Akademia Wielokulturowego Aktywizmu – projekty uczestników i uczestniczek

Akademia Wielokulturowego Aktywizmu (AWA) powstała po to, aby oddać głos młodzieży z doświadczeniem migracji i włączyć ich do wspólnego działania w tych obszarach, które są dla nich szczególnie ważne. Podczas projektu – trwającego od października 2021 do lipca 2022 roku – uczestnicy i uczestniczki, starali się łączyć wiedzę teoretyczną z praktycznym działaniem. Efektem ich zaangażowania 6 wyjątkowych prac:

  • Strona internetowa https://www.8score-up.org/ dedykowana uczniom i uczennicom chcącym skorzystać ze wsparcia w przygotowaniu się do egzaminu ósmoklasisty
  • Strona internetowa https://www.edukacjaszkolna.org/ stworzona z myślą o rodzicach i dzieciach, którzy przyjechali do Polski i próbują odnaleźć się w polskim systemie edukacji. 
  • Projekt “Nie-ofiary nie-pokoju”, którego kluczową częścią były warsztaty artystyczne z grupą młodzieży pochodzącej z Ukrainy i Białorusi. Zwieńczeniem projektu był stworzony przez młodzież film “Zagubieni”, który można obejrzeć tutaj.
  • Projekt edukacyjny ukierunkowany na zwiększanie świadomości na temat Tadżykistanu – w tym jego przyrody, kultury i historii. Publikacja jest dostępna tutaj.
  • Strona internetowa WelcomeInEurope zawierająca praktyczne informacje o życiu w Polsce przydatne osobom cudzoziemskim,  w tym m.in. słownik ważnych zwrotów w języku polskim, spis zasad ruchu drogowego, informacje o systemie edukacji.
  • ZIN, czyli autorskie czasopismo pełne wyjątkowych prac plastycznych, których tematem przewodnim jest “Ja w Polsce”. ZIN ukaże się w formie drukowanej.

 

Pracując nad swoimi inicjatywami uczestnicy i uczestniczki AWA korzystali ze wsparcia mentorów i mentorek. Jednak każdy projekt jest przede wszystkim efektem ich pomysłowości, zaangażowania oraz ciężkiej pracy!

________

Zadanie jest realizowane w ramach konkursu regrantingowego projektu “I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek” finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Centrum Edukacji Obywatelskiej pełni funkcję organizacji partnerskiej konsorcjum realizującego projekt oraz organizatora konkursu w Polsce. Tekst wyraża wyłącznie poglądy autorów i autorek i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Unii Europejskiej ani Centrum Edukacji Obywatelskiej.