, що веде Управління у справах іноземців (приймання документів – віконце №2)
УВАГА: не стосується справ, що перебувають на розгляді Відділу у справах іноземців Мазовецького воєводського управління (Wydział Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) на вул. Маршалковській 3/5.
УВАГА: У справах, що стосуються легалізації перебування, Управління приймає лише тих іноземців (а також їх представників та вповноважених осіб), які на вимогу Управління повинні донести документи, а також тих, хто хоче за власним бажанням надати додаткову документацію. В інших випадках – напр., за необхідності проведення співбесіди при розгляді справи, приймання клієнтів здійснюється з ініціативи Департаменту легалізації перебування, або ж з ініціативи клієнта лише в обґрунтованих випадках (напр., у разі необхідності особисто забрати рішення (decyzję);
– ВИДАЧА ДОКУМЕНТІВ для іноземців, що прагнуть отримати міжнародний захист, здача відбитків пальців (віконце №3);
УВАГА: видача карт перебування та «женевських паспортів» за попередньою домовленістю електронною поштою: [email protected] або телефоном: 22 6017528;
– ПОВЕРНЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ПОДОРОЖІ (віконце №4);
– ВИДАЧА КОПІЙ РІШЕНЬ (DECYZJI) (віконце №4);
– ВІЗИТ У ЛІКАРЯ на вул. Таборовій 33 можливий лише за попередньою домовленістю за номером телефону: 22 361 75 43.
– ЗАПИСАТИСЯ НА ПЕРЕГЛЯД ДОКУМЕНТАЦІЇ СПРАВИ НАДАЛІ НЕ МОЖНА.

Джерело: https://udsc.gov.pl/wznowienie-bezposredniej-obslugi-klientow/?fbclid=IwAR3jdPxksHOdRLM2plJQ62FhoiG1lvcki9iocz6kAYTkrRgH9QnHykWr2O0

Вас цікавить, які заклади зачинили, а які продовжують працювати? Радимо ознайомитися з цим переліком:

 • Закриті дитсадки, школи та вищі навчальні заклади – частина з них проводить заняття дистанційно.
 • Торгові центри зачинені до подальшого повідомлення, але всі продуктові магазини, аптеки, банки та пральні в торгових центрах продовжать працювати.
 • Працюватимуть також магазини одягу, прикрас, косметики, інструментів та інших виробів, що розташовані за межами торгових центрів.
 • Ресторани, бари та кав’ярні будуть зачинені, але зможуть продовжити роботу з приготування їжі на винос та доставку додому.
 • Зачинені спортзали, басейни, нічні клуби, фітнес-зали, казино, музеї, бібліотеки, театри та кінотеатри.
 • Банки та фінансові установи продовжать працювати.
 • Поштові відділення працюватимуть, але робочі години будуть скорочені; не працюватимуть пункти обслуговування в торгових центрах.
 • Внутрішній автобусний та залізничний транспорт продовжить працювати.
 • Призупиняються міжнародні повітряні та залізничні сполучення, а також внутрішні повітряні перевезення.

Під час свого спільного виступу 31.03.2020 р. Прем’єр-міністр та Міністр охорони здоров’я оголосили про нові обмеження щодо пересування, зібрань та ведення підприємницької діяльності, пов’язані з епідемією SARS-CoV-2.
1. Обмеження допустимої кількості клієнтів – зміни з 1 квітня
– у магазинах та торгових точках: не більше 3 клієнтів на касу або платіжний пункт, незалежно від того, відкриті вони, чи ні;
– на ринках: не більше 3 клієнтів на 1 прилавок;
– поштові відділення: не більше 2 клієнтів на 1 поштове віконце.
2. Обмеження функціонування магазинів та пунктів послуг – зміни з 2 квітня 2020 р.:
– всі покупки у магазинах клієнти повинні робити лише в одноразових рукавичках;
– від 10.00 до 12.00 доступ у магазини, аптеки та пункти послуг буде відкритий лише для людей старших 65 років, в інші години доступ не обмежується;
– у вихідні дні великі будівельні магазини також не працюватимуть.
3. Готелі та місця ночівлі – зміни з 2 квітня:
– будуть зачинені готелі та місця ночівлі, що діють на основі короткострокової оренди, за винятком випадків, коли там перебувають особи на карантині або в ізоляції, чи медперсонал.
– решта відвідувачів, що перебувають в цих об’єктах у момент набрання чинності новими обмеженнями, повинні виселитися до 2 квітня 2020 року, за винятком випадків, коли вони у відрядженні й користуються послугами ночівлі під час виконання своїх службових обов’язків, ведення підприємницької або сільськогосподарської діяльності.
4. Розширення карантину – зміни з 1 квітня
з 1 квітня 2020 року домашній карантин обов’язковий для всіх осіб, що проживають із особою, відправленою на карантин. Це стосується осіб, що були відправлені на карантин з 1 квітня 2020 року.
5. Призупинення реабілітації та закриття салонів краси й перукарень
– будуть зачинені перукарні, салони краси, татуажу та пірсингу. Також не можна буде надавати ці послуги поза закладами – напр., вдома.
– призупинено також здійснення реабілітаційних та масажних процедур у державних та приватних закладах. Винятком є ситуації, коли реабілітація абсолютно необхідна з огляду на стан здоров’я пацієнта.
6. Особам, які не досягли 18 років, заборонено виходити з дому без нагляду дорослих – зміни з 1 квітня.
7. Обмеження щодо виходу з дому залишаються в силі – не можна виходити з дому за винятком:
– доїзду до роботи та закупівлі товарів чи здійснення послуг, пов’язаних з роботою;
– вирішення життєво необхідних справ;
– волонтерства спрямованого на боротьбу з SARS-CoV-a;
– здійснення чи взяття участі в релігійних заходах.
8. Заборона на користування парками, міськими велосипедами,
– бульварами чи пляжами – зміни з 1 квітня.
заборона стосується, зокрема, парків, пляжів, бульварів, набережних та міських велосипедів;
– заборона не поширюється на осіб, які користуються цими територіями зі службовою метою чи задля порятунку здоров’я та життя або протидії поширення SARS-CoV-2.
9. Вимога дотримуватися відстані 2 метрів між пішоходами в громадських місцях – зміни з 1 квітня. Не поширюється на наступних осіб:
– батьків із дітьми, що потребують догляду (до 13 років);
– а також осіб з обмеженими можливостями чи тих, які не можуть самостійно пересуватися, та їх опікунів.
10. Надалі заборонено організовувати масові видовища та зібрання.
11. У релігійних церемоніях, що відбуваються в тому самому місці і в той самий час, можуть взяти участь максимально:
– з 1 до 11 квітня: 5 осіб, за винятком осіб, що проводять церемонію;
– з 12 квітня: 50 осіб включно з особами, що проводять церемонію.
12. Публічні установи продовжать працювати дистанційно. Виняток може становити лише діяльність, в якій віддалена робота не гарантує можливості виконання ключових обов’язків.
13. Обмеження щодо приватного та громадського транспорту – зміни з 2 квітня
у всіх транспортних засобах, що мають більш ніж 9 місць, діятиме принцип: “кількість пасажирів дорівнює половині сидячих місць”.
14. Підприємства та установи зобов’язані забезпечити додаткові засоби безпеки в місцях роботи – зміни з 2 квітня:
– робочі місця повинні бути розташовані на відстані не менше ніж 1,5 метрів.
– працівники повинні мати доступ до одноразових рукавичок або дезінфікуючих рідин.
Джерела:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki?fbclid=IwAR2CQ7cYNtQaRDNiBqRp_Bc5UuBXsys5tFIqBUbbUTgsPVcr6WfKfT7uaTM
http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/DZU/2020/67/566.pdf?fbclid=IwAR1HxlSGC-OaDawfEt1ivzi3LcnaotxtoJMhVVpJT2RJqvyCRTq-jHf-cvQ#zoom=90

Епідемія коронавірусу, на жаль, досі триває. Тому раніше введені обмеження залишаються в силі. Запроваджено також нові заходи.
1. Обов’язок прикривати рот і ніс з 16 квітня
З четверга, 16 квітня 2020 року, у громадських місцях необхідно прикривати рот і ніс. Кожна особа в громадському місці повинна носити маску, шарф або хустку, що закриватиме і рот, і ніс. Обов’язок поширюється на всіх, хто перебуває на вулиці, в установах, магазинах чи пунктах надання послуг, та на робочих місцях.
2. Шкільні іспити – не раніше ніж у червні

Перенесено випускні іспити та підсумкові екзамени після закінчення основної школи. Вони відбудуться не раніше ніж у червні. Точний термін оголосять не пізніше ніж за 3 тижні до екзаменів.

3. Обмеження, скасовані або змінені 19 квітня 2020 р.:

– обмеження пересування – з 20 квітня дозволено пересування з рекреаційною метою;
– заборона виходити на вулицю для неповнолітніх без нагляду дорослої особи – з 20 квітня молодь, старша 13 років, може виходити без супроводу дорослих;
– обмеження щодо релігійних заходів – з 20 квітня під час релігійних заходів у культових спорудах на одну особу повинно припадати щонайменш 15 м2 площі;
– заборона користування парками, лісами, пляжами, бульварами, набережними та міськими велосипедами – з 20 квітня можна їх використовувати в рекреаційних цілях;
– обмеження щодо кількості осіб у магазинах та місцях надання послуг – з 20 квітня в магазинах площею до 100 м2 дозволено перебування максимум 4 осіб на касу або пункт оплати, а в магазинах із більшою площею на одну особу повинно припадати не менше 15 м2.

4. Обмеження, продовжені до 26 квітня 2020 р.:

– закриття шкіл, вишів, дитсадків і ясел;
– закриття пасажирського авіасполучення;
– закриття міжнародного залізничного сполучення.

5. Обмеження, продовжені до 3 травня 2020 р.:

– закриття кордонів (право перетину кордону надалі мають громадяни Польщі, іноземці, що перебувають у шлюбі з громадянами РП або є їх дітьми, особи, що мають дозвіл на тимчасове чи постійне перебування на території Польщі або дозвіл на роботу – повний перелік винятків міститься тут https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia);
– обов’язковий карантин для осіб, що перетинають польський кордон.

6. Обмеження щодо організації та проведення масових заходів та зборів діятимуть до подальшого повідомлення.

Джерело: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zasady-na-dluzej,
https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowa-normalnosc-etapy