Interwencyjne wsparcie osób uchodźczych w ramach programu Aktywni Obywatele

Projekt “Interwencyjne wsparcie uchodźców” został zrealizowany w Fundacji Ocalenie w okresie od listopada 2021 roku do maja 2022 roku. Projekt sfinansowano z Funduszy Norweskich w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. 

 

REZULTATY I PRODUKTY 

Liczymy, że podjęte działania przyczynią się do zmniejszenia przypadków łamania praw podstawowych, nieludzkiego traktowania oraz tortur osób uchodźczych w Polsce. Dzięki interwencjom więcej osób uchodźczych otrzyma podstawową lub pełną opiekę medyczną, czy psychologiczną. Zostaną zaspokojone także ich podstawowe potrzeby: ciepła, żywności, bezpieczeństwa, co umożliwi osobom wejście w procedurę uchodźczą zgodnie z prawem.

Wierzymy również, że skrupulatna dokumentacja wydarzeń pozwoli nam wpłynąć na przestrzegające prawa instytucje krajowe i międzynarodowe, aby podjęły silniejsze działania w celu egzekwowania praw przez polskie służby, które są obecnie przez nie brutalnie łamane.