Stop nieludzkiemu traktowaniu na granicach Europy!

Ogrodzenia z drutu kolczastego i blokady morskie. Przepychanki na lądzie i na morzu. Przemoc psychiczna i fizyczna stosowana przez służby. Długotrwałe pozbawienie wolności. Kryminalizacja osób niosących pomoc humanitarną. Umowy deportacyjne z państwami łamiącymi prawa człowieka. To tylko niektóre z metod stosowanych przez państwa europejskie w celu powstrzymania osób migranckich, w tym osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, przed przybyciem na Stary Kontynent. W rezultacie osoby w drodze, szukające w Europie bezpieczeństwa, mierzą się z bezlitosnym i nieludzkim traktowaniem. 

W odpowiedzi na tę niedopuszczalną sytuację, 86 organizacji społecznych, w tym Fundacja Ocalenie, połączyło siły, aby zainicjować kampanię “Stop nieludzkiemu traktowaniu na granicach Europy”. Kampania rozpoczęła się 30 stycznia 2024 roku i opiera się na 7 warunkach, jakie państwa europejskie powinny spełnić, aby ludzie, którzy dotarli na kontynent, byli traktowani w uczciwy, sprawiedliwy i humanitarny sposób. Postulaty to:

  1. stop wywózkom,
  2. stop aktywnościom zapobiegającym ratowaniu ludzkiego życia,
  3. kontrole graniczne nie mogą naruszać praw człowieka,
  4. sprawiedliwość i zadośćuczynienie dla osób, które doświadczyły naruszeń,
  5. bezpieczne i uregulowane szlaki migracyjne,
  6. nie dla eksternalizacji granic i przenoszenia obowiązków na pozaeuropejskie kraje,
  7. reforma Frontexu

Szczegółowe informacje na temat kampanii można znaleźć tutaj

Kampania jest koordynowana przez United Against Inhumanity (UAI).