Relacja z Wielokulturowej Gry Terenowej – 12.07.2012 r.

[:pl]W dniu 12 lipca 2012 roku Fundacja „Ocalenie” wspólnie z Domem Kultury TuPraga zorganizowała Wielokulturową Grę Terenową. Gra miała się odbyć w Parku Praskim ale ze względu na deszcz została przeniesiona do budynku Domu Kultury TuPraga.

W trakcie wydarzenia dzieci i ich opiekunowie wzięli udział w warsztatach dotyczących różnych kultur i każda z pięciu grup biorących udział w grze miała okazję symbolicznie odwiedzić po kolei następujące kraje: Egipt, Sudan, Gruzję, Czeczenię i Tybet.

Odwiedzając poszczególne kraje dzieci były witane przez zupełnie inny nastrój stworzony przez przygotowane wcześniej dekoracje oraz rekwizyty i muzykę pochodzące z danej kultury. Prowadzący warsztaty witali dzieci w językach poszczególnych krajów i zgodnie z panującymi tam obyczajami.

Na zakończenie wydarzenia zorganizowano poczęstunek z pysznej arabskiej baklawy oraz wyśmienitych czeczeńskich placków czepalgasz.

W wydarzeniu brały udział dzieci i młodzież z warszawskich szkół a w całej grze wzięło udział łączenie ponad 70 osób. Dziękujemy bardzo wszystkim za aktywny udział i wszystkie pytania.

 

Dziękujemy serdecznie Domowi Kultury TuPraga za udaną współpracę przy przygotowaniu wspólnie zaplanowanego wydarzenia oraz za miłą gościnę w trakcie niespodziewanego deszczu.

Dziękujemy również wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie wydarzenia w tym pracownikom i współpracownikom Fundacji oraz naszym niezastąpionym wolontariuszkom i wolontariuszom.

Dziękujemy także zORIENTujsie za pomoc w organizacji wydarzenia.

Gorąco dziękujemy Panu Khaledowi za pyszną baklawę i Pani Khavrze za pyszne czeczeńskie placki czepalgasz.

Serdecznie dziękujemy także Magdzie, Katarzynie, Wiktorowi i Krystianowi za dokumentację fotograficzną wydarzenia.

 

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektów “Warszawskie Warsztaty Wielokulturowe” oraz “Centrum Pomocy Cudzoziemcom” dzięki dofinansowaniom z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa oraz Urzędu m.st Warszawy.[:]