Sprawozdanie Fundacji „Ocalenie” z działań w Łomży za rok 2011.

[:pl]Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z działań Fundacji “Ocalenie” w Łomży w 2011 roku.

Sprawozdanie można ściągnąć w szczegółowej wersji lub przeczytać poniżej w wersji skróconej.

2011 rok był dla Fundacji „Ocalenie” rokiem pełnym nowych wyzwań. Został zorganizowany pierwszy w Łomży Dzień Uchodźcy, powstała wystawa zdjęć „W połowie drogi…”, rozwijane były działania wolontariackie. W Punkcie Konsultacyjnym zostało udzielonych ponad 1527 porad, odbyło się 130 godzin warsztatów, oraz 900 godzin zajęć z języka polskiego.

W 2011 roku Fundacja „Ocalenie” kontynuowała działania podjęte w ramach projektu „Q – Integracji” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców oraz budżetu Państwa, skierowanego do uchodźców mieszkających w Łomży i Czerwonym Borze, oraz projekt poszerzający nasze działania w Łomży skierowany do uchodźców i społeczności lokalnej, a realizowany ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.

W 2011 roku udzielono w Punkcie Konsultacyjnym Fundacji „Ocalenie” w Łomży ponad 1527 porad, dotyczących takich aspektów życia jak poszukiwanie pracy i mieszkań, pomoc w kontaktach z polskimi szkołami i urzędami, kontaktach z personelem medycznym, pomoc psychologiczna, prawna i poradnictwo socjalne.

Odbyło się 130 godzin warsztatów, zarówno dla Polaków jak i uchodźców, oraz 900 godzin języka polskiego dla uchodźców.

W działania Fundacji angażujemy wolontariuszy. W 2011 roku współpracowało: 34 wolontariuszy i wolontariuszek pomagając Fundacji „Ocalenie” w realizowanych działaniach takich jak: pomoc w trakcie Dnia Uchodźcy, korepetycje dla dzieci, organizacja zajęć świetlicowych.

W ramach działań Fundacji „Ocalenie” został zorganizowany w czerwcu, pierwszy w Łomży, Dzień Uchodźcy, który spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta. Ważnym wydarzeniem była też pokazywana w kwietniu wystawa „W połowie drogi…” przedstawiająca mieszkających w Łomży uchodźców. Zdjęcia Marka Maliszewskiego, pokazywane na wystawie, zostały zaprezentowane również w Luksemburgu w ramach festiwalu CinEast.

W 2011 roku Fundacja „Ocalenie” przeprowadziła szereg działań skierowanych do młodych uchodźców, takich jak Dzień Dziecka w Ośrodku w Czerwonym Borze, czy zabawy gwiazdkowe w Łomży i Czerwonym Borze.

W okresie wakacyjnym nasi wolontariusze i wolontariuszki prowadzili zajęcia świetlicowe, oraz organizowali wyjścia na zewnątrz: zabawy sportowe, wycieczki.

Wraz z Fundacją Wiedza Lokalna prowadziliśmy monitoring for internetowych pod względem mowy nienawiści i języka wrogości. W ramach podsumowania monitoringu w Białymstoku została zorganizowana konferencja „Nic do nich nie mam, ale…”.

Na konferencji przedstawione zostały wyniki monitoringu, oraz odbyła się dyskusja dotycząca mowy nienawiści w internecie.

Fundacja „Ocalenie” brała udział w takich wydarzeniach jak Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych OFIP, Wielokulturowe Street Party, akcje w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu. W ramach tych akcji opowiadaliśmy o naszych działaniach w Łomży, o łomżyńskim wolontariacie, ale przede wszystkim o wielokulturowości.

W 2012 planowana jest kontynuacja działań Łomży. W grudniu 2011 roku Fundacja „Ocalenie” zaczęła realizować projekt „Działania na rzecz integracji cudzoziemców mieszkających w Łomży i w Ośrodku dla Cudzoziemców w Czerwonym Borze” realizowany ze środków Fundacji im. Stefana Batorego. Projekt skupia się na działaniach integracyjnych skierowanych do uchodźców i społeczności lokalnej. Projekt będzie trwał do końca listopada 2012r. W ramach projektu utrzymywać będziemy działania wolontariackie, warsztatowe oraz pomoc mentorską. Prowadzone będą zajęcia sportowe, zarówno dla uchodźców jak i Polaków. W czerwcu zaś planujemy zorganizować Dzień Uchodźcy.

Od marca zaś rozpoczniemy realizacje projektu „Q-Integracji 2” realizowanego dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców i budżetu Państwa. Oprócz działań warsztatowych, pomocowych (pomoc prawnika, psychologa, mentorów, doradcy zawodowego) oraz kursów polskiego, planujemy organizować zajęcia sportowe, oraz teatralne.

We współpracy z Fundacją Wiedza Lokalna będziemy kontynuować monitoring dotyczący mowy nienawiści, oraz języka wrogości. Planujemy również zorganizować spotkania dotyczące tego tematu, by wspólnie zastanowić się nad tymi zagadnieniami.[:]