Załatw to: Nie strać miejsca w szkole lub przedszkolu!

Jeżeli jesteś rodzicem i starasz się o przyjęcie dziecka/dzieci do przedszkola lub szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022, pamiętaj o tym, że nie wystarczy jedynie złożyć wniosku w wybranych placówkach. Rodzice, którzy zgodnie z harmonogramem wypełnili w elektronicznym systemie rekrutacyjnym wnioski/zgłoszenia o przyjęcie lub złożyli je w wersji papierowej, powinni sprawdzić wyniki rekrutacji i potwierdzić wolę zapisu dziecka do przedszkola/szkoły. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostały opublikowane w szkołach i przedszkolach 23 kwietnia 2021 r. 

Wolę zapisu do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane, należy zgłosić do 29 kwietnia (do godz. 16:00).

Jak załatwić sprawę

Sprawdzić, czy dziecko zostało zakwalifikowane, można w systemie rekrutacji, po zalogowaniu się na konto kandydata:

Jeżeli dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia, należy potwierdzić wolę zapisu w wybranej placówce. Aby to zrobić, wystarczy po zalogowaniu się w systemie rekrutacyjnym i sprawdzeniu wyników kliknąć przycisk „Potwierdź wolę zapisu w placówce”. To wszystko! Elektroniczne potwierdzenie jest wystarczające.

Jeśli jednak nie możesz złożyć potwierdzenia elektronicznie, to wypełnij druk potwierdzenia woli zapisu i dostarcz go do placówki, do której Twoje dziecko zostało zakwalifikowane.

Ważne! Jeśli nie potwierdzisz woli zapisu, zostanie to uznane za rezygnację z miejsca.

Niepotwierdzenie woli zapisu jest jednak dopuszczalne w przypadku, gdy dziecko ubiegało się o przyjęcie tylko do szkoły obwodowej (na podstawie zgłoszenia) i zostało do niej zakwalifikowane – wówczas system dokona potwierdzenia automatycznie.

Załatw to z nami!

Potrzebujesz pomocy w kontaktowaniu się ze szkołami lub przedszkolami?

W czasach koronawirusowych Centrum Pomocy Cudzoziemcom pomoże Ci zdalnie! Napisz do nas na adres: [email protected], wpisz w tytule maila “Szkoła” lub “Przedszkole” i opisz krótko swój problem. Jeśli zależy Ci na szybkim kontakcie, możesz również przesłać do nas swój numer telefonu – ułatwi nam to komunikację i skróci czas oczekiwania na odpowiedź. 

Oferowana przez nas pomoc jest bezpłatna.