Rusza nabór na kurs glottodydaktyczny dla cudzoziemców!

[:pl]JAK NAUCZAĆ SWOJEGO JĘZYKA OJCZYSTEGO, JAKO OBCEGO

CO?

Proponujemy 35 h kursu przygotowującego cudzoziemców, cudzoziemki mieszkające w Polsce do roli nauczyciela uczącego swojego języka ojczystego, jako obcego. Celem kursu jest przedstawienie podstawowych zasad metodologicznych oraz zagadnień powiązanych z tym tematem (około 15 h wykładów), które składają się na niezbędny warsztat pracy lektora oraz przećwiczenie omawianych zagadnień (około 20 h ćwiczeń). Uczestnicy kursu zapoznają się m.in. z:

– konwencjonalnymi, jak i najnowszymi technikami nauczania języków obcych,

– elementami psychologii zapamiętywania,

– sposobami organizowania i prowadzenia lekcji,

– kompetencjami językowymi,

– metodami nauczania czytania i pisania,

– rolą kultury w procesie nauki języka,

– technikami testowania i egzaminowania.

Celem pośrednim kursu jest także próba zdystansowania się do własnego języka, tak by móc wychodzić naprzeciw trudnościom, którym muszą sprostać osoby uczące się języków często bardzo odmiennych od ich własnych.

 

DLACZEGO?

Nauczanie języków obcych jest procesem długotrwałym i odbywa się jednocześnie na kilku poziomach. Aby mogło przebiegać z sukcesem potrzebne jest do tego przede wszystkim zaangażowanie i dobre przygotowanie nauczyciela, który nie tylko zmotywuje ucznia do nauki, lecz także wyjdzie naprzeciw wszelkim trudnościom, jakie może on napotkać.   Cudzoziemcy mieszkający poza granicami swojego kraju w sposób naturalny stają się native speakerami swoich ojczystych języków. Niemniej jednak nie każdy użytkownik języka może go skutecznie nauczać. Kurs glottodydaktyczny pomoże cudzoziemcom zbudować niezbędny w pracy lektora warsztat potrzebny do profesjonalnej pracy, jako native speaker. Skorzystają na tym zarówno przyszli nauczyciele, jak i ich uczniowie. Przygotowani glottodydaktycznie cudzoziemcy poszerzą dostępną w Polsce ofertę nauczanych języków obcych, nie tylko w kontekście nowych czy rzadkich języków, których będzie się można uczyć, lecz także będą mogli to robić na najwyższym i najbardziej pożądanym poziomie, czyli jako native speakerzy. Dla cudzoziemców natomiast, jest to znakomita okazja do sprawdzenia siebie, szerzenia wiedzy o swojej kulturze, zdobywania nowych znajomości i kontaktów, a przez co również asymilowania się w kraju, w którym obecnie żyją. Ponadto uzyskanie zaświadczenia ukończenia kursu i rekomendacje umożliwią współpracę z Fundacją Ocalenie.

 

KTO?

Kurs adresowany jest to cudzoziemców mieszkających w Polsce, którzy chcieliby nauczać swojego języka ojczystego, jako obcego. Podstawowym warunkiem przyjęcia jest znajomość języka polskiego przynajmniej w stopni B1. Doświadczenie w nauczaniu języka ojczystego, jako obcego będzie dodatkowym plusem.

 

JAK?

Od września do listopada 2014 będzie prowadzony intensywny kurs składający się z 35 h, z czego 15 h przewidziano na wykłady teoretyczne, a pozostałe 20 h na ćwiczenia. W kursie uczestniczyć może maksymalnie 15 osób. Szkolenie odbywać się będzie w języku polskim. Zajęcia będą się odbywały w Warszawie.

 

KIEDY?

20.08.2014 – 15.09.2014    Przyjmowanie zgłoszeń

15.09.2014 – 22.09.2014    Rekrutacja

22.09.2014 – 16.11.2014    Kurs

ILE TO KOSZTUJE?

Dla 15 przyjętych uczestników i uczestniczek kurs jest bezpłatny.

 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Ankietę zgłoszeniową wraz z cv zawierającym klauzulę wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać w formie elektronicznej na adres [email protected], a podpisane oryginały dokumentów na adres: ul. Koszykowa 24/1 00-553 Warszawa z dopiskiem ”Glottodydaktyka”.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 września. Chętni do uczestnictwa w kursie w dniach 15 września – 22 września zostaną zaproszone na krótką rozmowę kwalifikacyjną, w czasie której osoby prowadzące kurs sprawdzą komunikatywność w języku polskim oraz dowiedzą się więcej o ewentualnym doświadczeniu kandydata w nauczaniu swojego języka jako obcego. Wyniki ostateczne rekrutacji zostaną ogłoszone 22 września.

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI?

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem: [email protected]

 

ankieta zgłoszeniowa w doc
ankieta zgłoszeniowa w pdf
opis programu[:]