Nasze uwagi do projektu zmiany ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

W ubiegłym tygodniu przesłałyśmy do MSWiA nasze propozycje do projektu zmiany ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Uwagi, które zaproponowałyśmy wynikają z zawodowej praktyki – nasi prawnicy i prawniczki na co dzień świadczą pomoc prawną w Warszawie, Łodzi oraz Łomży. Uważamy, że w obecnym dyskursie na temat zmian prawa migracyjnego brakuje głosu osób, które na podstawie swojej pracy z osobami cudzoziemskimi są w stanie najlepiej zidentyfikować najpilniejsze problemy tego obszaru prawa, a następnie zaproponować systemowe rozwiązania. 

Wraz ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej proponujemy listę zmian, które uważamy za konieczne do wprowadzenia w ramach nadchodzącej nowelizacji. Biorąc pod uwagę planowaną całościową reformę prawa migracyjnego, skupiłyśmy się w naszych uwagach jedynie na kwestiach wymagających natychmiastowych zmian.  

 Poniżej kwestie, które według nas wymagają zmiany: 

1.  Ustawa o cudzoziemcach

  • wystawienie wezwania do uzupełnienia braków w ciągu 14 dni; 
  • przywrócenie dwuinstancyjności postępowań powrotowych;
  • zniesienie przepisów, które sankcjonują niezgodne z prawem pozbawienie wolności osoby cudzoziemskiej;
  • wprowadzenie możliwości sądowego badania legalności decyzji o odmowie wjazdu i pobytu osoby cudzoziemskiej;  

2. Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 

  • rozszerzenie grupy osób cudzoziemskich uprawnionych do złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy; 
  • uchylenie art. 100D;  

3. Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

  • dostęp do rynku pracy po 3 miesiącach od złożenia wniosku o ochronę;

Zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją dokumentu

***

Przekaż 1,5% swojego podatku na Ocalenie i wspieraj osoby uchodźcze razem z nami! W odpowiednim miejscu na PIT wpisz naszą nazwę: Fundacja Ocalenie i numer KRS: 0000030279