Przeczytaj raport: Przemoc państwa i działania oddolne

Raport podsumowuje działalność Fundacji Ocalenie na pograniczu polsko-białoruskim od 18 sierpnia 2021 do końca marca 2022. Naszym zadaniem było i jest niesienie pomocy humanitarnej ludziom, którzy w podlaskich lasach spędzają niekiedy wiele dni. Starają się w tym czasie przedostać z Białorusi do Polski oraz innych krajów zachodnich,
w poszukiwaniu bezpieczeństwa i lepszego życia. Doświadczają przy tym przemocy państwowej w Białorusi i Polsce, gdzie służby masowo dopuszczają się nielegalnych wywózek i utrudniają pracę organizacjom oraz oddolnym, ratującym zdrowie i życie inicjatywom.

Przeczytajcie raport, który powstał na podstawie naszych doświadczeń w strefie przygranicznej:

Przemoc państwa i działania oddolne

 

 

Powstanie Raportu zostało sfinansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

 

 

 

Więcej o działaniach Fundacji na granicy >>> TUTAJ