Co robimy

Pomagamy

ochrona międzynarodowa, pobyt, praca
pokoje dla uchodźców
konsultacje, psychoterapia
mieszkania dla uchodźców
działania wspierające
wsparcie edukacji i integracji

Edukujemy

apele, komentarze, opinie

Współpracujemy