List otwarty do stałych przedstawicieli przy ONZ

Fundacja Ocalenie, wraz z ponad 600 organizacjami z 100 państw świata, podpisała list otwarty do stałych przedstawicieli przy Organizacji Narodów Zjednoczonych przed coroczną Otwartą Debatą na temat Kobiet, Pokoju i Bezpieczeństwa. 

 

W liście wzywamy ONZ oraz państwa członkowskie do podjęcia działań w celu realizacji podstawowego żądania Rezolucji 1325 (2000) – zapewnienia pełnego, równego i znaczącego udziału kobiet w procesie przywracania pokoju.

 

Przez prawie 25 lat Rada Bezpieczeństwa, ONZ i państwa członkowskie zobowiązały się do wspierania pełnego, równego, znaczącego i bezpiecznego udziału kobiet w pokoju i bezpieczeństwie. Prawa kobiet jednak są obecnie poddawane nieustannym atakom w kontekście nasilających się konfliktów, rosnącego autorytaryzmu i militaryzacji. Udział kobiet w procesach pokojowych pozostaje niedopuszczalnie niski i maleje nawet w procesach pokojowych wspieranych przez ONZ. Wiarygodność ONZ i Rady Bezpieczeństwa w zakresie ochrony i przestrzegania tych praw została zasadniczo zachwiana przez rosnące podziały geopolityczne i rosyjską inwazję na Ukrainę. Bez zasadniczych i zdecydowanych działań na rzecz ochrony praw kobiet i zapewnienia ich pełnego, równego i znaczącego udziału we wszystkich aspektach pokoju i bezpieczeństwa, nie tylko ryzykujemy umocnieniem norm patriarchalnych, ale zagrozimy wszelkim szansom na trwały pokój. 

 

Z tych powodów wzywamy do żądania i wspierania pełnego, równego, znaczącego i bezpiecznego udziału i przywództwa kobiet z Afganistanu, Burundi, Kamerunu, Republiki Środkowoafrykańskiej, Kolumbii, Demokratycznej Republiki Konga, Etiopii, Haiti, Iraku, Libanu, Libii, Mali, Mjanmy, Okupowanego Terytorium Palestyny, Somalii, Sudanu Południowego, Sudanu, Syrii, Ukrainy, Sahary Zachodniej, Jemenu i wszystkich innych kryzysów objętych programem Rady Bezpieczeństwa, zgodnie ze standardami określonymi 

w Agendzie ONZ “Kobiey, pokój i bezpieczeństwo” (WPS) w celu zakończenia konfliktów i budowania pokoju w swoich krajach.

 

Pełna treść listu dostępna jest na stronie NGO Working Group on Women, Peace and Security