Podnoszenie standardów pracy, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Projekt “Podnoszenie standardów pracy, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu” jest realizowany od marca do listopada 2019 roku w ramach dotacji z Urzędu m.st. Warszawy.

Celem projektu jest podnoszenie standardów pracy i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu zespołu Fundacji Ocalenie zajmującemu się bezpośrednią pracą z osobami zgłaszającymi się po pomoc w Warszawie.

W ramach projektu prowadzone będą następujące działania:

  • superwizje indywidualne,
  • superwizje grupowe,
  • szkolenia z kompetencji miękkich,
  • szkolenia z kompetencji branżowych,
  • integracja zespołu,
  • wzmocnienie kompetencji zarządczych zarządu fundacji.