W sklepie IKEA na Targówku trwają staże dla uchodźców i uchodźczyń

Na początku marca, dziesięć osób z doświadczeniem uchodźczym rozpoczęło pracę w sklepie IKEA na warszawskim Targówku, zasilając działy logistyki, gastronomii  i obsługi klienta. Do programu stażowego dołączyły osoby  z różnych stron świata: Iraku, Tadżykistanu, Białorusi, Pakistanu oraz Czeczenii

Oprócz półrocznej umowy o pracę wraz z pełnym pakietem pracowniczych benefitów, stażyści i stażystki otrzymali i otrzymały również możliwość uczestnictwa w kursach języka polskiego w godzinach pracy, szkoleniach, warsztatach i korzystania ze wsparcia ekspertów Centrum Pomocy Cudzoziemcom.

Projekt stażowy to efekt współpracy IKEA Retail Polska z Fundacją Ocalenie, która pomogła firmie przygotować zespół na przyjęcie nowych współpracowników i współpracowniczek, a także wspiera uchodźczynie i uchodźców w trakcie trwania stażu. Przygotowania do programu ruszyły już w 2019 roku i jest on jednym z elementów, który wpisuje się w szersze działania globalne i lokalne IKEA na rzecz osób z doświadczeniem uchodźczym. Celem programu jest pomoc stażystom i stażystkom w zdobywaniu umiejętności niezbędnych w odnalezieniu się na nowym rynku pracy. Po zakończeniu stażu,osoby będą mogły wziąć udział w otwartych rekrutacjach na zasadach ogólnych i kontynuować pracę w IKEA.

Bardzo się cieszymy, że są firmy takie jak IKEA, dla których ważna jest integracja i zatrudnianie osób z doświadczeniem uchodźczym. Jest to szczególnie ważne w tym trudnym i burzliwym okresie – mówi Piotr Bystrianin, prezes Fundacji Ocalenie. – Mam nadzieję, że będzie to również wzór do naśladowania dla innych pracodawców, którzy staną się bardziej otwarci na pracowników i pracowniczki z doświadczeniem uchodźstwa.

W obliczu inwazji na Ukrainę i roli, jaką Polską odgrywa w pomocy osobom poszukującym bezpieczeństwa, trudno sobie wyobrazić, aby pracodawcy nie włączyli się w proces integracji uchodźców i uchodźczyń. Należy jednak pamiętać, że aby integracja zakończyła się sukcesem, musi się do niej przygotować, a następnie aktywnie w nią zaangażować, cały zespół firmy. 

 

Projekt jest realizowany w ramach globalnej inicjatywy IKEA „Refugee Skills for Employment” (“Zwiększanie kompetencji zawodowych uchodźców i uchodźczyń”). Fundacja Ocalenie jest Partnerem Strategicznym IKEA Retail Polska.