Kompleksowe wsparcie dla dzieci uchodźczych z Ukrainy oraz członków ich rodzin (FDDS)

W okresie 19.04.2022 – 19.10.2022  Fundacja Ocalenie realizuje projekt “Kompleksowe wsparcie dla dzieci uchodźczych z Ukrainy oraz członków ich rodzin (FDDS)” współfinansowany ze środków organizacji Terres des Hommes w ramach programu grantowego FDDS.

Od początku wojny w Ukrainie Fundacja Ocalenie przygląda się uważnie sytuacji dzieci i młodzieży i stara się zapewniać adekwatne wsparcie szczególnie tej grupie potrzebujących. Decyzja podjęta została po przeprowadzeniu assessmentu na wszystkich przejściach granicznych, gdzie zajęliśmy się oceną potrzeb dzieci i młodzieży.

Celem projektu jest poprawa generalnego dobrostanu dzieci i młodzieży z Ukrainy poprzez wsparcie kondycji psychicznej zarówno młodych uchodźców i uchodźczyń, jak i ich rodziców.

W ramach projektu oferujemy kompleksową pomoc i poradnictwo dotyczące dzieci i młodzieży:

  • Profesjonalne wsparcie specjalistyczne z udziałem psychologów, psychiatrów, psychoterapeutów i tłumaczy;
  • Pomoc prawna i medyczna;
  • Pomoc informacyjna oraz wsparcie w znalezieniu się w nowej rzeczywistości kulturowej i społeczno-administracyjnej z udziałem mentorów kulturowych;
  • Wsparcie socjalne umożliwiające zabezpieczenie rodzinom uchodźczym nagłych i podstawowych potrzeb.

Projekt zakłada również superwizje i wsparcie merytoryczne kadry zespołu.

Liczba beneficjentów bezpośrednich, do których zostanie skierowana pomoc to około 250 osób (dzieci, rodzice, kadra fundacji), jednak podjęte działania przełożą się na poprawę sytuacji członków ich rodzin (opiekunów, rodzeństwa) i w szerszej perspektywie obejmuje dodatkowo 250 osób.