Bezpłatne kursy polskiego

English Русский Українська

 

Bezpłatne kursy języka polskiego dla dorosłych w Warszawie

Fundacja Ocalenie prowadzi w Warszawie bezpłatne, stacjonarne kursy języka polskiego dla cudzoziemców i cudzoziemek.

Kto może zgłosić się na kurs?

Na nasze kursy mogą zgłosić się wszyscy pełnoletni cudzoziemcy mieszkający w Warszawie. W pierwszej kolejności przyjmujemy uchodźców, osoby starające się o ochronę międzynarodową w Polsce, imigrantów spoza Unii Europejskiej oraz osoby kontynuujące u nas naukę.

Jak uczymy?

Naszym priorytetem jest nauczanie komunikacyjne. Chcemy, żeby osoby przybywające do Polski i planujące zostać tu dłużej jak najszybciej mogły posługiwać się językiem polskim na co dzień.

Kto prowadzi lekcje?

Nasi lektorzy to wolontariusze i wolontariuszki – za swoją pracę nie dostają pieniędzy. Przeważnie prowadzą lekcje dlatego, że chcą pomóc cudzoziemcom. Zwykle nie są profesjonalnymi nauczycielami języka polskiego – wszyscy jednak zostali przygotowani do nauczania przez pracowników Fundacji Ocalenie.

Jak często organizujemy kursy?

W ciągu roku organizujemy trzy trymestry nauki: wiosenny (luty–kwiecień), letni (czerwiec–sierpień) i jesienny (październik–grudzień).

Ile razy w tygodniu odbywają się lekcje?

Lekcje odbywają się dwa razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) i każda z nich trwa 90 minut.

Na jakich poziomach znajomości językowej prowadzimy kursy?

Prowadzimy kursy na poziomie podstawowym. Obecnie najwyższy poziom znajomości języka, jaki możesz z nami osiągnąć, to A2 (podstawowy, komunikatywny).

Jak zgłosić się na kurs?

Zgłosić się na kurs języka polskiego można wyłącznie poprzez stronę Fundacji. Link do znajdującego się poniżej formularza zgłoszeniowego będzie aktywny tylko w wyznaczonym przez nas terminie naboru chętnych. Nie można wypełnić formularza wcześniej. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia.

Uwaga! Zanim zapiszesz się na kurs, upewnij się, że możesz aktywnie i regularnie uczestniczyć w lekcjach – dwa razy w tygodniu, w terminach, które podasz w formularzu.

Każda osoba, która zgłosiła chęć udziału w kursach, otrzyma informację o wyniku naboru – do końca miesiąca (zależnie od trymestru – stycznia, maja, września).

Jak można się skontaktować z Zespołem kursów języka polskiego?

Masz pytanie? Sprawdź, czy już na nie nie odpowiedzieliśmy w sekcji Najczęściej zadawane pytania↗. Jeśli nie, napisz na [email protected].

Polecamy też zapoznać się z zasadami uczestnictwa w kursie↗.

Zgłoszenia na następny bezpłatny kurs języka polskiego będziemy przyjmować od 3 do 9 stycznia 2023 roku

Formularz zgłoszeniowy na kursy języka polskiego↗