Integracyjny Program Mieszkaniowy (w ramach projektu “WITEK”)

Projekt “Integracyjny Program Mieszkaniowy” był realizowany od marca 2017 roku do grudnia 2018 roku w ramach dotacji z Urzędu m.st. Warszawy. Projekt był częścią Warszawskiego testowego projektu InTEgracji cudzoziemców z uwzględnieniem potrzeb rynKu pracy (WITEK) prowadzonego przez Urząd m.st. Warszawy w partnerstwie z jednostkami miejskimi, warszawskim urzędem pracy, organizacjami pozarządowymi i Uniwersytetem Warszawskim.

Założeniem projektu “WITEK” jest przeprowadzenie pilotażu programu szybkiej integracji cudzoziemców przez pracę i jest on skierowany do osób, które na terenie Polski otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Przeprowadzenie pilotażu będzie przygotowaniem do realizacji podobnych działań na szerszą skalę, w przypadku potrzeby przyjęcia przez miasto większej liczby cudzoziemców. Istotnym elementem programu jest wypracowanie modelu współpracy różnych służb i organizacji działających w obszarach kluczowych dla efektywnej integracji cudzoziemców. Działania, które w ramach projektu “WITEK” były skierowane do cudzoziemców, to m.in:

  • diagnoza potencjału zawodowego,
  • praca socjalna,
  • pomoc specjalistyczna,
  • wsparcie mieszkaniowe (przeznaczono na ten cel 9 lokali),
  • nauka języka polskiego,
  • wzmocnienie kompetencji zawodowych,
  • pomoc mentora kulturowego.

Rolą Fundacji Ocalenie w projekcie “Witek” w ramach zadania powierzonego pt. “Integracyjny Program Mieszkaniowy” była organizacja wsparcia mieszkaniowego oraz wspieranie integracji społecznej uczestników projektu.