Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci cudzoziemskich w Polsce

Od stycznia do czerwca 2021 r. Fundacja Ocalenie realizuje projekt „Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci cudzoziemskich w Polsce” w ramach programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020” finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Działania będą realizowane w Warszawie i Łomży. Celem projektu jest umożliwienie dzieciom integracji ze środowiskiem rówieśniczym oraz ukończenie edukacji formalnej w Polsce zgodnie z ambicjami i talentami dzieci, a nie ich sytuacją ekonomiczną czy barierą językową i trudnościami adaptacyjnymi.

Działania w projekcie są wzmocnieniem aktualnie prowadzonych działań dla dzieci: tutoringu w Warszawie oraz świetlicy środowiskowej w Łomży.

Projekt zakłada również rozwój instytucjonalny Fundacji.