Wsparcie dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie

Fot. Marcin Obara

Minęło ponad pół roku od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Był to dla nas bardzo intensywny czas pracy, rozbudowy zespołu i zwiększenia skali niemal wszystkich prowadzonych działań. Poniżej znajdziecie przegląd inicjatyw podjętych przez Fundację, których celem było zapewnienie bezpieczeństwa osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie oraz wsparcie ich w integracji.

Centrum Pomocy Cudzoziemcom

Trzonem działań Fundacji Ocalenie jest Centrum Pomocy Cudzoziemcom, które udziela poradnictwa i pomocy specjalistycznej, w tym konsultacji prawnych psychologicznych i zawodowych. CPC działa obecnie w trzech miastach – w Warszawie, Łomży i Łodzi, udzielając porad w 11 językach.

CPC w Warszawie:

 • Zarejestrowaliśmy 4027 nowych osób. Dla porównania w całym 2021 roku było to było ich 1649. Ponad 80% stanowiły osoby z Ukrainy.
 • Przeprowadziliśmy 6069 konsultacji mentorskich, 399 konsultacji zawodowych, 973 konsultacji prawnych.
 • Odbyło się 581 konsultacji psychologicznych dorosłych i 178 konsultacji psychoterapeutycznych dzieci.

CPC w Łomży:

 • Od marca do końca sierpnia zarejestrowaliśmy 469 nowych klientów_ek, w tym 418 z Ukrainy.
 • W tym czasie przeprowadziliśmy 1962 konsultacji mentorskich i 714 konsultacji prawnych.
 • Do świetlicy zostało zapisanych 18 dzieci.

CPC w Łodzi:

 • Zarejestrowaliśmy 664 nowe osoby, w tym 588 z Ukrainy (marzec-sierpień).
 • Przeprowadziliśmy 1053 konsultacji mentorskich, 104 konsultacje prawne i 158 konsultacji zawodowych.

Magazin – pomoc rzeczowa

Klienci i klientki Fundacji mogą korzystać z pomocy Magazinu – bezpłatnego sklepu, w którym odzież, kosmetyki, środki czystości i inne potrzebne przedmioty otrzymuje się za punkty. Zarejestrowane osoby otrzymują pulę punktów do wykorzystania w każdym miesiącu. Od 24 lutego, zapotrzebowanie na pomoc rzeczową bardzo się zwiększyło, a ze wsparcia Magazinu korzystają obecnie przede wszystkim osoby z Ukrainy.

 • Od marca do końca sierpnia w Magazinie zarejestrowaliśmy 2805 nowych osób/rodzin. Zdecydowana większość pochodziła z Ukrainy. Dla porównania – w całym 2021 roku zarejestrowaliśmy łącznie 275 nowych osób/rodzin.
 • Przekazaliśmy klientom i klientkom Magazinu ponad 2 tony odzieży używanej.
 • Obecnie w ciągu miesiąca z pomocy rzeczowej w Magazinie korzysta około 400 rodzin.

Przestrzenie przyjazne dzieciom w punktach recepcyjnych przy granicy z Ukrainą

Już w pierwszych dniach wojny zespół terenowy Fundacji zwrócił uwagę, że punkty recepcyjne nie są przystosowane do potrzeb dzieci i nie zapewniają im bezpieczeństwa. Dlatego 12 marca otwarty został pierwszy punkt z przestrzenią przyjazną dzieciom w Hrubieszowie, a w następnych tygodniach 5 kolejnych w Łodynie, Przemyślu, Korczowej, Zamościu i Dorohusku. Punkty zapewniają opiekę, miejsce zabaw i zajęcia dla dzieci, a mamom dają czas na odpoczynek, zaplanowanie dalszych kroków czy kontakt z rodziną. W pierwszym miesiącu naszej obecności przy granicy  z przestrzeni skorzystało ponad 700 dzieci. W związku z zamykaniem kolejnych punktów recepcyjnych, zamykały się również przestrzenie przyjazne dzieciom. Obecnie (wrzesień 2022) Fundacja Ocalenie jest nadal obecna w punkcie recepcyjnym w Przemyślu i Hrubieszowie. Od marca do końca sierpnia gościliśmy w punktach około 6 tys. dzieci.

Punkty edukacyjne w ośrodkach zakwaterowania

W punktach edukacyjnych dzieci mogą skorzystać z zajęć animacyjnych, sportowych, artystycznych, treningu umiejętności społecznych i innych podobnych aktywności. W każdym tygodniu odbywa się 10-20 godzin takich zajęć w zależności od punktu. Staramy się, aby dzieci i młodzież otrzymywały również wsparcie w odrabianiu prac domowych i nadrabianiu różnic programowych (nadal szukamy osób, które chciałyby nas wesprzeć w tym zadaniu – więcej informacji tutaj.) Obecnie działa 17 takich punktów: 2 w Lublinie, 8 w Warszawie i 7 w innych miejscowościach województwa mazowieckiego. Od początku działania punktów do końca sierpnia gościliśmy w nich około 1400 osób.

Świetlice dla dzieci z Ukrainy

Od początku naszych działań na rzecz osób z Ukrainy, jednym z priorytetów było zapewnienie stabilnych i długoterminowych form wsparcia dla najmłodszych. W świetlicach dzieci mogą się bawić, rozwijać swoje umiejętności czy zainteresowania oraz otrzymywać pomoc przygotowywaniu się do zajęć w szkole. Opiekunowie  –  zwykle samodzielne mamy  –  mają dzięki temu większe szanse na podjęcie zatrudnienia. Jako pierwsza została otwarta świetlica na warszawskiej Ochocie – działająca od kwietnia 2022 roku. W okresie wakacji prowadziliśmy świetlicę na warszawskim Jazdowie, a w lipcu została uruchomiona świetlica w Chełmie. W październiku zostaną utworzone kolejne świetlice w ośrodkach zakwaterowania osób z Ukrainy dwie w Warszawie i jedna w Lublinie.

 • Do świetlicy na Ochocie zapisanych zostało 50 dzieci. Dodatkowo 37 zostało zapisanych na zajęcia z języka polskiego. 12 dzieci objęto wsparciem psychologicznym.
 • Do świetlicy na Jazdowie zapisano 18 dzieci, a na organizowane tam zajęcia języka polskiego zapisało się 22 dzieci.
 • Zajęcia w świetlicy w Chełmie rozpoczęły się 7 lipca. W lipcu do świetlicy zapisanych było 26 dzieci, a w sierpniu 31. Z codziennych zajęć korzystało 20-26 dzieci.

Kursy polskiego

Od 2009 roku organizujemy bezpłatne kursy języka polskiego dla cudzoziemców i cudzoziemek. Co roku przeprowadzamy 3 trymestry kursów na poziomie podstawowym, komunikatywnym. W letnim trymestrze kursów polskiego zostało przyjętych ponad 700 osób. W kursie uczestniczyło ponad 500 osób, a co 3. z nich pochodziła z Ukrainy.

Pomoc mieszkaniowa

Przez kilka pierwszych miesięcy od inwazji, organizowaliśmy interwencyjną pomoc mieszkaniową dla osób uciekających przed wojną. Dostępne były 3 rodzaje zakwaterowania:

 • Noclegownia w Biennale Warszawa – została otwarta tydzień po rozpoczęciu wojny i była otwarta przez 6 miesięcy. W tym czasie gościło u nas 1100 osób z Uzbekistanu, Turkmenistanu, Tadżykistanu, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Rosji, Maroko, Afganistanu, Palestyny, Arabii Saudyjskiej, Bangladeszu, Nigerii, Gambii, Turcji, Syrii, Mołdawii, Pakistanu, Nepalu, Algierii, Armenii, USA i Ukrainy oraz kilka czworonogów.
 • Wynajęte przez Fundację miejsca noclegowe w hotelu  w Warszawie – osoby mogły zatrzymać się tam się tam na 7 dni, dostępnych było 50 pokoi. Od 23 marca do 14 lipca zapewniliśmy nocleg prawie 1600 osobom.
 • 3 mieszkania udostępnione przez firmę SonarHome do końca maja 2022 roku dla uchodźców i uchodźczyń w najtrudniejszej sytuacji. Mieszkało tam 11 osób, w tym 6 dzieci.

 

Dziękujemy wolontariuszom i wolontariuszkom, darczyńcom i darczyniom oraz partnerom instytucjonalnym i biznesowym, dzięki którym możemy działać dalej. Wasze wsparcie jest niezbędne, aby budować stabilne, długoterminowe i kompleksowe wsparcie dla osób uciekających przed wojną.

Bardzo zachęcamy Was do sprawdzania aktualnych ofert pracy i wolontariatu oraz dołożenia swojej cegiełki do zbiórki. Dziś najbardziej cenne jest dla nas cykliczne wsparcie – nawet w niewielkich kwotach – dzięki niemu możemy działać stabilnie i planować działania na miesiące i lata.

Działamy dalej!