Szkolenie z różnic kulturowych i religijnych, oraz podstawowych informacji nt. krajów pochodzenia dla funkcjonariuszy Policji z terenu Województwa Pomorskiego

[:pl]W dn. 20 września 2011 r. pracownicy Fundacji „Ocalenie” przeprowadzili całodzienne szkolenie z różnic kulturowych i religijnych, oraz podstawowych informacji nt. krajów pochodzenia dla funkcjonariuszy Policji z terenu Województwa Pomorskiego. W szkoleniu wzięło udział 24 funkcjonariuszy z terenu całego województwa. Zajęcia spotkały się z dużym uznaniem słuchaczy, co odzwierciedliło się w wypowiedziach zawartych w ankietach ewaluacyjnych wypełnianych po zakończeniu szkolenia.

Serdecznie dziękujemy za pomoc przy organizacji szkolenia Centrum Szkolenia Policji w Gdańsku.

Szkolenie odbyło się w ramach projektu MultiTrening współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu Państwa.[:]