Świetlica dla dzieci z doświadczeniem uchodźczym w ramach darowizny Ingka Centers

Dzięki wsparciu Ingka Centers możliwe było rozpoczęcie działalności świetlicy dla dzieci z doświadczeniem uchodźczym w Warszawie. 

 

W ramach projektu dzieci w wieku szkolnym mają zapewnioną opiekę profesjonalnej kadry wychowawczej, potrafiącej porozumieć się z nimi w zrozumiałych dla nich językach (rosyjski i ukraiński). Świetlica jest miejscem, gdzie mogą się bawić, rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania, korzystać ze wsparcia edukacyjnego oraz integracyjnego, uczestniczyć w zajęciach języka polskiego, a także brać udział w zróżnicowanych warsztatach i wycieczkach. Jest to także miejsce, w którym mają czas na poszerzanie zainteresowań, zabawę oraz odpoczynek. Dodatkowo, całe rodziny otrzymują specjalistyczne wsparcie psychologiczne. W czasie gdy dzieci przebywają w świetlicy, ich rodzice mają czas na organizację życia w Polsce oraz odpoczynek. 

 

Projekt Świetlica dla dzieci z doświadczeniem uchodźczym w Warszawie był realizowany w ramach darowizny Ingka Centers od kwietnia do grudnia 2022 roku.