Wspólne oświadczenie o poparciu dla Ievy Raubiško

Nie chcemy świata, w którym ludzie boją się pomagać sobie nawzajem

Wspólne oświadczenie o poparciu dla Ievy Raubiško 

Jako członkinie i członkowie organizacji społecznych oraz obrońcy i obrończynie praw człowieka zaangażowani w pomoc uchodźcom w całej Europie, wyrażamy pełne poparcie dla Ievy Raubiško, która za godną najwyższej pochwały działalność humanitarną odpowiada karnie przed łotewskim sądem. 

Ieva Raubiško została oskarżona na podstawie art. 284, część 2 łotewskiego kodeksu karnego za rzekome organizowanie nielegalnego przekraczania granicy. 

Kolejna rozprawa odbędzie się już 21 maja.

Akt oskarżenia przeciwko Ievie Raubiško należy rozpatrywać w szerszym kontekście eskalacji napięć oraz rosnących potrzeb humanitarnych na granicy łotewsko-białoruskiej, co zostało podkreślone w komunikatach organów międzynarodowych.

Poprzednia Komisarz Praw Człowieka Rady Europy, Dunja Mijatović, zwróciła uwagę na istotne kwestie dotyczące traktowania uchodźców i osób ubiegających się o azyl na granicy przez łotewskie państwo, w tym brutalne odsyłanie do Białorusi oraz niedopuszczanie do procedur azylowych. Te poważne naruszenia praw człowieka skutkowały w skrajnych przypadkach śmiercią osób w drodze, spowodowaną najczęściej hipotermią, o czym donoszą Lekarze bez Granic i co zostało potwierdzone przez łotewską Państwową Straż Graniczną.

Była Komisarz podkreślała także zaostrzanie tendencji do kryminalizacji pomocy humanitarnej świadczonej przez osoby oraz organizacje społeczne, podkreślając jednocześnie, że ich działania mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia zgodności polityki państwa ze standardami praw człowieka.

Postępowanie sądowe przeciwko Ievie Raubiško, która na granicy łotewsko-białoruskiej prowadziła działania humanitarne, jest wyraźną ilustracją tego niepokojącego trendu.

W świetle tragicznych warunków na granicy łotewsko-białoruskiej oraz kluczowej roli, jaką organizacje społeczeństwa obywatelskiego odgrywają w ochronie podstawowych praw człowieka, wzywamy władze Łotwy do zapewnienia, że zarzuty przeciwko Ievie Raubiško zostaną rozpatrzone z najwyższym poszanowaniem zasad praw człowieka. 

Postępowanie sądowe powinno być zgodne z międzynarodowymi standardami i odzwierciedlać zrozumienie imperatywów humanitarnych, które kierują działaniami obrońców praw człowieka, takich jak Ieva Raubiško.

Solidaryzujemy się z Ievą Raubiško i wszystkimi, którzy pomagają osobom znajdującym się w niebezpieczeństwie na granicach Europy.

Poświęcenie na rzecz ludzkiej godności oraz prawa międzynarodowego musi być nie tylko uznane, ale także chronione w ramach szerszych zobowiązań dotyczących praw człowieka podejmowanych przez społeczność europejską. 

Nie chcemy świata, w którym ludzie boją się pomagać sobie nawzajem.

Grupa Granica 

Fundacja Bezkres

Klub Inteligencji Katolickiej

Stowarzyszenie Egala

Stowarzyszenie No To Ci Pomogę

Stowarzyszenie We Are Monitoring

Fundacja Polska Gościnność / Chlebem i Solą

Fundacja Polskie Forum Migracyjne

NOMADA Association for Multicultural Society Integration 

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Badaczki i Badacze na Granicy

Fundacja dla Wolności

Fundacja Inicjatywa Dom Otwarty

Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa 

Fundacja Ocalenie

Fundacja Strefa WolnoSłowa

Fundacja „Ukraiński Dom”

Kuchnia Konfliktu

Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne

Stowarzyszenie Homo Faber

Queer Without Borders

Helsińska Fundacja Praw Człowieka