Interwencyjne wsparcie uchodźców

Fundacja Ocalenie obecna jest na granicy polsko-białoruskiej, gdzie udzielamy pomocy humanitarnej i prowadzimy monitoring działań państwa na terenie przygranicznym. Od listopada 2021 r. do kwietnia 2022 r. działania były współfinansowane w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Zbieramy dokumentację udowadniającą łamanie praw człowieka, konwencji genewskiej, polskiej Konstytucji i przeprowadzanie innych niezgodnych z prawem procedur oraz obecność uchodźców na terenie Polski. Interweniujemy w sytuacji niezgodnego z prawem traktowania uchodźców, zbieramy świadectwa od osób wobec których stosowane są niezgodne z prawem procedury.

 

Efektem działań jest raport, który powstał na podstawie naszych doświadczeń w strefie przygranicznej:

Przemoc państwa i działania oddolne

 

Liczymy, że podjęte działania przyczynią się do zmniejszenia przypadków łamania praw  podstawowych uchodźców, przypadków nieludzkiego ich traktowania i tortur w Polsce. Dzięki interwencjom zwiększy się liczba uchodźców, którzy otrzymają podstawową lub pełną opiekę  medyczną, psychologiczną kiedy będzie potrzebna, zaspokojone będą ich podstawowe potrzeby:  ciepła, żywności, bezpieczeństwa, umożliwi im się wejść w procedurę uchodźczą zgodnie z prawem. Wierzymy również, że skrupulatne dokumentowanie zdarzeń pozwoli wpłynąć na krajowe i  międzynarodowe instytucje, których rolą jest stanie na straży praw, które w brutalny sposób są  łamane, aby podjęły silniejsze środki do egzekwowania tych praw przez polskie służby.

 

Nasze działania na granicy polsko-białoruskiej są współfinansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

 

Zobacz transmisję z dyskusji Zmieścimy się wszyscy, o działaniach Fundacji Ocalenie w której tłumaczka, badaczka, prawnik i fotograf opowiadają o swojej perspektywie działań.

 

Więcej o działaniach Fundacji na granicy >>> TUTAJ

 

O PROJEKCIE:

  • Interwencyjne wsparcie uchodźców to projekt realizowany w okresie od 01.11.2021 r. do 30.04.2022 r.
  • Obszar tematyczny:  Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci). Działania z migrantami/migrantkami i uchodźcami/uchodźczyniami
  • Projekt ponadregionalny
  • Łączna kwota dotacji: 15 000 Eur