Dokumentacja doświadczenia tortur – badanie medyczne

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie z zakresu pracy z osobami z doświadczeniem tortur. Warsztat składa się z dwóch części i odbędzie się w poniedziałki – 4 oraz 11 grudnia w godzinach 14:00 – 17:00.

Spotkania skierowane są przede wszystkim do osób świadczących pomoc medyczną, prawną oraz psychologiczną osobom z doświadczeniem migracji. Na spotkaniu omówiony zostanie temat rozpoznawania i dokumentowania śladów tortur.

Rejestracja: do 30.11 do godziny 23:59

Formularz rejestracyjny: https://forms.gle/JhDFobra37MtmnaJ8

Warsztaty odbędą się na platformie zoom, link zostanie przesłany zarejestrowanym uczestnikom. Spotkania będą prowadzone w języku angielskim.

Prowadzący:

Djordje Alempijevic ukończył studia na Wydziale Medycyny Uniwersytetu w Belgradzie (FMUB), ukończył specjalistyczne szkolenie z medycyny sądowej i uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Na Uniwersytecie Monash w Melbourne w Australii uzyskał dyplom z medycyny sądowej. Od 1993 r. dr Alempijevic jest zatrudniony w FMUB, a w 2012 r. został profesorem nadzwyczajnym medycyny sądowej. Jest głęboko zainteresowany prawami człowieka i promowaniem roli medycyny sądowej w przypadkach przemocy międzyludzkiej. Dr Alempijevic jest autorem i współautorem licznych artykułów naukowych. Aktywnie współpracuje z Międzynarodową Radą Rehabilitacji Ofiar Tortur (IRCT) z Kopenhagi w Danii i jej Międzynarodową Grupą Ekspertów Kryminalistycznych (IFEG). Jako członek IFEG przeprowadził między innymi misję do Federacji Rosyjskiej w celu zebrania dowodów kryminalistycznych dotyczących tortur, które zostały przedłożone jako dowód Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka. 

 

Szkolenie zorganizowane przez Fundację Ocalenie w ramach projektu treningowego współfinansowanego przez Dobrowolny Fundusz ONZ na Rzecz Ofiar Tortur