Piszemy do nowych ministrów

Dzisiaj oficjalnie doszło do zaprzysiężenia nowej Rady Ministrów. Dla nas, z powodu tematów, którymi zajmujemy się na co dzień, szczególnie istotne są stanowiska ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Sprawiedliwości. Zostały one objęte odpowiednio przez Marcina Kierwińskiego oraz prof. Adama Bodnara.

Obu ministrom przekazałyśmy gratulacje z okazji objęcia nowych funkcji. W objęciu urzędów przez nowo zaprzysiężone osoby widzimy unikalną szansę na podjęcie pilnych działań zmierzających do natychmiastowego zaprzestania wywózek (pushbacków) na granicy polsko-białoruskiej. 

Od początku kryzysu humanitarnego obserwujemy rażące naruszenia praw człowieka. Osoby przekraczające w sposób nieuregulowany polską granicę są pozbawiane możliwości ubiegania się o ochronę międzynarodową, a polskie służby stosują wobec nich tzw. pushbacki – zmuszają je do powrotu na stronę białoruską. W wielu przypadkach temu procederowi towarzyszy przemoc i agresja. W wyniku takiej polityki, od początku kryzysu na granicy Polski z Białorusią, po obu jej stronach, życie straciło co najmniej 57 osób. 

Ministrom przekazałyśmy także analizę prawną dotyczącą tego, jakie działania należy podjąć, aby skutecznie i trwale wyeliminować wywózki osób cudzoziemskich z krajowego porządku prawnego, przygotowaną przez nasz zespół prawny oraz zapewniłyśmy o gotowości do współpracy.