Podsumowanie 2023 roku

Ocalenie nie kończy się na granicy

Rok 2023 był dla nas trochę spokojniejszy. Ale dotychczasowe kryzysy wciąż trwały. Dostosowałyśmy nasze działania i zasoby do zwiększonych potrzeb. Nadal jesteśmy na posterunku! Gotowe i gotowi wspierać osoby w drodze. 

Przez cały rok nasze wsparcie otrzymało około 15000 osób. 

Każda z tych osób ma swoją oddzielną historię! Dlatego cieszymy się z każdej udzielonej ochrony międzynarodowej, zdanej matury, dziecka zapisanego do przedszkola, nowej pracy i postępów w języku polskim. 

Bo w naszej pracy najważniejsze są osoby! Każdą z nich traktujemy indywidualnie i staramy się, aby dostała takie wsparcie, jakiego najbardziej potrzebuje. 

 

Jak wyglądał 2023? 

W 2023 roku wsparcie Fundacji otrzymało około 15000 osób!

Z naszych Centrów Pomocy Cudzoziemcom w Warszawie, Łodzi i Łomży skorzystały 4452 osoby. W CPC w Warszawie wsparcie otrzymały osoby z 95 krajów. Najwięcej osób pochodziło z Ukrainy (55,8%), Białorusi (14,4%), Rosji (5,2%), Afganistanu (3,2%). 

W Warszawie 4709 osób otrzymało pomoc rzeczową, w tym 2008 dzieci, a prawie 200 dzieci regularnie uczęszczało do prowadzonych przez nas świetlic. 

Ponadto, wciąż jesteśmy obecni na granicy polsko-białoruskiej, gdzie osoby wolontariackie Fundacji 100 razy podejmowały interwencje i udzieliły bezpośredniej pomocy 368 osobom (w tym co najmniej 34 kobietom oraz 15 dzieciom i osobom małoletnim). Przez cały rok kontynuowałyśmy również nasze działania rzecznicze na rzecz wyeliminowania pushbacków z polskiego porządku prawnego.

Nasze działania były bardzo różnorodne – przeprowadziłyśmy staże dla osób cudzoziemskich we współpracy z IKEA, zorganizowałyśmy rekordową charytatywną aukcję dzieł sztuki, zabraliśmy dzieci na kolonie, wspierałyśmy szkoły w integracji i adaptacji dzieci oraz ich rodziców z doświadczeniem migracji i uchodźstwa.

 

Bez Was byłoby trudniej

Dziękujemy za Wasze nieustanne wsparcie przez cały 2023 rok! Aż 417 osób wspierało Fundację w formie wolontariatu, a 11 osób wolontariackich działało w kilku programach równocześnie. 

Wspierałyście nas również finansowo, śledziliście nasze media społecznościowe, przesyłałyście dobre słowa i energię. 

Dzięki Wam wiemy, że kolejne kryzysy nam niestraszne.

Zajrzyjcie do pełnej wersji podsumowania i zobaczcie, jak wyglądał cały rok i nasze ubiegłoroczne działania. 

>> PODSUMOWANIE 2023 ROKU <<


Przekaż 1,5% na rzecz Fundacji lub dowiedz się w
jaki sposób możesz nas jeszcze wspierać.