Przyjęcie Polityki Ochrony Dziecka

1 lipca 2019 r. w Fundacji Ocalenie przyjęto oficjalnie Politykę Ochrony Dziecka, której celem jest ochrona dzieci uczestniczących w działaniach Fundacji przed wszelką krzywdą, której mogłyby doznać w trakcie współpracy z Fundacją.

Polityka Ochrony Dziecka określa m.in. sposoby zapobiegania naruszeniom, zasady bezpiecznej relacji dziecko (klient Fundacji) – dorosły (pracownik lub współpracownik Fundacji), procedury zgłaszania podejrzeń oraz zasady ochrony danych i wizerunku dziecka.

Pełna treść dokumentu dostępna jest tutaj: Polityka Ochrony Dziecka w Fundacji Ocalenie.