Płatne staże w IKEA dla uchodźczyń i uchodźców

Jednym z najważniejszych czynników utrudniających uchodźczyniom i uchodźcom zbudowanie dobrego, bezpiecznego życia w Polsce są trudności w znalezieniu stabilnego zatrudnienia. Wynika to często z braku doświadczenia zawodowego na lokalnym rynku pracy, słabej znajomości języka polskiego, nieznajomości procedur i ograniczonego dostępu do informacji. Nie pomagają również obawy pracodawców oraz uprzedzenia i stereotypy na temat uchodźczyń i uchodźców, które funkcjonują w społeczeństwie. 

Tymczasem osoby z doświadczeniem uchodźczym, które mieszkają w Polsce, mają różne talenty, wiedzę i doświadczenie oraz przede wszystkim motywację do znalezienia zatrudnienia. Często potrzebują jedynie wsparcia w wejściu na rynek pracy i znalezieniu na nim swojego miejsca.   

Takim wsparciem jest właśnie wspólny projekt stażowy realizowany przez Fundację Ocalenie oraz IKEA Retail Sp. z o.o. Projekt przewiduje 10 płatnych staży dla osób posiadających status uchodźcy (jak również ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych oraz dla osób w procedurze o uzyskanie wymienionych statusów, posiadających zezwolenie na pracę), znających język polski na poziomie co najmniej komunikatywnym. Staże będą trwały 6 miesięcy od marca do sierpnia 2022 roku i odbędą się na terenie sklepu IKEA Targówek w Warszawie. 

W trakcie trwania stażu, jego uczestnicy i uczestniczki będą korzystać z pełnego pakietu świadczeń pracowniczych oferowanych przez IKEA, oraz ze wsparcia Fundacji Ocalenie w zakresie nauki języka polskiego, porad psychologicznych, prawnych oraz pomocy ze strony mentorów i mentorek kulturowych pracujących na co dzień w warszawskim Centrum Pomocy Cudzoziemcom.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych osób z doświadczeniem uchodźczym oraz zwiększenie ich szans do podjęcia stałej pracy w IKEA Retail Sp. z o.o. lub u innych pracodawców. Znalezienie pracy pomoże uchodźczyniom i uchodźcom wesprzeć ich rodziny oraz lokalną gospodarkę, a także zintegrować się ze społeczeństwem. Po odbyciu stażu zostaną oni zaproszeni do aplikowania na istniejące miejsca pracy poprzez procedurę standardowej rekrutacji.

Fundacja Ocalenie szkoli również liderów, liderki i “Buddies” (kumpli), czyli osoby pracujące w  IKEA Targówek, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację programu stażowego w tym sklepie. 

Szczegóły ogłoszenia oraz link do formularza rekrutacyjnego dostępne są tutaj: ocalenie.org.pl/staze

 

Projekt jest realizowany w ramach globalnej inicjatywy IKEA „Refugee Skills for Employment” (“Zwiększanie kompetencji zawodowych uchodźców i uchodźczyń”). IKEA jest Partnerem Strategicznym Fundacji Ocalenie.