Powstało Łódzkie Centrum Wielokulturowe

Łódzkie Centrum Wielokulturowe to miejsce, w którym uchodźcy i uchodźczynie, migranci i migrantki mogą otrzymać wsparcie i merytoryczną pomoc, a także uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych i integracyjnych. To inicjatywa tworzona przez Fundację Ocalenie oraz Centrum OPUS, współfinansowana jest ze środków Urzędu Miasta Łodzi.

Według badań Urzędu Miasta Łodzi w latach 2018 i 2019 liczba osób pracujących w Łodzi i pochodzących z Ukrainy przekraczała 12% mieszkańców. 

Osoby, które przyjeżdżają do Polski zmagają się z codziennymi problemami takimi, jak każdy z nas – zapisanie dziecka do szkoły, poszukiwanie pracy, załatwianie różnych spraw w urzędach. Dla nas nie zawsze są to najprzyjemniejsze i najłatwiejsze rzeczy, dla osób spoza Polski dochodzi jeszcze brak znajomości języka, różnice kulturowe, czy nieznajomość działania instytucji. Pomagamy tym osobom tak, aby mogły ułożyć sobie życie w Polsce. – mówi Piotr Bystrianin, Prezes Fundacji Ocalenie. 

W Łódzkim Centrum Wielokulturowym będzie działał Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców i Obcokrajowczyń. Każda osoba, po uprzednim umówieniu się, będzie mogła otrzymać, oprócz pomocy w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami, porady psychologiczne, porady prawne w zakresie legalizacji pobytu, pomoc w poszukiwaniu mieszkania i pracy, pomoc w kontakcie z polskimi urzędami i instytucjami, służbą zdrowia, szkołami i przedszkolami. 

Odpowiednio przeszkolona kadra udzieli również wsparcia osobom, które doświadczyły dyskryminacji, mowy nienawiści, czy przemocy (w tym przemocy w rodzinie). 

Porady będą prowadzone w języku polskim, angielskim, białoruskim, rosyjskim i ukraińskim.

W Centrum prowadzone będą również bezpłatne kursy języka polskiego dla dorosłych i dzieci. Ważnym elementem działania ŁCW będą wydarzenia integracyjne i kulturalne dla mieszkanek i mieszkańców Łodzi pochodzących ze wszystkich kultur.

Zadanie „Łódzkie Centrum Wielokulturowe” jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.