Działania na granicy polsko-białoruskiej w ramach grantu Open Society Foundation

Projekt “Humanitarian Crisis on Polish territory, near the Belarussian Border” został zrealizowany w okresie od września 2021 roku do lipca 2022 roku w ramach grantu od Open Society Foundation (Numer grantu OR2021-82960). 

 

Projekt “Humanitarian Crisis on Polish territory, near the Belarussian Border” został zrealizowany w ramach działań Fundacji Ocalenie na polsko-białoruskiej granicy. Działania te trwają w różnej formie od 18-ego sierpnia 2021 roku, kiedy w Usnarzu Górnym, miejscowości położonej przy samej granicy Polski z Białorusią, doszło do nielegalnego push-backu grupy osób z Afganistanu i zatrzymania ich przez wojska białoruskie z jednej strony a przez polską straż graniczną z drugiej. Przez kolejne dwa tygodnie Fundacja Ocalenie stworzyła prowizoryczny obóz humanitarny, który monitorował sytuację uwięzionych między służbami osób, oddalonych od aktywistów i aktywistek o 200 metrów. Straż graniczna nie tylko uniemożliwiała podejście do tych osób (bez wyraźnej przyczyny oraz podstaw prawnych ku temu), ale również nie zezwalała na dojście ratowniczek i ratowników (państwowych i prywatnych) ani przekazania osobom jedzenia, wody, leków czy artykułów higienicznych. 

 

Działania w ramach projektu miały charakter kryzysowy, w odpowiedzi na kryzys humanitarny na granicy. Celem projektu była prewencja łamania praw człowieka i osób uchodźczych w Polsce w obszarze przygranicznym, dokumentacja łamania tych praw oraz pomoc ofiarom anty-uchodźczej polityki polskiego rządu na granicy polsko-białoruskiej. Pomimo towarzyszącej od jesieni 2021 nadziei na zakończenie tego kryzysu, na ten moment wiadomym jest, że osoby nadal będą wybierały ten szlak w celu znalezienia bezpiecznego miejsca w Europie, a żadne polityczne decyzje nie wskazują na chęć humanitarnego rozwiązania tego kryzysu.

 

Dzięki działaniom Fundacji, od września 2021 zostało przeprowadzonych  227 interwencji, docierając z pomocą do 1230 osób. W zależności od potrzeb osób uchodźczych, zapewniane jest również wsparcie prawne oraz psychologiczne. To ostatnie odbywa się wobec osób klienckich znajdujących się w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców. Poza interwencjami, Fundacja Ocalenie monitoruje działania, przede wszystkim służb, na granicy.