Rekrutacja dzieci do programu MINT: Mentoring dla integracji dzieci cudzoziemskich

Mentoring na rzecz integracji dzieci cudzoziemskich (MINT) to program Fundacji Ocalenie realizowany wspólnie z partnerami z Węgier, Słowenii, Czech i Rumunii. Program zakłada pomoc w nauce, warsztaty, wspólne wyjścia do instytucji kultury, a także zajęcia sportowe. Organizatorzy będą też w stałym kontakcie z rodzinami dzieci objętych programem, oferując im niezbędne wsparcie. 

Każde z dzieci będzie spotykać się ze swoim mentorem/mentorką raz w tygodniu w ramach spotkań indywidualnych, aby uzyskać pomoc w nauce. Raz w miesiącu będzie uczestniczyć w spotkaniu grupowym, podczas którego wspólnie z innymi uczestnikami programu będzie mogło wziąć udział w warsztatach kulturalnych, plastycznych czy zajęciach sportowych. Dodatkowo, co dwa miesiące organizowane będą dla dzieci wyjścia do różnych instytucji kultury czy nauki.

 

Kto może się zgłaszać? 

Do udziału w programie zapraszamy:

  • młodzież w wieku 11-15 lat uczącą się w Warszawie,
  • osoby mieszkające w Polsce nie dłużej niż 3 lata,
  • zarówno uchodźców (na dowolnym etapie procedury uchodźczej), jak i migrantów,
  • osoby, które dobrowolnie chcą przystąpić do programu,
  • osoby, które mają problemy z nauką i integracją w Polsce
  • osoby, które chcą i mogą uczestniczyć w całym 9-miesięcznym cyklu projektu (od kwietnia 2020 do grudnia 2020)

Do programu mogą zakwalifikować się jedynie uczennice i uczniowie spełniający wszystkie powyższe warunki. 

 

Rekrutacja uczestników odbywa się w następujący sposób:

  1. Od 5 marca na naszej stronie będzie dostępny formularz zgłoszeniowy. Wypełnij go razem z rodzicem lub opiekunem prawnym. Odezwiemy się do Ciebie do 23 marca.
  2. Jeżeli nie umiesz samodzielnie wypełnić formularza bądź masz wątpliwości, jak to zrobić, możesz także napisać e-mail na adres: [email protected]

 

Rekrutacja do udziału w programie trwa od 5 marca do 20 marca 2020 r.

O wynikach rekrutacji poinformujemy Cię do 23 marca 2020 r.

Udział w rekrutacji nie gwarantuje dostania się do programu.

 

MINT jest współfinansowany przez Fundusz Unii Europejskiej ds. Azylu, Migracji i Integracji.