MultiTrening 2

06/05/2015

Założeniem projektu jest podwyższenie kompetencji i wrażliwości międzykulturowej kadry służb publicznych mających w swej pracy kontakt z Obywatelami Państw Trzecich, oraz zapobieganie ich dyskryminacji w Polsce.

W tym celu projekt „MiltiTrening 2” przewiduje zrealizowanie szeregu warsztatów nastawionych na pobudzenie empatii, uświadomienie sytuacji i stanu emocjonalnego cudzoziemców, a także umożliwienie uczestnikom poznania poszczególnych kultur, tradycji czy zwyczajów społeczności migranckich, z którymi mają okazję się spotykać.

Uczestnictwo w warsztatach dla określonych grup docelowych ma przyczynić się do poprawy wizerunku polskiego urzędnika oraz funkcjonariusza mundurowego w oczach Obywateli Państw Trzecich mieszkających w Polsce. Ponadto stanowi doskonałą okazją do podniesienia kompetencji pracowników administracji państwowej i służb mundurowych.

Projekt “MultiTrening 2” jest realizowany dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu Państwa.


Warszawa

Krucza 6/14a, 00-537 Warszawa

+48 22 828 04 50

biuro@ocalenie.org.pl

ocalenie.org.pl


Łomża

Sadowa 8, 18-400 Łomża

+48 86 214 16 57

biuro@ocalenie.org.pl

ocalenie.org.pl

Centrum Pomocy Cudzoziemcom

Krucza 6/14a, 00-537 Warszawa

+48 22 828 04 50

cpc@cpc.org.pl

cpc.org.pl


Dane rejestrowe

Fundacja Ocalenie

Krucza 6/14a, 00-537 Warszawa

NIP: 118-157-02-03

KRS: 0000030279