Jak wyeliminować pushbacki z polskiego prawa?

Krajowe i międzynarodowe instytucje odpowiedzialne za monitoring naruszeń praw człowieka w Polsce, a także organizacje pozarządowe świadczące pomoc prawną i humanitarną na pograniczu polsko-białoruskim od 2021 roku podnoszą konieczność wyeliminowania z polskiego porządku prawnego przepisów naruszających zasadę non-refoulement wobec osób cudzoziemskich przekraczających granicę Polski. 

 

Zespół prawny Fundacji Ocalenie przygotował zestawienie wskazujące przepisy uzasadniające stosowanie przez polskie służby wywózek (pushbacków), naruszane przez nie normy i gwarancje praw człowieka, oraz działania, które należałoby podjąć w celu wyeliminowania tej naruszającej prawa człowieka praktyki z polskiego porządku prawnego. 

 

Treść zestawienia dostępna jest tutaj.