Nasze uwagi do projektu nowelizacji „specustawy” o pomocy obywatelom Ukrainy

W ubiegłym tygodniu przesłałyśmy do MSWiA nasze uwagi do projektu zmiany ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. 

Jak przekazałyśmy w piśmie ministrowi Maciejowi Duszczykowi, uważamy, że wszystkie osoby uchodzące z Ukrainy mają prawo na podobnych zasadach ubiegać się o pobyt w Polsce oraz podjęcie pracy na terytorium RP.

Projektodawca w proponowanej nowelizacji umożliwia ubieganie się o pobyt czasowy osobom uchodźczym podlegającym przepisom ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 i 232; dalej: „ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy”) taka zmiana przepisów jest ważna i jako Fundacja Ocalenie w pełni ją popieramy. Nie widzimy jednak powodu, dla którego osoby uchodzące z terytorium Ukrainy, będące objęte ochroną czasową na podstawie innych przepisów, nie mają mieć podobnej możliwości ubiegania się o pobyt czasowy na terytorium RP co osoby cudzoziemskie, które podlegają ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy. 

W związku z tym apelujemy o taką zmianę przepisów, która umożliwi ubieganie się o pobyt czasowy nie tylko obywatelom i obywatelkom Ukrainy oraz ich rodzinom, ale również osobom innych narodowości, które musiały uchodzić z terytorium Ukrainy w związku z mającym tam miejsce konfliktem zbrojnym. 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją dokumentu.