O Polsce po polsku

Od września 2021 w Fundacji prowadzimy projekt “O Polsce po polsku”. Skierowany jest do cudzoziemców i cudzoziemek, którzy chcą budować swoje życie w Polsce. W projekcie skupiamy się na rozwijaniu postaw obywatelskich, budowaniu tożsamości lokalnej poprzez wolontariat a także naukę języka polskiego z elementami wiedzy o kulturze.  

W projekcie mogą wziąć udział zarówno młodzież, jak i dorośli. Składa się z trzech komponentów:

  1. Kursów języka polskiego z elementami wiedzy o kulturze
  2. Systemu wolontariatu
  3. Edukacji obywatelskiej dla dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji

Projekt będzie realizowany od września 2021 do października 2023 r. w Warszawie. Finansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030