Wsparcie Integracji Uchodźców

Projekt „Wsparcie Integracji Uchodźców” jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. „Bezpieczna przystań”

Okres realizacji 01.03.2020- 30.06.2022

Miejsce realizacji: Warszawa i Łomża (ośrodek UDSC w Czerwonym Borze)

Cele projektu:

 1. Przygotowanie osób ubiegających się o objęcie ochroną międzynarodową na terenie Polski do życia w polskim społeczeństwie i systemie prawno – administracyjnym.
 2. Przygotowanie społeczności lokalnej Łomży i Warszawy do integracji z osobami objętymi ochroną międzynarodową.
 3. Poprawa dostępu do poradnictwa i reprezentacji prawnej dla osób ubiegających się o objęcie ochroną międzynarodową na terenie Polski.

Adresaci/adresatki

 1. osoby ze statusem uchodźcy/uchodźczyni
 2. osoby z ochroną uzupełniającą
 3. osoby w procedurze
 4. osoby z ochroną tymczasową
 5. osoby przekazane do Polski w ramach procedur dublińskich, w momencie kiedy powrócą do procedury uzyskiwania ochrony międzynarodowej

Szczególnym wsparciem zostaną objęte: 

 • osoby chore i z niepełnosprawnościami
 • osoby LGBT
 • ofiary tortur
 • ofiary przemocy domowej
 • ofiary przestępstw
 • samotni rodzice z dziećmi

Działania projektowe:

Działania projektowe będą realizowane na terenie Warszawy i Łomży oraz ośrodka UDSC w Czerwonym Borze:

 1. Pomoc mentorów/mentorek kulturowych
 2. Pomoc prawna
 3. Pomoc psychologiczna (konsultacje psychologiczne i psychoterapia)
 4. Pomoc interwencyjna i rzeczowa
 5. Organizacja Dnia Uchodźcy w Łomży i Warszawie
 6. Warsztaty adaptacyjne
 7. Promocja i rekrutacja

Projekt w liczbach

 • 3000 – konsultacji z mentorami kulturowymi
 • 600 – konsultacji psychologicznych
 • 600 – konsultacji prawnych
 • 600 – osób, które zostaną objęte wsparciem
 • 100 – osób, które zwiększą swoją wiedzę na temat polskiej kultury
 • 100 – osób, które zwiększą wiedzę na temat polskiego prawa, administracji, usług publicznych
 • 100 – osób, które skorzystają z pomocy materialnej fundacji
 • 80 – uczestników/uczestniczek warsztatów adaptacyjnych
 • 48 – uczestników/uczestniczek warsztatów o uchodźcach
 • 48 – osób, które zostaną objęte psychoterapią

 

Projekt „Wsparcie Integracji Uchodźców” jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

Bezpieczna przystań.