Projekt „CPC 2.0”

[:pl]Informujemy, że od lipca 2015 roku Fundacja Ocalenie w partnerstwie z Fundacją „Nasz Wybór” oraz Stowarzyszeniem Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek realizuje projekt „CPC 2.0”, którego celem jest wspieranie integracji cudzoziemców w Polsce.

Projekt jest realizowany w Warszawie, Łomży i Trójmieście.

W ramach projektu zapewniane jest wsparcie w 7 językach obcych (angielski, arabski, czeczeński, francuski, ukraiński i rosyjski, wietnamski), w tym:

 

  • pomoc specjalistyczna w tym prawna, psychologiczna i psychoterapeutyczna,
  • wsparcie integracyjne i środowiskowe mentorów międzykulturowych,
  • pomoc interwencyjna i rzeczowa,
  • wsparcie edukacji dzieci uchodźców w Łomży (świetlica i wsparcie międzykulturowego asystenta szkolnego),
  • integrację poprzez sport (polsko-uchodźczy klub sportowy w Łomży).

Cała pomoc jest darmowa.

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz z budżetu państwa.

Bezpieczna przystań.

[:]