Finał dwudniowej zbiórki

W trakcie zbiórki datków prowadzonej przez Fundację „Ocalenie” podczas dwudniowego II Festiwalu Kultury Gruzińskiej „Teraz Gruzja!” zebrano w sumie 2678,83 zł!

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za hojne datki!

Za zaproszenie do udziału w II Festiwalu Kultury Gruzińskiej dziękujemy organizatorom:

Witkowi Hebanowskiemu z Fundacji Inna Przestrzeń

Pawłowi Godlewskiemu

Za współpracę przy organizacji i wsparcie w trakcie realizacji dziękujemy:

Marysi Przyszychowskiej z Fundacji Pole Widzenia

Stowarzyszeniu Centrum Inicjatyw Międzykulturowych

Dziękujemy naszym wolontariuszkom i wolontariuszom, bez udziału i zaangażowania których, zbiórka byłaby niemożliwa:

Katarzynie za przebojową pomoc w trakcie piątkowego koncertu

Lili i Nazi za pisanie imion po gruzińsku w trakcie piątkowego koncertu

Michałowi za profesjonalną i sympatyczną oprawę fotograficzną piątkowego koncertu

Kasi i Zuzi za przebojową pomoc w trakcie sobotniej imprezy

Pieniądze zebrane w trakcie Festiwalu, razem z wcześniej ofiarowanymi datkami, zostaną przeznaczone na zakup najbardziej potrzebnych rzeczy dla dzieci gruzińskich z wiosek z okolic Cchinwali, które w wyniku sierpniowego konfliktu były zmuszone, razem z rodzicami, szukać schronienia w Tbilisi. Obecnie dzieci i ich rodzice (około 315 osób) przebywają w byłym budynku Akademii Sportowej w Tbilisi, w dzielnicy Wake.