List organizacji do Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Osoby cudzoziemskie, które starają się o ochronę międzynarodową w Polsce nie mają dostępu do opracowań na temat sytuacji w swoich krajach pochodzenia przygotowywanych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, na których opierają się decyzje dotyczące przyznawania im ochrony. Prowadzi to do sytuacji, gdy w opracowaniach może brakować kluczowych informacji niezbędnych do indywidualnego zbadania sprawy, np. o prześladowaniach mniej licznych mniejszość etnicznych lub religijnych, czy dat protestów, które skutkowały represjami politycznymi. Nie mając dostępu do tych informacji osoby cudzoziemskie nie mają możliwości wypowiedzenia się co do zebranych przez urząd materiałów lub ich uzupełnienia.

 

Fundacja Ocalenie wraz z Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Fundacją Instytut Państwa i Prawa oraz Stowarzyszeniem Nomada wysłała stanowisko do Szefa UdSC w tej sprawie. Pełna treść stanowiska dostępna jest na stronie Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.