Bezpłatne kursy polskiego

English Русский Українська Español Français

 

 

Bezpłatne kursy języka polskiego dla dorosłych w Warszawie

Fundacja Ocalenie prowadzi w Warszawie bezpłatne, stacjonarne kursy języka polskiego dla cudzoziemców i cudzoziemek. Zajęcia odbywają się w biurze Fundacji przy ul. Jagiellońskiej 74 (Praga-Północ) w przedziale 9:00–19:00 od poniedziałku do piątku. Każda lekcja trwa 75–90 minut.

Rekrutacja na najbliższy kurs polskiego odbędzie się w dniach 3-5.06.2024.

Kto może zgłosić się na kurs?

Na nasze kursy mogą zgłosić się wszyscy pełnoletni cudzoziemcy mieszkający w Warszawie. W pierwszej kolejności przyjmujemy uchodźców, osoby starające się o ochronę międzynarodową w Polsce, imigrantów spoza Unii Europejskiej oraz osoby kontynuujące u nas naukę.

Jak uczymy?

Naszym priorytetem jest nauczanie komunikacyjne. Chcemy, żeby osoby przybywające do Polski i planujące zostać tu dłużej jak najszybciej mogły posługiwać się językiem polskim na co dzień.

Kto prowadzi lekcje?

Nasi lektorzy to wolontariusze i wolontariuszki – za swoją pracę nie dostają pieniędzy. Zwykle nie są profesjonalnymi nauczycielami języka polskiego – wszyscy jednak zostali przygotowani do prowadzenia lekcji przez pracowników Fundacji Ocalenie.

Jak często organizujemy kursy?

W ciągu roku organizujemy cztery trymestry nauki: styczeń–marzec, kwiecień–czerwiec, lipiec–wrzesień, październik–grudzień.

Ile razy w tygodniu odbywają się lekcje?

Lekcje odbywają się dwa razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) i każda z nich trwa 90 minut.

Na jakich poziomach znajomości językowej prowadzimy kursy?

Prowadzimy kursy na poziomie podstawowym. Obecnie najwyższy poziom znajomości języka, jaki możesz z nami osiągnąć, to A2 (komunikatywny).

Jak zgłosić się na kurs?

Żeby zgłosić się na kurs, należy wypełnić znajdujący się na dole strony formularz zgłoszeniowy. Link do formularza będzie aktywny tylko w wyznaczonym przez nas terminie naboru. Nie można wypełnić go wcześniej. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia.

Uwaga! Zanim zapiszesz się na kurs, upewnij się, że możesz aktywnie i regularnie uczestniczyć w lekcjach – dwa razy w tygodniu, w terminach, które podasz w formularzu.

Każda osoba, która zgłosiła chęć udziału w kursach, otrzyma informację o wyniku naboru przed rozpoczęciem zajęć.

Jak można się skontaktować z Zespołem kursów języka polskiego?

Masz pytanie? Sprawdź, czy już na nie nie odpowiedzieliśmy w sekcji Najczęściej zadawane pytania↗. Jeśli nie, napisz na [email protected].

Polecamy też zapoznać się z zasadami uczestnictwa w kursie↗.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY