Ocalenie patronem Nagrody Karty Różnorodności

Fundacja Ocalenie objęła swoim patronatem drugą edycję Nagrodę Karty Różnorodności! Jest to wyróżnienie przyznawane za inicjatywy pracodawców związane z różnorodnością, równością i włączeniem (DEI). Swoje działania wpisujące się w ten obszar mogą zgłaszać firmy, organizacje, uczelnie, instytucje publiczne i samorządy.

Organizatorem konkursu jest Karta Różnorodności – międzynarodowa inicjatywa pod patronatem Komisji Europejskiej, realizowana w 26 krajach UE. W ramach programu pracodawcy zobowiązują się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności. W Polsce Kartę Różnorodności koordynuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Obszary, w których zostaną przyznane nagrody to:

  • Partnerstwo
  • Aktywizm korporacyjny
  • Prawa dziecka w biznesie
  • Wolontariat pracowniczy
  • Nowatorskie podejście

Organizacje można zgłosić poprzez formularz dostępny na stronie Nagrody. Zgłoszenia będą przyjmowane do 23 lutego 2024 r.

Inicjatywy będą oceniane przez specjalnie powołane jury, w skład którego wchodzą eksperci_tki ze świata biznesu i organizacji pozarządowych. W jury zasiadać będzie m.in. Marianna Wartecka, dyrektorka partnerstw i rzecznictwa oraz członkini zarządu Fundacji Ocalenie. Ogłoszenie wyników i przyznanie Nagród Karty Różnorodności nastąpi wiosną 2024 roku podczas inauguracji Miesiąca Różnorodności w Polsce.

Cieszymy się, że możemy być częścią tej ważnej inicjatywy!