Bezpłatna pomoc psychologiczna | Бесплатная психологическая помощь | Free psychological assistance

RU

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ

Приглашаем на беседу с психологом в атмосфере  эмоционального доверия и уважения. 

Получая поддержку, вы сможете менять  свое состояние в лучшую сторону. 

Во время приема, вы можете рассказать о своих  проблемах психологу в безопасных условиях, особенно  если вы находитесь в трудной жизненной ситуации: 

Мы поможем: 

– разобраться с текущей ситуацией и понять что с вами происходит; 

– найти мотивацию и сформулировать цель желаемых достижений; 

– проконсультироваться перед принятием важных жизненных решений; 

Не стесняйтесь обратиться с просьбой о помощи! Чтобы зарегистрироваться и записаться на прием, пожалуйста, приходите в офис Фонда с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 в Центр помощи иностранцам, ул. Круча 6/14а, Варшава

Беседы проводятся на русском, украинском, английском и польском  языках. Можно провести консультацию на других языках – с помощью переводчика. 

Вся наша помощь бесплатно.

 

 

EN

PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE

FOR FOREIGNERS

Ocalenie Foundation offers psychological counseling,  therapy and consultation conducted in a safe, respectful and confidential environment. 

We invite you to: 

– receive support and understanding in difficult situations, 

– improve understanding and coping with your  emotions (fear, anxiety, loneliness, aggression), 

– consult before making major life decisions, 

– find solutions to the encountered problems, 

– find motivation to change. 

Do not hesitate to contact us! To register and make an appointment, please come to the Foundation’s office, Monday to Friday, from 9:00 a.m. to 5:00 p.m. at the Help Centre for Foreigners, ul. Krucza 6/14a, Warsaw

The consultations are provided in Polish, English, Ukrainian and Russian. It is possible to arrange consultations in other  languages which are then held with support from a trained  interpreter.

All our services are free of charge.

 

PL

POMOC PSYCHOLOGICZNA  

DLA CUDZOZIEMCÓW I CUDZOZIEMEK

Zapraszamy na indywidualne spotkania  z psychologiem, prowadzone w atmosferze  zaufania, dyskrecji i szacunku. 

Jest to czas przeznaczony na to, by w bezpiecznych warunkach: 

– otrzymać wsparcie i zrozumienie w trudnych sytuacjach, 

– poprawić rozumienie i radzenie sobie 

 z własnymi emocjami (lękiem, niepokojem,  osamotnieniem, agresją), 

– skonsultować się przed podjęciem ważnych  decyzji życiowych, 

– wspólnie poszukać rozwiązań  napotykanych problemów, 

– znaleźć motywację do zmiany. 

Zapraszamy do kontaktu! Aby zarejestrować się i umówić wizytę prosimy przyjść do biura Fundacji, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 17:00 w Centrum Pomocy Cudzoziemcom, ul. Krucza 6/14a, Warszawa

Konsultacje prowadzone są w językach –  polskim, angielskim, ukraińskim oraz rosyjskim. 

Możliwe jest zorganizowanie konsultacji  w innych językach – przy wsparciu tłumacza. 

Oferowana przez nas pomoc jest bezpłatna.