Dentons NGO Day

26 października 2022 odbył się Dentons NGO Day. Spotkanie w gronie przedstawicieli organizacji trzeciego sektora było okazją do rozmów z prawnikami i prawniczkami kancelarii Dentons, a także wymiany doświadczeń związanych z bieżącym funkcjonowaniem NGOsów. Rozmowy w kuluarach pozwoliły na wymianę doświadczeń wśród przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych, którzy współpracują z kancelarią Dentons.

Gościem specjalnym wydarzenia była dr Hanna Machińska, Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich. Pozostałe wystąpienia osób dotyczyły typowych wyzwań, z którymi mierzą się organizacje pozarządowe (odpowiedzialność cywilnoprawna i karna osób zarządzających, kapitał żelazny w organizacji). Jednym z tematów była także bieżącą sytuacja kryzysowa spowodowana rosyjską inwazją na Ukrainę z 24.02 – przedstawicielka Dentons Europe Foundation opowiedziała o działaniach pomocowych fundacji. Poruszony został także aspekt pomocy prawnej na rzecz uchodźców z Ukrainy w ramach inicjatywy European Lawyers in Lesbos, która niedawno pojawiła się w Polsce. Podczas spotkania nie zapomniano także o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Badaczka Fundacji Ocalenie oraz autorka raportu na temat kryzysu humanitarnego na pograniczu polsko-białoruskim, Alicja Palęcka, opowiedziała o obecnej sytuacji osób przy granicy z Białorusią podkreślając, że kryzys nadal trwa. Alicja wskazała także na bezcenną pomoc prawną świadczoną m.in. przez prawników kancelarii Dentons. 

W obu kryzysowych sytuacjach jako fundacja mogliśmy liczyć na wsparcie i zaangażowanie kancelarii Dentons. Dentons Foundation przekazała środki finansowe, dzięki którym możliwe było uruchomienie jednej z naszych świetlic dla dzieci. Z drugiej zaś strony prawnicy kancelarii wsparli nas swoją wiedzą oraz zaangażowaniem i reprezentowali naszych klientów przed polskimi sądami. To także dzięki wysiłkom pracowników kancelarii Dentons obecnie przed Sądem Najwyższym toczą się sprawy dotyczące osób z Afganistanu, które przez kilka tygodni były przetrzymywane w Usnarzu Górnym.

Spotkanie zakończyło się zgodnym wyrażeniem nadziei przez wszystkie uczestniczące osoby, że podobne inicjatywy będą kontynuowane w przyszłości, a Dentons NGO Day stanie się cykliczną inicjatywą.