Warsztaty międzykulturowe – Warszawa

[:pl]Zapraszamy serdecznie na bezpłatne warsztaty międzykulturowe organizowane przez Fundację “Ocalenie” w dniach 10 – 11 grudnia 2011 r. (sobota – niedziela, w godzinach 10 – 17).

Warsztaty skierowane są do osób mających kontakt w pracy z cudzoziemcami oraz  przygotowujących się do tego rodzaju pracy lub wolontariatu.

Program warsztatów będzie obejmować:

  • komunikacja międzykulturowa/ różnice kulturowe,
  • islam, kultura arabska, doświadczenia cudzoziemców w Polsce – spotkanie z mediatorem kulturowym,
  • adaptacja do życia w nowym kraju, stres adaptacyjny, strategie akulturacyjne,
  • droga jaką przechodzą uchodźcy. Psychologiczne i społeczne konsekwencje uchodźstwa,
  • praca z cudzoziemcami – wyzwania, trudne sytuacje, zasoby, sieć wsparcia,
  • analiza przypadków, praktyczne wskazówki – w zależności od potrzeb grupy.

Warsztaty będą odbywać się w biurze Fundacji “Ocalenie” w lokalu nr 24 w budynku przy ul. Ordynackiej 9.

Zgłoszenia na warsztaty wraz z danymi kontaktowymi (telefon i e-mail) oraz z krótką informacją na temat motywacji do udziału w warsztatach i wykonywanej lub planowanej formy pracy z cudzoziemcami  prosimy wysyłać na adres e-mail: [email protected] do dnia 9 grudnia 2011 r.

O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń!

Warsztaty organizowane w ramach projektu Centrum Pomocy Cudzoziemcom, realizowanego dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu Państwa.[:]